Akıllı Şehirler Sürdürülebilirlik İçin IoT’den Nasıl Yararlanıyor?

Akıllı şehir uygulamalarında sürdürülebilirliği sağlayabilmek için öncelikle IoT’nin amacını bilmek gerekir. “Nesnelerin interneti” açılımına sahip olan IoT internet aracılığı ile farklı cihaz ya da sistemleri veri bağlantısı ve paylaşım amacı güden bir teknolojidir. Sıradan ev gereçleri başta olmak üzere endüstriyel anlamda kullanılan ve hayatı kolaylaştıran araçlara kadar geniş bir kapsam alanına sahiptir.

Hedefte akıllı teknolojileri benimseyerek bireyin yaşam kalitesini iyileştirmeyi önemseyen IoT sürdürülebilirlik açısından ekonomik büyümeyi arttırmayı destekler. Akıllı şehirlerin temel stratejisi IoT cihazları yaşam kalitesini arttırırken ekonomik büyümeye katkı sağlar. 

Akıllı sensörlerin hareket sistemini aktif hale getirebilmek için bilginlerin toplanması, analiz edilmesi, güçlü iletişim ağları ile irtibata geçilerek faaliyete sunulması için IoT yapılanması büyük önem taşır. Akıllı şehir tasarımında en büyük kaygı bağlantı problemleridir. Bağlantı problemini ortadan kaldırarak akıllı şehir fikrinin işlevsel hale getirilebilmesi için IoT cihazı kullanılır.

IoT Akıllı Şehirlerde Hangi Sürdürülebilirlik Sorunlarını Çözebilir?

sürdürebilir akıllı şehirler

IoT teknolojisi akıllı şehirlerde akla gelebilecek her türlü sorunun çözümü için büyük kurtarıcı olarak görülebilir. Sürdürülebilirlik için yaşanabilecek toplumsal problemlerin çözümünde öne çıkan IoT teknolojisi daha çok kamusal alanlarda oluşabilecek krizlerin önüne geçer.

Akıllı şehir standardını benimsemiş bölgelerde kalabalığın yoğunlaşması nedeniyle bölgedeki araçların hareketini izleyebilmek için IoT özellikli kameralar tercih edilebilir. Bu sayede atık tüketimi, çevredeki halkın enerji kullanımı ya da su kullanımı eş zamanlı olarak izlenebilir. Şimdilerde IoT teknolojisi kullanılarak tam boyutlu robotik otobüs otonom araçlar ve yaşlılar için özel bir yaşlı izleme sistemi kurulması yönünde testler sürdürülüyor.

IoT Çevresel Etkiyi Ve Kaynak Tüketimini Azaltmaya Nasıl Yardımcı Olur?

Akıllı şehir uygulamalarını sürdürebilmenin bir parçası olarak görülen IoT teknolojisi daha yenilikçi, etkin, dinamik ve çevreci bir yaklaşım benimseyebilmeyi sağlar. Çevresel etkiyi ve kaynak tüketimini azaltmayı sağlayacak IoT teknolojisi ekonomiklik ilkesi ile de örtüşür. IoT etkisi ile sürdürülebilir bir akıllı şehir tasarımında karbon emisyonundan uzak kaynakların faydalı şekilde tüketildiği, kapsayıcı ve eşitlikçi bir çevre ile altyapı sorunlarının ortadan kalktığı bir ortam var edilebilir.

Daha çevreci ve akıllı enerji tüketimini optimize hale gelmiş IoT sistemi sürdürülebilir bir gelecek için önemlidir. Çevresel felaketlerin önüne geçebilmek için benimsenen bu sistem potansiyelde iklim değişikliği ile mücadele etmeyi sağlarken kitlesel yok oluşun önüne geçmeyi de destekler. Özellikle karbon salınımını azaltarak daha sürdürülebilir bir hayat öne çıkarır.

Bu kapsamda IoT’nin çevresel etkisini anlayabilmek için iklim değişikliği ile mücadele sürecinde sebep olduğu IoT ilkelerine değinmek gerekebilir. Özellikle su yönetim sistemlerine sağladığı katkı ile akıllı evlere ve binalara sensör yerleştirilerek sızıntıların tespit edilmesini sağlar. Bu sayede su kullanımı eş zamanlı olarak takip edilebilir.

Sürdürülebilir tarım alanları için çiftçilerin mahsullerini etkileyecek çevresel koşulların ölçülebilmesini sağlar. Çiftlik hayvanlarının takibi daha rahat yapılabilir. Çevresel etkiyi azaltacak bir verimlilik sunar. IoT teknolojisi ile entegre her türlü sensör riskli olan kıyı bölgelerinde yükselen deniz seviyesini otonom olarak izleyebilmeyi sağlar.

Akıllı Şehirlerde IoT Etkin Sürdürülebilirlik Girişimlerine Örnekler Nelerdir?

Akıllı şehir tasarımlarında etkin bir sürdürülebilirlik için temelde sahip olunması gereken tüm ön bilgi uygulama sürecinde ne kadar etkili olur? sorusunun cevabı akıllı şehirlerde kullanılan IoT teknolojisinin uygulandığı girişim örnekleri incelenebilir. Her örnekte öne çıkan sürdürülebilir enerji kaynaklarındaki ortak paydadır.

Akıllı şehirlerde daha çok güneş ve rüzgar enerjisinin şehir enerjisi kullanımına entegre edildiği fark edilmiştir. Daha ekonomik, sürdürülebilir ve rekabetçi bir ortama ulaşabilmek için kullanılan bu sistem temelinde şehirlerin bilgi yönetimini gerçekleştirebilmeyi de sağlar. 

Etkin sürdürülebilirlik için öne çıkan akıllı şehir girişimlerinde bu sistemlerin şu alanlarda daha çok kullanıldığı dikkat çekmiştir: e-belediye, şehir alan ağları, tematik veri tabanı, otomasyon kayıt sistemi, hava kirliliği ölçüm sistemi, fiber optik kablolama, şehir güzergahı adres veri sistemi, tarihi dijital kültürel sunucular…

Akıllı şehir uygulamalarına dünyadan örnek vermek gerekirse; Amsterdam, Barcelona, Oslo, Polonya, Milano, Dubai ve Londra sayılabilir. Her ülkenin benimsediği 12 farklı ortak özellik bulunur. Bu özellikler daha sosyal, verimli ve eşit bir ortam oluşturup yaşanabilir bir vizyon hedefini gerçekleştirmeyi barındırır. IOT teknolojisi; çevre, teknoloji, yönetim ve yaşam kalitesi ile çözüm odaklı sürdürülebilir bir hayat var edebilmek için önemlidir.

Akıllı altyapı sistemleri, coğrafi bilgi sistemleri, veri dolaşımını sağlayacak wi-fi ve iletişim teknolojileri, afet ve acil durum yönetimi, yoğunluğu azaltacak akıllı trafik çözümleri, temiz enerji ve aydınlatma teknolojisi, toplu taşıma ve araç paylaşım uygulamaları, akıllı yönetim paneli, enerji tasarrufu sağlayan akıllı binalar, güvenli akıllı atık toplama sistemi, şehir içindeki tüm bilgileri ve geri bildirimi erişmeyi sağlayacak mobil uygulama…

Veri Analitiği Ve Nesnelerin İnterneti Sürdürülebilirlik İçin Kent Planlamasını Nasıl Geliştirebilir?

Kent planlaması yapılırken benimsenen sürdürülebilirlik hedefi kaynakların daha etkin kullanılabildiği ve daha fazla verimin alınabildiği bir fikri benimser. Veri analitiği ve nesnelerin sürdürülebilirliği için kent planlaması geliştirilirken bazı hedefler bulunur. Bu hedefler çevrenin daha az kirletildiği, arazinin dikine konumlandırıldığı, kentsel hareketliliğin düşürüldüğü ve insanlar için daha yaşanabilir alanların çoğaltıldığı tasarımlardır.

Sürdürülebilir kentsel tasarımda daha çok kaynak verimliliği hedeflenir. Çevreye karşı duyarlı bilinçli ve verimli kullanma hedefi ile örtüşen kentsel tasarım fikirleri benimsenebilir. Sürdürülebilir şehirlerin tasarımında bazı unsurlar bulunur. Ortak hedef gelecekteki yaşam alanlarını insan doğası ile uyum gösterebilecek bir tasarım var edebilmektir.

Bu süreçte hedeflenen unsurlar üretkenlik ve refah alanlarında başarıyı artırmak, kapsayıcı ve bütüncül bir yaklaşıma sahip olmak, sosyal ve ekonomik alanda oluşabilecek risklere dayanıklı olmak ve çevresel boyutta sürdürülebilir olmak gerekir.

Akıllı tasarımlarla var edilmiş sürdürülebilir bir şehrin sağlıklı ve güvenli bir ortam sunabilmesi, huzur vaad etmesi, işyeri konut gibi farklı organizasyonları kusursuz bir düzlemde barındırabilecek bir ortam sunabilmesi, çevre bozulması ve çevre kirliliğinin en aza indirilmiş olması da gerekir.

IoT Odaklı Akıllı Şehirlerde Güvenlik Ve Gizlilik Hususları Nelerdir?

IoT teknolojisi

IoT teknolojisi veri alışverişini sağlayan sensör ya da ev aletleri gibi cihazların bağlı bulunduğu bir ağ sistemidir. Cihazlarda toplanan veriler bulut sunucuya iletilerek depolanır. Bağlantı ve veri analizi fiziksel ya da dijital şehir öğelerinin toplanma sürecini de daha kolay hale getirir. Hem kamu sektöründe hem de özel sektörde öne çıkan IoT teknolojisi odaklı akıllı şehir tasarımlarında güvenliğin üst düzeyde olması önemlidir.

Ekonomik refahı artırması, çevre bilincini aşılamak için tercih edilen IoT teknolojisi bireysel kullanımdan daha çok kamuya doğru açılması ile gizlilik konusunda önemli yaptırımları da öne çıkarıyor. Hayatı kolaylaştıran ve ekonomik refahı artıran IoT teknolojisi temelinde güvenlik riskleri de taşır. Bu kapsamda güvenlik ve gizlilik konularında öne çıkabilecek endişeler arasında şunlar yer alır:

  • Uzaktan çalışma sisteminin yaygınlaşması
  • Test ve geliştirmede eksiklikler 
  • Siber saldırıda artış
  • Veri gizlilik problemleri
  • Kötü amaçlı yazılım ya da fidye yazılımların artması

 

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN