Boşanma ve Ayrılığın Mali Sonuçları Nelerdir?

Boşanma ve ayrılık süreci bireysel açıdan kişinin hem maddi hem manevi olarak etkilendiği bir dönemdir. Böyle bir dönemde ortak bir varlık oluşturarak geleceğe yatırım yapan ailelerin mali açıdan dengesini koruyabilmesi oldukça zor olacaktır. Boşanma sonrası mal varlığına doğru şekilde yönetebilmek gelecekte benimsenem zenginlik hedefi ile başlatılan yatırımın olumsuz etkilenmemesi için değerlidir.

Psikolojik olarak duygusal çöküş içinde olan bir kişinin elindeki yatırımda denge kaybına uğraması olası bir durumdur. Bu sebeple mali açıdan oluşabilecek kararsızlığı giderebilmek için gerekli görüldüğünde uzman bir destek almakta değerlidir.

Boşanma ve ayrılığın mali sonuçları nafaka detayında öne çıkıyor. Eşlerden biri diğerinin ömür boyunca nafakasını ödeme yükümlülüğünü aldığı anda gelir gider dengesinde bir fark oluşabiliyor.

Bu yönde aylık, yıllık ve ömürlük yatırım planında nafaka detayına da dikkat etmek gerekebiliyor. Boşanmada öne çıkan en önemli mali değişim mal paylaşımıdır.

Çiftlerin birlikte oluşturduğu mülkün paylaşılması süreci de mali açıdan eksiye götürebiliyor. Bu süreçte çocuklu aileler için mali sorumluluk daha farklı oluyor. Çocuğun eğitimi ve bakımı için yapılacak harcamalarında yatırım planına dahil edilmesi gerekebiliyor.

Boşanma Mal Varlığını, Nafakayı ve Nafaka Yükümlülüklerini Nasıl Etkiler?

nafaka

Boşanma sürecinde mal varlığı; nafaka ve nafaka yükümlülüğünden nasıl etkilenir? Çiftlerin birlikte var ettiği mal varlığını nafaka yükümlülükleri nedeniyle olumsuz etkilenebilir.

Öncelikle ortak mal varlığının bölünme süreci epey yıpratıcı olduğu bir gerçektir. Bölüşüm sürecinde çiftlerin adil bir şekilde paylaşım yapması gerekir. Eşlerin boşanma sürecinde nafaka yükümlülüğü finansal varlık üzerinde doğrudan olumsuz etkiye sahip olabilecek bir durumdur. Kişinin maddi kazancının bir miktarını her ay düzenli olarak nafaka için ayırması gerekecektir.

Elbette ki bu süreç her çift için aynı değildir. Eşlerin boşanma öncesinde sahip olduğu gelirler, yaşam standartları, çocuk olup olmadığı tüm bu faktörler göz önüne alındığında her çiftin nafaka yükümlülüğü farklı olabilir. Bazı durumlarda nafaka belirli bir süre geçerliliğini korur. Böyle bir durumda mali dengede anlık değişim yaşanabilir.

Boşanma Sürecinde Hangi Hukuki ve Mali Adımları Atmalısınız?

Boşanma sürecinde olan bir kişi hukuki olarak ya da maddi açıdan nasıl hareket etmelidir? Evlenmek kadar boşanmanın da doğal olduğu bir süreçte hem maddi hem manevi değişimler yaşanması da beklenen bir durumdur.

Hukuki açıdan konuya bakıldığında böyle bir durum oluştuğu anda alanında uzman bir avukatla anlaşılması önerilir. Çiftlerin birbirlerine olan haklarını koruyabilmek için uzman birinden destek alınması değerlidir.

Yasal olarak gereken tüm adımları uygulamak ve adilane bir ayrılık sürecine oturtabilmek için hukuki olarak avukat tutma ilk adımdır. Ardından çiftlerin mali durumuna göre mal varlık tespiti ve bölünme süreci başlar. Her iki tarafında boşandıktan sonra elinde kalan geliri; borçları ve mal varlığını tespit etmesi ve bütün bunları analiz ederek ayrım yapabilmesi gerekir.

Boşanma her iki taraf için de elbette zor ve sancılı bir süreçtir. Ancak bu süreçte farkında olmadan yanlış adımlar atmak hem maddi hem manevi olarak yıpratıcı olabilir. Çocuğun velayeti kimdeyse o, o eşe yönelik yapılacak nafaka yardımları veya düzenli bakım yardımları düşünülmelidir. Çocuğun eğitim hayatı boyunca gerekli tüm masrafları da mali destek kapsamında değerlendirilmelidir.

Çiftlerin ortaklaşa yaptıkları mal varlıklarının paylaştırılması uzman birinin gözetiminde tamamlanmalıdır. Boşanma anlaşması hazırlanması, mal varlığının bölüşülmesi, çocukların kimde kalacağına karar verilmesi boşanma sürecinde en çok konuşulan konular arasındadır.

Çiftler adli açıdan tüm belgeleri hazırladıktan sonra avukat aracılığı ile mahkemede boşanma sürecini tamamlar ve ardından hem hukuki hem de resmi olarak birliktelik sona erdirilir.

Finansal Çözüm İçin Arabuluculuk ve İşbirliğine Dayalı Boşanma Konusunda Bilgilerinizi Paylaşabilir misiniz?

Boşanma aşamasında olan çiftlerin en büyük krizi ortaklaşa elde ettikleri mal varlığı üzerinde nasıl tasarruf edebilecekleridir? Finansal açılan arabulucular ya da işbirliği sözleşmeleri boşanma sırasında denge kurabilmeyi nasıl etkiler? İşbirliğine dayalı olarak gerçekleşen boşanma süreçlerinde hem maddi hem manevi olarak yıpranma payı daha düşüktür.

İsteyenler ortak bir öngörüde buluşamadığında arabuluculuk faaliyetleri yolu ile de bu süreci daha sağlıklı atlatabilir. Ancak çiftlerin maddi açıdan işbirliği ile sürece yaklaşmaları finansal dengeyi kurabilmekte değerlidir.

Adilane bir yaklaşımla boşanmaya gidebilmek çatışmayı önleyecektir. Bu yönüyle çiftler süreçte olumsuz etkilenmez iken çocukların daha az hasarla bu yeni döneme alışabilmeleri sağlanır.

Elbette ki arabuluculuk faaliyetleri de burada değer taşır. Çiftler herhangi bir konuda çatışmaya düşebilir. Bu çatışmanın çözümlenebilmesi için alternatif yollar sunan arabulucular değerlidir.

Uyuşmazlık anında uzlaşma sağlayan arabulucular adli sürecin maliyetini azaltmada etkilidir. Çatışma yaşamadan, çekişme olmadan işbirliğine dayalı bir boşanma ne gibi avantajlar sunar?

Çiftler süreci daha rahat kontrol edebilir hale gelir. İlişkiler daha fazla yıpranmadan psikolojik desteğe ihtiyaç duyulmadan süreç sağlıklı şekilde atlatılabilir. Boşanmanın getireceği mali yük daha az olur. İşbirliği içinde tamamlanan boşanma daha kısa sürede gerçekleşeceği için her davada oluşan farklı bir maddi kayıp ortadan kalkmış olur.

Boşanma veya Ayrılıktan Sonra Finansal İstikrarı Nasıl Yeniden Oluşturabilirsiniz?

boşanma

Finansal istikrar kavramı boşanma veya ayrılık sürecinden sonra daha çok önem taşır. Bireyin tüm bu süreci sağlıklı şekilde atlatıp bocalamadan yoluna devam edebilmesi maddi varlığını koruyabilmesi için finansal istikrar oldukça önemlidir.

Ayrılık sonrası süreci planlamak, mali durumu yeniden analiz etmek, boşanma sonrası gelir ve giderleri gözden geçirmek ve kalan borçları en hızlı şekilde ödeyebilmenin yollarını aramak yeniden toparlanma sürecinde kıymetli görülür.

Bireyin yeni dönemde yeni bir bütçe oluşturması gerekecektir. Değişen denge gelir ve giderlerde de değişikliğe sebep olur. Böyle bir durumda paniğe kapılmadan getiri üzerinden sabit giderler ve değişen masraflar dikkate alınmalıdır.

Tasarruf elde edilebilecek her alan değerlendirilmeli ve planlanmalıdır. Bu yeni dönemde değişen finansal süreci ayak uydurarak kısa vade veya uzun vadede yeni hedefler belirlenmeli gerekirse acil durum formları oluşturulmalıdır.

Yatırım yapma sürecine istikrarlı şekilde devam edilmelidir. Azalan gelir nedeniyle ek gelir kaynakları gerekebilir. Bu durum ek iş yapma ihtiyacı oluşturabilir. Bu sürece de daha açık yaklaşmak ve pozitif bir bakış açısıyla süreci değerlendirmek gerekir. Bireysel olarak bu durumu aşamayanlar profesyonel bir danışmandan destek alabilir.

Boşanma Sonrası Mali Konuları Yönetmenin Duygusal ve Psikolojik Yönleri Nelerdir?

Boşanma süreci tamamlandıktan sonra yeni bir dönem başlar. Çiftler bu dönemde mali açıdan elinde bulunan varlığı yönetirken psikolojik veya duygusal desteğe ihtiyaç duyabilir. Bu süreçte bireyin refahını koruyabilmesi için her türlü olumsuzluğa psikolojisini hazırlaması değerlidir. Boşanma ya da kayıp sonrası en çok görülen durum duygusal çöküş sürecidir.

Bireyin hayatını tamamen durma noktasına getirecek. Duygusal travma sürecinde kaygı hadsafa’ya ulaşabilir. Kişi kendini güvensiz hissedebilir.

Geleceğe dönük daha belirsiz bir bakış açısı benimsenebilir. Mali açıdan konulara daha güvensiz yaklaşabilir. Bireyin elinde bulunan portföyü yönetmesi daha da zor hale gelir. Duygusal açıdan oluşan boşluğun farklı bağımlılıkları tetiklediği görülebilir.

Bireyin sorumluluğu daha da artacağı için bu zor süreçte kendi başına karar vermeden hareket edebilmesi önemlidir. Elbette bu sürecin bireysel olduğu kadar toplumsal bir etkisi de olacaktır.

Kişi kendini toplumdan soyutlanmış hissedebilir ya da toplumun beklentisi ile başa çıkmakta zorlanabilir. Sağlıklı şekilde atlatılması gereken bu süreçte yalnız başına kalmayı seçenler, toparlanma sürecine daha geç ulaşabilir. Bu yönüyle düşünüldüğünde bireyin yanında destekçilerinin bulunmasına izin vermesi duygusal iyileşme sürecinde önemlidir.

Aynı zamanda boşanma sonrasında oluşabilecek maddi zorlukları aşabileceği danışman veya destekçilerle birlikte yola yürümesi bireysel olarak kişinin kendini daha iyi hissetmesini sağlayacaktır.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN