Forex Analizi İçin Temel Ekonomik Göstergeler Nelerdir?

Dünyanın en likit ve en büyük finansal piyasası olan forex piyasasını anlamak, döviz kurları ve ticaret işlemleri hakkında bilgiler ile yeterli olmayabilir. Forex piyasasını etkileyen birçok faktör mevcuttur. Bu faktörlerin içinde en önemli faktör küresel ekonomidir. 

Küresel olarak ortaya çıkan ekonomik veriler ve göstergeler, forex piyasası için önemli role sahiptir. Büyüme oranları, enflasyon, faiz oranları ve işsizlik oranları vb. ekonomik göstergeler, o ülke ekonomisi hakkında bilgi verir.

Ortaya çıkan bu veriler, yatırımcı açısından ülkeler arasında ortaya çıkan farkların değerlendirilmesinde yardımcı olur. Ekonomisi güçlü olan, büyüme oranları yüksek olan ülkelere yatırımcılar o ülke parası ile yatırım yapar. Ülke parası birimine güveni attırarak para birimi üzerinden işlemler gerçekleşir. 

Ekonomik Göstergeler Forex Piyasalarında Döviz Değerlerini Nasıl Etkiler?

forex analizi

Küresel ekonomide yaşanan değişimler, döviz kurlarını önemli oranda etkiler. Doğal olarak forex piyasasında da dalgalanmalara neden olur. İthalat ve ihracat dengesindeki durum, o ülke para biriminin değerinde değişmelere neden olur.

Ülkede ihracatın artması o ülkenin para birimi değerini yükseltir. Buna neden olan etmen, yabancı yatırımcıların o ülke üzerindeki yatırımlara yönelmesi ve sonuç itibari ile para birimine olan talebin artmasına fırsat verir. 

Sonuç itibari ile forex piyasasında rol oynayan birçok etken olsa da ekonomik göstergeler bu piyasada önemli oranda belirleyicisi olur. Ekonomik verilerin yanı sıra, jeopolitik olaylar ve ticaret dengesi para birimleri üzerinde olumlu veya olumsuz yönde etki edebilir.

Bundan dolayı forex piyasalarında işlem yaparken ekonomiyi, döviz değerlerini dikkate almak gerekir. Bunun yanı sıra güncel haberleri de yakından takip etmek gerekir. Başarılı bir forex yatırımcısı olmak için ekonomik göstergelerin anlama jeopolitik etkileri değerlendirme temel unsurlardır. 

Şunu unutmamak gerekir, forex piyasası sürekli hareket halindedir ve risk içerir. Bundan dolayı işlem yapmadan önce bu noktaları göz önünde bulundurarak risk stratejilerini bu noktalara göre belirlemek önemlidir. 

Forex Yatırımcılarının İzleyeceği En Önemli Ekonomik Raporlar Nelerdir?

Forex piyasalarında büyük etkilere neden olan ekonomik olaylar sonucunda ortaya çıkan ekonomik raporların göz önünde bulundurulması gerekir. Siyasi iktidarsızlık, yaşanan doğal afetler vb. gibi jeopolitik olayların yanı sıra ekonomik değişmeler sonucu ortaya çıkan ekonomik raporlarında yatırım yapılmadan önce göz önünde tutulması gerekir.

Bu tür yaşanan olaylar, yatırımcı açısından risk durumunu etkileyebilir. Para birimlerine de olan güveni hızlı bir şekilde değiştirebilir. Yaşanan büyük ekonomik olaylar forex piyasasında dalgalanmalara yol açabilir. 

Yatırımcılar Faiz Oranlarını Ve Bunların Forex Üzerindeki Etkisini Nasıl Analiz Edebilir?

forex analiz

Ekonomik faaliyetlerde birbirini tetikleyen etkenlerin birbirine bağlı olarak gerçekleşen faaliyetler, günümüzde finansman dünyası tarafından yakından etkileniyor. Finansman olaylarında yaşanan son gelişmeler ve bu gelişmelerin faiz oranları üzerindeki etkisi yatırımcı portföyünü anında değiştiriyor.

ABD Merkez Bankası sistemi tarafından alınan faiz kararları dünya ekonomisin yakından ilgilendirerek, dünya ekonomilerini etkiliyor. Bu durum yatırımcılar ve finans otoriteleri için büyük önem taşıyor. 

Faiz kararları ile ilgili yapılacak açıklamaların tarihleri titizlikle işlenerek, alınacak kararlar büyük bir ilgi ile yakından takip ediliyor. Alınan kararlar ile birlikte yorumlar ve analizler yapılıyor. Piyasalar ise alınan bu kararlar sonucunda her defasında yeniden şekilleniyor.

Faiz artırma kararı ile bankalar birbirleri ile yaptıkları para alış verişinde uygulayacakları faizi belirliyor. Bankalar yüksek oranda borçlanılan finansal yapılarına müdahale etmek için bireysel ve kurumsal müşterilerine uygulayacakları faiz oranına karar verir. 

Bu süreç doğrultusunda doğal olarak kişi ve kurumlar yüksek faiz ödemesi yapmamak için kredi kullanma imkânından vazgeçebilir. Sahip oldukları finansal kaynakları korumak için mevduat hesaplarına yönelir.

Faiz oranlarının artması, üretimi ve yatırımları olumsuz yönde etkilemesinden dolayı mevcut çalışanların işten çıkarılması söz konusu olur. Bu durum işsizlik oranının artmasına sebebiyet verir. 

Mevcut faiz artışı borsada işlem gören şirketler için de bütün önem ifade eder. Faiz oranlarının artması sonucu şirketler ticari faaliyetleri ile birlikte yatırımlarını da yüksek faizle borçlanmak yolu ile gerçekleştirir. Bu durum bazı faaliyetlerin durmasına neden olabilir. 

Tarım Dışı İstihdam (NFP) Nedir ve Forex Analizlerindeki Önemi?

Tarım dışı istihdam “Non Farm Payroll” kısa adı ile NFP olarak bilinen, her ayın ilk Cuma günü açıklanan oldukça önemli bir veridir. Tarım, kamu sektörü ve kar amacı olmayan kurumlarda çalışanların değerlendirme dışı bırakılarak istihdam sayındaki aylık değişimleri ifade eder. 

Düzenli şekilde gelir elde eden işgücü sayısını gösterir. Emtialarda işlem gerçekleştiren yatırımcılar açısından takip edilmesi gereken veri türüdür. İşsizlik verisi ile aynı anda açıklamasından dolayı her iki verinin de yorumlanması gerekir. Temel olarak işgücünde yaşanan daralma ve genişlemeyi ifade eder. Tarım dışı verilerde artış söz konusu ise, emek piyasasında büyüme görülür.

Şayet düşüş gözlemleniyor ise istihdamda daralmak söz konusudur. Büyüme konusunda temkinli olurken,  daha fazla kişinin düzenli gelire sahip olduğu anlamı taşır. Gelirde yaşanan artış daha fazla harcama anlamına gelir. Sonuç olarak harcama miktarındaki yükseklik GSMH’yi gösterir. Bu durum ekonominin geniş gösterge niteliği taşıdığını ifade eder. 

Temel anlamda, istihdamdaki yön pozitif yönlü ise, bu döviz için olumlu bir durumdur. Aksi durumunda gidişat negatif ise, bu döviz için olumsuz bir durumdur. Veri açıklanmadan önce ve açıklandıktan sonra piyasada yüksek volatilite gerçekleşebilir.

Enflasyon Ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Forex Kararlarını Nasıl Etkiler?

Pandemi döneminin ardından ortaya çıkan etkiler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ekonomiyi yönelik trendler tartışmanın gündemine oturmuş durumda. Tüketici fiyat endeksi ve doğal olarak enflasyonun piyasaya etkisi gündemden düşmeyen ve sürekli sorgulanan konuların başında yer alıyor. 

Mal ve hizmetlerde meydana gelen düzenli artışlar ve bu artışlara bağlı olarak alım gücünde yaşanan düşmeler, diğer bir tabirle fiyatlar genel seviyesinin sürekli olarak artış göstermesi enflasyon olarak tabir edilir.

Tek seferde gerçekleşen fiyat artışları ya da sadece bir malın fiyatının yükselmesi dikkate alınmaz. Fiyatlarda yaşanan artış düzeyinin belirlenmesinde birden fazla mal ve hizmet hesaba katılır.

Tüfe forex yatırımlarım kararlarını şu şekilde etkileyebilir;

  • Fiziksel ve psikolojik koşullardan dolayı enflasyon artabilir. Tüketici talebindeki artış, maliyetleri etkileyen etmenler, piyasadaki para durumu, toplumun beklentileri enflasyona neden olan temel sebeplerdir.  Enflasyonun büyüklüğü ve türü belirlenebilir. 
  • Hiperenflasyonda seviyenin ilerlemesi olumsuz sonuçlar doğurur. Kişilerin mal ve hizmet alım gücünde düşmeler yaşanır. Para biriminde değer kaybı olacağından yatırımlar için temkinli yaklaşım sergilenir. Doğal olarak yatırımlar azalır. 
  • Bireyler aşısından tasarruflarda azalmalar görülür. Zira gelecekte fiyatı artacak ürün için zaman kaybı söz konusudur. Tasarrufların azalması bireyler için istenmeyen durumdur.
  • Gerek sektörler arasında gerekse halk arasında gelir dağılımında düzensizlik artar. Yerel para birimi, yabancı para birimine karşı değer kaybeder. Bu durum döviz yatırımlarına olan talebi artırır. 
  • Yerel para birimine olan güven ciddi anlamda azalır. Para değerini korumak isteyen yatırımcı farklı finansal ürünlere yönelir. 
  • Güvenilir finansal ürünler üzerine yapılan ticaret veya ürünlere yapılacak yatırımlar ticari kazanç elde etmek isteyen aktörler piyasanın yönüne etki eder.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN