Regtech, Fintech Şirketlerinde Uyumluluğu Nasıl Kolaylaştırabilir?

Finansal ve teknoloji kelimelerinden oluşan Fintech kavramı, analitik ve veri yönetiminden faydalanılarak müşteri etkileşim yeteneklerini geliştirmek adına finansal hizmetlerde yeni teknolojinin kullanılmasıdır. Geleneksel çözüm ile Regtech çözümleri arasında ortaya çıkan fark, her ne kadar çevik olsa da geleneksel çözümde belirlenen ve kilitli gereksinimleri karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Günümüzde finansal düzenlemeler sürekli olarak değişmesinden dolayı esnek olmayabiliyor. Pentaho, Tableau ve Hadoop gibi araçlar, sanal veri birikintileri üzerinde yer alır. Veriler düzenlenir ve düzenleyici gereksinimlere cevap verecek şekilde, oluşturulmuş raporlamanın oluşturulmasın imkân tanır.

Regtech, fon endüstrisi için gerekli olan mutabakat yazılımları ve işlemleri gerçek zamanlı olarak tarayarak, ortaya çıkabilecek çevrimiçi dolandırıcılığı ya da merkez bankası gibi şirketleri denetleyen bir yazılım sağlayıcı araçlardan ibarettir. 

Regtech gençlerin ortaya çıkardığı ve bu alanda çalıştıkları görülürken, Fintech’te ise daha ziyade yaşlı kesimin bu alanda çalıştığı görülür. Yenilik konusu noktasında Regtech’in önde olduğunu söylemek mümkün.

Uyum Süreçlerinin Otomatikleştirilmesinde Regtech’in Rolü Nedir?

regtech

Regtech (Regulatory technology), teknoloji ile birleşerek ortaya çıkan bir platformdur. Her geçen gün karmaşıklaşan düzenlemelere uyumu kolaylaştırmak adına ve süreç içi izleme de kullanıcılara hizmet sunmak amacıyla geliştirilmiş teknolojilerdir.

Regtech yönetmeliklere uymayan noktaları bularak bu noktaları uyumlu hale getirir. Şirketler kendi bünyelerinde olan risk ve uyum birimlerinden uygun maliyetli ve gerçek zamanlı çözümleri üretmesini bekler. İşte Regtech bu noktada devreye girerek birimlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir teknolojiyi ifade eder.

Her ülkenin kendine has finans, bankacılık, enerji ve iletişim gibi alanlarda kendi denetimleri ve kuralları mevcuttur. Bu alanlarda öne çıkan düzenlemelerle uğraşmak yüksek maliyet gerektirir. Uyulmadığı takdirde ise ceza yaptırımları da yüksek olur. Geniş bir pazara sahip olmak isteyen Regtech firmaları gün geçtikçe daha bir merkeze yerleşiyor. 

Ekonomi ve regülasyonlarda yaşanan zorluklar, firmaları teknolojik çözümler sunan bir sektöre yöneltiyor. Bu sektörün ana hedefi tutarlılığı ve şeffaflığı artırmaktır. Kurum için uyum süreçleri, denetimler ve iş akışları Regtech tarafından yürütülür.

Bu sayede gerçek zamanlı düzenlemelere ve gereksinimlere uyum sağlanır. En son teknolojilerin kullanılması ve bulut tabanlı olması ile diğer yöntemlerden ayrılır. Uyum maliyetlerinin azalmasının yanı sıra yatırımcılar için de güven oluşur. 

Regtech, Fintech Şirketlerin Gelişen Düzenlemelere Uyumlu Kalmasına Nasıl Yardımcı Olabilir?

Firmalar için Regtech çözümlere ulaşmak kadar, bu teknolojilerin uygulanması da büyük önem taşır. Firmalara uygulanacak bu çözümlerin ve gizli değerlerin ortaya çıkarılması için doğru adımların atılması gerekir. Düzenleyici kuruluşlar ve otoriteler, çözümlerin uygulanmasındaki proaktif olarak görüşmeler gerçekleştirilmeli.

Yapılacak bu görüşmelerin ardından, firma bünyesine uygun mevcut teknolojinin yeterliliği de değerlendirilmeli. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda, Fintech ve Regtec uygulanacak çözümlere yönelik yol haritası belirlenmeli. Uygulanacak çözümler firma bünyesine mi geliştirilecek, yoksa satın mı alınacak.

Yâda dışarıdan hizmet desteği mi alınacak sorularına yanıt verilmeli. Bu noktada doğru ve kolay uygulanabilecek Regtech çözümleri tercih edilmeli. Bu sayede firmalar farklı birimlerde ortaya çıkabilecek karmaşıkları önlemiş olur. 

Artık mevzuat ve düzenlemelere ilişkin uyum sağlama konusunda Regtech ile eskisi gibi zor değil. Kullanılan algoritmalar ile gerçek zamanlı uyum sağlamak mümkün. Küresel raporlarda birçok ülkenin Regtech firmalarında bu yoğunluğu görmek mümkün. 

Fintech Firmalarının Karşılaştığı Temel Uyum Zorlukları Nelerdir?

fintech

Sektör ne kadar umut verse bile, her zaman üstesinden gelemeyeceği zorluklar vardır. Bu zorluklar için Fintech devrede, bazı sonuçları olmasına rağmen pandemi döneminin etkilemediği sektörler arasında yer alır. Finans sektörü aslında son yıllarda gündeme gelen zorluklardan oldukça fazla etkilendi. Bunlar arasında yer alan zorlukları şu şekilde sıralayabiliriz: 

  • Kullanılan eski teknolojiler. Birçok geleneksel finans kurumları hala geri kalmış teknolojiler ile iş modellerini gerçekleştiriyor. Rekabetin her geçen gün büyümesi, müşterilerin daha fazla beklenti içinde olması, birçok şirketi endüstri gelişiminin arkasında bırakıyor. Geri planda kalmanın en büyük etkisi eski teknolojilerinin kullanımıdır. Bu durum Fintech girişimlerini benimseyen kuruluşlar ile rekabet yapma imkânını ortadan kaldırıyor. Pandemi tüm finansal kuruluşlara dijital dönüşümü zorunlu kıldı. Müşteri etkileşim modelleri ve iş felsefesi şirket içindeki değişikleri gerekli kılıyor. 
  • Uygulamada yer alan yönetmelikler. Müşteri etkileşim ve ödeme noktasındaki süreçleri hızlandırmak için fintech’ler çevrimiçi teknolojileri kullanıyor. Veri gizliliğini önemsiyor. Bu durum yönetime yeni bir yaklaşım ve yeni yasaların uygulamaya konmasını zorunlu kılıyor. Mevzuatın sürekli gelişerek değişmesi, geleneksel kurumlarda rekabet etmek adına müşteri değeri önem kazanıyor. 
  • Verilerin güvenli bir ortamda depolanması. Kullanıcılara ait verilerin güvenli bir ortamda saklanması, modern işletmeleri zorunlu kılıyor. Şifreler, ödeme kartı numaraları gibi birçok verinin sızdırılması asla kabul edilir bir durum değildir. Fintech şirketler bunu önlemek adına her türlü fedakârlığa katlanıyor. 
  • Kullanıcılara sağlanan güven. Finansal kurumlar, müşterilere yönelik gerek düzeyde hizmet sunumu gerçekleştirmezse, veri güvenliğine önem vermez ise kurumlara karşı güvensizlik söz konusu olur. Müşteriler açısından banka güvenliği önemsenen bir durumdur. Bu kritere göre seçim yapılır. Her geçen gün daha fazla verin çevrimiçi platformlarda yer alması, siber saldırıları da beraberinde getiriyor. Veri ihlalinin ortalama maliyetleri yukarı çekiyor. Bu gibi zorlukların farkında olan finansal piyasa otoriteleri, hizmet kalitesini bu yönde geliştirerek son teknoloji trendlerine göre çözümler sunmalı. 

Regtech Çözümleri Küçük Fintech Startup’ları İçin Uygun Maliyetli Mi?

Fintech dünyasında giderek kendine daha fazla yer bulan Regülasyon teknolojileri, bilgi sistemlerinde gerçekleşen mevzuat ve düzenlemeler ile günden güne adından daha fazla söz ettiriyor. Mevzuat ve uyum gibi önemli noktaların daha yenilikçi, etkin ve verimli sonuçlar vermesi bu teknolojiler verimli bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Küresel bazda yapılan araştırmalar, finansal hizmetlerde hızla gelişen ve değişen müşteri tercihleri, ortaya çıkan yeni iş modelleri ve bunun sonucundaki mevcut rekabet günlük hayatta sürekli ön plana çıkan durum. Dış faktörlerden sürekli olarak etkilenen firmaların risk ve uyum birimleri, fintech teknolojisini zorunlu kılıyor.

Risk ve uyum birimleri firmalar için dış faktörlerden oldukça fazla etkileniyor. Her iki biriminde gerek gerçek zamanlı gerekse esnek yapıda olması ve uygun maliyetli çözümler üretmesi beklentiler arasındadır. Bu noktada Regtech, uyum ile risk birimlerini gelecekteki ihtiyaçlarına cevap veren bir olgu olacağı düşüncesi oldukça yaygın. 

Regtech’in Benimsenmesini Etkileyen Küresel Düzenleme Eğilimleri Nelerdir?

Her geçen gün düzenlemelerin karmaşık olması, bu alanda teknolojinin özelleştirilmesini devreye sokuyor. Bu teknolojiler Regtech adını alıyor. Süreçlerin zamanında ve belli bir düzen dâhilinde işlemesi için devletler her alanda yasa ve yükümlülük getirir. Tüm kurum ve kuruluşlara bu yükümlülükler yüklenerek sorumlu tutulur. Bunun yanı sıra teknolojik gelişmeler ve dijital dönüşüm iş süreçlerini hızlandırıyor. 

Tüm süreçlerin düzen dâhilinde yürümesi için devletler her alanda kendi yasa ve yükümlülüklerini oluşturur. Büyüklüğü fark etmeksizin tüm kuruluşlar ilgili otoritece tanımlanan yükümlülüklerinden sorumludur. Bununla birlikte teknolojinin gelişimi, dijital dönüşüm ve iş süreçlerinin hızlanmasıyla incelenmesi gereken detayların artması, yasal düzenlemelerin denetimini gittikçe zorlaştırdı.

Kuruluşların sıkça güncellenen ve detaylandıran yasa ve düzenlemeleri takip etmeleri zorlayıcı bir süreç olduğundan RegTech çözümleri tam da bu noktada devreye giriyor.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN