Yatırım Yaparken Hangi Riskleri Göz Ardı Etmemeliyiz?

Yatırım ve tüm finansal işlemler belirli özelliklere sahiptir. Yatırım işlemlerinin başarılı olabilmesi ve önemli getiriler sağlayabilmesi için kullanıcılar tarafından belirli koşulların sağlanıyor olması gerekir. Herhangi bir yatırım aracı ya da piyasası içerisinde yatırım yapılırken öncelikli olarak yatırımcının hedeflerini tam olarak belirlenmiş olması gerekir.

Herhangi bir para piyasasına giriş yapacak olan yatırımcı hedefleri ve beklentileri doğrultusunda yatırım araçlarına yönelecektir. Bu nedenle piyasadan beklentileri ve nereye ulaşmak istediği net olan bir yatırımcı önemli getiriler sağlayabilir. Ancak herhangi bir şekilde hedef oluşturmayan ya da piyasa dinamikleri hakkında yeterince bilgi sahibi olmayan bir yatırımcı bazı sıkıntılar yaşayabilir. Bu nedenle bir yatırımcının para piyasalarına giriş yapmadan önce hedeflerini belirlemesi ve piyasa özelliklerini dikkate alması oldukça gereklidir. Çünkü her piyasanın taşıdığı temel özellikler ve etkilendiği temel faktörler bulunabilir. Ayrıca her piyasa içerisinde getiri ve risk faktörleri birbirinden önemli ölçüde ayrılır.

Yatırırım araçları ve riskler

Yatırımcıların hedeflerini belirlemesi ve beklentiler oluşturması kadar piyasayı bilmesi de oldukça önemlidir. Bir piyasada bilinmesi gereken en temel faktör taşıdığı risk durumudur. Her piyasa farklı bir risk durumuna ve getiri potansiyeline sahiptir. Yatırımcıların hedefleri ve vadeleri doğrultusunda risk faktörlerine dikkat ederek yatırımlarını yönlendirmesi doğru bir tercih olacaktır.

Yüksek düzeyde risk içeren piyasalar olduğu gibi oldukça düşük seviyede risk içeren piyasa koşulları da söz konusu olabilir. Bu nedenle yatırımcıların hedefleri ve beklentileri doğrultusunda farklı piyasa koşullarına dahil olması kayıplar yaşamamak için gereklidir. Ayrıca piyasaların taşıdığı risk ile birlikte yatırımcılar tarafından oluşturulan riskler de bulunabilir. Yatırımcının yatırım araçlarını tanımadan yatırıma başlaması ya da tüm sermayesini herhangi bir araca yatırması gibi yanlışlar nedeniyle önemli sorunlar ortaya çıkabilir. Özellikle de önemli oranlarda kayıp yaşama ya da sermayesini kaybetme gibi yatırım riskleri söz konusu olacağı için kullanıcıların oldukça dikkatli olması şarttır.

Yatırım Piyasaları Ve Riskler

Risk yönetimi becerileri

Yatırım piyasalarında araçların fiyatların etkileyen oldukça  farklı faktörler söz konusudur. Yatırım piyasaları içerisinde vaat edilen temel bir fiyat söz konusu değildir. Herhangi bir yatırım aracı yükseliş tren içerisine girmesine rağmen siz yatırıma başladığınızda önemli bir düşüş dönemi yaşayabilir. Bu durum nedeniyle kullanıcılar yatırıma başlar başlamaz önemli kayıplar yaşıyor olabilir. Yaşanabilecek bu tür sorunlar her para piyasası içerisinde görülebilecek niteliktedir. Hiçbir para piyasası bir yatırım aracı özelinde sabit ve sürekli yükselecek bir yatırım Taahhüdünde bulunamaz. Yatırım araçlarıyla ilgili analizler ve kontroller yapılmasına rağmen bu analizleri doğruluğuyla ilgili genel bir sonuca ulaşılamaz.

Bu nedenle hiçbir kurum veya kişi yatırım araçlarının fiyatıyla ilgili kesin sonuçlar elde edemez. O açıdan bakıldığında herhangi bir yatırım piyasasında yükselişin yaşanacağı ile ilgili kesin kanıtlar söz konusu değildir. Yani her piyasa içerisinde yükselişler olabileceği gibi düşüşler de olabilir. Bir yatırımcı herhangi bir piyasaya dahil olmadan önce zarar ve düşüş ihtimalinin olacağını göz önüne alarak yatırımlarına başlamalıdır.

Yatırım piyasalarının fiyat ile ilgili risklerini bulunması ile birlikte farklı riskler de söz konusu olabilir. Yatırım piyasaları dünya gerçekleri nedeniyle bir anda alt üst olabilir. Ya da yatırım piyasaları farklı nedenler nedeniyle güven duygusunu kaybedebilir. Ayrıca piyasalar ile birlikte yatırım aracı özelliğinde de önemli sorunlar ortaya çıkabilir. Yatırımcının yöneldiği yatırım aracı yatırım yapılan dönemde herhangi bir sorun içermezken daha sonraki süreçte farklı problemler ortaya çıkabilir.

Yatırım aracına sahip olan şirketin kurumsal olarak iflas etmesi ya da zarar etmesi gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu durum nedeniyle yatırımcılar önemli kayıplar yaşayabilir. Ayrıca yatırım araçlarını ilgilendiren ve tüm dünyada etkili olan farklı olaylar ortaya çıkmış olabilir. Bu nedenle yatırımcıların piyasa ve yatırım araçları konusunda sürekli takipçi olması oldukça doğru olacaktır. Bunlarla birlikte yatırımcının yatırım riskleri konusunda bilgi sahibi olması da önemli bir gerekliliktir.

Yatırım Piyasaları Ve Küresel Riskler

Küresel sorunlar ve yatırım riskleri

Yatırım piyasalarını etkileyen pek çok farklı faktör söz konusu olabilir. Bir piyasayı yerel ve bölgesel koşullar belirlediği kadar küresel çapta ortaya çıkan farklı gelişmeler de belirleyebilir. Herhangi bir yatırım aracına yönelmiş olan yatırımcı küresel çapta ortaya çıkan olaylar ve durumlar nedeniyle belirli bir riskle karşı karşıya kalabilir. Özellikle tüm dünya ülkelerini etkileyebilecek farklı olayların oluşması ya da krizlerin ortaya çıkması gibi sorunlar nedeniyle yatırım piyasaları ciddi anlamda etkilenebilir.

Özellikle tüm dünyayı etkileyebilecek bir savaş durumunun ya da kıtlık gibi problemlerin baş göstermesiyle birlikte yatırım piyasalarının dengesinin ciddi şekilde bozulduğu görülebilir. Bu anlamda bir yatırımcı dünyada her an farklı olay ve durumların gelişebileceğini göz önünde bulundurarak yatırımlarını yönlendirmelidir. Küresel çapta ortaya çıkan sorunlar deni ile yatırım aracından önemli ölçüde geri çekilmeler yaşanabilir. Ya da bir firma ya da kurum küresel olaylardan etkilenerek hizmetlerini sunmakta güçlükler yaşayabilir. Bu şekilde gelişen durumlar nedeniyle yatırımcılar önemli bir kayıp riski ile karşı karşıya kalırlar.

Küresel çapta ortaya çıkan olaylar genellikle fiyatlarda dengesizlik ve düşüşle sonuçlanır. Ancak her kriz döneminde önemli fırsatlar doğuran ya da getiriler elde edilebilecek farklı fırsatlar ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda küresel çapta ortaya çıkacak sorunların kayıp riski doğuracağı gibi kazançla ilgili önemli potansiyeller ortaya çıkabileceği de unutulmamalıdır.

Başarılı ve dikkatli bir yatırımcı küresel çapta ortaya çıkacak sorunların piyasaları etkileyebileceğini iyi bir şekilde gözlemler. Oluşacak sorunları önceden tespit ederek pozisyonunu bu duruma göre ayarlar. Bu sayede kayıp yaşayacağı alanlardan çekilirken getiri sağlayabilecek alanlarda yatırımlarını sürdürür. Bu sayede riski en aza indirmiş olarak önemli bir getiri elde etmiş olur. Ancak genellikle küresel sorunlar nedeniyle yatırım piyasalarının önemli bir kısmı kayıpla karşı karşıya kalmaktadır. Yatırım riskleri açısından küresel sorunların ortaya çıkabilmesi göz önünde bulundurulması gereken önemli seçeneklerden biridir.

Tek Yatırım Aracına Yönelmek 

Farklı Yatırım Araçları

Yatırım piyasaları içerisindeki en önemli risklerden birisiyim yalnızca bir yatırım aracı ile yatırımları yönlendirmektir. Yatırımcılar tarafından genellikle bir alanda potansiyel görülerek sermaye yalnızca o alana aktarılabiliyor. Ancak yatırımları sadece bir yatırım aracı ile sınırlandırmak önemli bir risk ortaya çıkaracaktır.

Yatırım aracında ortaya çıkabilecek bir sorun ya da sektörel bazda oluşacak krizler nedeniyle önemli kayıplar yaşanabilir. Bu anlamda riski dağıtmak ve sınırlandırmak açısından farklı yatırım araçlarından faydalanmak doğru sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Bunun için farklı yatırım araçlarını portföyde kullanmak koruyucu bir tedbir olarak düşünülebilir. Ancak pek çok kullanıcı yatırım riskleri arasında tek bir yatırım aracına yönelerek işlemlerine devam edebiliyor.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN