Yatırımcılar İçin Sanal Gerçeklik (VR) ve Artırılmış Gerçeklik (AR) Endüstrileri

Popüler kavramlar arasında kendine yer bulan sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik 90 lı yıllarda tohumunu atmıştır. Eskiye dayanmasına rağmen, teknolojik elverişsizlik nedeniyle rafa kaldırıldı. Geçen süre zarfında bu kavramlar, gerekli şartların sağlanması ile olgunlaşma sürecine girdi.

sanal gerçeklik

Gerçek dünyayı algılama ve sezgisel bilgilerin ön plana çıkmasında gerek artırılmış gerçeklik gerek se sanal gerçeklik etkili olmuştur. Bilgi ipuçları kullanarak sanal nesnelerin gerçek hayata yerleştirilmesi bu teknolojiler ile mümkün oluyor. Günümüzde sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik ile ilgili birçok girişim mevcut. Bu fırsatların değerlendirilmesi için birçok girişimci çalışmalar yürütüyor. 

Yakın zamanda adını ön plana çıkaran bu teknolojiler, günümüzün en popüler kavramı haline gelerek hızla gelişerek kendine yeni alanlar yaratıyor. Her iki teknoloji alanı için yatırım düşüncesinde olan yatırımcılar yazımızda sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik üzerine detaylı bilgiye ulaşabilirler.

Artırılmış Gerçeklik (AG) Nedir?

arttırılmış gerçeklik

Sanal bir dünya için gerçek hayata ait dijital görüntüler ile sesleri bir araya getiren AG, kamera ve sensörler kullanarak gerçek dünyayı tarar. Taranan bilgiler bilgisayarlarda işlenir. Gerçek hayata ait nesneler bu sayede dijital içerikler ile bir araya gelerek farklı deneyimler ortaya çıkar.

Daha net bir şekilde anlatmak gerekirse, sanal mağaza uygulamaları buna örnek gösterilebilir. Gerçek bir mağaza yerine sanal mağaza kullanılarak alışveriş yapma imkanı sağlanır. Gerçek hayata ait nesneler sanal mağazada kullanılarak deneyimleme fırsatı bulunur. Bu teknoloji eğitim, oyun, sağlık gibi daha birçok alanlarda da kullanılabilir. Tıp öğrencilerinin insan anatomisi üzerindeki eğitimleri bu teknoloji ile deneyimlenebilir. 

Sanal Gerçeklik (SG) Nedir?

sanal gerçeklik sg

Sanal bir dünya oluşturmak suretiyle internet ortamında sanal gerçeklik yaşanabilir. Bu teknolojiyi kullanabilmek için kask ya da gözlük gibi nesnelere ihtiyaç duyulur. Bu cihazların kullanımı ile sanal gerçeklik deneyimlenebilir. Kullanıcılar bu cihazları kullanarak oyun oynamada koşabilme, yürüyebilme ve hatta savaşabilme aktivitelerini gerçekleştirebilir. Gerçek bir dünyada yapılabilecek aktiviteler sanal dünyada cihaz kullanımı ile gerçekleştirilebilir. 

Sanal gerçeklik, oyunların dışında daha farklı alanlarda da deneyimlenebilir. Bunlara örnek göstermek gerekirse, uçuş, askeri eğitim, eğlence gibi alanlarda deneyimleme de yapılır. Bu teknoloji kullanan kullanıcılara yüksek oranda etkileşim imkanı sunarak gerçek dünya ile sanal dünya sınırları zorlanabilir

Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi ile Sanal Gerçeklik Teknolojisi Arasındaki Farklar

Farkı amaçları için kullanılan artırılmış gerçeklik ile sanal gerçeklik teknolojileri, farklı özelliklere sahip teknolojilerdir. Artırılmış gerçeklik teknolojisinde gerçek dünya ile sanal dünya arasında bir bağ bulunur. Sanal gerçeklik teknolojisinde ise gerçek hayattan tamamen uzak sanal dünya odaklıdır. Nesnelerin kullanıma artırılmış gerçeklikte ön planda iken bu nesneler ile gerçek dünya ile etkileşimi girilir.

Sanal gerçeklikte tamamen sanal nesneler ile etkileşime girilir. Artırılmış gerçeklik teknolojisinde gerçek dünyada ortaya çıkan problemler çözülürken, Sanal gerçeklik teknolojisinde tamamen eğlence amaçlı ya da simülasyon kullanılır. Artırılmış gerçeklik kamera, mobil cihaz ya da sensör gibi cihazlar kullanılırken, özel kask ya da gözlükler sanal gerçeklik teknolojisinde kullanılır. 

Sonuç itibari ile sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri, son zamanlarda ön plana çıkan teknolojik alanlardır. Her iki teknolojide de gerçek dünya deneyimlerine yeni boyutlar katma amacı güdülür. Kullanıcıların hayal gücünü sınırları kaldırır. Bu teknolojiler kullanılarak, gelecekte kullanımı daha yaygınlaşarak yeni uygulamaların çıkmasına ve inovasyonların ortaya çıkmasına imkân sağlayacaktır.

Üretimde Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Endüstrileri

Montajı yapılacak olan parçaların yanı sıra montaj ile ilgili detayların işçilere görsel açıdan gösterimini sağlayan artırılmış gerçeklik, her aşama hangi enstrümanların kullanacağı hakkında bilgi aktarır. Biten parçalar hakkında bilgi vererek 3D hakkında talimat verir.

Akıllı gözlük kullanımı ile ellerin serbest çalışması sağlanır. Otomobil ya da uçak tasarımında ya da herhangi bir ürün tasarımı gibi tasarımı zor olan yapımda kullanılır. Tasarımın işlevselliği hakkında tahmin edilmesine yardımcı olur. Üretimde artırılmış gerçekliğin endüstriye sağlamış olduğu artıları şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Gelecekteki ürünleri net bir şekilde görme adına 3D modeller ile ayrıntılı modellerin ortaya çıkmasına zemin hazırlar. 
  • Geri bildirimler artırılmış gerçeklik teknoloji ile sağlanır. Tasarı şeklinde olan ürünler fiziki ürünler ile bağlantısı sağlanır. Tasarımlar hakkında görsel ve dijital imkan sağlanır.
  • AR den önce, birden fazla ürün prototipi çalışması yapmak durumunda kalan inşaatçılar, AR yardımı ile sınırsız görüş alıp maket maliyetlerini düşürebiliyor.

Endüstri 4.0 Dijital Dönüşüm ve Artırılmış Gerçeklik

arttırılmış gerçeklik ar

Endüstride yaşanan dijital dönüşüm ile artırılmış gerçeklik gerçek hayata yeni misyonlar yüklemiştir. Üretimde kullanılan artırılmış gerçeklik birçok nokta üretimi olumlu yönde etkilemiştir. Endüstriye sağlamış olduğu katkılar şunlardır;

    • Artırılmış gerçeklik teknoloji ile hataların önüne geçilerek maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olur. Teknoloji kullanımı ile kalite kontrol sonuçları daha doğru sonuç verir, böylece masraflar azaltılır. 
    • Artırılmış gerçeklik teknolojisi iş hızını fabrika ve tesislerde %30 oranında artırır. Üretimdeki amaç, daha fazla sayıda ürün üretiminin sağlanmasıdır.
  • Üretilen ürünlerdeki hatalar en aza indirilir. Artan verimlilik ile birlikte eğitim deneyimi de üretim hatalarını aşağı çeker. Üretilecek ürünlerde üretim hataları en aza indirilir

Artırılmış Gerçeklik İle Üretimde İş Eğitimi

Üretimde kullanılan artırılmış gerçeklik eğitime yardımcı olur. Her çalışan işçi sahip olduğu tüm bilgiler ile iş kalitesini artırır. Yeni işe giren işçilerin ortama uyum sağlaması açısından zaman kısaltılmış olur. Gerçekleşen iş eğitimi sonucunda hatalar önlenir. 

Artırılmış gerçeklik, makinelerde nasıl bir onarım gerçekleşeceğini gören personel, zaman kaybını en aza indirerek bakım ve onarım faaliyetlerini yerine getirir. Veya binanın etrafını dolaşan teknik personel, duvarın arkasında yer alan elektrik ve su tesisatının borularını görebilir. Anında müdahale ederek sorunların önüne geçebilir. 

Motorlu taşıtlarda ortaya çıkabilecek problemleri önceden tespit etmek ile görevli olan kişiler, artırılmış gerçeklik teknoloji ile motorun katmanlarını görebilir. En ince ayrıntıları öğrenerek ustalaşabilir. Bununla birlikte artırılmış gerçeklik canlı destek sistemlerinde de kullanılır. Canlı olarak görülen görüntüyü anında başka kullanıcılara aktarabilir. 

Metin, oklar ve animasyonlar kullanılarak artırılmış gerçeklik teknolojisi, gerçek görünüme yardımcı olur. Artırılmış gerçeklik teknolojisi bakım ve onarım işlerinde oldukça fazla avantaj sunar. Bakım onarım işlerinden kullanılan bu teknoloji, gerçek anlamda teşhis verileri üreterek doğruluk sağlanmış olur.

Yine bu teknoloji ile bakım onarım işleri ölçümlenebilir. Kullanılan makinelerde bakım performansını arttırır. Dinamik talimatlar sayesinde gerçek ürünlerin yerleştirilmesi mümkün duruma gelir. Yatırımcılar açısından da cazip fırsatlar sunan bu teknolojilerin ilerleyen zamanlarda daha da gelişeceğini söyleyebiliriz.

AR (artırılmış gerçeklik), sanayi işgücünde yer alan yaş sirkülasyonu ile daha da anlamlı hale geliyor. İş ortamında yeni çalışmaya başlayan çalışanların işe adapte olmaları en kısa sürede sağlanmış oluyor. Kısa sürede sağlanan adapte, iş ve işlemlerin de hızlanmasını sağlıyor. Bu teknoloji kullanımı ile desteklenmiş olan bakım onarım süreçleri daha verimli hale gelirken hatalarda minimuma iniyor. Geleneksel bakım onarım yöntemlerine göre daha güvenlidir.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN