Finansal Kaygı Ve Stresi Nasıl Yenebilirsiniz?

Finansal kaygı ve stresi yenmenin her birey için farklı alternatifleri bulunur. Kişinin yaşam standardı, hayata bakış açısı ve finansal bütçesi bu süreçte önemli rol oynar.

Finansal açıdan oluşan kaygı ve stresi yönlendirebilmek için en doğru yöntem bütçe planlaması yapmaktır. Gelir ve gider dengesini sağlayarak sabit ve değişken harcama grafiği oluşturmak bu süreçte oluşabilecek kaygıyı daha kontrollü hale getirir.

Elbette ki stresi azaltan en önemli kaynak bilmektir. Finansal terimlere hakim olmak, ekonomik olarak refaha kavuşabilmeni yöntemlerini keşfetmek bu süreçte daha bilgili olmayı sağlar.

Ekonomik açıdan bilgiye sahip bir kişinin hayata bakış açısındaki farkındalık finansal kaygı ve stresi de ortadan kaldıracaktır. Her zaman beklenmedik durumlar oluşabilir. Bu tarz durumlar için acil durum fonu oluşturmak oluşturarak stresin önüne geçilebilir.

Finansal bir hedef belirlemek, top yumağı gibi biriken borçları azaltabilmeyi öne çıkaran bir yaklaşım geliştirmek ve bu yönde çalışmak finansal kargayı azaltmayı sağlayacak bir diğer önemli adımdır.

Sadece bugün için değil geleceği düşünerek adım atmak harcamalaı düzenli takip etmek, borç yönetimi yapmak finansal açıdan oluşacak kaygı ve stresi yönetmeyi sağlayan diğer yöntemler arasındadır.

Finansal Stresin Yaygın Nedenleri Nelerdir Ve Nasıl Tespit Edilir?

finansal stres

Birey kişisel yaşantısında finansal açıdan neden strese kapılır? Finansal stresin yaygın sebepleri nelerdir ve bunlar fark edilebilir mi? Öncelikle kişinin finansal açıdan strese kapılarak sağlıklı düşünmesine engel olabilecek sebeplerin ortaya çıkarılması hem fiziksel hem zihinsel açıdan daha sağlıklı hale gelebilmeyi sağlayacaktır.

Finansal stresin sebepleri arasında ilk sırada gelir kaynağının azlığı yer alıyor. Gelirin giderek karşılanamadığı bir döngü içinde düşen kişi finansal açıdan kendini yetersiz ve stres içinde bulabiliyor. 

Elde edilen gelir borçlar ödemeye yetmediğinde kredi ve kredi borçları birikmeye başladığı anda finansal stres ve kaygı düzeyi artmaya başlıyor. Beklenmedik anlarda oluşan tüm masraflar finansal açıdan kişinin yüksek kaygı hissetmesine sebep olabiliyor.

Sadece bugün değil gelecek kaygısı da finansal stres sebepleri arasında gösterilebilir. Yeterli birikimi bulunmayan kişinin emeklilikte ne durumda olacağını bilememesi geleceğe yönelik kesin bir planlama yapılmaması da finansal stresi doğuruyor.

Çalışılan işin her an kaybedilecek olması, sağlıkta yaşanabilecek pürüzler finansal stresin diğer yan kaynakları arasında gösterilebilir. Tüm bu süreçte durum tespiti yapabilmek için konuya daha vakıf şekilde yaklaşmalı ve doğru soruyu yönlendirebilmelidir. 

Gelir giderleri karşılayabiliyor mu? Beklenmeyen durumlar için oluşturulmuş bir birikim hesabı var mı? Çalışılan iş ne kadar güven sağlıyor? Ek masrafları karşılayacak bir acil durum fonu bulunuyor mu? bireyin kendine yönlendirmesi gereken doğru sorular arasında sayılabilir.

Finans Konusunda Dikkatli Ve Strese Dirençli Bir Yaklaşımı Nasıl Geliştirebilirsiniz?

Finans konusunda dikkatli ve strese dirençli bir yaklaşım nasıl geliştirilebilir? Maddi konulara yaklaşımda oluşacak stres bireysel açıdan hayat dengesini olumsuz yönde etkileyebilir. Kişinin strese karşı dirençli hale gelerek bu konuda daha dikkatli olabilmesi için kendini farklı alanlarda geliştirilmesi gerekir.

Borçlarını yönetme konusunda zorluk çeken bir kişinin finans konularında tökezlemesi oldukça doğal bir süreçtir. Bu açıdan birikimi çoğaltmak, yatırımı artırmak ve borçları azaltmak hedeflenmeli ve buna uygun bir strateji planı oluşturulmalıdır.

Her an katlanan faizle birlikte artan en yüksek borç yavaş yavaş eritilmeli. Acil durumlar için önlem olabilecek bir finansal yatırım kaynağı oluşturulmalıdır. Bu süreçte strese karşı kişiyi dirençli kılacak en önemli konu bütçe takibi yapabilmektir.

Doğru bir bütçe planı oluşturup tüm yıl boyunca bu plana sadık kalarak düzenli şekilde takip etmek kişinin her türlü finansal duruma karşı hazır olmasında sağlar.

Ayakları yere sağlam basan bir bireyin finansal konularda her zaman için kendini sağlama alması gerekir. Kısa ya da uzun vadeli olması fark etmeksizin hedefler belirlenmeli ve bu hedefe yönelik motive edici ve işe yarar plan oluşturulmalıdır.

Elbette ki günlük hayattaki gelir ve gider dengesi ile risk faktörü göz ardı edilmeden yapılacak bir planlama süreçte kişinin hem daha dikkatli olmasını sağlayacak hem de strese karşı direnç geliştirmesi için fayda sunacaktır.

Finansal Kaygıyı Azaltmada Finansal Eğitim Nasıl Bir Rol Oynar?

Finansal kaygıyı azaltmada finansal eğitimin rolü oldukça büyüktür. Birey farkında olmadığı bilmediği her türlü finansal süreçte tökezleme ihtimali barındırır.

Bu durum var olan finansal durumu iyi yönetememe ve buna bağlı olarak ekonomik çöküntü içinde olmaya yatkın hale gelme durumu gözlemlenebilir. Finansal açıdan kaygıyı azaltabilmenin en iyi yolu iyi bir eğitimden geçmektir.

Finansal eğitim alan kişi daha bilinçli kararlar almaya başlayacaktır. Geleceğe dönük kaygısı azalacak ve doğru bir planlama ile mali durumunu daha iyi bir hale getirmeyi sağlayacak fırsatları kaçırmayacaktır.

Finansal eğitim bireyin yaşantısında oluşabilecek riskleri daha iyi fark etmesini sağlar. Bu yönde oluşabilecek büyük zararların önüne geçerek, bilinçli tercih ile yapmış olduğu seçimin sonunda finansal kaygısını azaltırken fırsatları fark edebilme yeteneğini de keşfedecektir.

Finansal eğitim aslında temelinde borçları doğru yönetebilmeyi sağlayan bir süreci beraberinde getirir. Kişi bu süreçte pişerek bütçe oluşturmayı harcamalarını ve birikimlerini doğru takip edebilmeyi öğrenir. 

Bu süreç dolaylı yoldan finansal kaygıyı azaltacaktır. Yatırım bilgisine sahip olan bir kişi finansal hayata daha güven dolu yaklaşabilir. Bu sayede yatırım stratejilerini daha doğru ve akılcı bir yöntemle izler. Riskleri yöneltmeyi öğrenir. Geleceğe dönük doğru bir planlama yapılabilir.

Finansal Stresle Başa Çıkma Stratejilerini Ve Kaynaklarını Paylaşabilir Misiniz?

finansal kaygılar

Finansal stresle başa çıkma stratejileri ve kaynakları var mıdır? Bu konuya net olarak evet yanıtı verilebilir. Finansal stresle başa çıkmak için girişimcilerin benimsediği bazı stratejiler bulunur. Bunlardan ilki bütçe planlamasıdır.

Günlük hayatta çalışılan meslekte elde edilen gelirin gidere olan dengesi hesap edildiğinde finansal açıdan oluşabilecek her türlü stresin önüne geçilebilir. Gereksiz harcamaları zamanla azaltabilmek, kazanılan paranın ne zaman nereye gideceğine vakıf olmak kişinin elinde olan bir finansal dönem stresle baş edebilmeyi sağlayacaktır. 

Borçlarını yönetmeye başlayan bir kişinin kaygısı azalır. Bu durumda stresle başa çıkabilmesi daha kolay hale gelir. Önünü göremeyen her girişimci eninde sonunda batmaya mahkumdur.

Epey iddialı olan bu söz gerçeği yansıtan yönüyle ele alındığında köklü olan her dengenin yaşama daha sıkı bağlarla tutunduğu kabul edilir. Bu yönüyle finansal açıdan geleceğini görebilen, hedefini belirleyen kısa ya da uzun vadeli hedeflerine yönelik adımlar atan bir kişinin hayata daha risksiz ve güçlü bağlarla bağlanması beklenen bir süreçtir.

Finansal açıdan eğitim alan veya bir uzmandan destek alan kişinin finansal stresle başa çıkması daha kolay hale gelir. Stresi azaltacak yöntemler kişiye göre değişebilir. Bazısı egzersiz yaptığında bazısı hobisine vakit ayırdığında kendini daha dingin hissedebilir. Kişisel hayatta bireyselleştirilmiş zaman dilimi oluşturmakta değerlidir.

Finansal Planlamacılar Bireylere Finansal Kaygıyı Yönetmede Nasıl Yardımcı Olur?

Finansal planlamacılar bireylere finansal kaygıyı yönetmede olumlu yönde fayda sağlar. Uzman desteği finansal planlama yapmakta zorlanan kişiler için oldukça kıymetlidir. Hedef belirlemekte zorlananların yeni bir rota oluşturmasını sağlayacak bu uzmanlar kısa ya da uzun vadeli hedef oluşturmakta oldukça işe yarar.

Bu sayede bireysel olarak mali durumu iyileştirmeyi sağlayacak yeni teknikler geliştirilebilir. Hatta oluşan belirsizlik ortadan kaldırılarak stresle daha kolay baş edilebilir. 

Finansal planlamacı temelinde kişinin nereye ne kadar harcadığını analiz edebilme yetisini geliştirir. Atılan her yeni adımda oluşabilecek riskleri daha rahat kontrol edebilen birey yatırım açısından da bilgili hale gelir.

Alınan eğitimler ve uzman desteği sayesinde daha kaliteli bir portföy oluşturulur Bu sayede birey sadece bugün için değil gelecek içinde kendine kaliteli bir hayat planı oluşturabilme fırsatı elde eder.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN