Finansal Hedeflerinize Uygun Bütçeyi Nasıl Oluşturabilirsiniz?

Finansal hedefe uygun bir bütçe nasıl oluşturulur? Bireyin bütçe tasarımı öncesinde finansal hedefini belirlemesi gerekir. Finansal bütçeler nelerdir? sorusuna yanıt vermelidir.

Finansal açıdan özgürlüğe kavuşabilmek için değerlendirilebilecek finansal bütçeler: yatırım bütçeleri ya da nakit bütçeler olarak iki kategoriye ayrılır.  Esnek bütçe, geleneksel bütçe, sıfır tabanlı bütçe ve durağan bütçe olarak sınıflandırılır. Bu süreçte yatırımın finansal bütçe ile doğru orantısı kurulabilmelidir.

Finansal hedefe uygun en doğru bütçeyi belirleyebilmek için bütçenin temel ilkelerini bilmek yeterlidir. Bütçenin samimiyet ilkesi, bütçenin doğruluk ilkesi, bütçenin anlaşılır olması ilkesi, bütçenin yıllık olması ilkesi gibi farklı türler bulunur.

Uygun bir planlama sayesinde tasarruf ve harcama hedeflerine bağlı kalmayı sağlayacak ve finansal durumu koruma altına alınacak en değerli kavram bütçedir.

Finansal hedefe uygun bütçeyi oluşturabilmek için şu adımlar takip edilebilir:

 • Paranın nereye gittiğini anlayabilmek için gelir ve gider takibi yapılmalıdır.
 • Zaman içerisinde tüm giderler azaltılmalıdır.
 • Kişinin kendisine finansal hedefler koyması gerekir.
 • Bütçeleme tarzı belirlenmelidir.
 • Planlar geriye dönük olarak aralıklarla takip edilmelidir.

Finansal Hedefler İle Gerçekleri Uyumlu Hale Getirmek İçin Bütçeleme Neden Önemlidir?

finansal bütçe

İnsanın yaşamı boyunca hedeflediği pek çok şey bulunabilir. Finansal açıdan özgür olabilmeyi hedefleyen bir kişinin bu isteğinin daha tutarlı bir düzlemle uyumlu hale getirilebilmesi için en başta düzenli bir kazancın olması gerekir.

Doğru bir birikim planı sürekli bir yatırımdan kazanma, tasarruf ilkelerini benimseme ve bütçeleme gibi geleceğe döndük yüksek kazanç sağlama hedefine işaret eden tüm bu kavramlar temelinde ancak düzenli bir kazanç ile gerçekleştirilebilir. Daha çok ayakları yere sağlam basan fikirler benimsemek için bütçe planlaması öne çıkar. 

Bütçe en genel haliyle belirli bir dönem için beklenen gelir ya da giderlerin belirlenmesi için oluşturulmuş mali plandır. Her zaman için değişen piyasa koşullarına uyum sağlayabilmek için bütçeyi düzenli olarak gözden geçirmek gerekir.

Bütçeleme kavramı bir finansal kurum üzerinden değerlendirildiğinde yüksek maliyetler ya da zayıf nakit akışı gibi zorlukların belirlenmesini sağlar. İşletmenin nakit desteğine daha kolay ulaşmasını mümkün hale getirirken yatırımcılardan fon çekmeye de fırsat sunar.

Finansal Hedefleri Belirlemek Ve Önceliklendirmek İçin Hangi Adımları Atabilirsiniz?

Finansal hedefleri belirleyerek önceliklendirmek için hangi adımlar atılabilir? sorusunu yanıtlamak isteyenlerin öncelikle finansal hedeflerin ne olduğunu belirlemesi gerekir.

Kişinin mali durumunu iyileştirerek yatırım yapmak, tasarruf sağlamak, borçlarını ödemek ya da emeklilik planı yapması gibi farklı finansal amaçları bulunabilir. Bu hedefler doğrultusunda öncelikli olarak hangi adımlar atılabilir?

Kişiden kişiye değişebilen bu kavram içinde bulunan yaşam standartlarına göre farklılık gösterebilir. Ancak hedef belirlerken unutulmaması gereken şey belirli bir zaman aralığı sunmaktır.

Hedefe dönük başlangıç ve bitiş tarihi belirlenerek haftalık ya da yıllık grafiklerle bölümlemeler yapılıp doğru bir finansal birikim oluşturulabilir.

Finansal hedefi belirlemek için öncelikle hedeflerin yazılması ile başlanabilir. Hayalde ulaşılmak istenen hedef belirginleştiğinde artık hedefe dönük nasıl yatırım yapabilirim? sorusunu cevaplamak gerekir. Kişinin bu süreci daha kolay atlatabilmesi için ölçülebilir hedefleri benimsemesi önemlidir.

Hedeflerinizi Yansıtan Kişiselleştirilmiş Bütçeyi Nasıl Oluşturursunuz?

Hedefe dönük kişiselleştirilmiş bir bütçe hazırlayabilmek için öncelikle hedefin somut şekilde ortaya konması gerekir. Her esen rüzgara kendini bırakan kişinin eninde sonunda elde edebileceği çok fazla bir kazanç bulunmayabilir.

Bu nedenle finansal hedefler rota olarak seçilebilir. Kredi kartlarının ya da borçlarının ödenmesi, bireysel emeklilik sistemine yatırım ile erken emeklilik, acil durumlarda birikim yapmak, kişisel gelişimi için birikim, yeni iş kurmak için birikim ve benzeri kişinin her düştüğünde daha hızla kalkabilmesine ve daha çabuk toparlanmasını sağlayacak bir hedefinin bulunması gerekir. Peki kişisel bütçe hesabı nasıl yapılır?

En çok kullanılan 70/10/20 kuralı benimsenebilir. Bu kurala göre gelirin %70’i ihtiyaçlara ayrılır. %10’u özel harcamalara ve isteklere, %20’si ise birikimi bırakılır. Yaşamı sürdürebilmek için gerekli olan temel ihtiyaçlar kira, beslenme ve sağlık harcamaları, ulaşım ya da faturalar sayılabilir.

Doğru bir bütçe planı oluşturma adımları:

 • Finansal hedefler belirlenmelidir. 
 • Finansal bilgiler toplanmalı, çeşitli gelir kaynakları belirlenmelidir. 
 • Giderler analiz edilmelidir. 
 • Harcamalar önceliklendirilmelidir. 
 • Belirgin bir bütçe yapısı oluşturulmalıdır. 
 • Bütçeleme dönemi belirlenmelidir. 
 • Bütçeleme kılavuzları oluşturulmalıdır. 
 • İzleme ve gözden geçirme adımları takip edilmeli ve planın ne derece de geçerli olabileceği yönünde elde edilen ilerleme verisi kaydedilmelidir.

Süreçte iyi bir finansal okur giderleri alt başlıklar halinde kategorize ederek aşırı harcama alanlarını fark edip kontrol altına alabilir. Belirli kategorilere özel bir harcama limiti belirleyerek mali açıdan daha sorumlu bir sürece geçilebilir.

Kişi sahip olduğu potansiyel harcama dengesini yakalayabilmek için bilinçli bir harcama yapabilmeyi sağlayacak kısıtlamalar getirmelidir. Finansal istikrarsızlığın en nihayetinde sonuca ulaşamamış ve çuvallamış bir bütçe planlamasını açığa çıkarabileceği unutulmamalıdır.

Bütçenizi Takip Etmek Ve Ayarlamak İçin En İyi Uygulamalar Nelerdir?

finansal planlama

Bütçeyi takip edebilmek veya ayarlayabilmek için online platformlar üzerinden kullanılabilecek bazı uygulamalar bulunur. Harcamaları daha çok kontrol altına almak isteyenler zorunlu harcamalar ya da zevke bağlı harcamaları karıştırmadan daha kontrollü yürütebilmesi için bütçe planlama uygulamaları önemlidir.

Aylık bütçe planlamasını yapmak, her ay nereye ne kadar harcayacağını bilmek ve bu sayede tasarruf edebilmeyi sağlar. Alışkanlıkları takip edebilmek için önemli görülen bu ufak adım büyük birikimler yapabilmek için en büyük yeniliğin başlangıcıdır. 

Bütçe planlama aşaması doğru bir şekilde başlatılmış olabilir. Ancak önemli olan süreçte bu düzenin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi değerlidir. Bütçe planlamasında süreklilik sağlamak için düzenli olarak gelir gider takibinde olmak gerekir.

Bütçe planlaması yapmak isteyenler için işte o kullanılabilir uygulamalar:

 • Home Budget
 • Wally
 • Spendee
 • Goodbudget
 • Dollarbird
 • YNAB Classic

Teknoloji Ve Uygulamalar Bütçeleme Sürecini Basitleştirmeye Yardımcı Olabilir Mi?

Orta vadede veya uzun vadede belirlenen bütçe planını basitleştirmeyi sağlayacak teknolojik uygulamalar süreçte hedefe doğru daha hızlı ve stratejik ilerleyebilmeyi sağlar. Günümüz standartlarında her yerden erişim sağlanabilen pratik ve teknolojik bütçeleme uygulamaları yaşamın her alanında hedefi unutmadan ilerleyebilmeyi sağlar.

Süreçte yalnızca bireysel değil kurumsal olarak bakıldığında hedefe verimli ulaşmayı sağlayacak yolu haritası oluşturmak için oldukça kapsamlı bütçeleme uygulamaları bulunur.

Gelir ve gider kaynaklarını, var olan net bütçeyi ve harcamaları finansal istikrarı koruyabilmek adına tek tek yüzdelik dilimleri ile hesaplayarak ortaya çıkaran pratik tablolar potansiyel yatırım araçlarını daha rahat fark edebilmeyi sağlar.

Teknolojik gereçlerle beraber bütçe kontrolü sağlarken uygulamaların sunduğu bazı fırsatlar bulunur. Çoğu teknolojik uygulama tarihsel analiz yapabilmeyi mümkün hale getirir. Geçmişteki veriler ile şuanın verileri geleceğe ışık tutar. İstatistiksel olarak modellerin görülebilmesi sağlanır. Zaman serisi analizi yapılabilir.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN