Düzenleyiciler Bankacılıkta Fintech Yeniliklerine Nasıl Uyum Sağlıyor?

Teknolojinin hızına bankacılık sektörünün uyum sağlayamayabileceğine dair bazı endişeler söz konusu. Bu endişeleri yenerek bankacılık sektörünün yeniliklere hızla ayak uydurması ise yapılan yatırımlar sayesinde gerçekleşebilir. Düzenleyicilerin istikrarlı yapı ve yenilikçi olma konularını dengeli şekilde ele almaları gerekli.

Günümüzde ödeme işlemlerinin önemli bir kısmı Fintech ile gerçekleştiriliyor. Finansal hizmetlerde teknolojinin kullanılmadığı alan neredeyse kalmadı. Bankalar hem istikrarlarını koruyacak hem de yeniliği kucaklayacak bir sisteme doğru eviriliyorlar.

Bu konuda düzenleyicilerin verecekleri kararlarının doğruluğu, hedefleriyle aynı düzlemde bulunmalı. Bankalara çeşitli ürünler ve hizmetler sağlayan Fintech’lerin müşterileri koruma altına alan yasal düzenlemelere tam anlamıyla uyum sağlamaları oldukça önemli. Teknolojinin finans ile birleşerek yeni bir olgu oluşturmasıyla oluşan inovasyon merkezleri sayesinde yeniliklere öncelikler tanınabilir.

Düzenleyicilerin bakış açıları ise en önemli etkiye sebep olacak durumlardandır. Düzenleyiciler bankacılıkta Fintech yeniliklerine uyum sağlarken; finansal ürün ve hizmetlerin çeşitliliğinde yeni teknolojilerin kullanılmasına yönelik çalışmalar yapmak, Fintech faaliyetlerini inceleyerek düzenleyen yapıların varlığı sayesinde daha güçlü şekilde dijitalleşmiş finansal hizmetlerin kullanımını teşvik etmek gibi eylemleri gerçekleştirebilirler.

Fintech yenilikleri mali değişiklikler açısından tahminlerin ötesinde farklılıklara yol açmış durumda. Pazar bütünlüğü ve müşterilerin korunması gibi hususlar da ayrıca düzenlemelere uyumlu hale getirilen konulardır.

Fintech Bankalarının Karşılaştığı Düzenleyici Zorluklar Nelerdir?

düzenleyiciler banka

Fintech bankaları gelecek vaat ediyor. Geleceğe doğru ilerlerken bazı finansal düzenlemeler elbette Fintech bankalarının karşısına çıkacak. Fintech yazılım geliştirme gibi konularda bazı hukuki durumlar karşımıza çıkıyor. Ancak Fintech bankacılığının yapıldığı ülkelere özgü yasalar, kanunlar ve düzenleyici kriterler mevcut. Bazen karmaşık bürokratik unsurlarla da karşılaşılabilir.

Fintech bankalarının karşılaştığı düzenleyici zorlukların başında ise veri gizliliğine ilişkin karşılaşılan zorluklar gelir. Banka müşterilerin kişisel ve finansal verilerinin korunması en temel ve en dikkat edilmesi gereken unsurdur. Doğru ve etkili risk yönetimi uygulanmadığı, müşterilerin verilerinin gizliliğini dikkat edilmesi gereken standartlarda korunmaması halinde veri gizliliğini düzenleyen kurumlarca çok ciddi yaptırımlar uygulanabilir.

En ciddi ve karşılaşma olasılığı yüksek risklerden diğeri ise siber saldırılardır. Fintech bankaları siber suçlular ve internet korsanları tarafından sürekli hedef alınıyor. Siber saldırılarla mücadele edilmesi için bazı yasalar ve şirketlerin uyması gereken de bazı sorumluluklar vardır.

Fintech teknolojisinden yararlanarak kara para aklamaya çalışan bazı kötü niyetli insanlar yine Fintech bankaları için risk ve tehdit oluşturuyor. Fintech teknolojisi ile kara para aklamayı önlemek amacıyla bazı yasalar yürürlüğe alınmış ve bazı denetim mekanizmalar kurulmuştur. Böyle bir teşebbüsle anılan Fintech bankası için marka değerinde büyük bir kayıp yaşanır.

Korumalı Alanlar Fintech Mevzuat Uyumluluğunu Kolaylaştırıyor Mu?

Son dönemlerde Fintech’ler finans alanında yenilikçi atılımlar gerçekleştiriyor. Bu yenilikler ile birlikte birçok düzenlemede hayata geçiriliyor. Fintech’lerin mevzuata uyumlulukları korumalı alanlarda kontrol ediliyor. Bu korumalı alanlar devreye girerek ürün ve hizmetlerin test edilmesini sağlıyor.

Korumalı alanların Fintech mevzuat uyumluluğunu nasıl teşvik ettiğine gelecek olursak da, bunu yeniliği teşvik ederek gerçekleştiriyor. Korumalı alanlar yeni şirketlerin test edilmesi, yenilikler yapabilmesi ve geliştirilmesi gibi avantajları sağlıyor.

Tüm ürünlerin ve hizmetlerin korumalı ortamda mevzuatlara tam uyumluluk ile problemsiz şekilde testleri gerçekleştirilebiliyor. Böylece kontrollü olan, yenilikçi olan ve düzenlenmiş bir ortamda riskleri daha az hasarla almalarına katkıda bulunur.

Geliştirilmiş düzenleme ile de korumalı alanlar Fintech yeniliklerinin etkili ve dengeli olmasına yardımcı olur. Böylece daha verimli ve uyumlu düzenleme ortamı oluşturulmasında katkı sağlar. Korumalı alanlar çoğunluk küçük ölçekli olarak çalıştırılır.

Bu sebeple bir yenilik gerçekleştirilen testlerinin gerçek potansiyeli açığa çıkaramayacağı düşünülür. Diğer bir husus ise tüketici korumasıdır. Korumalı alanlar yenilikleri kolaylaştırırken müşterilerin korunmasına da olanak tanır. Fintech şirketleri korumalı alanlara katılırken müşterileri koruma mevzuatlarına da uymaları gereklidir. Müşteriler ürün ve hizmetlerden faydalanırken güvende olacaklar.

Daha hızlı pazara çıkış süreleri ile de fintech şirketleri mevzuat uyumluluğu göstererek zaman ve maliyet tasarrufu ile hızlıca pazara çıkış olanakları yakalarlar. Ürünleri çok daha hızlı test edilir. Böylece ürünlerini ve hizmetleri hızlı şekilde pazara sürebilirler.

Uluslararası Düzenlemeler Fintech Genişlemesini Nasıl Etkiler?

Fintech şirketlerinin düzenlemelere uyması bir zorunluluktur. Bu düzenler bölgesel ya da uluslararası olabilir. Gerekli düzenlemeler sağlanmış olmasaydı Fintech şirketlerinin sağlıklı faaliyetler yürütmesi oldukça zorlaşırdı. Ayrıca Fintech şirketleri faaliyet gösterdikleri alanlara göre de değişik düzenlemelere tabi tutulurlar. 

Fintech genişlemesi için uluslararası bazı düzenlemelere uyulması şarttır. Ülkelere göre düzenlemeler farklılıklar gösterebileceği gibi bazı ülkelerin düzenlemeleri de benzerlikler gösterebilir. Uluslararası lisanslar, tatmin edici kullanıcı deneyimleri ve yeni teknolojilerin başarıyla uygulanması gibi kriterler göz önüne alınmalı.

Fintech şirketleri uluslararası düzenlemelere uyarken küçük ölçekli olanlar için bu duruma maliyetli olabilir. Böylece Fintech şirketleri yeni pazarlara açılmakta zorluk çeker ve verecekleri hizmet sınırlı kalır. Böyle olduğu takdirde daha fazla kazanç sağlama olasılıkları da azalmış olur.  

Bankacılık Uyumluluğunda Regtech’in Rolü Nedir?

Bankacılık son yıllarda sürekli değişen düzenlemelerle karşı karşıya kalıyor. Yeni düzenlemeler ve kurallar ile birlikte uyumluluk bankacılık sektörü için potansiyel risklerden biri haline dönüştü. Rentech ise bankaların uyumluluğunun sorunsuz hale dönüştürebilmek için yapay zeka ve makine öğrenimi gibi yeni çağın teknolojilerinden faydalanan bir Fintech dalı olarak karşımıza çıkıyor.

Bankacılık uyumluluğunda Rentech, bu uyumluluk süreçlerini otomatik hale gelmesinde, kolaylaştırılmasında ve uyumluluğun basitleştirilmesinde faydalar sağlayarak bankaların uyumluluk düzenlemelerine adapta olmasında kolaylaştırıcı bir rol üstleniyor. Uyumluluğun artan maliyetleri, uyumsuzluk riskleri, zaman kaybı ve karmaşıklığı önlemede Rentech kurtarıcı bir durumdadır.

Bankacılık için zorluklar belirdiğinde uyumluluk için yani yolların denenmesi önem kazanmıştır. Rentech işte tam bu noktada kurtarıcıdır. İleri teknoloji alt yapılı Rentech çözümleri bankaların her geçen gün şiddetini arttıran düzenleme girdabında kaybolmaları önler. Bankacılık uyumluluğunda Regtech kurtarıcı bir rol üstleniyor demekte son derece yerinde olacak.

Fintech Startup’ları Düzenleyici Engelleri Nasıl Aşabilir?

FinTech

Fintech şirketleri finans alanında sundukları başarılı hizmetler ile hem kuruluşları hem de müşterileri oldukça memnun ediyor. Maliyetlerin ve faiz oranlarının yüksek olduğu günümüzde finansman sorunlarının yanı sıra Fintech

Startup’ları birde düzenleyici engellerle karşı karşıyalar. Fintech Startup’ları genelde bankacılık sektöründe var oluklarından oldukça sert uyumluluk prosedürlerine tabidirler. Büyük para cezaları ve yasal zorluklar gibi Fintech Startup’larını zora sokacak durumlarla karşılaşabilirler.

Fintech Startup’larının düzenleyici engelleri aşabilmesi için bazı yapması gerekenler söz konusudur. Bunların başında ise stratejik ortaklıklar kurabilmek geliyor. Finans kuruluşlarıyla yapılacak ortaklıklar ile karşılaşılabilecek zorluklar karşısında daha büyük kaynaklardan yararlanma şansı elde edilebilir.

Daha sonra alternatif finansal kaynak sağlayıcılar bulunmalı. Fintech Startup’ları yenilikçi finansman kaynaklarını araştırma ve yenilikçi finansman modelleri ile tanışmalılar. Diğer bir konu ise düzenleyicilerle iletişimlerini erken safhada başlamaktır.

Geliştirme süreci başladığı anda düzenleyiciler ile iletişime geçilmeli. Düzenleme konusunda yardım ve danışmanlık istenmeli. Böylece güven oluşturarak bir adım öne geçmek mümkün olacaktır. Akıldan çıkarılmaması gereken bir konu da uyumluluğa her zaman öncelik vermektir.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN