Yeşil Enerji Teknolojilerine Yatırım Yapmanın Çevresel ve Finansal Faydaları

Doğal kaynakların yok olmaya başlaması, küresel ısınma, insan nüfusunun çoğalması ile birlikte enerji kaynaklarının tükenebilir olduğu gerçeği bizleri yeni enerji kaynakları bulmaya mecbur ediyor. Son yıllarda hepimizin sıkça duyduğu ‘‘Yenilenebilir Enerji’’ diğer adı ile ‘‘Yeşil Enerji’’ artık doğanın kurtuluşu ve enerji ihtiyacımızı karşılamanın yeni yolu olarak görülmektedir.

Bu yeşil enerji nedir diye soracak olursanız kısaca açıklayayım; doğal ortamda var olan ve sürekli kendisini yenileyerek yarar sağlayabilen herhangi bir enerji türünün adıdır. Bu yeşil enerji genel olarak ise temiz, sürdürülebilir ve yenilenebilir tüm enerji kaynaklarını da ifade etmektedir.

İnsanların çevre üzerinde olumsuz etkileri giderek çok daha fazla artmaktadır. Geleneksel olan ve çok uzun yıllardır insanlar tarafından kullanılan enerji kaynaklarından artık yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş dünyamız için gittikçe önemli bir hale gelmektedir.

Yeşil enerjinin yaygın şekilde kullanılmasıyla atmosferimize zehirli sera gazlarının salınımını durdurması beklenmektedir. Bu durum ise çok az çevresel tahribata sebep olduğu ya da hiç böyle bir zararı olmadığını ortaya koymaktadır. Bir konuda sizleri uyarmak istiyorum; birçok uzman tarafından yeşil enerji insanların ve dünyamızın geleceği olarak görülmektedir.

Yeşil enerji nedir ve nasıl çalışır?

yeşil enerji nedir

Yeşil enerji tamamen doğada bulunan ve enerjiye dönüştürülebilir kaynakların tümüne verilen isimdir. Yani doğada kendiliğinden bulunan kaynakları; güneş, su (Hidroelektrik), rüzgar, biyokütle ve jeotermal gibi doğal kaynakları elektrik enerjisine dönüştürerek insanların kullanımına sunmamız anlamına gelir. Yeşil enerji sistemleri nasıl çalışır biraz da onlara değinmek istiyorum:

Güneş Enerjisi:

Açık ve güneş ışınlarından maksimum faydalanılabilecek alanlara güneş panellerinin yerleştirilmesi ile güneşin ışınlarının elektriğe dönüştürülmesi için güneşten gelen enerjinin emilerek bu sistem tarafından depolanarak kullanılması ve dağıtılmasıdır. Güneş enerjisi diğer kaynaklara oranla erişilebilirliği daha kolay bir kaynaktır. İnsanlar binalara ve evlere güneş panelleri monte ettirerek güneş enerjisinden bireysel olarak da faydalanabilmektedirler.

Su (Hidroelektrik):

Hidroelektrik santralleri ile akarsular ya da nehirlerden akan sularda bulunan kinetik enerji elde edilen enerji türüdür.

Rüzgar Enerjisi:

Rüzgar esintilerinin kuvvetli olduğun alanlar tespit edilerek rüzgar türbinleri ile elektrik enerjisi üretilmesidir. Bu sistem en çevreci kaynakların başında geliyor desem yanılmış olmam.

Biyokütle:

Atıklardan enerji elde edilmesine biyokütle denir. Tarımda, kentlerde ve endüstriden çıkan atıklar elektrik enerjisine dönüştürülür.

Jeotermal:

Birçoğumuz bu terime ‘’Jeotermal Oteller’’ gibi tesislerin isimlerinden aşinadır. Su buharı ve sıcak su ile jeotermal enerji elde edilebilmektedir. Bunun için yer altında kilometrelerce derinliklere inilerek elde edilen buhar ve sıcak su elektrik jeneratörlerine bağlı türbinleri döndürerek elektrik enerjisi üretmektedirler.

Yeşil Enerji Teknolojilerine Yatırım Yapmanın Finansal Faydaları

Dünyada her geç yıl küresel enerji talebi giderek artmaya devam ediyor. Hızla büyüyen dünya ekonomileri ve büyümekte olan ülkelerin de etkisiyle, dünya toplam enerji kullanımının 2050 yılına kadar olan süreçte yaklaşık olarak %50 oranında bir artış göstermesi öngörülüyor. Bunun dünyamız üzerinde etkisi ise karbondioksit ve diğer sera gazlarının neden olduğu artan sıcaklık seviyeleridir.

Bahsettiğim bu sıcaklıkların 2 santigrat derecenin üzerine çıkması oldukça kuvvetli bir ihtimaldir. Bu sebepten ülkeler klasik fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanabilmenin çarelerini arıyorlar. Bu durumda yeşil enerji yatırımlarından kar elde etmek isteyen yatırımcılara muhteşem fırsatlar sunmaktadır.

Dünyanın önde gelen kuruluşları tarafından yapılan araştırmalarda geçiş teknolojilerine yapılan yatırımın 2021 yılında 755 milyar Dolar gibi önemli bir rakama ulaştığını ortaya koydu. Karbon emisyonlarını sıfıra indirmek için geçiş enerjisine şirketler tarafından yapılan yatırımların 2022 yılı ile 2025 yılları arasında 2 trilyon Dolar gibi devasa bir rakamın üzerine çıkması oldukça muhtemel olarak görülmektedir.

Bu araştırmalar 2026 yılından 2030 yılına kadar olan zaman diliminde bu yatırımların yaklaşık olarak 4,1 trilyon Dolar olması söz konusu. Evet, bu duyduklarınız çok ciddi rakamlar, bu rakamlar gelecek için çok şey ifade ediyor bunu bilmenizi isterim. Şimdi sizlere yeşil enerjiye yatırım yapmanın ne gibi faydaları olabilir onları sıralayacağım:

  • Geçiş teknolojilerine yapılan dünya çapında yatırımlar 2025 yılına kadar 2 trilyon Dolara ulaşması beklenirken, yatırımcıların ciddi anlamda kar yapma olanakları olduğu anlamına geliyor.
  • Dünya genelinde fosil yakıtlardan uzaklaşma başlamışken, temiz ve yenilenebilir yeşil enerji kaynaklarına yatırım yapan şirketler için çok büyük pazar fırsatları oluşuyor. İşte bu nokta da yatırımcılar için avantaj demek.
  • İklim değişikliği insanlık için yok olma tehdidi demekken bu durumu dikkate alan çok sayıda ülke 2050 yılına kadar sıfır karbon emisyonuna ulaşmak için kendisine hedefler belirlemiştir. Bu ciddi bir pazar büyümesi anlamına geliyor.
  • Rüzgar, güneş ve hidroelektrik gibi yeşil enerji pazarında gelecek vaat eden teknolojiler kendilerine dünya pazarlarında önemli yerler ediniyor.
  • Net sıfır karbon emisyonu için yeşil enerji yatırımlarının üç katından daha fazla bir artış göstermesi bekleniyor. Pazarın ulaşacağı boyutları artık siz düşünün derim.

Yeşil Enerji Teknolojilerine Yatırım Yapmanın Çevresel Faydaları

Yeşil Enerji Teknolojileri

Şuan tüm dünyada kullanılan enerji kaynaklarının çevremiz üzerinde olumsuz etkileri mevcuttur. Fosil yakıtlar (petrol, kömür ve doğalgaz), havayı ve suyu kirletmekte aynı zamanda bu yolla da halk sağlığına büyük zararlar vermektedir. Diğer taraftan ise yaban hayatı ve doğada yaşanan kayıplar, kuraklık, arazi çölleşmeleri ve küresel ısınma emisyonları da dahil olmak üzere dünyamıza büyük zararlar vermektedir.

Fakat bu noktada yeşil enerjinin farkı burada ortaya çıkıyor ve rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle ve hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynakları çevremize zarar vermiyor ya da en az zararı verebiliyor. Kısaca belirtecek olursam klasik enerji kaynaklarımız zarar verirken yeşil enerji neredeyse zararsız. Şimdi yeşil enerji kaynaklarının çevresel faydalarını kısaca açıklamak istiyorum:

Rüzgar Gücü:

Rüzgardan güç elde etmek, kirlilik açığa çıkaran emisyon üretmediği için elektrik üretmenin en temiz ve en sürdürülebilir yollarının en başında gelir. Rüzgar aynı zamanda bol, tükenmesi zor ve maliyeti azdır.

Güneş Enerjisi:

Gerçekten en temiz ve sürdürülebilir enerji üretimi yollarından biridir. Panellerinizle güneşten gelen enerjiyi elektriğe dönüştürmek çevreci bir tutumdur. Günümüzde kullanılan klasik enerji kaynaklarının yanında çevre açısından oldukça faydalıdır.

Jeotermal Enerji:

Jeotermal enerji santrallerinin en yaygın kullanılanı olan (hidrotermal santraller olarak bilinir), yer kabuğuna yakın olduğu için sıcak su üreten jeolojik sıcak su noktalarının yakınında konumlanır. Jeotermal santraller, kaynağı elektriğe dönüştürmek için kullandıkları teknoloji ile doğrudan doğruya buharı kullandıkları soğutma teknolojisi (su soğutmalı ve hava soğutmalı) açısından da farklılık göstermektedir. Çevresel etkiler konusunda yine klasik enerji kaynaklarımıza göre oldukça çevrecidir.

Hidroelektrik Enerji:

Hidroelektrik enerji, hem bildiğimiz klasik o büyük hidroelektrik barajlarından hem de nehir kenarında inşa edilen küçük enerji tesisleri olarak faaliyet gösterir. Ülkemiz de dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde çok büyük ölçekli hidroelektrik ile enerjisi üretecek barajlar inşa edilmeye devam edilmektedir. Fosil yakıtlara göre bu yöntem de oldukça temiz enerji üretimi sağlamaktadır.

Hidrokinetik Enerji:

Dalgalar ve gelgitlerde açığa çıkan enerjiler hidrokinetik enerji yöntemi ile enerjiye dönüştürülmektedir. Bu sistem çok yenidir ve hala büyük oranda deneysel aşamada testleri sürmektedir. Fakat enerji potansiyeli yüksektir ve fosil yakıtlara oranla daha temiz enerji imkanı sunar.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN