Acil Durum Fonlarının Finansal İstikrardaki Rolü Nedir?

Girişimcilik faaliyetine yönelik finansal istikrar sağlayabilmek için bazı temel kavramlara hakim olmak gerekir. Geleceğe dönük kararlı adımlarla emin şekilde hareket eden bir girişimci fark etmediği sebeplerden dolayı zarara uğrayabilir. Ekonomik buhran sürecinde işletmenin ayakta kalmasını sağlayacak yatırımlara yönelen bir girişimci acil durum fonlarının önemine hakimdir.

Finansal istikrarı sağlayabilmek için gereken bu fon şirketin karşılaşabileceği ani ekonomik zorluklarla başa çıkabilmesini sağlar. Kira ve ev giderleri, faturalar, yeme içme, ulaşım, sağlık giderleri gibi birden çok masrafı karşılayabilecek acil durum fonları, hiç beklenmeyen bir anda çıkacak hasar, hastalık durumlarında değerlendirilir.

Finansal istikrarı sağlamakla yükümlü olan girişimci acil durum fonu sayesinde büyük bir emekle var ettiği firmasını terk etmek zorunda kalmadan belirlenen stratejik plana dönük tüm olumsuzlukları ortadan kaldırabilir.

İdeal acil durum fonu 3 ya da 6 aylık temel masrafları karşılayacak şekilde oluşturulmuş nakit yatırımı içerir. Acil durum fonu oluştururken kişinin mevcuttaki finansal durumu ile yaşam tarzı dikkate alınır.

Burada önemli olan her ay düzenli ve istikrarlı şekilde bu fona yatırım yapabilmektir. Bu sayede şirketin gelişim sürecinde oluşabilecek tüm riskler hesaba katılarak büyümeye dönük planlanan hedefler hayata geçirilebilir.

Finansal Güvenlik İçin Acil Durum Fonuna Sahip Olmak Neden Gereklidir?

fon

Finansal güvenliği sağlayabilmek için acil durum fonuna sahip olmak gerekir mi? Her girişimcinin zor gün parası olarak adlandırdığı, kriz dönemlerinde kullanılabilir nakit akışına ekonomi literatüründe “acil durum fonu” adı verilir.

Acil nakit ihtiyacını kolay şekilde karşılamayı sağlayan bu fon finansal güvence sunar. İleride ulaşabilecek finansal stresin önüne geçerek mali kaynaklardan daha çok markanın gelişimine odaklanabilmeyi sağlar.

Acil durumlarda farkında olmadan firmanın işlevsiz hale gelmesine, pazar rekabetinden olumsuz etkilenmesine ve kötü finansal kararlar almanın önüne geçilmesini sağlar.

Yıl içinde oluşturulmuş özel acil durum fon planı sayesinde gereksiz harcamaların önüne geçilir. Doğru zamanda doğru yerde birikim yapabilme fırsatı elde edilir. İşyerinde oluşturulacak bir acil durum fonu ne işe yarar?

Çalışanların tüm olası durumlara karşı meydana gelebilecek acil durumlara hazırlıklı olmasını sağlar. Esasen acil durum fonları hem olumsuzlukları önleyici hem de sınırlandırıcı tedbirler alabilmeyi sağlar.

Finansal güvenlik için oluşturulan acil durum fonu uzun vadede maddi kaynak arayışını en aza indirir. Yeni açılan bir işletmenin en fazla 8 aylık giderinin belirli bir fon oluşturularak biriktirilmesi önemlidir.

Acil Durum Fonunuzun İdeal Büyüklüğünü Nasıl Hesaplayabilirsiniz?

Şirketlerin ayakta kalabilmesi için gerekli olan acil durum fonu oluşturulurken neye dikkat edilir? İdeal olan nedir?

Bireysel olarak hazırlanan acil durum fonu ile köklü ve dünya çapında birden çok firması bulunan şirketlerin hazırlayacağı acil durum planı arasında büyük farklar bulunur. Her işletme kendi kapasitesine uygun acil durum fonunu oluşturmalıdır.

Gelirden daha çok yatırım yapmaya çalışmak için de bulunulan zamanı gerisinde kalmaya sebep olabilir. Acil durum fonu oluştururken büyüklük hesabı yapmak finansal duruma göre değişebilen bir konudur.

Şirket başlangıç aşamasında henüz yeni yeni sektöre adapte olabildiği için köşeye ayrılacak acil durum parası daha azken şirket kendi ayakları üzerinde durmaya başladığı dönemde köşeye ayrılacak para daha fazladır.

Bu yönüyle acil durum fonunun ideal büyüklüğü nedir? sorusuna net olarak “her şirketin büyüme payına göre değişir” cevabı verilebilir. Şirketlerin ortak benimsedikleri küresel piyasalarda ideal olarak kabul görmüş acil durum fonu miktarı 3 ile 6 aylık masrafları karşılayacak büyüklüktedir.

Acil Durum Fonları Ne Tür Beklenmedik Harcamaları Karşılamalı?

acil durum fonu

Acil durum fonu oluştururken temelinde beklenmedik harcamalara yönelik plan oluşturulur. Peki bu beklenmedik harcamalar nelerdir? Hangi tür harcamalar acil durum fonları için birikime uygundur?

Acil durum fonu kapsamı ihtiyaçları karşılamaya yönelik yapılan birikim olarak adlandırılır. Bu nedenle şirketin kira ve fatura giderleri, yeme içme ve ulaşım faaliyetleri esasen bu kapsamda değerlendirilebilir.

Zor zamanları güvence altına alan acil durum fonu en temel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak hesaplanmalıdır. Önemli olan sürekliliği öne çıkaran bir birikimle bağımsız bir hesap oluşturabilmektir.

Acil durum fonu oluştururken beklenmeyen bir hastalık durumu, işten çıkarılma ya da beklenmedik ani harcama kullanılma gibi farklı ihtiyaç alanları oluşturulabilir.

Acil durum fonları ne tür beklenmedik harcamaları karşılamalı? sorusunun yanıtlarken beklenmedik harcamalar neler olabilir? sorusuna cevap vermek değerlidir.

Acil durum fonu oluşturmaya gerektirecek işte o beklenmedik durumlar:

  • İşsizlik
  • Araç tamiri
  • Sağlık sorunları
  • Beklenmedik masraflar
  • Kişisel harcamalar
  • Yatırım fırsatları
  • Borçlanma

Acil Durum Fonlarının Fark Yarattığı Gerçek Hayattaki Durumları Paylaşabilir Misiniz?

Girişimcilerin zor durumlarda faydalandıkları acil durum fonları gerçekten de fark yaratmakta etkili midir? daha önceden denenmiş ve başarı elde etmiş girişimcilerin hayat hikayelerinde acil durum fonunun önemi nedir? Acil durum fonu oluşturulurken esasında olayları daha kolay şekilde çözümleyebilmek hem varlığını şirketi hem de çevreyi korumak hedeflenir.

Bireysel imkanlarla oluşturulmuş acil durum fonları sayesinde büyük getiri elde etmiş girişimciler sayılamayacak kadar fazladır. O girişimciler arasında yer alan Vestel firması insanların hayatını kolaylaştırırken misyoner bir yaklaşımla teknolojiyi halkla buluşturmayı başarmıştır.

Acil Durum Fonu Oluşturmak Ve Sürdürmek İçin En İyi Uygulamalar Nelerdir?

Acil durum fonu oluşturabilmek için sürecin doğru şekilde planlanması ve yöntemlerin tek tek masaya yatırılması gerekir. Finansal güvenlik sağlamak isteyenler acil durum fonu oluşturmak istediklerinde hangi aşamaları takip edebilir. Öncelikle girişimcinin hedefe yönelik bir tutar belirlemesi gerekir.

İşletmenin sahip olduğu tasarruf hesabı aylık olarak talimatlar halinde hareketlendirilir. Burada amaç mevcuttaki giderleri ödeyebilecek birikime sahip olabilmek ve hedefe yönelik ulaşılması gereken birikimi var edebilmektir.

3 aylık ya da 6 aylık temeller halinde masrafları karşılamayı sağlayacak büyüklükte bir acil durum fonu yeterli görülür. Acil durum planı hazırlanırken öncelikle kişinin oluşabilecek her türlü acil durumu belirlemesi önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler alınması gerekir. Acil durum fonu beklenmedik harcamaların önüne geçeceği için önemlidir.

Sürdürülebilir bir fon oluşturmada finansal stresi azaltacak her türlü girişim önemlidir. Acil durum fonu bireye düzenli olarak tasarruf yapma fırsatı sunar. Günlük harcamaların dışında uzun yıllar aniden oluşabilecek her türlü ekonomik riske karşı önlem alabilmeyi mümkün hale getirir.

Hedefe dönük ihtiyaçlar göz ardı edilmeden yapılacak her hesaplama hem şirketin hem de girişimcilik faaliyetinde bulunan kişinin lehinedir. Bu nedenle süreçte alınacak her türlü önlem sürdürülebilir ve planlı şekilde oluşturulmuş acil durum fonlarını içerir.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN