Ar-Ge Teknolojileri ve Pazar Dinamiği 

Teknolojik gelişmeler ve yatırımlar yeniliklerin bir sonucudur. Bir teknolojik gelişme yeni ihtiyaçlardan ve taleplerden doğar. Özellikle teknoloji alanında kullanıcı harem farklı talepleri ve ihtiyaçları sürekli kendisini gösterir. Belki geçmişte ihtiyacı kız olmayan ürün ve hizmetler günümüzün vazgeçilmezleri olabilir. Bir teknoloji yatırımcısı olarak geleceğe yönelik bakışın her daim gelişmeyi sağlayacağını düşünüyorum. Ancak bunu yaparken de geçmişteki deneyimlerimizden ve tecrübelerimizden yararlanmalıyız. Özellikle teknoloji alanında yatırım yapanlar geçmişteki fikirlerin nasıl ortaya çıktığını ve dönüştüğünü iyi analiz etmelidir. Bu araştırma sürecinde görecekler ki ortaya atılan bu fikirler farklı çalışmaların ürünüdür. Yalnızca özgün bir fikir ve yenilikten ibaret değildir. Aynı zamanda konuyla ilgili yapılmış denemeler ve projelerden meydana gelir. Ayrıca ortaya atılan fikirlerin belki de 100 kez değişime uğradığını unutmamak gerekir.

Peki teknolojik gelişmelerin düşünceleri neden değişime uğramıştır? Çünkü ortaya atılan düşünceler birer prototiptir. Bu düşünceler ve fikirler üzerinde çalışılması gereken konulardır. Sizin gördüğünüz ve başarıya ulaşacağınız bir konu günümüzün şartlarına uygun olmayabilir. Ya da fikir uygulamaya döküldüğünde pazarda karşılığını bulamayabilir. Bu değişimlerin kullanıcılara yararlar sağlamak ve pazarda etkili olmasını beklemek temel motivasyondur. Ancak bunu sağlayabilmenin yolu ise derin bir araştırma ve analiz ile mümkün olabilir. Bu anlamda ARGE çalışmaları oldukça değerli kaynaklar arasındadır. 

Ar-Ge Teknolojiler ile Neyi Kastediyoruz?

Ar-Ge Teknolojileri Nelerdir?

Öncelikle bir teknoloji girişimi ve yatırımı nitelikli araştırmaya dayanmaktadır. Başarıya ulaşmış bir teknoloji girişimine baktığınızda araştırma geliştirme çalışmalarının yapıldığını görürsünüz. Herhangi bir teknoloji yatırımı ve geliştirmesi derin araştırma olmadan başarıya ulaşmamıştır. Bunun için bir teknoloji yatırımcısına öncelikle araştırma geliştirme teknolojileri ile ilgili bilgi sahibi olmasını tavsiye edebilirim. Çünkü başarılı bir yatırımcı araştırma geliştirme teknolojilerini önem veren şirketlerle çalışmalıdır. Çünkü araştırma geliştirme çalışmaları hedeflerin düzenlenmesi, planın yapılması ve stratejilerin belirlenmesinde önemli çıktılara sahiptir.

Araştırma geliştirme çalışmaları dediğimizde yeni ortaya konacak sistemlerin test edilmesi, denenmesi ve iş modeli haline getirilmesini kastediyoruz. Araştırma geliştirme çalışmaları yeni ortaya konulacak ürün ve hizmetlerin kullanıcılara pazarlanması öncesinde yapılır. Hatta bu çalışmaların yalnızca pazarlama öncesinde değil amaç belirleme sürecinde bile önemli olduğunu söyleyebilirim. Çünkü geliştirmelerin ve teknolojilerin odağında araştırma vardır.Net ve kesin bilgilere dayanmadan herhangi bir geliştirme yapılması mümkün değildir. Ayrıca geliştirme yapılsa da pazarda bir karşılığının olduğundan emin olmak gerekir. Örneğin, yeni bir teknolojik ürün geliştirdiniz. Peki, bu ürün kullanıcılar tarafından sevilecek mi? Ya da bu ürün gerçekten istediğiniz oranda satılacak mı? Bunlarla birlikte geliştirilen ürün gerçekten kullanıcılara dönük mü? Bu soruların cevabını vermeyen bir teknoloji girişimcisi ya da yatırımcısı sizce başarıya ulaşabilir mi? 

Bir teknoloji yatırımcısı olarak şundan eminim: Kullanıcılara dönük olmayan ve pazar dikkate alınmadan geliştirilen bir teknoloji asla başarıya ulaşamaz. Çünkü teknolojinin odağında insan vardır. Yapılan çalışmalar ve geliştirmeler insan hayatını kolaylaştırmak ve yenilikler sağlamak için vardır. Yapılan araştırma geliştirme çalışmaları ile yatırımların ve girişimlerin başarıya ulaşacağını görürüz. Bu anlamda araştırma geliştirme teknolojileri olmadan yatırım yapmak doğru bir karar olmayacaktır.

Ar-Ge İçin Neler Yapılmalı?

Yapılan Ar-Ge Çalışmaları

Bir teknoloji yatırımı ve girişimi sistematik bir şekilde araştırma çalışmaları yapmalıdır. Bu anlamda metodik araştırma yöntemi ile gerçekçi bilgiler edilmelidir. Ancak araştırma geliştirme çalışmaları yalnızca bilgi edinmek için değildir. Aynı zamanda bu bilgilerin ve verilerin pratik uygulaması da yapılmalıdır. Yapılan geliştirmeler ve yatırımlar sürekli olarak yeni ürünlere ve hizmetlere yöneliktir. Bu nedenle hizmet akışının oluşturulmasında Araştırma geliştirme çalışmalarına öncelik verilmelidir.

Araştırma geliştirme çalışmaları denildiğinde genellikle pazar araştırması akla gelir. Ancak Pazar araştırması araştırma geliştirme için yeterli değildir. Araştırma geliştirme çalışmalarının basit bir araştırmadan ibaret olmadığını anlamak gerekir. Bu çalışmalar daha önceden kullanılmış ve geliştirilmiş süreçlerin kullanımı ifade etmez. Araştırma geliştirme çalışmalarında kalite kontrol süreçleri dahil olsa da yalnızca bunu da kapsamaz. Araştırma ve geliştirme çalışmaları bilimsel ve teknolojik anlamda yenilikler doğurur. Bu anlamda şirketlerin rutin veri toplama faaliyetleri araştırma geliştirme faaliyeti değildir. Araştırma geliştirme çalışmaları bilimsel temele dayanan faaliyetleri içerir bu anlamda temel araştırmalar, uygulamalı araştırmalar ve deneysel geliştirmeler yapılır. 

Bu anlamda araştırma geliştirme çalışmalarının çeşitli harcamalar içerdiğini de söyleyebilirim. Araştırma geliştirme çalışmaları kapsamında harcamaların ilk bölümünü malzemeler ve ilk maddeler oluşturur. Çünkü bu araştırmaların yapılabilmesi için uygun bir ortama ve materyale ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca amortisman ve tükenme payları için de önemli bir harcamanın yapılması gerekmektedir. Bu çalışmalarda personel giderleri, genel harcamalar, finansmanlar, vergiler ve dışarıdan sağlanan hizmetler yer alır. Araştırma geliştirme çalışmaları kapsamında yapılan harcamalar yatırım ve girişimlerin başarıya ulaşmasını sağlar. Gerekli harcamaların yapılması sonrasında araştırma geliştirme faaliyetlerini geçilebilir.

Ar-Ge Çalışmaları Nasıl Yapılır?

Teknoloji alanında araştırma geliştirme çalışmaları en önemli kaynakların harcandığı alanlardan biridir. Bu anlamda oldukça farklı faaliyetler yapılır. Bu kapsamda hedefle ilgili öncelikle temel araştırmalar yapılır. Temel araştırmalardan kasıt inceleme, belirleme ve ortaya koyma araştırmalarıdır. Temel araştırmalar kapsamında uygulamalı araştırmalara dayanak oluşturulmaya çalışılır. Temel araştırmalar genellikle araştırma hedeflerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının ölçülmesinde kullanılır. Bu anlamda pratik şekilde hedeflere yönelik olduğu söylenebilir.

Ar-Ge Çalışmalarında Yapılanlar

Araştırma geliştirme çalışmaları kapsamında uygulamalı araştırmalarda ortaya konulmuş genel bilgilerden yararlanılır. Uygulamalı araştırmalarda nedenler ortaya konulmaya çalışılır. Yeniliklerin ve değişimleri optimize edilmeye çalışılması, etkisinin incelenmesi, ayrım yapılmaya çalışılması, yeni araçların geliştirilmesi ve çeşitli incelemelerin yapılması gerekir.  Deneysel geliştirme kapsamında ise genellikle laboratuvar düzeyinde değerlendirmeler yapılabilir. Ayrıca teknoloji alanında farklı yazılımları geliştirmek, işletim sistemlerinde farklılıklar ortaya koymak ve farklı uygulamalar geliştirmek bu çalışma kapsamında değerlendirilebilir.

Ar-Ge Çalışmalarının Pazar Üzerindeki Etkisi

Ar-Ge Çalışmaları ve Teknoloji Pazarı

Bir teknolojik girişim ve yatırımın araştırma geliştirme çalışmalarından bağımsız olması düşünülemez. Araştırma geliştirme çalışmaları teknolojik gelişmeleri yönlendirir ve hedefe ulaştırmayı sağlar. Bu nedenle ayrıca çalışmaları sayesinde kullanıcılara dönük geliştirmeler sağlanabilir. Bu anlamda araştırma geliştirme çalışmaları yapmak pazarda var olmayı sağlayan önemli unsurlardan birisidir. Araştırma geliştirme çalışmalarına kaynak ayıran şirketler pazarda daha başarılı sonuçlar elde eder. Çünkü yapılan temel ve uygulamalı araştırmalar sonrasında kullanıcılara dönük bir geliştirme sağlanmıştır. Bu geliştirme kullanıcıların ihtiyaç ve isteklerine yöneliktir. Ayrıca araştırma geliştirme çalışmaları kapsamında pazar payı ve pazar üzerindeki etki de araştırılır. Bu nedenle çalışmaların teknoloji pazarında gerektiğini söyleyebilirim.

Teknoloji yatırımcısı ve girişimcisi araştırma geliştirme çalışmaları kapsamında pazara belirli bir hareketlilik kazandırır. Çünkü yapılan çalışmalar pazardan bağımsız değildir. Ayrıca bu çalışmalar kapsamında ortaya çıkan veriler sektördeki diğer paydaşları da harekete geçirir. Bu nedenle araştırma geliştirme çalışmalarının teknolojik çalışmalara dinamiklik kazandırdığını söyleyebilirim. Ortaya konulan yeni fikir ve düşünceler teknoloji pazarında diğer yeniliklerin çığırını açmış olur. Başarılı bir araştırma geliştirme çalışması sonrasında ortaya konulan hizmetler diğer sektörlerde gelişime ön ayak olur. Ayrıca bu çalışmalar kapsamında hedeflerin değişmesi, stratejilerin belirlenmesi ve yeniliklerin düzenlenmesi söz konusudur. Bu nedenle çalışmaların ortaya konulacak ürün ve hizmetlerin değişmesine kaynaklık ettiğini de söyleyebilirim.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN