Blockchain Teknolojisinin Yatırım Teknolojisine Etkileri

Günümüzde ortaya çıkan pek çok teknolojik yenilik hayatımızın farklı bölümlerinde bizi etkilemeye devam ediyor. Herhangi bir alanda ortaya çıkan teknolojik gelişme yalnızca o alanla sınırlı kalmayıp pek çok alanda etkisini sürdürüyor. Bu nedenle ortaya çıkan bir teknolojinin pek çok sektörde ve alanda etkili olacağını söyleyebilmek mümkündür. Ancak teknolojiler hayatımızı kolaylaştırmada ve hızımızı arttırmada işlevler üst lense de bizi değişime zorluyor. Özellikle de yatırım alanında ortaya çıkan teknolojik gelişmeler pek çok anlamda yeni değişimlerin gerçekleşmesini gerekli kılıyor. Özellikle yeni teknolojilerin ortaya çıkardığı güvenlik önlemleri e kişisel sınırların ortaya konulabilmesi nedeniyle finansal anlamda yeni bir dönüşüm gerekiyor. Bu yeni dönüşümün sağlanabilmesi için ise kurumların ve yatırımcıların hazır olması gerekiyor. Özellikle de yatırımcılar ve kurumlar yeni teknolojik gelişmelere yönelmeli ki bu alanda yeni çalışmalar ortaya koymalıdır. Günümüzde en çok popüler hale gelen ve gündemdeki para birimleri kripto paralardır. Bu para birimlerinin oldukça özgün bir yapıda olması ve yapısında farklı teknolojilere yer vermesi nedeniyle gelişimi oldukça hızlı bir seyir göstermiştir.

Blockchain teknolojisinin etkileri

Tüm dünyada ortaya çıktığı ilk günden itibaren etkili olmaya başlayan kripto varlıklar yatırım dünyasında da önemli değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Kripto varlıkların pek çok para birimine göre önemli farklılıklar taşıması nedeniyle finans alanında yeni bir dönüm noktası oluşmuştur. Kripto varlıkların herhangi bir merkezi otorite tarafından yönetilmesi söz konusu olmadığı için bu paraların güvenliğiyle ilgili temel tartışmalar ortaya çıkmıştır. Ancak kripto varlıkların sahip olduğu blockchain teknolojisi pek çok para piyasasına göre daha güvenilir olduğunu gösteriyor. Blockchain teknolojisinin sahibi olduğu şifreleme yöntemi sayesinde yapılan tüm işlemler belirli zincirler içerisine kaydediliyor. Bu anlamda kripto para piyasası içerisindeki hiçbir işlemin kaybolmadığını söylemek mümkündür. Blockchain teknolojisinin sahip olduğu nitelikler nedeniyle gelecekte pek çok alanda bu teknolojinin izlerini göreceğiz. Blockchain teknolojileri özellikle teknoloji yatırımları anlamında önemli fırsatlar oluşturacak ve bu alanda yatırım yapan şirketleri öne çıkaracaktır. Yakın gelecekte yatırım teknolojisinde blok zincir kullanımının daha da yaygın şekilde yer alacağını düşünüyorum.

Blockchain Teknolojisinin Yatırımlar Açısından Değeri 

Blockchain ve yeni yatırım teknolojileri

Blockchain teknolojisinin özellikleri ve dinamikleri özellikle teknoloji yatırımı açısından önemli fırsatlar barındırıyor. Blockchain teknolojisinin pek çok alanda ve yatırımda kullanılabilir nitelik taşıması nedeniyle gelecek vaat ettiğini söyleyebiliriz. Blockchain teknolojisinin içeriğinde yer alan özel şifreleme süreçleri sayesinde pek çok işlem şeffaf ve hızlı bir şekilde ilerleyebilir. Ayrıca blockchain teknolojisinin özellikleri ve dinamikleri sayesinde pek çok finans kurumu açısından güvenli koşullar oluşturacağını düşünüyorum. Bu teknolojinin içeriği nedeniyle uluslararası kuruluşlar açısından benimsenmesi uzun bir süreç almamıştır. Bu teknolojinin en önemli katkı sağladığı yatırım alanı kripto paralar olmuştur. Özellikle kripto para piyasasında yer alan güvensiz durum nedeniyle bu teknolojinin güçlü etkisi kendisini hissettirmiştir. Bu teknoloji sayesinde kripto paralar ve piyasası güvenilir kimliğine bürünmüştür. Ayrıca bu teknolojinin tanınması ve geliştirilmesi kripto para piyasası sayesinde gerçekleşmiştir.

Blockchain teknolojisi temelde tüm işlemleri kalıcı bir şekilde kaydedilmesini içerir. Bu kayıt işlemleri belirli bir zincir yapı içerisine işlenir. Ayrıca işlemlerin saklandığı bloklara erişim yalnızca ağ üyeleri tarafından gerçekleştirilebilir. Bu özelliği nedeniyle blockchain teknolojileri özellikle yatırım teknolojilerinin güvenilir bir zemin içerisinde gerçekleştirilmesine basamak görevi üstlenecektir. Ayrıca bu teknolojinin kullanılmasıyla oluşturulan işlemler oldukça şeffaf bir zeminde kayıt altına alınır. Ayrıca bu blok zincirler içerisine kaydedilmiş verilere yenisini eklemek için diğer bloklar içerisinden iznin alınması gerekecektir. Bu teknolojinin sahip olduğu nitelikler sayesinde finans alanında neredeyse hiçbir güvenlik açığı bulunmayacaktır. Bu teknolojinin çok önemli getirileri arasında akıllı sözleşmelere sahip olması bir evrak saklama gibi prosedürlere gerek duyulmamasıdır. Blok zincir içerisinde yer alan protokoller aracılığıyla tüm işlemler herhangi bir zaman kaybı olmadan hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. Bu etkisi nedeniyle finans sektörünün yaşadığı pek çok maliyet azaltılmış olacaktır. Aynı zamanda para transferleri ve ödemeler gibi pek çok işlemin daha güvenilir bir zemin içerisinde gerçekleştirilmesi için önemli bir fırsattır.

Blockchain Teknolojileri Yatırım Teknolojilerini Nasıl Etkiler?

Blockchain teknolojileri yatırımları nasıl etkiler?

Günümüzde finans ve yatırım alanı bir de ilgili pek çok yeni geliştirme yapılıyor.Özellikle finans alanında pek çok teknolojik dönüşüm ve gelişim sağlanarak işlem derin güvenilir bir zemin içerisinde gerçekleşmesi sağlanmaya çalışılıyor. Yatırım alanında kurumların ve bireylerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek ortamların oluşturulması için yeni teknolojilere ihtiyaç duyuluyor. Özellikle tüm dünyada teknolojinin getirdiği dönüşümler nedeniyle yatırım alanının geri planda kalması düşünülemez. Özellikle de finans sektöründe yer alan şirketlerin ve kurumların günümüz teknolojisinden geri kalması durumunda gelecekte var olabilmesi mümkün değildir. Bu kapsamda pek çok finans şirketi ve yatırımcı yeni teknolojiler konusunda geliştirmelere odaklanıyor. Yeni ortaya çıkan teknolojiler finans alanına entegre edildikçe ve bu teknolojiler belirli yatırımlara dönüştükçe getiri potansiyeli de yükseliyor. Bu anlamda finans sektörünün güncel teknolojiler açısından bir ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz.

Blockchain teknolojileri yatırım teknolojilerini etkileyen en temel alanlardan birisi haline gelmiştir. Blockchain teknolojisi yalnızca finans ve yatırım alanlarında değil pek çok farklı sektör içerisinde ortaya çıkmış ve etkisini hissettirmiştir. Bu teknolojinin sahip olduğu üstün güvenlik araçları finans ve yatırım sektörünün önemli bir ihtiyacını karşılıyor. Yatırım alanında pek çok sahtekarlıkları ve dolandırıcılıkları önleme noktasında blockchain teknolojisine büyük görevler düşüyor. Bu teknolojinin geliştirilmesi sayesinde özellikle yatırım sektöründe yeni modelleri ve yöntemleri oluşturmaya başlayacaktır. Bu teknolojiden yararlanılarak yatırım yapılan araçların ve varlıkların yönetimi daha kolay hale gelebilir. Ayrıca bu teknoloji yatırım yapılan cihazların ve insan davranışlarına değişimine yol açacaktır. Yatırım yapılırken bireylerin kimliklerini kanıtlanmasına ve üst düzey güvenliğin sağlanmasına katkı sağlayacaktır. Bu teknoloji yeni iş modellerinin her birinde yer alarak bu temelde inşa edilebilir.

Dijital Dönüşümü Sağlamada Blockchain Teknolojisi

Dijital dönüşüm sürecinde blockchain

Blockchain teknolojisinin sahip olduğu nitelikler nedeniyle iş modellerinin değişmesi ve yatırımların yeni şekiller alması söz konusu oluyor. Bu durum ise özellikle farklı alanlarda dijital dönüşümün sağlanması için önemli bir temel görevi oluşturacaktır. Herhangi bir yatırımın ve teknolojinin oluşturulmasında blockchain teknolojisinin temellerinden yararlanılarak işlemler yürütülebilir. Ayrıca küresel çapta pek çok kurum ve şirket dijital dönüşümü sağlamak zorundadır. Dijital dönüşümü sağlamamış olan bir şirketin başarılı olabilmesi çok zordur. Bu nedenle günümüzün ve geleceğin şirketlerini dijital alt yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu altyapının oluşturulmasında blockchain teknolojisi olmazsa olmaz bir rol üstlenecektir. İş süreçlerinin yönetiminden güvenliğin sağlanmasına kadar blok zincir teknolojileri kullanılarak dijital dönüşümün yapılması zorunluluktur.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN