Erken Emeklilik Doğru Finansal Yönetimle Mümkün mü?

Rahat bir yaşam sürebilmenin temelinde doğru bir finansal yönetim kavramı yatar. Bu durum erken emeklilik başta olmak üzere uzun vadeli yatırım planı bulunanların her türlü amacına ulaşmasını sağlar. Doğru bir finansal yönetim aslında kişinin hayatında istediği her şeye en sonunda ulaşması için bir altın anahtardır. Bu süreçte benimsenen erken emeklilik fikri ise bunun mümkün olduğu rahatlıkla söylenilebilir.

Türkiye’deki klasik prime dayalı emeklilik sistemi SSK veya Bağ-kur kurumuna bağlı olarak 07.00-17.00 çalışan bir işçinin yıllar sonra kazanabileceği bir durumdur. Fakat amaç erken emeklilikse daha farklı planlar oluşturmak gerekebilir. Standart bir yaşam tarzında belirgin hale gelmiş kalıp inanışlar erken emeklilik fikrini ortaya koymakta kişinin yanlış inançlara kapılmasına sebep olabilir.

Bu algı ancak çok yönlü bir bakış açısı ile aşılabilir. İşten kazanılan birikimi doğru bir finansal yönetimle yönlendirebilmek erken emekli olabilmeyi sağlayacaktır. Ancak standart bir yaşam tarzında bu mümkün mü? sorusunu doğru yanıtlamakta gerekir.

Her kişinin kendi içinde bulunduğu yaşam standardı ve çevre şartları farklı olabilir. Kişinin evli veya bekar olması dahi yatırım sürecini etkileyen bir kavramdır.

Bu yönüyle düşünüldüğünde erken emekli olmak isteyen bir kişinin aslında finansal okuryazarlık bilgisine sahip olması gerekir. Doğru bir tasarruf yapabilmek için yatırımımı nerede değerlendirebilirim? sorusunu yanıtlamak isteyen her kişinin doğru finansal yönetime sahip olması gerekir.

Etkili Finansal Yönetim Erken Emekliliği Nasıl Hızlandırabilir?

finansal yönetim

Gençlerin vakit kaybetmeden geleceğini güvence altına almak isteyenlerin erken emeklilik planlamasında yatırım seçeneklerini iyi şekilde değerlendirmesi gerekir. Erken döneminde emeklilik planlaması yaşlılık döneminde daha rahat edebilmeyi sağlar. Etkili bir finansal yönetim ile erken emeklilik beklenenden daha çabuk hızlandırılabilir.

Elbette ki bu süreç tempolu ve aktif bir yaşantı içerisinde olan kişinin konforunu ve hayalleri ile ne ölçüde örtüşeceği ile de ilgilidir. Emeklilik planlaması yapan bir kişinin finansal açıdan kendini güvence altına alması gerekir. Kapsamlı ve detaylı bu süreçte maddi gelir hesaplanarak aylık birikim hesabı oluşturulabilir.

Doğru bir finansal plan sayesinde ancak istikrarlı ve kararlı bir duruş sergilenebilir. Birikimin değer kaybını önleyebilmek için doğru yatırma başvurulması önemlidir.

Özellikle bankaların dijital platformları kullanılarak mevduat faizi değerlendirilebilir veya hisse senedi satın alınabilir. Yatırım odaklı her türlü getiri sahibi risksiz araç, uzun vadede kısa sürede emekli olabilmeyi mümkün kılar.

Erken Emeklilik Planlama Ve Tasarrufun Temel İlkeleri Nelerdir?

Erken emeklilik planlamasında var olan yatırımın en doğru yatırım fonunda değerlendirilmesi fikri öne çıkar. Tasarruf yapmak hem birey açısından hem toplumlar açısından gerekli olan ve geleceğin daha parlak hale gelmesini sağlayan bir kavramdır. Tasarruflu olabilmenin ilk adımı israfı önleyebilmektir.

Erken emeklilik planlamasında öne çıkan tasarruf kavramında bazı ilkeler bulunur. Öncelikle kişinin uzun vadeli birikim yapabilmesini sağlayacak gerçekçi bir hedefi olması gerekir.

Bu sayede ortamdaki riskin boyutu ne kadar büyük olsa da bu hedefinden vazgeçmeden ilerleyebilir. Farklı ortamlara ya da farklı insanların duygularına kapılmadan kendi iç algısı ile süreci daha verimli şekilde sürdürebilir.

Erken emeklilik planlaması sırasında kişinin kendisine sorması gereken bazı sorular bulunur. Gerçekten yatırım yapmaya ve bu alışkanlığı kazanmaya hazır mısınız?

Erken Emeklilere Özel Emeklilik Yatırım Stratejileri Var Mı?

BES

Erken emeklilere özel en doğru emeklilik yatırım stratejisi BES planıdır. Bireysel emeklilik sistemi sayesinde birden fazla kez emeklilik sözleşmesi alınabilir. Bu durum daha uzun vadede yatırım stratejileri ile kısa vadeli yatırım stratejilerini aynı dönemde benimseyebilmeyi sağlar.

Türkiye’deki çalışma sistemini benimsemiş bir kişi kanunlar tarafından belirtilen süre tamamlandığında emekli olabiliyor. Bu süreçte klasik bir çalışan bireysel emeklilik sistemlerine de başvurarak çifte emeklilik şansı elde edebiliyor.

Bireysel emeklilik sisteminde riskleri kişinin istekleri doğrultusunda yönetebilme fırsatı bulunur. Birikimlerin toplanarak değerlendirilmesi sonrası kişiye toplu para alımı ya da maaş ödenmesi fırsatı sunulur.

10 yıl boyunca bireysel emeklilik sisteminde kalan bir kişi erken yaşta emekli olabilir. Emeklilik hesabında bulunan birikimler toplu olarak ya da belirli bir program kapsamında yıllık gelir sigortası ile ömür boyu ya da belirli bir süre için düzenli maaşı alabilmeyi sağlar.

Erken Emeklilik Kararının Riskleri Ve Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

 

Erken emeklilik kararının riskleri nelerdir, nelere dikkat edilmelidir? sorusunun cevabını arayan bir kişinin en temelinde şu bilince sahip olması gerekir; “Paranın olduğu her yerde bir risk bulunur.” Emeklilik kararını verirken oluşabilecek tüm riskler süreçte kişinin psikolojik olarak yıpranmasına sebep olabilir. Peki siz ne derece dayanıklısınız?

İnsanın sahip olduğu paranın azlığı risk seviyesini aynı oranda artırır. İnsanın en çok düştüğü hata ise sürece hızlı şekilde başlaması risk payını gözden kaçırmasıdır. Hızlı elde edilen kazanımlar her zaman için kişi de daha kesin bir öngörülebilir his oluşturur.

Bu durum hedefe dönük azmi ve çabayı zamanla yok edebilir. Tam da bu anda denge kavramı öne çıkar. Tepkisel yanı ve dürtüleri bastırabilen bir kişi yanlış olduğunu düşündüğü bir harcamayı yapmaktan kaçınarak daha kolay tasarrufu yapabilir.

Erken emeklilik sürecinde riskleri minimize edebilmek için ön planlamanın yapılmış olması ve bütçe hedefinin belirlenmesi gerekir. Kişinin anlık durumlara kapılarak kendine hakim olamaması, elinde bulunan tasarrufu kısa sürede çarçur etmesine sebep olabilir.

Bu nedenle birikim sürecinde daha kararlı olunması önemlidir. Riskleri en aza indirebilmek için kişinin daha cesur olması, geri adım atmaktan korkmaması, gerekli olduğunda yeniden başlamayı bilmesi, kendine güvenmesi, bireysel olarak kendini sürekli geliştirmesi gerekir.

Yaşam Tarzı Seçimleri Erken Emekliliğin Fizibilitesini Nasıl Etkiler?

Yaşam tarzının erken emeklilik sürecindeki etkisini tartabilmek için erken emeklilik kavramını ortaya çıkarmayı sağlayacak öz birikim potansiyeline bakmak gerekir. Tasarruf bilincini hayatına entegre edebilmiş bir kişi doğru bir yaşam tarzı elde etmiş denilebilir. Bu nedenle tasarrufu bir amaca bağlayabilmiş birikim odaklı bir yaşam tarzı seçenler erken emekliliğe dolaylı yoldan bir katkı sunar.

Herkesin içinde yaşadığı yaşam tarzı bambaşka olabilir. Önemli olan gelir gider dengesini doğru ayarlayabilmektir. Fakat bu konuda ne kadar cesaretlisiniz? Yatırımların esasında cesaret kavramı öne çıkar: Elbette ki yaşam tarzınızı şekillendirmede de bu kavram önemlidir.

Erken emeklilik sürecine doğru giden bu yolda kişinin kendi cesaretini yaratabilmesi, en doğru kararını verebilmesi ve fırsatları kaçırmaması önemlidir. Daha çok gerçekçi bir perspektifte gerçekçi hedefler belirleyebilen bir kişi yaşam tarzındaki seçimlerini erken emeklilik dönemine göre tasarlamalıdır.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN