Girişimciler İçin İnovasyon ve Teknoloji Ürünü Geliştirme Süreci

Günümüzün acımasız rekabet ortamı büyük ölçüde inovasyona ‘‘Yenilik’’ dayanmaktadır. Aslında günlük yaşantımızda şirketlerin bizlere sunduğu ürünlerde bu rekabetçi yapılarına şahit olmaktayız. İş dünyasının yöneticileri sürekli olarak daha fazla yenilik yapmanın farklı yollarını bulmak zorundadır.

Çünkü her gün değişen dünyamızda rekabet sorunlarının eski yöntemlerle çözülmesi zordur. Günümüz dünyasında inovasyon tüm sektörler için kritik önemdedir. Sizlere basit bir şekilde izah etmem gerekirse; inovasyon hem yeni hem de kullanışlı bir ürünü, hizmeti ve bir iş modelini oluşturmaktadır.

Aslında yeniliklerin teknolojilerde ya da yeni iş modellerinde büyük atılımlar olarak gerçekleşmesi gerekmiyor. İnovasyon bir şirketin müşteri hizmetlerinde yapılan geliştirmeler veya halihazırda mevcut olan bir ürüne eklenen yeni özellikler kadar basitte olabilirken, oldukça detaylı gerçekleştirilebilir de olabilir.

Girişimciler İçin İnovasyonun Önemi

inovasyon

İş hayatında önceden sezilemeyen zorluklar her zaman mevcuttur. İşte bu zorlukları aşabilmek, rakiplerden önde olabilmek ve şirketlerin sağlıklı büyüyebilmesi için inovasyon gerçek anlamda bir yardımcıdır.

İnovasyonun önemini vurgulayabilmek için sizlere üç önemli neden sıralayacağım:

 1. Uyum: Tüm dünyanın başına musallat olan COVİD-19 salgını iş dünyasını devasa ölçekte zararlara uğrattı. Şirketlerin bu gibi beklenmedik sorunlar karşısında dahi yaşanacak zorluklara tepki olarak gerçekleşecek değişimlere uyum sağlaması ve üstesinden gelmesi için ancak inovasyondan faydalanabilirler.
 2. Büyümeyi Teşvik Eder: İş dünyasında durgunluk oldukça zararlıdır. İnovasyon yoluyla organizasyonel ve ekonomik büyümenin sağlanmasıyla günümüzün acımasız rekabetçi dünyasında ayakta kalmanın tek yoludur diye tabir etmem yanlış olmaz.
 3. İşletmeleri Rakiplerinden Ayrıştırır: Çoğu iş dalı benzer ürün ya da hizmetler sunan rakiplerle doludur. İşte günümüzün rakiplerle dolu rekabet dünyasında yeniliklere ilk ulaşan olmak şirketleri diğerlerinden ayırarak onları yukarılara taşır.

Girişimciler İçin İnovasyon Geliştirme Süreci

inovasyonlar

İnovasyonda başarıya ulaşmanın çok fazla yolu olduğunu bilmenizi isterim. Çözülmesi gereken sorunlara ve sahip olduğunuz kaynaklara göre yapacağınız müdahaleleri duruma uyarlamanız gerekecektir. Konuyu daha iyi aktarabilmek adına sizlere bunu yapmanın on adımını sıralıyorum:

1.Yenilik: Daha yenilikçi olma yolunda ciddi adımlar atılmalıdır. Bu adımlar düzgün bir şekilde tanıtılmaz ve şirket yöneticileri sadece bir slogan ile yetinirlerse onları zorlu günler bekliyor demektir. Şirketlerin başarılı sonuçlar sunacak güçlü potansiyele sahip, yenilikçi, cesur ve taze fikirleri hayata geçirmek için stratejik bir süreci başlatmaları kendileri açısından hayati önem taşıyor. Yoksa yerlerini dolduracak onlarca hatta yüzlerce şirket beklemektedir.

2.Hedeflerin Tanımlanması: İnovasyon süreçleri iş hedefleri ve öncelikleriyle uyumlu olmadığında çoğu zaman olumlu sonuçlar vermesi imkasız hale dönüşür. Herkes sırf yenilik uğruna yenilikçi bir girişimde bulunabilirken, işletmeler ve kuruluşlar doğal olarak kaynaklara öncelik vererek gerçek ve acil hedefler belirlenmelidir.

3.İyi Bir Ekip Oluşturmak: Bir inovasyon tasarlarken ve uygularken en üst düzey yöneticilerden uzmanlara kadar her düzeyde farklı ve yenilikçi yaklaşımları benimsemiş bir ekibin bir araya getirilmesi gerçekten kritik önem taşımaktadır.

4.Bütçe Güvenliği: İşletme gelecek vaat eden fikirleri finanse etmelidir. Bunu başarmak için de personel ve inovasyon sürecinde ki maliyetlerini hesaplamalı ve şirket yenilikçi iş fikirlerini garanti altına almalıdır.

5.Ekip Oluşturmak: Şirketlerin çeşitli iş gücüne sahip olmaları farklı şekillerde onlara fayda sağlamaktadır. Yenilikçi bir iş kültürüne sahip olmak nereden ve kimden gelirse gelsin, geniş bir fikir yelpazesine sıcak bakmak zorunluluğunu ortaya koymaktadır. İnovasyon ekipleri için daha fazla çeşitlilik, onlara daha geniş bir fikir yelpazesinden faydalanma ve bunları nasıl uygulayacakları konusunda gelişmiş bir kabiliyet kazandırabilir.

6.Özel Araçlar: Başarı için inovasyon ekipleri oluşturmak, organizasyon liderlerinin işbirliği, iletişim ve güven ortamı oluşturmak şarttır. İşletmeler ve daha büyük kuruluşlar halihazırda sahip oldukları araçları kullanma avantajına her zaman sahiptirler. Çalışanların bunlara zaten aşina olması gerekir, bu da yeni projelere başlamanın yarattığı zorlukları azaltır. Gerektiğinde şirketler üzerinde çalıştıkları projenin şartlarıyla orantılı kendi özel araçlarını oluşturmaktan da kaçınmamalıdırlar.

7.Risk Almak: Yöneticiler, özellikle de hissedarlar, yönetim kurulu üyeleri, CEO ve üst düzey yöneticiler, yenilikçi fikirlerin hepsinin uygulanabilir olduklarını kabul etmeleri gerektiği gibi bazen de başarılı olmayabileceğini de kabul etmeleri gerekmektedir.

8.Aşamalı Olarak Uygulama: Daha önce hiç düşünülmemiş fikirler yeniliği körüklesede bu fikirler kendi başlarına bir yere varamazlar. Yeni projelerin risklerinin farkında olan inovasyon ekipleri, başarısızlık korkusuna rağmen projeye devam etmek mecburiyetindedir. Bir yeni ürün oluşturulsa da ya da yenilikçi çözümler üretilse de, yeni iş modellerini denemeli, test edilen veya yeni dahil edilen iş akışı aşamalı olarak uygulanmalıdır.

9.Değerlendirme ve İyileştirme: İnovasyon süreci yeni yaklaşımların denenmesiyle şekillenirken, ölçüm ve kıyaslamaların kullanılmasında oldukça faydalar gözlemlenmiştir. Başlangıçta hesaba katmadığınız diğer değer biçimlerini ortaya çıkarabileceğinizi kabul ederken, KPI‘lar belirlemekten veya kıyaslama için rakipleri detaylı şekilde analiz etmekten çekinmeyin. Hedefleri ve göstergeleri belirlemek, inovasyon projenizin firma için uygulanabilir olup olmadığını değerlendirmenize ve süreç sonunda iyileştirmenize yardımcı olur.

10: İnovasyon Kültürü: Bir inovasyon çalışmasını özel bir proje olarak ele almaktansa, şirket kültürünün bir parçası haline getirilmelidir. Bir inovasyon kültürü oluşturmak, aslında şirkete değer katmak amacıyla yenilikçi düşünceleri teşvik edecek bir ortamı şirketlerde oluşturmak demektir. Başarının sırlarından biri de bu olsa gerek. 

Girişimciler İçin Teknoloji Ürünü Geliştirme Süreci

Yeni ürün geliştirme süreci, adından da anlaşılacağı gibi ekiplerin yeni fikirlerini pazara sunmak için üstlendiği çeşitli aşamaları ifade etmektedir. Ürünle ilgili beyin fırtınasından, pazar araştırmasına ve pazarlama stratejisinin geliştirilmesine ve prototip oluşturmaya kadar bu sıralı süreç ürünün doğru pazar için doğru şekilde piyasaya sürülmesini sağlar. Tüm süreçler doğru yürütüldüğünde girişimciler için başarı kaçınılmaz bir sondur.

Girişimciler için yeni ürün geliştirme süreçlerini sizlere maddeler halinde açıklamak istiyorum:

 1. Fikir Üretimi: İlk adım fikir üretimidir. Bir yatırım yapmadan önce hayata geçirilmesi gereken ilk aşama, iş için yeni bir fikir bulmaktır. Şirketler ekipleriyle birlikte beyin fırtınası yapmaktan, SWOT analizine ve pazar araştırmasına kadar fikir oluşturmak için çeşitli stratejiler kullanarak bu süreci sağlıklı şekilde yürütülebilir.
 2. Fikir Taraması: Beyin fırtınasında kötü fikir yoksa dahi fikir taramada mutlaka bazı olumsuzluklarla karşılaşılabilir. Basitçe anlatmam gerekirse; yenilikçi fikirlerimizi evde ailemize anlattığımızda bize yan gözle bakılmasını sağlayacak garip fikirlerden, ciddi fikirlerin ayrıldığı bölüme fikir taraması denir.
 3. Geliştirme ve Test Etme: Bu adım konsept ürün geliştirilmeyle başlanır. Bu aşamada ise gerçek bir ürün yoktur ve bu nedenle hedef pazarda ki müşterilere konseptinizin ne olduğu hakkında bilgi vermek doğru olmayabilir. Burada amaç onların nihai ürünü görselleştirmelerini sağlamaktır. Ürün hakkında net bir görüşe sahip olduklarında onlara ürün hakkında sorular sorularak bazı konuları test ettirebilirsiniz. Yeni fikriniz hakkında ne düşünüyorlar? Bu fikri satın almak istiyorlar mı? Yenilikçi fikriniz insanların bir ihtiyacını karşılayabiliyor mu?
 4. İş Analitiği: İlk üç adım, test edilmiş ve geliştirilmeye hazır sağlam bir konseptle sonuçlandığında işin en ince ayrıntısına kadar inme zamanı gelir. İş analitiği adımları pazarlamayı, markalaşmayı, kârlılığı, rekabeti, maliyetleri, fiyatlandırma stratejilerini, yani temelde bir işletmeyi yalnızca bir kavram değil, bir iş haline getiren her şeyi belirlemektedir.
 5. Pazarlanabilirlik Testleri: Pazarlanabilirlik testleri aynı zamanda “Beta Testi” olarak da adlandırılmaktadır. Şirketlerin şu ana kadar nerede olduğu hakkında geri bildirim almak için ürününü küçük, özel gruplara test ettirildiği aşamadır. Bu aşamada elde edilen bilgiler alınır ve nihai ürünün geliştirilmesinde girişimcilere rehberlik eder.
 6. Ürün Geliştirme: Önce bir prototip geliştirilir. Testler gerçekleştirilir ve gerektiği gibi değişiklikler yapılır. Ayrıca iş analitiği aşamasında bulduğu diğer stratejilerin de test edilmesi gerekmektedir.
 7. Ticarileştirme: Ticarileştirme, girişimcinin yeni işe fikriyle piyasada ki yerini aldığı zamanı ifade etmektedir. Bu aşama, ürününün satışı ve bu sürecin devam etmesi için gereken her şeyle ilgilidir.
 8. Lansman Sonrası İnceleme ve Doğru Fiyatlandırma: Bu aşama büyük ölçüde yenilikçi ürünün piyasaya sürdüğü ve fiyatının şirketler tarafından belirlendiği aşamadır. Tanıtım fiyatıyla lansman yapılmışsa aynı zamanda uzun vadeli fiyata uyum sağlamak için de iyi bir zamandır.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN