Girişimcilikte Başarısızlık Karşısında Dayanıklılığı Nasıl Geliştirebilirsiniz?

Girişimcilikte başarısızlık fikrine karşı psikolojik dayanıklılık geliştirebilmek için her türlü uyarıcı mekanizmayı dikkate almak gerekir. İş hayatına yeni atılan bir kişinin yüksek uyaranlara karşı dikkatini dağıtıcı faktörlere odaklanması sektörde büyümeyi geciktirir.

Süreçte oluşabilecek başarısızlığa karşı dahi hem fiziksel hem de psikolojik bir dayanıklılık oluşturabilmek hedeflenmelidir. Belirsizlikler içinde bocalayan bir girişimcinin sonunu göremediği bir dönemde pes etme veya umutsuzluğa kapılma eğilimi oldukça fazladır.

Bu süreci sağlıklı hale getirebilmek ve dayanıklılığı geliştirebilmek için başarılı girişimcilerin denediği bazı yöntemlerde bulunur. Dayanıklılık geliştirme stratejileri arasında ilk sırada baştan geçen tüm olumsuzlukların bir ders çıkarma olduğunu fark edebilmekte yatar.

Hataları bir gelişim süreci olarak görüp gelecekte daha iyi bir şekilde ayağa kalkabilmenin bir yolu olarak benimsemek gerekir. Yapılan hataların yeniden yapılmaması için doğru bir analiz gerçekleştirilmeli, hedefler kısa ya da uzun vade olması fark etmeksizin sürekli olarak gözden geçirilmeli ve gerekirse güncellenmelidir.

Net bir hedefe dönük atılan her bir adım odaklanmayı daha da sağlıklı ve sevilir hale getirecektir. Süreçte başarısızlık fikriyle baş edemeyenler bir danışmandan destek alabilir. Doğru bir strateji düşünebilmek bazen tek bir kişinin gözlemi ile mümkün olmayabilir.

Bu süreçte işbirliği yapabilmek başarısızlık fikrini daha kolay şekilde atlatarak kişinin kendini geliştirmesini sağlayabilmesi için olumlu düşüncelere odaklanması olumsuz durumları büyütmemesi gerekir.

Başarısızlık yeni şeyleri öğrenmede bir fırsattır. Bu açıdan morali yüksek tutabilmek kıymetli görülür. Hatalarından ders çıkaran ve bunun analizini yapan bir girişimci yeni sürece daha kolay adapte olabilir hale gelir.

Girişimcinin riskli piyasalarda esnek bir tavır sergilemesi ve her yeni değişime hızla adapte olabilmesi başarısızlıktan doğacak özgüvensizlik duygusunu da ortadan kaldırır. Amaç sürekli olarak gelişen dünya düzenine karşı öğrenmeyi ve yenilenmeyi hedef haline getirerek hataları kabullenip ders çıkarmak ve yeni sürece hızlı adapte olma fikrini benimsemektir.

Özellikle Başarısızlık Karşısında Girişimciler İçin Dayanıklılık Neden Gereklidir?

girişimcilik

Özellikle başarısızlık karşısında girişimcinin ne kadar dayanıklı olduğu oldukça değerlidir. Başarısızlık durumu toplumda girişimcilik faaliyetinde bulunan pek çok kişinin yaşadığı bir durumdur. Önemli olan bu olumsuzluğu fırsata çevirerek başarı duygusunu öne çıkarabilmektir.

Esasında başarısızlık deneme yanılma süreci olarak görüldüğünde kişi kendi sorumluluklarına daha net şekilde adapte olabilir. Başarısızlık kavramı girişimcinin zorlu yaşam şartlarına karşı dayanıklı olması ve direnç geliştirmesi için değerlidir. Peki bu farkındalık ne gibi katkı sağlar?

Başarısızlık karşısında dayanıklılık geliştirmiş bir girişimci her zaman için öğrenmeye açık bir kapı bulur. Hatalarından ders çıkarır. Yeni stratejiler geliştirebilir. Yükselme sürecine daha kolay adapte olurken değişen koşulları hızla uyum sağlayabilir.

Mücadele gücü gelişen girişimcinin kararlılık ve zorluklarla baş edebilme duygusu da dirençli hale gelir. Risk almakta zamanla daha cesur hale gelirken uzun vadede başarı elde edebilmenin püf noktalarını geliştirir.

Girişimcilerin İşlerindeki Gerilemelerden Sonra Daha Güçlü Bir Şekilde Geri Dönmelerine Hangi Stratejiler Yardımcı Olur?

Girişimcilerin işlerindeki gerilemelerden sonra daha güçlü şekilde geri dönmesinde farklı destekler bulunur. Büyük işlere imza atmış adını küresel çapta duyurmuş popüler markaların sahipleri hayatlarında hiç başarısızlık yaşamadı mı? Elbette ki onların da tökezledikleri bazı noktalar bulunuyor fakat onlar her gerilemeden daha güçlü çıkabilmeyi başarabilmişlerdir.

Bir girişimcinin işletmesinde yaşayabileceği sorunlara karşı yeni sürece daha güçlü şekilde adapte olabilmesi büyük düşüşlerin ardından yeniden toplayabilmesi için bazı püf noktalar bulunuyor.

Öncelikle bu girişimci hatalarından ders çıkarabilmeli ve öğrenme açık olmalıdır. Müşteriden gelecek her türlü geri bildirim burada oldukça değerlidir. Gelen talebe yönelik yenilenmiş bir sürece adım atabilme cesareti de kıymetlidir. Girişimcinin kendine sorması gereken ilk soru bu gerilemenin sebebi neyden kaynaklandı? ve o kaynağı yok etmenin yolları var mı?

Başarısızlığı tetikleyecek engelleri ortadan kaldırabilmenin yolları araştırılarak yeni bir kapı açılabilir. Yenilenme sürecinde mevcutta bulunan işin genel geçerliği sorgulanmalı ve gerekiyorsa revize edilmelidir.

İhtiyaçlar yeniden analiz edildikten sonra stratejiyi farklı bir yönde denemek ve kaynakları yeniden sorgulamakta kıymetlidir. Finansal açıdan yanlış bir strateji izleniyor olabilir. Bu açıdan hem gelir giderin takip edilmesi hem de borç yönetiminin sağlıklı şekilde revize edilmesi gerekir. 

Bütçenin kontrollü şekilde kullanılması ve maliyetleri azaltacağı her türlü gelişmeye karşı ihtiyatlı olunması gerekir. Gerilemenin sebebi belki de işletmede çalışanların yetersizliği veya motivasyon eksikliği olabilir.

Görev ve sorumluluk dağılımı yeniden gözden geçirilmelidir. Kişinin kendini bireysel olarak eğitmesi psikolojik olarak daha dayanıklı hale getirmesi ve her türlü ortama adapte olabilecek zihinsel sağlamlığa hakim olabilmesi bu süreçte gerilemeleri daha kolay atlatabilmeyi sağlar.

Başarısızlığı Başarıya Dönüştüren Dayanıklı Girişimcilerin Hikayelerini Paylaşabilir Misiniz?

Başarısız girişimleri başarıya dönüştüren dayanıklı girişimcilerin hikayeleri oldukça fazladır. Günümüzde popüler olmuş markaların tasarımcıları onlarca kez başarısız olmuş ve sonuçta pes etmeyerek bu girişimlerini başarıya dönüştürebilmişlerdir. Bu konuda en güzel örnek dünya çapında popüler hale gelen Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowlingdir.

Harry Potter kitabını ilk kez oluşturduğunda gittiği her yayıncıdan ret cevabı alan Rowling pes etmemiştir. Hem finansal açıdan dibi görmüş hem de başvurduğu her kapı yüzüne kapanmıştır. Yayınevlerinden aldığı red yanıtları onu pes ettirmemiş ve her yeni gün yeni bir yol aramıştır.

Ardından hiç beklemediği bir anda piyasada pek de tanınır olmayan bir yayınevi Harry Potter serisinin başlangıcı olan Harry Potter ve Felsefe Taşı kitabını yayınlamayı kabul etmiştir. Bu ilk adım ile birlikte dünyada milyonlar satan bu seri Rowling’i oldukça zor geçinen ve beş parasız bir girişimciden milyarlar kazanan bir yazar haline getirmiştir.

Gelişme Zihniyeti Girişimcilik Direncine Nasıl Katkıda Bulunur?

girişim

Gelişme zihniyeti girişimcilik direncine nasıl katkıda bulunur? sorusunu yanıtlayabilmek için gelişme zihniyeti kavramını doğru anlamak gerekir. Bireysel olarak yetenek ve becerilerin her zaman değişken olduğunu bilerek hareket eden insanlar gelişme zihniyeti fikri ile deneme yanılma yollarının geçerliliğini savunmuşlardır.

Psikolojik olarak her türlü ortama karşı adaptasyon geliştirmeyi sağlayan bu anlayış insanın öğrenerek ve çabalayarak bir şeyleri var edebilme fikri üzerine temellendirilebilir. Peki gelişme zihniyeti girişimciye nasıl katkı sağlar?

Gelişme zihniyetini benimsemiş bir girişimci her başarısızlık deneyimini bir fırsat olarak görür. Onlar için kayıp yok, deneyim vardır. Başarıya ulaşılmadıysa başarıya giden yolda denenmemiş farklı yöntemler bulunabilir.

Amaç daha iyi olabilmektir ve bu yönde oluşacak fırsatları doğru değerlendirebilmektir. Sürekli olarak öğrenmeye açık olan bu zihniyetteki kişiler becerileri geliştirmenin, isteklere ulaşmada bir kapı olduğunu bilir. 

Hayat karşısında oluşacak her türlü yeniliğe karşı adapte olabilen bu kişiler karşılaştıkları başarısızlık karşısında pes etmeden olumlu bir tutum sergileyebilir. Amaç başlangıç seviyesine düşünse dahi daha güçlü şekilde geri gelebilmektir.

Gelişme zihniyetinde olan bir kişinin korkuları minimize hale gelmiş başarısızlık bir öğrenme motivasyonu olmuştur. Bu sayede hayatları hakkında önemli bir gelişme yaşanacaksa kolaylıkla inisiyatif olabilir ve gelişmeyi sağlayacak cesur hamleleri atabilir.

Zor Zamanlarda Girişimcileri Desteklemek İçin Hangi Kaynaklar ve Topluluklar Mevcut?

Zor zamanlarda girişimcileri desteklemek için oluşturulmuş pek çok kaynak ve topluluk bulunur. Her girişimcinin en az bir kez bocaladığı ve dibi gördüğü bir an olabilir. Bu süreçte zor zamanları kolay atlatabilmek için girişimcinin faydalandığı işbirlikçiler bulunur.

Kamuda veya özel sektör alanlarında finansal açıdan girişimcinin desteklenebileceği farklı kuruluşlar bulunur. Hükümetin de desteklediği bu kurum ve kuruluşlar işletmenin finansal açıdan çıkmaza girdiği noktada desteklenmesini sağlayan projeleri içerir.

Kendi gibi farklı girişimci toplulukları ile birlikte bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulunmak yaşanan sorunlara farklı bir perspektiften bakabilmeyi sağlayacaktır.

Bu sayede çözüme giden yolda işbirlikçi bir yaklaşım geliştirmenin faydaları da oldukça fazladır. Düzenli olarak danışmanlık desteği alınabilir. Şirketin büyümesine etki sağlayacak yenilik odaklı eğitim faaliyetlerine katılım sağlanabilir.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN