Günümüz Dünyasında Başarılı Girişimcileri Hangi Özellikler Tanımlıyor?

Günümüzde herhangi bir iş sahasında sağlıklı şekilde var olabilmek için daha yenilikçi ve özgün fikirlere sahip olmak gerekiyor. Her başarılı girişimcinin iş dünyasında kendine rehber olarak edindiği, iyi bir finansal başarı elde edebilmiş kişiler her durumda kaliteli bir vizyona sahipti. Hepsinin ortak yanı çok kolay liderlik yapabilme ve sürecin sağlıklı yönlendirilmesi için yol gösterebilme vizyonuydu.

İyi bir girişimci sahip olduğu vizyon kadar riskleri de göğüsleyebilmelidir. Bu özelliğin daha çok sonuç odaklı değil süreç odaklı yaklaşanlarda görülen bir farklılık olduğu da biliniyor.

Hayatta başarı kadar başarısızlığın da var olabildiğini, başarısızlıkların asıl hedef olan başarıya götürdüğünü bilen bir girişimci çok rahat risk alabilir. Aldığı risk sonucunda ancak istediği finansal hedefe ulaşabilir.

Başarı elde etmiş bir girişimcinin sahip olduğu bir başka özellik ise yaratıcı ve kararlı oluşudur. Çıkılan yolda her zaman ilk günkü kararlılıkla hareket edebilmek ve pes etmemek gerekir. Girişimciler başarı yolunda ilerlerken her zaman çiçekli yollardan geçmiyor.

Oluşabilecek tüm değişimlere adapte olabilme yeteneğine sahip olan bu bireylerin iletişim becerileri de oldukça kuvvetli. Finansal bilinci kendi hayatına entegre edebilmiş risk alma yeteneği bulunan başarılı girişimciler ekip yönetim yeteneğine de sahiplerdir.

Başarılı Girişimciler Arasında Ortak Kişilik Özellikleri Var Mıdır?

girişimcilik nedir

Başarılı girişimcilerin neler yaptıkları ve nasıl bu kadar başarılı oldukları araştırıldığında ortak bazı öğeleri rastlanmıştır. Başarılı İnsanları diğer insanlardan ayıran bu özellikler hayata bakış açılarını ve yaşam felsefelerini anlayabilmeyi sağlayacaktır.

Başarılı girişimciler en temelinde yaratıcı ve yenilikçi bir yapıya sahiplerdir. Her zaman için köşede bulundurdukları yeni bir fikir bulunur. Bu yeni fikirler onların daha çok gelişmesini ve kazanç elde edebilmesini sağlar.

Başarılı bir girişimci de sosyal açıdan kusursuz olmasını sağlayacak bazı özellikler bulunur. Bu özelliklerden bazıları ekip çalışmasına yatkın olmaları, toplumsal yarardan daha çok bireysel faydayı düşünmeleri, mutlak başarıya ve çözüme odaklanabilmeleri, problemlere karşı risk alabilme becerileri sayılabilir.

Başarılı bir girişimciyi diğerlerinden ayıran özellikler nelerdir? 

 • Başarılı bir girişimci her zaman başarısızlığı da kabul edebilir ancak vazgeçmez. 
 • Başkalarının fikirlerini dinlemeye açıktır. 
 • Tutkularının peşinden gidebilecek cesarete sahiptir. 
 • Her zaman yeni güne yeni bir merakla uyanır. 
 • Gerek gördüğünde hayır demesini bilir. 
 • İş hayatı ile özel hayatı arasında dengeyi rahatlıkla kurabilir.

Uyarlanabilirlik Girişimcilik Başarısına Nasıl Katkıda Bulunur?

finansal girişimcilik

Finansal başarıya ulaşma sürecinde bir girişimci her zaman gerçekçi hedefler belirlemelidir. Bu hedeflerin uygulanabilir oluşu başarı sürecini olumlu yönde etkiler. Girişimcilik başarısı dendiğinde iki farklı kavram ortaya çıkar. Bu kavramlar nicel ve nitel düzlemde değerlendirilebilir.

Fark edilmediğinde başarıdan daha çok başarıyı engelleyebilecek bir pozisyona geçebilen bazı durumlar uyarlanabilirlik ilkesine ters düşer. Bu durum gerçekçi olmayan hedeflerin etkisiyle kişinin ayağını yere sağlam basmasını engeller.

Bu nedenle girişimcinin sektörel analizleri doğru bir strateji ile yapabilmesi daha sürdürülebilir ve inovasyona katkı sunacak beceriler kazanması için önemlidir. Başarıya elverişli bir ortam oluşturabilmek için öne çıkan uygulanabilirlik fikri girişimcinin daha çok sağlam hedeflerle yola çıkabilmesini sağlar. 

Burada önemli olan kişinin eğitim düzeyi, iş tecrübesi ve bulunduğu çevre şartlarını kabullenebilmesidir. Sağlam bir ekiple yola çıkan her girişimci daha uygulanabilir ve gerçekçi bir yol alabilir. Süreçte kişinin riskleri üstlenebilecek kapasitesini, fırsatları okuyabilmedeki yeteneğini ve çevre bağlantılarını en gerçekçi şekilde değerlendirerek kendisine samimi olması önemlidir. 

Girişimciliğin Başarısında Risk Alma Nasıl Bir Rol Oynar?

“Her girişimci gözü karadır” desek bu tanımlama pekte yanlış olmayacaktır. Risk alma becerisine sahip olan girişimciler bugünlerde ismini en çok duyduğumuz başarı sağlamış zenginler arasında yer alıyor.

Elbette ki başarı ihtiyacında önemli bir yere sahip olan risk almanın da belirli bir eğitim süreci bulunabiliyor. Girişimcilikte risk almak finansal açıdan kişiyi tehlikeye sokabilecek ve ileride sosyal açıdan da başarısızlığa götürebilecek bir yolu içeriyor.

Bu yola çıkmadan önce kişinin fiziksel olarak veya psikolojik olarak altyapısının sağlam olması gerekir. Unutulmamalıdır ki süreçte yalnızca kişi finansal açıdan kayba uğramayacak.

Psikolojik açıdan bulunduğu çevreye karşı da kendini zor durumda bırakabilecektir. Girişimcinin başarısındaki risk faktörlerine net olarak anlayabilmek bu yolda oluşabilecek dezavantajları minimize edebilmeyi sağlayacaktır. 

Girişimcinin karşılaşabileceği riskler arasında şunlar sayılabilir:

 • Haksız rekabetin olduğu bir ortamda pazar dışında kalma
 • Yatırımcı bulamama veya yatırımcının aniden projeden vazgeçmesi
 • Projeye yatırılmış olan tüm sermayenin yanlış bir strateji ile kaybedilmesi
 • Projenin stresi ile beraber kişisel sağlık sorunlarından oluşması
 • Büyük bir umutla çıkılan yolda istenilen müşteri kitlesine ulaşamama ihtimali
 • Yakın çevrenin verdiği destek sözlerinin hiçbirini tutmaması

Azim Ve Sebat Başarılı Bir Girişimciyi Tanımlayabilir Mi?

Azim ve sebat kavramları başarılı bir girişimcinin yol boyu sahip olduğu en erdemli alışkanlığıdır. Girişimcinin hedeflediği yol boyunca aldığı risklere ve engellere rağmen kaybetmemesi gereken başarı duygusu ancak azim ve sebat duygusu ile yönlendirilebilir.

Bir girişimci için elbette ki bu ifadeleri kullanmak doğru ve yerinde olacaktır. Fakat yeterli değildir.

Başarı yolunda her zaman sabredebilmek ve cesaret gösterebilmek yalnızca azim ve sebat duygularıyla değil risk alabilme potansiyeliyle de eşdeğerdir.

Başarılı bir girişimci de olması gereken hırs duygusu ile birlikte yeşeren azim oyunu kuralına göre oynayabilme gücü de verir. Başarılı bir girişimci pes etmez. Azmi sonunda zaferi kazanır. 

Bu süreçte her zaman en iyi olana hedefleyerek finansal özgürlüğe adım adım ilerleyecek sebata sahiptir. Sabırlı oluşu her yeni günde belirlediği hedeflerini gerçekleştirebilmesi için de önemli olan bir duygudur.

Girişimcilerde bulunması gereken diğer özellikler:

 • Finansal yönetimi yapabilme becerisine sahip olabilmesi
 • Yüksek ikna kabiliyeti 
 • Hedefe yönelik çalışabilme becerisi
 • Stresi yönetebilme yeteneği
 • Büyüme odaklı yaklaşım stratejilerini benimseyebilmesi
 • Her durumda ve her şartta üretken olabilmesi

Girişimcilerde Yatırımcılar Ve Risk Sermayedarları Tarafından Hangi Özellikler Değerlendiriliyor?

Girişimcinin yatırımcılar ve risk sermayedarları ile olan güçlü bağı başarı yolunda hızlı yol kat edebilmeyi sağlıyor. Girişimci odaklı yatırım kararları alınırken risk sermayedarları ile olan işbirliği de büyük önem taşır.

Yeni kurulacak bir firmanın hisse karşılığını finanse eden risk sermayedarları kısa zamanda daha çok kâr elde edebilmeyi sağlar. Bu sayede geleceğe daha emin adımlarla kazanç odaklı en doğru stratejiyi benimseyerek ilerleyebilmek mümkün olur. 

Risk sermayesi halka arz ve satış aracılığı ile var olan yatırımın üst düzey bir getiriye dönüşebilmesini sağlama amacıyla finansman sunar. Gelişme potansiyelini fark ettiği bir yatırımcıya uzun vadeli destek çıkabilir.

Günümüzdeki geleneksel finansman çeşitlerinden farklı olarak oluşan risk sermayesi düzenli yatırım alan girişimci veya işletmenin borçlanma ya da geri ödeme kaygısını ortadan kaldırarak doğrudan iş sürecine odaklanabilmeyi sağlar. Bu yönüyle başarılı bir girişimcinin yol boyunca yanında bulunması gereken önemli iki kavram olduğu söylenebilir.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN