İklim Değişikliklerinin Önemli Etkileri 

İklim değişiklikleri dünya üzerindeki tüm ülke ve bölgeleri yıkıcı bir şekilde etkiliyor. İklim değişikliklerinin neden olduğu sorunlar nedeniyle sosyal ve ekonomik anlamda pek çok kısıtlanma söz konusu oluyor. İklim değişiklikleri farklı faktörlerden etkilenerek ortaya çıkıyor ve o faktörleri de etkiliyor. Bu anlamda karşılıklı bir ilişkinin varlığından söz edebiliriz. İklim değişiklikleri nedeniyle insanların varlığının bulunduğu her alanda belirli bir kısıtlanma söz konusu oluyor. Özellikle de dünyanın farklı bölgesinde etkilerin değişik boyutlara ulaşması nedeniyle belirli önlemlerin alınması da önemli bir zorunluluk haline gelmiştir. Devletlerin, kurumların, örgütlerin ve yatırımcıların iş birliği çalışmaları sayesinde önemli ilerlemeler yaşanabilir. Ancak iyi bir planlama ve analiz çalışmaları da gereklidir. Bir yatırımcı olarak bu konuda diğer paydaşların yeterince çalışma içerisinde olduğunu düşünmüyorum. Yatırımcılar önemli girişimler ve çalışmalar olduğunda önemli ekonomik girdiler sayesinde destek sağlayacaktır. 

Ar-Ge ve Yatırımcılar için önemi

İklim değişiklikleri başta sıcaklık olmak üzere atmosfer gazları, yağışlar ve afetler üzerinde doğrudan etkilidir. İklim değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan sıcaklık dalgalanmaları nedeniyle pek çok problem ortaya çıkıyor. Yaşanan bu değişimler özellikle de geri kalmış ve gelişmekte olan ülkeler arasında daha yoğun şekilde etkili oluyor. Yeterince önlem alınmamış ve herhangi bir yatırım yapılmamış bölgeler İklim değişikliklerinden daha yoğun bir şekilde etkileniyor. Bu bölgelerde yatırımcılar da önemli girişimler göremediği için herhangi bir kaynak kullanımına gitmiyor. Bu nedenle pek çok kurumun bu alanda çalışma yapmak için beraber çalışmaya ihtiyacı var. Geri kalmış bölgelerde yapılmayan yatırımlar doğal varlıkların risk altına girmesine ve önemli kayıplara neden olacaktır. Bu nedenle doğanın korunması ve iklim değişikliklerinin etkilerinin azaltılması yönünde çalışmalar hız kazanmalıdır.

Deniz Seviyesinde Yükselmelerin Yaşanması

İklim Değişiklikleri nedeniyle deniz seviyelerinde yükselme yaşanması

Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri dünyadaki her bölgede etkisini farklı şekillerde gösteriyor. Bir bölgede aşırı kuraklık koşulları etkili olurken diğer bir bölgede deniz seviyesinde ciddi yükselmeler yaşayabiliyor. Ortalama sıcaklık değerlerinde yaşanan ciddi artış nedeniyle Kuzey Kutup Buzulları, Gronland ve Antarktika’da bulunan buzullarda hızla bir erime söz konusudur. Bu hızlı erime sonrasında deniz seviyelerinde ciddi bir artış yaşanmış durumdadır. Deniz seviyelerinde yükselme ise pek çok anlamda bölgeleri tehdit eden bir özelliktedir. 

Küresel anlamda deniz seviyesinin yükselmesi durumu 1880’li yıllardan beri 20 cm düzeyinde olmuştur. Bu artışın önemli bir kısmı ise özellikle son dönemde gerçekleşmiş durumdadır. İklim değişikliklerinin yaşanması ve buzulların erimeye başlaması birbirini etkileyen önemli iki durumdur. Sıcaklıkların yıllar geçtikçe artması ve buzulların sıcaklığı belirli bir düzeyde tutması nedeniyle bu durum önlenemez bir boyuta ulaşacaktır. Deniz seviyesinin yükselmesi ile sıcaklıklar daha da yüksek düzeylere çıkacaktır. Bu nedenle en azından şimdiden başlayarak önleme çalışmaları yapmak gerekir. Önleme çalışmaları yanında etkilerini azaltacak girişim ve yatırımlar da desteklenmelidir. Deniz seviyelerinde yaşanan yükselme nedeniyle tüm dünya genelinde İklim değişiklikleri yaşanabilir. Bu durum ise gıda ve tarım başta olmak üzere her alanda etkisini sürdürür. Yatırımcılar gelecekteki bu durumu göz önüne alarak girişimlere yön vermelidir. Özellikle de doğayı koruyan uygulamalara yer veren ve iklim değişikliklerinin önlenmesi için çalışan şirketlere yatırım yerinde bir karar olacaktır.

İklim Değişikliklerinin İnsan Sağlığına Etkisi

İklim Değişiklikleri insan sağlığını nasıl etkiliyor?

İklim değişiklikleri insan sağlığı üzerinde doğrudan etkilidir. Ancak coğrafi koşullar ve şartlar iklim değişikliklerinden ne kadar etkilenebileceğini ortaya koyar. Ülkeler arasındaki farklılıklar nedeniyle sıcaklık, nem ya da yağış koşulları insan sağlığını farklı boyutlarda etkiler. İklim değişikliklerinin insan sağlığına olan etkileri yaş ve cinsiyet gibi faktörlere göre de değişkenlik gösterir. iklim değişikliklerinden faktörler hastalık oluşturma konusunda her yaştaki insanı tehdit eder. Ancak özellikle çocuklar iklim değişikliklerinden kaynaklanan sıcaklık koşullarına karşı daha dayanıksızdır. Bu nedenle çocuklar üzerinde yetersiz beslenme, sindirim sistemi sorunları ya da ısıtmak gibi sorunlar daha yaygın olarak görülür. Çocuklarla birlikte yaşlılarda değişken iklim olaylarına karşı daha duyarlıdır. İklim değişikliklerinin bireylere etkisi üzerinde sosyo ekonomik statü de oldukça etkilidir. Geri kalmış ülkelerin bireyleri olumsuz iklim koşullarından daha yoğun bir şekilde etkilenir.  Ayrıca kişilerin bu olumsuz koşullar öncesindeki sağlık durumları da önemli bir etkendir. İklim şartlarındaki değişiklikler önemli bulaşıcı hastalıkları yayabilir. Bu nedenle problemlerin ortaya çıktığı bölgedeki insanların genel sağlık durumu önemli bir etkendir.

Bahsettiğimiz pek çok koşul nedeniyle iklim değişiklikleri, insan sağlığını tehdit eder. Bu nedenle sağlık hizmetlerine yatırım yapmak ve bu hizmetleri geliştirmek oldukça önemlidir. Sağlık hizmetlerinin kalitesi yükseldikçe iklim değişikliklerine karşı insanlar daha çok korunmuş olacaktır. Ancak nitelikli sağlık hizmetlerinden yararlanamayan topluluklar bu sorunlardan doğrudan ve dolaylı bir şekilde etkilenecektir. İklim değişikliğinin ortaya çıkardığı çevresel koşullar ve bazı afetlerin ortaya çıkması sağlık koşullarını iyileştirerek etkisiz hale getirilebilir. İşte bu noktada biz yatırımcılara önemli görevler düşmektedir. Yatırımcıların çevresel koşulları düzenleyen girişimlere yatırım yapması, sosyal altyapının geliştirilmesi, halk sağlığı çalışmalarının yapılması ve adaptasyon ile önemli gelişmeler sağlanabilir. Bu durumdan etkilenecek pek çok bölge ve topluluk bulunduğundan yatırım yapmak için öngörülen pek çok nokta bulunabilir. Sağlık altyapısının geliştirilmesine yatırım yapmak ya da sağlık teknolojilerini geliştirecek girişimlerde bulunmak bunlara örnek olarak verilebilir. Bunların yanında gıda üretimi atımına yönelik çalışmalar, hastalık ve alerjenler ile ilgili yatırımlar, su ve hava kirliliğini önleyecek çalışmalar yapılabilir.

İklim Değişikliklerinin Tarım Yatırımına Olan Etkileri 

İklim değişimleri tarımı nasıl etkiliyor?

İklim değişiklikleri özellikle yağış rejiminde, sıcaklıkta, kuraklıkta ve doğal afetlerde kendisini gösterir. Ortaya çıkan bu olumsuz etkiler nedeniyle tarım alanında verim düşer ve büyüme oranları için önemli bir tehdit oluşturulmuş olur. İklim değişikliğinin devam ettiği günümüzde oldukça yüksek sıcaklık değerlerinin oluşması ve yüksek karbondioksit yoğunluğu nedeniyle bu tehdit devam edecek gibi görünüyor. Tarımsal aktivitelerin de önemli ölçüde iklime dayandığı düşünülürse bu durumun önemi daha net anlaşılabilir. Sıcaklık değerlerindeki değişim Ve karbondioksit düzeyindeki artış bazı bölgelerde tarımsal verimi artırabilir. Ama tarımsal verimliliğin sağlanabilmesi için toprak içerisindeki besin miktarı ve su düzeyi de önemli koşullar arasındadır. İklim değişiklikleri nedeniyle de bu koşulların önemli ölçüde zorlaştığı görülmektedir. Tarımda zorlukların ortaya çıkması özellikle gıda güvenliğini riske sokmaktadır.

Genel anlamda bakıldığında iklim değişiklikleri daha önceden verimli ürünler yetiştirilen alanlarda belirli güçlükler ortaya çıkarabilir. Özellikle iklim değişikliği nedeniyle yaşanacak doğal afetler ve kuraklık gibi riskler nedeniyle bu güçlükler daha büyük bir boyuta erişecektir. Bu nedenle de iklim değişikliği etkilerini doğa dostu tarım uygulamalarıyla ve teknolojiden yararlanmak ile desteklemek oldukça etkili olacaktır. Bu durumda özellikle yatırımcı ve girişimcilere büyük işler düşmektedir. İklim değişikliklerinin ve küresel ısınmanın gittikçe artacağı düşünülürse bu alanda yapılacak çalışmalar oldukça kritiktir. Ancak iklim değişikliklerinin oldukça sarsıcı bir şekilde ilerlemesi yatırımcılarda Güvensizlik oluşturmaktadır. Güvensizliği kırmada devletlere ve kuruluşlara büyük işler düşmektedir. Yatırımcıları destekleyecek ve olumlu koşullar oluşturacak planlamalar sayesinde önemli geliştirmeler sağlanacaktır. Ancak yatırımların, planlamaların ve çalışmaların bilimsel temele dayanması zorunluluktur. Bunun için de iyi bir analiz ve Ar-Ge çalışması yapılabilir.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN