Jeopolitik Haberlerinin Forex Ticaretinde Rolü Nedir?

Forex piyasası bir yatırım piyasası olmasından dolayı çeşitli riskleri de bünyesinde barındırır. Forex risk yönetimi, yatırımcılar tarafından piyasada işlem yaparken karşılaşılabilecek riskleri minimize etmek için strateji kullanılır.

Her zaman yüksek likidite ve farklı fırsatlar sunsa da, yüksek risk içeren bir finansal platformdur. Bundan dolayı yatırımcılar, risk yönetimi ile ilgili teknikleri kullanarak sermayelerini korur aynı zamanda istikrarlı bir işlem yapmayı amaçlar. 

Risk yönetiminde temel kurallardan biri, sermayeyi çeşitlendirmektir. Diğer bir ifade ile tüm sermayesini yatırımcı, tek bir işleme ya da tek bir enstrümana bağlamak yerine, farklı yatırım araçlarına dağıtarak riski azaltır. Bu sayede yatırım araçlarında ortaya çıkabilecek kayıplar, diğer yatırım araçları ile tolere edilebilir.

Bir diğer risk yönetimi stratejisi de kaldıraç kullanımını dikkatlice kontrol etmektir. Yatırımcı elinde bulunan yatırım miktarı kadar pozisyon alır. Fakat kaldıraç kazançları arttırmanın yanı sıra potansiyel kayıplara da neden olabilir. Kaldıraç seviyeleri dikkatli bir şekilde belirlenmeli ve riski toleranslarına göre kullanmalı. 

Risk yönetiminde önemli araçlardan biri de stop-loss emridir. Belirlenen stop-loss emri fiyat seviyesine geldiğinde otomatik olarak pozisyon kapatılır. Bu durum olası zararları sınırlama ve beklenmeyen fiyat hareketlerine karşı önlem almak için kullanılır.

Bunun yanı sıra jeopolitik yönden ortaya çıkan haberler doğrultusunda yatırımcılar, pozisyon büyüklüğünü sermayelerine oranla uygun şekilde ayarlayarak risklerini kontrol altında tutabilirler. Ani gelişmelere karşı aşırı büyük pozisyonlar büyük kayıplara neden olabilir. 

Jeopolitik Olaylar Ve Haberler Forex Piyasasının Duyarlılığını Nasıl Etkiler?

forex piyasası

Forex piyasasında temel amaç, para biriminin başka para birimi ile değişimi yapılarak uluslararası ticareti ve yatırımı kolaylaştırmaktır. Forex piyasasında Merkez Bankaları, kurumsal bazda yatırımcılar, kur spekülatörleri de yer alır. Forex piyasaları doğası gereği yüksek volatiliteye sahiptir.

Ekonomik, siyasi ve özellikle jeopolitik gelişmelere duyarlıdır. Forex piyasasında etkin olan yüksek volatilitenin bilincinde olan yatırımcı kısa sürede büyük kazançlara imza atabilir.

Ortaya çıkan fiyat değişiklerini tolere ederek avantaj sağlayabilir. Fiyat değişikliklerinde tolere etmek için forex piyasasında işlem yapmadan öne gerek jeopolitik gerekse siyasi gelişmeleri yakından takip etmelidir.

Jeopolitik Belirsizlikte İlişkili Kur Riskleri Nelerdir?

Yüksek potansiyelde kazançlar sunan forex piyasası, aynı zamanda yüksek risk de içerebilir. Her yatırımcı forex piyasasının yüksek risk içeren bir platform olduğunu göz önünde bulundurmalı.

Jeopolitik belirsizlikte ilişkili olarak ortaya çıkabilecek riskleri şu şekilde sıralamak mümkün;

  • Kaldıraç riski forex piyasasında kaldıraç kullanılarak yüksek hacimli işlem yapmak mümkündür. Fakat kaldıraç kazançları artırdığı gibi, kayıpları da çoğaltabilir. Yatırımcı tarafından teminattan daha yüksek pozisyon açabilir. Bu durum büyük ve hızlı değişimlerde hassasiyeti artırabilir. Aşırı derecede kaldıraç kullanımı, küçük fiyat hareketlerinde büyük kayıplara neden olabileceği gibi kazançlara da dönüşebilir. Bu noktada kaldıraçlı işlem yapmayı düşünenler dikkatli olmalı ve risk yönetimine ait stratejileri kullanmalı. 
  • Ortaya çıkan fiyat dalgalanmaları; anlık fiyat dalgalanmaları forex piyasasında yatkındır. Ortaya çıkan bu dalgalanmalar, ani zararların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Ekonomik veriler, siyasi olaylar ve özellikle jeopolitik haberler gibi etkili faktörler piyasadaki fiyatları hızlı bir şekilde etkileyebilir. 
  • Piyasadaki mevcut psikoloji; dalgalanmalar ve hızlı fiyat hareketleri, duygusal tepkilere neden olabilir. Bu durum panik satışlarını etkiler ve aceleci alımları öne çıkarır. Bu şekilde düşünülmeden gerçekleştirilen işlemler veya alınan kararlar riski arttırabilir. 

Dünya genelinde ortaya çıkan jeopolitik gelişmeler, piyasaları derinden etkiler. Ortaya çıkan politik istikrarsızlık, terör saldırıları, gerçekleşen savaşlar gibi olaylar piyasaya etki eder. Piyasa sentiment de riski artırır.

Jeopolitik gelişmelerinin sonucunda ortaya çıkan ekonomik veriler, Merkez Bankası tarafından alınan kararlar piyasaya domino etkisi yapar. Bu tür gelişmeler ön görülmeyebilir ya da yanlış değerlendirilebilir. Bu durum risklerin artmasına sebebiyet verebilir. 

Forex piyasası sürekli açık olmasından dolayı farklı saatlerde işlem yapmak için uygundur. Fakat piyasanın mevcut olduğu saatlerde düşük likit ile ya da ani fiyat hareketlerinde işlem yapmak riski arttırabilir. Yatırımcılar tarafından yapılan teknik hatalar, temel analiz hataları gibi nedenler yanlış işlem kararlarına sebebiyet verebilir. 

Forex Yatırımcılara Küresel Siyasi Gelişmelerden Nasıl Haberdar Olabilir?

Forex piyasasında fiyatların hareket etmesine neden olan tüm dinamikler, makro düzeyde ekonomik gelişmeler ile tanımlanır. Ülkeler arası ilişkilerden siyasi konjonktürlere, piyasaları ilgilendiren kararlara varıncaya kadar bunların yansımaları piyasada görülür. Tüm bu değişikler temel analiz alanına girer. 

Siyasi gelişmeler her zaman paranın yönüne etki ederek spekülatif kaynak özelliği taşır. Ortaya çıkan gelişmeler özellikle siyasi gelişmeler bazen politik, bazen de jeopolitik kaynaklı olabilir.

Herhangi bir üst düzey yetkilinin istifasından ülke liderlerinin sağlığına, partiler arası sorunlardan ülkeler arasındaki çatışmalara kadar tüm gelişmeler yatırım araçlarını barındıran forex piyasası üzerinde etkili olabiliyor. Bu nedende dolayı siyasi gelişmelere yönelik tüm haber akışları takip edilmelidir. 

Jeopolitik Oynaklığa Göre Uyarlanmış Ticaret Stratejileri Var Mı?

jeopolitik

Yatırımcının uzun vadeli başarısında etkili olan en büyük kritik faktör forex piyasasında risk yönetimidir. Her yatırımcı farklı risk stratejileri belirleyerek yatırımlarına yön verir. Farklı risk toleranslarına uygun stratejiler geliştirerek cevap verilmeli.

Her yatırımcı kendi risk yönetimini planlayarak yatırımlarını bu plan dâhilinde gerçekleştirmeli. Öncelikli olan yatırıma geçmeden önce forex piyasasını ve işleyişini iyi bir şekilde anlamak gerekir. Temel analiz ve teknik analiz ile piyasa takipleri yapılarak bilgi sahibi olunmalı. 

Yatırım gerçekleştirirken kaybetmeyi göze alabileceğiniz kadar miktarı riske atın. Duygusal baskılardan arındırılmış stratejiler belirlenmeli. Jeopolitik gelişmelere göre yatırımcı belirli bir stop-loss seviyesi belirlemeli.

Verilecek olan stop-loss emri, olası zararların önüne geçmede faydalı olabilir. Kar elde etme hedefleri belirlenerek bu belirlenmiş olan hedefleri yönelik çeşitlendirme ilkesi benimsenmeli. Tüm sermayenin tek bir yatırım aracına bağlamak yerine farklı yatırım araçları arasında riski dağıtarak dengeli bir şekil çizilmeli. 

Ani fiyat değişimleri ya da ortaya çıkan kayıplar yatırımcıyı duygusal tepkilere yönlendirebilir. Soğukkanlı bir şekilde mantıklı kararlar alınarak başarılı bir şekilde risk yönetimi gerçekleştirilebilir. Bunun yanı sıra uzman görüşleri de dikkate alınarak ve analizler incelenerek yatırım yapmak önemlidir. 

Forex’te Döviz Çifti Korelasyonlarını Hangi Jeopolitik Faktörler Etkiler?

Paranın değerinde ortaya çıkan seyir tam yatırımcı kesimi psikolojik açıdan davranışlarını tanımlar. Alınan ticari kararlar ile şekillenen yatırımcı kararları mevcut durum ile değerlendirildiğinde, fiyatların hareketler insan doğasının bir parçası gibi olduğu görülebilir. Paraya yönelik tüm beklentiler fiyatları yansıtır.

Para biriminin değerine etki eden etmen temelde insan davranışları ve olayların algılanış biçimidir. Fiyat hareketlerini etkileyen temel etken mevcut jeopolitik gelişmeler olsa da, esasında fiyatı ortaya çıkaran tek şey gerçekleşen olaylara karşı insanlar tarafından verilen tepkidir.

Herhangi bir siyasi gelişme ya da jeopolitik haberlerin fiyata etkisi yatırımcının algısı ile ilgilidir. Bundan dolayı her bir yatırımcı mevcut gelişmeleri farklı algılayarak o yönde fiyatlandırma kararı alabilir. Dolayısı ile siyasi ve ekonomik gelişmeler yoruma açık gelişmelerdir. 

Yüksek potansiyelde kazançların sağlandığı piyasa olmasına rağmen, forex piyasası yüksek riskleri de barındırabilir. Dünya genelinde farklı yatırım araçlarının işlem gördüğü bir platformdur. Hızlı fiyat hareketlerinden dolayı yüksek risk içerir.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN