Altın, Gümüş ve Diğer Kıymetli Madenlerde Yatırım Yapmanın Avantajları ve Dezavantajları

Yatırım dünyası oldukça geniş bir kapsama sahiptir. Günümüz dünyasında yatırım yapılabilecek oldukça farklı araç ve alan bulunur. Özellikle dijitalleşen dünyada yatırım için dijitalleşmiş pek çok araç bulunabilir. Yatırımlar kendi içerisinde oldukça farklı avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Bu anlamda yatırımların birinin diğerine oranla şu an için daha yüksek potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yatırım araçları içerisinde farklı şekillerde potansiyel bulunduran ve getiri sağlanabilecek farklı yatırım alanları söz konusudur.

Günümüzde yatırımcılar dijitalleşen yatırım araçlarına ve trend yatırımlara yönelse de değişmez nitelikteki yatırımlar da söz konusudur. Geçmişten günümüze kadar gelmiş olan yatırım araçları pek çok yatırımcının tercih ettiği alanların başında yer alıyor. Ancak her yatırım aracını kendi içerisinde ve zaman bakımından dikkatli bir şekilde incelemek gerekiyor. Ayrıca yatırım alanında yatırımcıların temel yönelimleri ve hedefleri de belirleyici faktörler arasında yer alıyor.

Günümüzün yatırımcı profili genel olarak kısa sürede yüksek getiriler kazanacağı yatırım araçlarına yönelmek şeklindedir. Ancak bunun yanında daha uzun vadeli ancak daha sağlam yatırım araçlarına yönelim de söz konusudur. Bu yönelimler bulunmakla birlikte ben bir yatırımcının farklı alanlara dahil olmasını farklı yatırım araçlarıyla yatırım yapmasını daha doğru buluyorum.

Kıymetli maden yatırımları

Geçmişten günümüze kadar yatırıma konu olmuş araçların başında kıymetli madenler yer alıyor. Kıymetli madenler sahip olduğu özellikler bakımından ve taşıdıkları temel değer nedeniyle her dönemde yatırımın bir parçası olarak ortaya çıkmıştır. Kıymetli madenler yatırımcılar tarafından genel olarak güvenli liman olarak nitelendirilir.

Kıymetli madenlerin yatırımı ise günümüzde oldukça farklı şekillerde yapılabilmektedir. Altın, gümüş ya da diğer kıymetli madenler fiziksel olarak alınabileceği gibi dijital ortamda da yatırıma konu olabiliyor. Özellikle yatırımın dijitalleşmesi kıymetli madenler üzerindeki yatırımı geliştirme konusunda önemli bir katkı sağlamıştır. Kıymetli madenlere yönelik yatırımı farklı şekillerde yapmak mümkün olsa da bu alandaki temel yönelim genellikle ortaktır. Kıymetli madenlere yönelik hedefler genel olarak uzun vadeli olmaktadır. Ancak yatırımcılar daha kısa süreli bir hedefleri doğrultusunda farklı şekillerde yatırımlarını yönlendirebilir.

Kıymetli Madenlere Yönelik Yatırımlar Nasıl Yapılabilir?

Kıymetli madenlere yatırım yapma türleri

Kıymetli madenlere denildiğinde ilk olarak akla altın geliyor. Ancak altın dışında yatırım yapılan farklı madenlerde söz konusudur. Altın ile birlikte gümüş ve platin gibi farklı ürünlerin de yüksek düzeyde yatırım hacmi söz konusudur. Bu kıymetli ürünlerin fiyatları ve piyasa içerisindeki değerleri birbirinden farklıdır.

Kıymetli madenler içerisinde altının hacmi fitilleri genellikle en yüksektir. Ayrıca altın madeninin getiri potansiyeli diğerlerine oranla genellikle daha yüksek seviyelerdedir. Kıymetli madenlere yönelik yatırımlar genellikle kriz dönemlerinde daha yoğun bir şekilde gerçekleşir. Çünkü kıymetli madenler her zaman değeri olan ve değerini koruyabilecek potansiyele sahip yatırım araçlarıdır. Kıymetli madenlere yönelik bu tutum nedeniyle istikrarlı bir gelişme içerisinde olduğunu söylemek mümkündür.

Kıymetli madenler genellikle koruyucu ve önleyici yatırım araçları olarak görülebilir. Bununla birlikte dünyada yaşanan farklı gelişmeler ve kıymetli madenlere yönelimin olması durumunda yatırımcılara önemli getiri fırsatları da sunar. Bu kapsamda kıymetli madenlere yönelik yatırımın sürekli devam edeceğini söylemek mümkündür. Ayrıca kıymetli madenlere yönelik yatırımlar yapmak diğer araçlara göre daha az risk taşıyabilir.

Kıymetli madenler olarak ifade edilen yatırım araçlarına fiziki olarak ya da farklı yöntemlerle yatırım yapmak mümkündür. Kıymetli madenlere yönelik fiziki yatırımlar genel olarak uzun vadeli hedefler için tercih edilir. Ancak günümüz piyasası içerisinde kıymetli madenlerin yatırımına yönelik farklı yöntemler tercih ediliyor. Günümüzde kıymetli madenler özellikle borsayı piyasası içerisinde önemli işlemlere tabi tutulmaktadır. Hisse senedi yatırımına benzer bir şekilde kıymetli madenlere yönelik yatırım da yapılabiliyor. Bu sayede kıymetli madenlerin fiyatları üzerinde yaşanan değişimlerden önemli getiriler sağlanabilir.

Borsa piyasaları dışında kıymetli madenleri vadeli işlemlerde ya da opsiyon borsası içerisinde değerlendirmek de mümkündür. Kıymetli madenler üzerinde yapılabilecek vadeli işlemler yatırımcıları pek çok riske karşı koruyacaktır. Vadeli işlemlerle yapılacak kıymetli maden yatırımları özellikle yüksek risk dönemlerinde ve arbitraj farkının bulunduğu dönemlerde önemli getiriler elde etmeyi sağlayabilir. Ayrıca kıymetli madenlerin yatırımına yönelik Forex piyasasını kullanmakta mümkündür. Forex piyasası önemli fırsatlar sunması ve tüm dünyada yatırım yapmaya fırsat vermesi nedeniyle kıymetli maden yatırımcıları açısından önemlidir.

Kıymetli Madenlere Yatırım Yapmanın Avantajları 

Kıymetli madenlere yatırımın avantajları

Kıymetli madenlerin en önemli avantajları arasında düşük düzeyde risk taşımaları yer alabiliyor. Günümüz dünyasında oldukça geniş perspektifte ve özellikte yatırım alanları söz konusu ki yatırımları yönlendirmek ve bir strateji oluşturabilmek oldukça zordur. Özellikle yeni ortaya çıkan piyasalar ve borsalar pek çok kişi açısından kafa karıştırıcı olabilir.

Önemli potansiyelleri bulunan ve yüksek getiri elde edilebilecek bu piyasalar aynı zamanda yüksek risk de içerebilir. Ancak kıymetli madenler yatırımcıları temel olarak koruyan bir özelliğe sahiptir. Kıymetli madenler dünyadaki farklı gelişmelerden ve olaylardan etkilenerek değeri ortaya çıkar. Bu nedenle kıymetli madenlerin fiyatının sürekli yükseleceğini söylemek doğru bir durum değildir. Ancak özellikle uzun yıllar ve gelecek dönem açısından kıymetli madenler oldukça değerlidir. Bu anlamda özellikle yatırımcılar kriz dönemleri ya da belirsizliklerin yaşandığı farklı zaman dilimlerinde kıymetli madenlere yönelebiliyor.

Kıymetli madenlere yönelik yatırım yapmanın diğer avantajlarından birisi de enflasyona karşı iyi bir önlem olmasıdır. Özellikle enflasyonun yoğun olduğu ülkelerde altın gibi güvenilir kaynaklara yönelik yatırımlar yoğun şekilde gerçekleşir. Kıymetli madenlere yönelik yatırımlar enflasyonist ortamlarda kişilerin birikimlerini koruması bakımından oldukça değerlidir. Ancak sermayeyi korumak için hangi kıymetli madene yöneleceğini tespit etmek zor olabilir.

Özellikle enflasyonist ortamlarda gram altın yatırımına yönelik yatırımcı davranışları daha yoğundur. Özellikle gram altının işçilik maliyetinin düşük olması ve düşük miktarlarda yatırım yapmaya fırsat tanıması nedeniyle daha çok tercih edildiği söylenebilir. Ayrıca gram altın gibi kıymetli madenlere yönelik yatırımlar bireylerin yatırımlarını likit varlık olarak görmelerini sağlayacaktır. Özellikle bazı dönemlerde borsalar ya da diğer yatırım araçlarında likidite zor bir durum olarak ortaya çıkabilir. Ancak kıymetli madenlerin likidite seviyesi genellikle oldukça yüksektir.

Kıymetli Madenlere Yatırımın Dezavantajları 

Kıymetli madenlere yatırımın dezavantajları

Kıymetli madenlere güvenilir bir araç olması ve kriz dönemlerinin önemli bir kurtarıcısı olması nedeniyle yatırım yapılabiliyor. Ancak ben nitelikli bir yatırımcının yalnızca kıymetli madenleri önermesini çok da doğru bulmuyorum. Çünkü nitelikli ve dikkatli bir yatırımcı risk yönetimi becerilerine de sahiptir. Piyasaları iyi okuyan ve dünyadaki gelişmeleri iyi bir şekilde analiz edebilen bir yatırımcı yalnızca kıymetli madenlere yönelmez. Yatırımcı aynı zamanda önemli getiriler elde edebileceği yatırım araçlarını da kovalar.

Kıymetli madenler sermayenin değerini koruma anlamında yarar sağlasa da aynı dönemde ortaya çıkan yatırım fırsatlarını elde etmeyi de engelleyebilir. Şu anda dünya genelinde yatırım yapılabilecek oldukça farklı alanlar söz konusudur. Bu alanlar içerisinde risk yer alsa da önemli ölçüde getiri potansiyeli de bulunuyor. Bu nedenle kıymetli maden yatırımcısının önemli getiriler elde etme şansını  büyük oranda kaçırdığını söyleyebiliriz.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN