Kripto Yatırımcıları Hangi Para Politikalarına Dikkat Etmeli?

Piyasaları etkileyen oldukça farklı faktörler söz konusudur. Piyasalar küresel ölçekli pek çok gelişme ve değişmeden etkilenir. Özellikle de borsaları ve kurları etkileyen büyük ölçekli olayların yaşanması nedeniyle piyasalarda yoğun değişiklikler görülür. Kripto para yatırımcıları herhangi bir yatırımı yönlendirirken bu değişiklikleri dikkate alarak işlemleri yürütmelidir. Tüm dünyada yaşanan temel değişiklikler ve ekonomiyle ilgili temel yönelimler kripto para piyasası üzerinde etkili olabilir. Ancak kripto para birimleri para piyasalarında yer alan diğer varlıklara göre daha az etkilenme yüzeyine sahiptir. Kripto para borsasının merkezi bir hükümete ya da devlete bağlı olmaması nedeniyle dünyadaki ekonomik bir yönelim diğer varlıklara göre daha az etkide bulunabilir. Ayrıca diğer pek çok yatırım aracı üzerinde para politikalarının etkisi olasılıklar halinde değerlendirilirken kripto para borsası tam olarak değerlendirilemeyebilir. Ancak kripto para piyasası üzerinde etkili olan pek çok farklı faktör söz konusudur. Ufak körlere dikkat eden ve yatırımları bu yönde yöneten bir yatırımcı kripto para piyasasından önemli getiriler elde edebilir.

Kripto para yatırımları

Kripto para piyasası her ne kadar dünyadaki merkezi bir hükümete ya da devlete bağlı olmasa da dünyada yaşanan ekonomik gelişmelerden de bağımsız değildir. Kripto para birimlerinin değeri ve zaman içindeki değişimi dünya piyasalarındaki temel hareketlilikten etkilenebilir. Özellikle tüm dünyada ekonomik olarak etkili olan kurumların ve devletlerin değişiklik yapması nedeniyle kripto para piyasasında değişimler meydana gelebilir. Özellikle bir kurumun para politikası konusunda değişikliğe gitmesi durumunda kripto para piyasası üzerinde hareketlenmelerin yaşanacağını söyleyebiliriz. Ancak kripto para piyasası içerisinde oldukça farklı para birimlerinin bulunması nedeniyle hangi para birimini nasıl etkileyeceğini tahmin edebilmek oldukça güçtür. Kripto para piyasası içerisinde farklı coinlerin bulunması bu anlamda farklı değişikliklerin yaşanacağını gösterebilir. Ancak dünyadaki temel yatırım varlıklarını etkileyen etkenlerin pek çoğu kripto para piyasası içerisinde de etkili olur. Özellikle bu piyasa içerisindeki yatırımcıların belirli beklentilerinin bulunması nedeniyle piyasanın hareketlenmesi mümkündür. Çünkü her ne kadar piyasa farklı olsa da yatırımcılar benzer nitelikler taşıyor. Yatırımcılar enflasyon ya da faiz gibi farklı politikaların kripto para piyasasına etkileyeceğini düşünerek hareket etmesi durumunda piyasa içerisinde dalgalanmalar meydana gelebilir. Kripto yatırımcıları para politikaları konusunda dikkatli olmalı ve dünyada yaşanan temel gelişmeleri yakından takip etmelidir.

Enflasyon Ve Faiz İle İlgili Politikalar

Kripto para piyasası ve para politikaları

Kripto para piyasasının merkezi bir hükümete bağlı olmamasına rağmen enflasyonun ve faizin bu piyasa içerisinde etkili olduğunu söylemek kulağa biraz garip geliyor olabilir. Çünkü merkezi hükümetlere bağlı olmaması nedeniyle bu para birimlerinden beklenen dünyada yaşanan bazı değişikliklerin fiyatlar konusunda etkili olmamasıdır. Ancak bir piyasa içerisinde dünyada yaşanan farklı değişikliklerin etkili olmayacağını düşünmek gerçekçi bir bakış açısı değildir. Bununla birlikte kripto para piyasası içerisinde bu değişikliklerin nasıl etkileyeceğini görmek ve tahmin etmek daha zor bir durumdur. Özellikle kripto para borsası içerisindeki dinamikler, diğer yatırım araçlarına göre daha çok farklılık gösterebiliyor. tüm dünyadaki yatırım araçlarına ve piyasaları temelden etkileyen 2 önemli faktör enflasyon ve faizdir. Devletlerin ve hükümetlerin bu 2 aktör üzerinde değişiklikler yapmak istemesi piyasalar üzerinde önemli değişiklikler gösteriyor. Özellikle bir devletin yükselen enflasyon değerlerine karşı nasıl bir tepki vereceği piyasaların yönü hakkında önemli bir bilgi verir. Enflasyon verileri ve faizin düzeyi farklı para piyasaları üzerinde etkili olur.

Bir devlet ya da hükümeti ekonomik anlamda en çok uğraştıran durumların başında enflasyon verileri gelir. Bir ülkede enflasyonun kontrolsüz bir şekilde değişime uğraması nedeniyle ekonomik göstergeleri kontrol altında tutmak ve istenilen değerleri yakalamak neredeyse imkansız olur. Bu durumda devletler enflasyona karşı farklı önlemler alır. Enflasyonun yıkıcı etkilerine karşı alınabilecek en önemli önlemler arasında faiz artırımı yer alır. Faiz artırımı ile birlikte merkez bankaları daraltıcı bir politika izlemeye başlar. Bu nedenle de piyasa içerisinde neredeyse hiç risk taşımayan yatırım alanları ortaya çıkar. Kripto para piyasası ve borsası faiz ile gelir elde etmeye göre daha riskli alanlardan biridir. Bu nedenle merkez bankalarını faiz artırımıyla ilgili karar alması durumunda ya da bu yönde bir beklentinin oluşmasıyla kripto para piyasasındaki yatırımcılar faiz yatırımına yönelebilir. Bu noktada kripto para piyasasının faiz yatırımına göre oldukça yüksek düzeyde risk taşıması piyasaları etkileyen temel faktörler arasında yer alır. Ancak bu durum temelde yatırımcıların davranışlarına dayanan bir durumdur. Yatırımcılar piyasadaki koşullara göre hareket ettiği için kripto para birimleri içerisinde de bu değişiklikler yaşanır. Bu anlamda kripto yatırımcıları para politikaları konusunda enflasyon ve faiz beklentilerini dikkatli bir şekilde izler.

Dünyadaki Regülasyonlar 

Kripto para ve enflasyon

Yatırım alanındaki en temel faktörler arasında regülasyonlar geliyor. Regülasyonlar herhangi bir yatırım araç ya da piyasası üzerinde belirleyici etkisi olan etkenler içerisindedir. Dünya üzerinde farklı amaçları ve özellikleri olan devletler bulunması nedeniyle para piyasaları içerisinde farklı regülasyon düzenlemeleri yapılıyor. 2 devlet enflasyona karşı birbirine oldukça zıt 2 farklı önlem alabiliyor. Ya da dünyada ortaya çıkan yeni yatırım trendleri ya da piyasaları konusunda devletlerin politikaları birbirinden oldukça farklı olabiliyor. Bir devlet açısından kripto para piyasası oldukça tehlikeli görülebilirken farklı bir devlet tarafından önemli gelişmeler arasında değerlendirilebiliyor. Para piyasaları üzerinde devlet ve hükümetlerin farklı yönelimleri olması nedeniyle piyasaların yönü de oldukça değişkenlik gösterebiliyor. Bu anlamda bir para piyasası üzerine konuşurken dünyadaki ve o ülkedeki regülasyonlardan da bahsetmek gerekir. Bir para piyasası ya da sektör ekonomik anlamda sert regülasyonlar yapmayan ülkelerde daha nitelikli bir şekilde gelişebilir. Ancak para piyasaları üzerinde yoğun ve hızlı değişimler yaşanan ülkelerde para piyasalarının düzenli bir şekilde ilerlemesi mümkün değildir.

Regülasyonların kripto paralar üzerindeki etkisi

Kripto para piyasası üzerinde de regülasyonlar ciddi düzeyde etkide bulunur. Kripto para piyasası dünya üzerinde yer alan pek çok borsa ve para piyasasına göre değişik özelliklere sahiptir. Bu nedenle de farklı devletler tarafından kripto para piyasasına yönelik oldukça zıt regülasyonlar yapıldığı görülebiliyor. Bir devlet içerisinde kripto para piyasası ile ilgili yapılan regülasyonlar yatırımcıların temel davranışlarını ciddi düzeyde etkiler. Yatırımcının bulunduğu ülkede kripto paraların riskli ve tehlikeli olarak görülmesi bu alandaki yatırımları engelleyebilir. Kripto para yatırımında ki regülasyonlara en iyi örnekler arasında Japonya ve Çin yer alıyor. Japonya kripto paraları yasal olarak tanıyan devletlerden birisi olurken çin devleti tam tersine kripto paralar ile ilgili çeşitli kısıtlamalar yapmıştır. Bu durum nedeniyle yatırımcıların farklı yönelimler içerisine girdiği söylenebilir. Pek çok yatırımcı ülkesindeki genel yönelim ve ekonomik göstergeler dahilinde yatırımlarını yönlendirebiliyor. Bu anlamda regülasyonların temel yönlendiricilerden birisini olduğunu söylemek gerekiyor. Ayrıca regülasyon, para politikaları konusunda önemli bir fikir de sunmaktadır. Devletler ve hükümetler özelinde farklı düzenlemelerin yapılıyor olması  nedeniyle kripto yatırımcıları para politikaları dahilinde regülasyonları dikkatli bir şekilde takip etmelidir.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN