Tedarik Zinciri Optimizasyonunda loT’nin Rolü Nedir?

Verimliliği en üst noktalara çıkarmak için tedarik zincirinin optimize edilme sürecine ‘‘Tedarik zinciri optimizasyonu,’’ denilir. Böylece tedarik zinciri standartlarını üst seviyelere çıkarmaya yardımcı olacağını bilmenizi isterim. Bu tedarik zinciri ile loT optimize edildiğinde; gerçek zamanlı gönderi takibi, sorunların erken tespitleri, envanter görünürlüğü, arz ve talep planlaması gibi birçok fayda sunmaktadır.

Tedarik zinciri optimizasyonunda loT çeşitli cihazları insan müdahalesi olmaksızın bağlanma yeteneğiyle birlikte tedarik sürecinde ki her süreç için çok daha fazla verimlilik sunacak. loT depo yönetiminden, lojistiğe kadar tüm alanları etkileyerek olası sorunların ve verimsizliklerin önüne geçebilir.

loT Tedarik Zincirlerinde Gerçek Zamanlı Görünürlüğü Nasıl Sağlar?

nesnelerin interneti nedir iot

loT, gerçek zamanlı görünürlükle varlıkların konumun belirlenmesine yardımcı olur ve onlara hırsızlık gibi durumlar için de güvenlik sağlar. Lojistik ve taşımacılık sistemleri farklı loT uygulamalarından yararlanabilirler. loT uygulamalarının tedarik zincirleri için oldukça fayda sağlayabileceklerini düşünüyorum. Tedarik zincirinde envanterin takibi ve izlenmesi de daha kolay hale gelecektir.

İnternet üzerinden sistemler ve cihazlar ile veri bağlantısı ve paylaşımını gerçek zamanlı olarak sağlar. Fiziksel dünyayı, dijital dünyada gerçek zamanlı takibini ve görünürlüğünü sağlamış olur. loT sahada gerçekleşen işleri sensörler ve işlemciler sayesinde kolaylıkla izleyerek takibe alır.

Bu akıllı sistem sayesinde gerçek zamanlı doğru bir analiz elde edilerek bu analizin sonucuna göre de gerekli dokunuşlar gerçekleştirilir. Tedarik zincirlerinde de loT cihazları sayesinde sıkıntılı bir durum ortaya çıkmadan canlı takibi yapılarak gerekli müdahaleler uygulanır. Bu sayede sorunlar müşterileri rahatsız etmeden önce süratle çözülmüş olur.

loT Odaklı Tedarik Zinciri Optimizasyonu ile Maliyet Tasarrufu Fırsatları Nelerdir?

loT ile iş yerleri ve iş yapan makineler de gerçekleşebilecek olası tüm sorunlar uzaktan anlık olarak izlenebilir. Bu gerçek zamanlı takip ile de üretim süreçleri üzerinde doğru bir şekilde hakimiyet sağlanabilir. loT ile zaman, verimlilik ve maliyet tasarrufu elde edilmektedir. Bu teknoloji ile birlikte birbirlerinden bağımsız çalışan makineler, tesisler ve fabrikalar birbirleri ile iletişime geçerler.

Veri analiz sistemiyle elde edilen veriler ise detaylıca analiz edilir ve böylece loT teknolojisinin sayesinde gereksiz veriler ile uğraşarak zaman kaybedilmesinin de önüne geçilmiş olur. Böylece loT ile zaman tasarrufu da gayet etkili bir şekilde sağlanmış olur. loT ile aynı zamanda üretim alanında verimliliği arttırarak iş olası iş gücü israfının da önüne geçer.

Daha fazla ürün saha az zamanda tedarik zincirine dahil olur. loT’nin tedarik zinciri optimizasyonunda maliyet tasarrufu sağlayan detaylarını şu şekilde sıralayabilirim; canlı takip ve izleme, arttırılmış görünürlük, saklama koşullarının etkili takibi, envanter yöntemlerinin iyileştirilmesi, yasal mevzuata uygunluk sağlar, otomasyon sağlar, profesyonel filo yönetimi temin eder, başarılı segmentasyon, başarılı CRM, işbirliği sağlanması ve esneklik. 

loT Tedarik Zinciri Dayanıklılığını ve Risk Yönetimini Geliştirebilir mi?

Tedarik zincirinde yer alan ürünler uzun mesafeler boyunca yolculuk ettikçe bazı problemler ortaya çıktı. loT bu tarz durumları ve olası riskleri kontrol altına almayı ve kolayca yönetilmeyi sağlıyor. loT tedarik zinciri dayanıklılığını ve risk yönetimini geliştirirken bazı yollara başvurur. Bunları sizin için açıklamaya çalışacağım:

Depolamayı İzleme

Ürünlerin birçoğu basınç, ısı, nem ve bunlar gibi çevresel faktörlerden oldukça fazla etkilenir. Bu tedarik zincirleri için kaçınılmazdır. Bu tarz durumlarda ise loT cihazları tüm çevresel verileri toplayarak analiz eder. Daha sonra ise doğru koşulları ayarlayarak bildirir.

Gerçek Zamanlı Konum Takibi Yapar

loT cihazları tedarik zincirinde yer alan ürünlerin takibini oldukça başarılı bir şekilde yürütür. Depo, kamyon, gemi gibi ürünler nerede olursa olsun onların konumunu gerçek zamanlı olarak takip eder. Ürünler yanlış bir adrese doğru ilerliyorsa loT cihazları hemen uyarılar göndererek bu hatayı düzeltir. 

Acil Durum Planlaması

Hava durumu, kilitli trafik, zorlu hava koşulları, gerçekleşmiş kazaları ya da olası diğer zaman kaybettirecek durumları loT sizin için tahmin ve tespit eder. loT bu tarz durumlar için planlama yapabilir. Bu sayede birçok esnek plan uygulanabilir ve riskleri azaltmak için gerçek zamanlı uyarılardan faydalanılabilir.

Malların Bulunması

Günümüzde devası ölçekli depolar faaliyet gösteriyor. loT ile malların depoda ki yerlerini çabucak bulabilirsiniz. Tedarik zincirinde loT verimliliğini ve çalışan güvenliğini üst seviyelere taşır. Aynı zamanda loT deponun işleyişinin büyük bölümünü otomatikleştirebilir.

Malların Ayrışması

Lot ile elde edilen veriler ile zincirdeki malları doğru parametrelere göre ayırarak gönderebilir. Böylece pazar daha iyi anlaşılabilir ve doğru stratejiler geliştirildikçe risk yönetimi de gelişim göstermiş olur.

loT Çözümlerinin Tedarik Zincirlerinde Uygulanmasında Hangi Zorluklar Var?

tedarik zinciri

loT çözümlerinin tedarik zincirlerinde uygulanmasında bir takım zorluklar karşımıza çıkmaktadır. Her teknolojik yenilik ve sistem sunduğu avantajların yanı sıra elbette kendine has zorluklarda bünyesinde barındırır. loT çözümlerinin tedarik zincirinde uygulanmasında karşılaşılan zorlukları sizler için sıralıyorum:

Güvenlik Açıkları

Bu sistemi kullanmadan önce tamamen güvenli olduğundan emin olduğunuz bir loT mimarisi elde etmeniz gerekiyor. Eksik güvenlik mimarisi siber saldırılara ve olası bilgi sızıntılarına sebebiyet verecektir.

Beceri Noksanlığı

Yöneticilerin, depo personellerinden ve kamyon gibi taşıma araçlarının sürücülerinin loT teknolojisi hakkında eğitim alması oldukça önemlisidir. 

Veri Depolamada Yaşanan Zorluklar

Kurumsal loT uygulamaları oldukça geniş bir bilgi havuzu oluştururlar. Bu sistemin avantajlarının yanında bu durum ayrıca bir zorluk barındırır. Bu büyük boyutlarda ki verinin toplanması, saklanması ve işlenmesi için yeterli donanımın oluşturulması gerekiyor. Bu durumlar çok ciddi ekonomik yatırım maliyetleri demektir. Ayrıca uzman bir ekip ile doğru yönetim politikaları da oluşturulmalı.

Diğer Teknolojiler ile Yaşanan Bağlantı Sorunları

loT uygulamaları çoğunlukla internet altyapısı ile çalışır ve bağlantı kurarlar. NFC, bluetooth ve daha başka benzer teknolojiler kullanmak loT uygulamaları için zorunluluktur. Yani bu sistem saydığım bu teknolojilere adeta bir bağımlılık taşır. İyi bir internet kapsama alanı ve 5G gibi teknolojileri daha kullanılabilir duruma taşınması gereklidir.

loT Bağlantılı Tedarik Zincirlerinin Geleceği Nedir?

Günümüzde kullanılan loT teknolojisini ve faydalarını anladıkça aslında bu teknoloji için geleceğe daha da umutla bakabiliyorum. Dünyada gerçekleşen teknolojik değişimde loT gerçekten kendine çok önemli bir yer edinecektir. Gelecek artık yapay zeka, makine öğrenimi ve otomatikleşme üzerine kuruluyor.

Tüm bu teknolojiler ekonomiye ve insan hayatına yön verilmek için oluşturuluyor. İşte loT bu teknolojiler ile paralel büyümesini devam ettirecek bir teknolojidir. Sağlık hizmetlerinde gerçek zamanlı takip ve hasta izleme gibi konularda loT gelişme kaydedecektir. Tarım alanında ise topraktaki nemi, sıcaklığı vb. gibi konularda çiftçilerin verimliliğini arttırmak için ön planda olacaktır.

loT ulaşımda da kesinlikle vazgeçilmez olacak. Ulaşımda güvenliğin ve verimin üst seviyelere çıkması gelecekte loT’a yapılan yatırımlara bağlı olacak diye düşünüyorum. Gelecekte perakende sektörünün yapı taşlarından biri olmaya bence loT en büyük aday. Mağaza ve depo envanterlerinin, ürün adetlerinin ve daha çok fazla benzer durumun işleyişini verimli şekilde sağlayacaktır. 

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN