Teknolojik Gelişmelerin Değerini Ne Kadar İyi Anlıyoruz?

Teknolojik gelişmeler bizim için ne anlam ifade ediyor? Açıkçası benim için teknolojik gelişmeler hayatımın oldukça önemli bir parçası. Çağımızda da her yaş grubu insanının farklı yönleri ile teknolojik gelişmelerden yararlandığını görüyoruz. Ancak günlük hayat içerisinde teknolojik gelişmelerin hayatımıza etkileri üzerinde çok da farkındalık sahibi değiliz. Ya da teknolojik gelişmelerin değerini anlamakta zorlanıyoruz. Biz teknolojik gelişmelerin değerini anlamasak da farkındalığımız olmasa da bu alandaki gelişmelerin hız kesmeden devam ettiği ortada. Bilgi ve veri çağında yaşadığımız günümüzde, geniş kitlelerin iletişimi teknoloji aracılığı ile yürüttüğünü söyleyebiliriz. Ayrıca yalnızca iletişimde değil sağlık, ulaşım ve eğitim alanında teknolojik gelişmeler sayısız kazanç sağlamış durumda. 

Teknolojik Gelişmelerin Etkileri

İnsan ve teknoloji

Günümüzde teknolojinin etkilemediği bir alan yok denecek kadar azdır. Teknolojik gelişmeler ortaya çıkışından itibaren hayatımızda önemli bir yer kaplamıştır. Geçmişte ve günümüzde önemli etkiler yarattığı gibi gelecekte de bu etkileri devam edecektir. Peki peki sizce teknolojiyi tanımlamama gerek var mı? Ya da teknolojiyi tanımlamak için hangi kriterleri kullanacağız? Teknolojinin tanımının bile değiştiği günümüzde etkilerinden bahsetmek de oldukça güç. Ancak teknoloji herhangi bir alanla ilgili tasarımların, yöntemlerin, bilgilerin ve araç gereçlerin bütünü olarak ifade edilebilir. Ayrıca teknoloji ilk dönemde sanat uygulamalarında kullanılmış daha sonra ise anlamı fazlasıyla değişime uğramıştır. 20 yüzyılda ise teknoloji kavramı, yeni süreçlerin ve fikirlerin makinelere dönüşmesini kapsayacak bir tanıma doğru evrilmiştir. 20 yüzyılın ortalarında ise teknoloji insan çevresini değiştirmede araştırma yapılan etkinlikler olarak görülmüştür. 

Günümüzde ise teknoloji ve bilim bir arada ilerleyen iki alandır. Teknoloji bilimin verilerinden ve gelişmelerinden yararlanarak yenilikler ortaya koyar. Teknolojik gelişmeler deyince insanların aklına cihazlar gelse de sadece bununla sınırlı değildir. Aynı zamanda veri analizi, Yapay Zeka ve akıllı üretimler teknolojik gelişmelerin belirli bir basamağını oluşturur. Bu teknolojik gelişmelerin her biri insan hayatını ve tercihlerini etkiler niteliktedir. Geliştirilen teknolojiler insanın günlük yaşamı ve kariyeri üzerinde etkili oluyor. Bu nedenle diyebilirim ki gelecek, teknolojiye yatırım yapanların elinde olacaktır!

Teknolojik Gelişmeler Hangi Evrelerden Geçer?

Bir teknoloji yatırımcısı olarak teknolojinin varoluşunu ve ilerleyiş evrelerini anlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Geçmişte de teknoloji gelişirken inanmayanlar ya da adım atmayanlar olmuştur. Günümüze baktığımızda ise teknolojinin muhteşem bir gelişim gösterdiğini görüyoruz. Özellikle insan ihtiyaçlarına ve verimliliğine odaklanan teknolojik gelişmeler, büyük bir ivme kazanmıştır. Ancak şunu söylemeliyim ki teknolojik gelişmelerin altyapısında bilgi birikim yer alır. Teknolojik gelişmeyi ortaya çıkartan temel unsurlar bilgiye dayalı gelişmelerdir. Bunun için de bilgi ve teknoloji birlikte hareket eder. Teknolojinin ortaya çıkarılmasında bilgi birikim ve deneyim önemli etkenlerdir. Ayrıca kendisini güncelleyen yapı ile teknoloji sürekli güncellenen ve yenilenen bir yapıdadır. 

Teknolojinin gelişim evreleri

Teknolojik gelişmeleri buluşlar olarak da görmemek gerekir. Buluşlar genel olarak var olmayan durumlardan ortaya çıkar. Teknolojik gelişmeler ise sürekli üzerine eklenerek farklı özellikler kazanarak ve aşama aşama gelişerek ortaya konulur. Bu nedenle teknolojik gelişmelerin bir ilerleyiş sürecine sahip olduğunu bilmekte fayda var. Bu ilerleyiş sürecinin ilk adımını var olma aşaması oluşturur. Bilgi kavramının gelişmesi, yeni buluşların yapılması ve farklı sorunlar üzerinde geliştirmeler teknolojiyi ortaya çıkarmıştır. Ayrıca bilim adamlarının çalışmaları ve mucitler tarafından yapılan geliştirmeler teknolojik gelişmelerin hızını artırmıştır. Bilgi ile var olma aşamasından sonra teknolojik altyapı oluşturulmuştur. Teknolojik altyapı ile farklı araç gereçler ve teknolojiler sektörlere dahil edilmeye başlanmıştır. Sonrasında ise insan ihtiyaçlarına dikkat edilerek teknolojik gelişmeler farklı boyutlar kazanmıştır. Her sektör ve alanda teknolojik gelişmelere yer verilerek insanların istekleri karşılanmış ve verimlilikleri artmıştır. Teknolojik inovasyon ise gelişimin son aşamasını oluşturmaktadır. Ancak bu son aşama başlangıç olarak da düşünülebilir. Çünkü teknolojide inovasyon süreçleri yer almadığında gelişim ve dönüşümden bahsetmek mümkün olmaz. Bu nedenle bir teknoloji yatırımcısı inovasyon yönetimine sahip olmalı ve bu alana değer vermelidir. 

Teknolojik Gelişmeleri Değerlendirebiliyor muyuz?

Teknolojik gelişmeler

Teknolojinin hayatımıza bu denli etkilerine rağmen hâlâ değerini anlayabilmiş değiliz. Teknolojinin değerini anlamak konusunda büyük bir eksiklikten söz edebilirim. Her gün teknolojiden yararlanarak sayısız iş yapmamıza rağmen teknolojiyi geliştirmek için bir motivasyona sahip değiliz. Bu durumun ise üzücü olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim. Teknolojiyi anlamak, hayatı dönüştürmek ve geleceğe dönük bir perspektif oluşturmak noktasında güçlükler çekiyoruz. Özellikle de bireylerin teknolojik gelişmelerin değerini anlamada büyük bir eksiklikleri olduğunu görüyorum. Ne yazık ki pek çok kişi teknolojik gelişmeleri yaşamına olumsuz etki edecek şekilde kullanıyor. Bu durum yalnızca telefon ya da bilgisayar gibi cihazları sınırsız şekilde kullanmaktan ibaret değil. Aynı zamanda da hayatımızı kolaylaştırması ve geliştirmesi gereken teknolojiyi tam tersi bir biçimde kullanıyor olmamız.

Teknolojik gelişmeler hayatımızı kolaylaştıran önemli yeniliklerdir. Ancak hayatımızda teknoloji, bizi farklı bir insan haline getiriyor. Özellikle de sosyal medya bu konuda verilebilecek en iyi örneklerden birisi. İnsanların yoğun bir şekilde vakit geçirdiği ve eğlendiği platformlar ne yazık ki gelişimimizi olumsuz etkiliyor. Bilgi edinme, tanıtım ve reklam konusunda büyük bir potansiyelin olduğu sosyal medya yanlış şekilde kullanılıyor. Bu nedenle teknolojik gelişmeler doğru şekilde tanıtılamıyor. 

Teknolojinin İnsan Yaşamındaki Yeri

Pek çok insan teknolojiyi internet ve cihazlar olarak tanımlar. Oysa ki bu durum hiç de öyle değil. Teknoloji kavramı içerisine dahil olacak pek çok cihaz, yenilik ve hizmet bulunuyor. Bireylerin günlük yaşantısında yer alan teknolojik gelişmeler, insanlar tarafından çok da fark edilmiyor. Bu cihaz ve hizmetleri günlük hayatımızın bir parçası haline getirirken verdiğimiz değer ise oldukça düşük. Teknolojik cihaz ve hizmetlere karşı düşük bir farkındalık düzeyimiz var. Bu durum ise teknolojik gelişmeleri sınırlandıran bir etkiye sahip. Çünkü insanlar yeni gelen teknolojik gelişmelere uyum sağladığı gibi yeni ihtiyaçlarını da görebilmelidir. Bu sayede teknolojik gelişmelerin başlatılmasında insanların bireysel etkisi söz konusu olacaktır. 

İnovasyon yönetimi

Teknoloji insan yaşamında mutfaktan ofise kadar pek çok alanda söz sahibidir. Kullandığımız mikser ya da güneş panelleri teknolojik gelişmelerin unsurları arasındadır. İnsanların yararlandığı bu ürün ve hizmetler insan ihtiyaçları değiştikçe güncellenir. İnsanlar yapısı gereğince daha ergonomik, ucuz ve zararsız ürünlere ihtiyaç duyar. Bu nedenle teknolojik cihazlara bakıldığında her geçen gün daha fazla küçülen ancak verimliliği artan ürünlerle karşılaşıyoruz. Bu durum pek çok açıdan olumlu özelliklere sahip olsa da insanların bakış açıları bu konuda oldukça önemlidir. İnsanların bir kısmı teknolojik gelişmeleri oldukça olumlu ve gerekli görürken herkes böyle düşünmüyor. Özellikle bazı toplumlar yenilik ve dönüşümlere karşı daha kapalı olabiliyor. Bu nedenle kapalı toplumlarda teknolojinin gelişmesinin daha zor olduğunu düşünüyorum. Toplumsal farkındalık ve algının düşük olması teknolojinin insan yaşamını değiştirmesini daha çok kısıtlıyor. Bu nedenle bir teknoloji yatırımcısı toplumun ihtiyaç ve düşüncelerini iyi okuyabilmelidir. Ürün ve hizmetlerini uluslararası pazarda hakim olan yöne göre hazırlamalıdır. Yatırımcılar bulundukları toplumdan ve bölgeden etkilense bile uluslararası perspektifi analiz etmekten vazgeçmemelidir. 

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN