Teknolojik Yatırımların Etkileri ve Sosyo-Ekonomik Sonuçları

Sosyo-ekonomik açıdan baktığımda teknolojik yatırımların etkileri çok eskilere kadar gider. Özellikle toplumsal yaşantı çerçevesinde hemen her alana etkisini gösteren Sanayi İnkılabı ile bunu görmek mümkündür. Günümüzdeki rekabetin ilk unsurları o zaman ortaya çıkarken dünya ekonomisi bambaşka terimler kazandı. Ayrıca gördüğüm kadarıyla birbiri üstüne konan taşlar gibi yükselmesiyle teknoloji yatırımlarının ne kadar değerli olduğu kendisini gösterdi. Bundan 200 yıl kadar önce sanayi akımının getirdiği teknolojik çabaları önemsemeyenler büyük bir kayıp yaşadı. 

Dünya ekonomisinin mikro ve makro açıdan etkilenmesinde üretim, tüketim ve en önemlisi yatırım unsuru rol oynadı. Halihazırda en güncel dille teknolojik yatırımcı adayları için bambaşka değerler kendisini gösteriyor. Geniş kapsamda baktığımızda teknolojinde kast ettiğim durum, zihinsel ve fiziksel çabalarla doğanın dönüştürülmesidir. Doğanın bizlere maddi varlıklar sunması ya da bizlerin bunu ortaya çıkarmasıdır. Ekonomik açıdan gördüğüm tablolarla ilgili olarak da bu teknolojinin yarattığı zıplamalar kendisini belli eder. 

Teknolojik Yatırımlar 

Teknolojik yatırımlar

Son yüz yıl çerçevesinde bu alanda birbirinden ayrılan ya da birbiriyle ilişki içerisinde gelişim gösteren teknolojik yatırımlar vardır. Giderek gelişmesinin yanı sıra gündelik hayata etkileri de toplumsal anlamda değişimleri kaçınılmaz kılar. Bununla birlikte toplum içerisindeki ekonomik gelişimleri de yine teknoloji alanındaki yatırımlar belirler. Bugün ABD’nin süper gün olarak tanımlanmasında teknolojinin katkısı bana göre çok yüksektir. Yine büyük devletler arasındaki rekabetin en önemli noktası da bilgisayar ya da robotik teknolojik devrimlerdir. Ayrıca toplum içindeki sınıfsal farklılıklar da yine buradan hareketle kendisini gösterir. 

Başlı başına teknolojik yatırım hali insanın yaşamını kolaylaştırma amacı taşır. Daha hızlı ve sürekli olmasıyla birlikte pragmatik yaşam sunar. Kısaca ifade etmem gerekirse giyilebilir teknolojiler bunu sağlar. Veri tabanı sayesinde günlük kişinin tüm eylemlerinin kontrol edilmesini amaçlar. Başta robot süpürge olmak üzere akıllı elektronik eşyaları da bu kapsamda değerlendirmek mümkündür. Bir anda hemen her markanın robot süpürgeleri piyasaya çıkarmasında çok derin ekonomik veriler yatar. Bunun haricinde bilgisayar teknolojisi ve ses sitemleriyle akıllı ev teknolojilerini de en iyi sonuçlar arasında görüyorum. Peki, bu kadar farklı alanlardaki teknolojik yatırımlar ve projeler insanlığa ne sunuyor? Neden aslında teknolojiye dahil olmak gerekli ya da bana göre çok daha değerli? Sizlere bu konudaki fikirlerimi sosyo-ekonomik sonuçları ve bazı parametlerini açıklayacağım. 

Teknolojik Yatırımların Etkileri

Teknolojik yatırımcı fırsatları

Bir tır dolusu patatesi satarak sadece birkaç akıllı telefonun sunacağı kazanca sahip olursunuz. İşte, buradaki örnek teknolojik yatırımlar hakkında hayati bir öğreti sunar bizlere. Teknolojik yatırımları hız kesmeden devam ederken aynı zamanda yerel ve global anlamda etkilerinden bahsetmek gerekir. Yeni teknolojilerin hem üretim hem de pratik alanda kullanımı söz konusudur. Bunun sonucunda ise insanlık çok daha farklı bir üretim tablosuna sahip olur. Artık üretimde gerekli hammadde ve Pazar alanıyla birlikte rekabet durumlarının hepsinde teknoloji kavramı vardır. Buradan hareketle teknolojik yatırımlar ekonomik sonuçlar sunmakla birlikte çok daha fazlasını yapar. Doğrudan kendi ekonomisini yaratır ve bize de yeni bir piyasa verir. Kendi kurallarının var olduğu bu piyasa koşullarına ayak uydurmak için teknolojik yatırımları şarttır. 

Teknolojik Ömür Kavramı

Bir diğer açıdan baktığımda ise ekonomik refahla birlikte farklı tanımlamaları da içerir. Bilgi teknolojisinde ürünlerde ekonomik kullanım ömrü vardı. Bir ürünün kullanımında belli bir yıl bulunurken artık teknolojik ömür tanımı bizleri karşılar. Yeni teknolojilerin gelmesiyle birlikte ürünün eskimesi ve kullanılmaması söz konusu olmaya başladı. Bu ise ekonomik anlamda gelişmiş ülkelerden ziyade diğerlerinde kendisini gösterdi. Buna bağlı olarak her seferinde insanların ihtiyaçlarını karşılama değil, daha fazlasını sunma amacı bulunuyor. Rekabetin olabilmesi adına rakip teknolojiye erişme ve hatta onu geçme amaçtır. Burada yapılması gereken insanların ne istediğinden ziyade birbiriyle rekabet edebilme gücüdür. Bunun sonucunda ise bütün haline gelmiş bir pazardır dünya dememde sakınca yoktur. 

Tek Dünya Anlayışı 

Teknolojik yatırımların etkileri ya da açtıkları yolda sermayenin transferi hemen hale geldi. En uygun yatırım olanaklarında artık kapsam genişledi. Teknolojiden bahsederken ulusal kelimesini kullanmanın eski kaldığını düşünüyorum. Çünkü küreselleşme etkisiyle uygun yatırım fırsatlarını bulabilmek için tüm dünya haritasının bir potansiyeli vardır. Kar ve kazanç durumlarına göre hemen seçimler yapabilir, işe seçimle başlayabilirsiniz. İstediğiniz noktada teknolojik yatırımlar yaparak dünyanın her yerine ürünleri satmak, pazarlamak mümkündür. 

Teknolojik Yatırımların Sosyo-Ekonomik Getirisi

Teknolojik yatırımların sosyo ekonomik artıları

Halihazırda üretim, sermaye çalışmalarıyla insanlığın yaşamını kolaylaştıran devrimlerin sonuçları geniş yelpazelidir. Yatırımlar sonucunda yeniliklerle birlikte ekonomik ve gelişimler toplumsal yaşamı da değiştirir. İnsanlığın birkaç yüzyıldan beri süregelen farklılaşması aslında buradan kaynaklıdır. Yeni teknolojik yatırımlarla ülkeler arasında da çok büyük farklar ortaya çıktı. Çağ için gelişmiş toplumlar ifadesinde teknolojik yatırımlar olmazsa olmazdır. Refah ve bilgi seviyesi açısından da diğer toplumların birkaç kat önüne geçildi. Ekonomik büyüme istenmesi halinde mutlak surette teknolojik yatırımcılar bulunmalı ve doğru fırsatları değerlendirmelerine müsaade edilmelidir. Toplumun gelişmesi, ilerlemesi adına bu alan şarttır. Hiçbir şekilde teknolojinin nimetlerinden yararlanmadan klasik yöntemlerle bir ülkenin kalkınabilmesi söz konusu değildir. Çünkü teknolojik yatırımlar bir alanı kapsamadığı gibi tek başına da bir şey ifade etmez. 

Tarım özelinde de rahatlıkla teknolojik yatırımlarla verimlilik alabilir, çok kazançlı seviyelere çıkabilirsiniz. Sanayi ya da eğitim alanında olduğu gibi sağlık özelinde de teknolojik yatırımlar kaçınılmazdır. Dolayısıyla toplumu bu teknolojik altyapının üstüne inşa etmenin yararlarını hesaplayabilmemiz söz konusu değildir. 

Teknolojik Yatırımlarla İstihdam İlişkisi 

Söz konusu teknolojik yatırımlarla ekonomik kalkınma gerçekleşirken daha ferah bir sosyal yapı ortaya çıkar. Ancak burada değinmek istediğim önemli bir konu bulunuyor. Genellikle teknoloji yatırımları sonucunda istihdam kaybı oluştuğuna dair görüş hakimdir. Şüphesiz ki makineler ve sürekli yüksek verimlilik anlayışında bu durum olabilir. Ancak temelde baktığımızda maliyetlerin azalması ve fiyatların düşmesiyle talep çok daha yüksek olur. Bir ürünü çok daha uyguna almakla uzun dönem istihdam arasında doğru orantı vardır. Katma değerle zenginleşme sonucunda insanların hizmet sektörü bazındaki çalışmaları sosyo ekonomik açıdan bir sonuçtur. İnsanların işsiz kalması ya da makinelerin yönetimi ele geçirmesinden bahsedemeyiz. Uzun vadeli grafik incelemelerine çok sık baktığım için rahatlıkla söyleyebilirim ki istihdam artışları çok daha önemli yer tutar. İnsanların daha rahat ve zihinsel anlamda çalışmasına katkı sunar teknolojik cihazlar. 

Geleceğe Dair Teknolojik Yatırımların Sonuçları 

Teknolojik yatırım kaynakları

Her seferinde teknolojik yatırımcı fazlalığıyla gelen yenileşme ve modernleşme önemli sonuçlar doğurur. Rekabetçi anlayışla ilerleme söz konusu olurken hepsinde yeni ürünlerin ortaya çıkabileceğini beklemek yanlış olur. Yeni buluşların sonucunda sistematik gelişimler ekonomik açıdan ülkeler arasındaki yarışı ortaya koyar. Bazen ise ticari olarak kullanım yerine rafine etme hedefiyle de seçimler yapılabilir. Sahip olacağı sınırsız kazanım için elbette ki yatırımların proje ve yürütme sürecinde belli başlı hususlar gerekir. Bunların başında kamu ve özel sektör işbirliği şarttır. Ayrıca ülke kaynaklarının birlikte kullanımıyla teknolojik sosyo-ekonomik ferah düzeyini var edebiliriz. Gelecekte teknoloji üssü olmak isteyen ülkelerin seslerini çok daha duyacağımız açıktır. Naçizane olarak da ben, teknolojik yatırımlarla ilgili bu sosyo-ekonomik kazanımları önemli görüyorum. Doğru proje, doğru seçimlerle en iyi sonuçları alma ihtimalinizin artacağını unutmayın.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN