Yapay Zekâ Odaklı Çözümleri Yatırım Kararlarını Nasıl Etkileyecek?

Tüm sektörde etkili olan yapay zekâ, finans sektöründe de önemli dönüşümleri ön plana çıkarıyor. Finans endüstrisinde yatırım kararlarını etkileyen birçok alanda sayısızca avantaj sunan ve iş süreçlerinde iyileştirme sağlayan yapay zekâ, geleneksel süreçlerin değişmesine imkân tanıyor.

Etkili bir şekilde kullanıldığında gerek şirketlerin yatırım kararlarında gerekse müşterilerin yatırım deneyimlerinde önemli bir katkıya sahip. Finans sektörü ve bankacılık sektöründe verimliliği arttırma, kişiselleştirme ve güvenlik konuları ile birlikte daha etkili karar almada önemli rol oynuyor. 

Basit bir makineden ibaret olan yapay zekâ, gün geçtikçe karmış problemleri çözme, öğrenme, ulaştırma vb. gibi durumlarda kendisini göstermeye devam ediyor. Günümüzde büyük bir ivme kazanan yapay zekâ, kendi kendine karar veren teknoloji haline geldi.

İnsan zekâsını da taklit eden bu teknoloji, insan zekâsına nazaran daha üstün yönleri de söz konusu. Sistem içerisinde yer alan bilgiyi kopyalayıp çoğaltma gerçekleştirebilir. İnsan zekâsında böyle bir durum söz konusu değildir. Belli bir mantığa sahip olması ve 24 saat boyunca çalışabilmesi, işlemleri hatasız yapması gibi seçkin özellikleri ile insan zekâsından ayrıdır. 

Gelişmekte olan piyasalar yapay zekâ ile maliyetlerini azaltarak yenilikçe işler sunar. Ürünler ve hizmetlere erişim sağlayarak bilgi toplayan ve bunun sonucu ürün üreten yapay zekâ, gelişmekte olan ülkelerde maliyetleri azaltır. 

Yatırım Karar Vermede Yapay Zekânın Temel Faydaları Nelerdir?

yapay zeka nedir

İnsan girdisi olan verileri elde ederek, insan zekâsını taklit eden ve bu noktada kendini her geçen gün geliştiren bir sistemdir. Yapay zekâ endüstrisinde öne çıkan gelişmeler dikkate alındığında, bu teknolojinin hız kesmeden devam ettiği görülür. Startup yatırımcılar tarafından önemsenen ve takip edilen çalışmalarda yapay zekânın yatırımlara oldukça fazla faydası gözükür. 

Yatırımlarında yapay zekâ uygulamalarına yer veren yatırımcılar, elde edecekleri algoritmik çözümler sayesinde kısa sürede ilerleme kaydeder. Yapay zekâda yatırımların öncelik haline gelmesinin nedenleri, doğru zamanda uygulamaya geçilmesindeki unsurlar göz önünde alındığında yatırımcıların radarına yapay zekâ girmesi en büyük etkendir. 

Hızlı bir şekilde büyüyen yapay zekâ, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu alanda faaliyet gösteren firmalar kendi aralarında yarışa giriyor. Hangi nedenlerden dolayı yatırımcılar bu alanı önemsiyor? Yatırım yapmaya karar vermede yapay zekânın ne tür faydaları söz konusudur?

  • Yüksek performans ve düşük fiyat ile bilgi işlem ayrıcalığı tanır. Bulut teknolojisi buna örnek gösterilebilir. 
  • Doğru sonuç elde etmek için yüksek oranda verilere ihtiyaç duyulur. Bunu sağlamak için ihtiyaç duyulan kaynak birçok firmayı yapay zekâdan uzaklaştırıyor. Geliştirilen araçlar ile bu sorun giderilerek şirketlerin yapay zekâya yönelmesini sağladı. 
  • Sektörel rekabette yapay zekâ önemli avantajlar sunuyor. Şirketler arasında yaşanan rekabetin olumsuz sonuç vermesi yapay zekâya bağlıdır. 

Yatırım Sonuçlarını Tahmin Etmede Yapay Zekâ Algoritmaları Ne Kadar Doğru?

Yapay zekâ teknolojilerinin, işletmelerin amaçlarına uygun şekilde kullanılması, yakın dönemde en önemli fenomeni haline getirmiştir. İşletmeler kılavuzluk yapma noktasında son derece önemli olan bu teknoloji, tahminlerde bulunurken, büyük ölçüde akıllı teknolojilerin sunmuş olduğu olanaklar ile mümkün hale geliyor.

Yatırım kararı almak için işletmeler, teknolojiden yararlanarak geleceğe yönelik tahminlerde bulunma, tahminleme olarak adlandırılır. Böylece işletmeler yapacakları yatırımlarda ne kadar geri dönüş alınacağı, ürün satış hacimlerinin ne olacağı, hedef pazarda ne kadar büyüyeceği gibi öngörüler elde edebilir. Böylece işletme sahip ve yöneticileri, alacakları yatırım kararlarında ne denli doğru olacağı konusunda hesaplama imkânına kavuşur. 

Yeni kurulacak olan işletmeler, yapay zekâ teknolojisi ile tahminleme yaparken, doğru stratejiyi belirleme ve doğru yatırım kararı almak için önemlidir. Bu tahminlerin yapılmasında veri analiz ya da veri analitiği önemli bir paya sahiptir. Anlık analizleri geniş veri tabanları üzerinden yapan sistemler, sürekli değişin ihtiyaçları yakından takip eder ve daha güncel rapor hazırlar.

Böylelikle işletmelerin müşterilerine sunacağı ürün ve hizmetlerden yararlanma eğilimini tahmin ederek gelecekteki potansiyelleri tahmin ederek elde edilecek ciro büyüklüğüne ulaşır. Bu verilere sahip olan işletmeler, sürekli olarak isabetli karar verme ve doğru yatırım kararlarında rakiplerinin önüne geçer. Yapay zekâ teknolojileri ile büyük veri tabanları birleşerek ortaya çıkan sinerji ile tahminler hem kısa vadede hem de uzun vadede işletmelere yol gösterir. Rekabetçi bir ortamda varlıkların korunması için işletmelerin bu yöntemlerden faydalanmaları kaçınılmazdır. 

Yatırımcılar Yapay Zekâ Odaklı Çözümler Benimserken Hangi Zorluklarla Karşılaşıyor?

İnsanlık tarihine büyük fayda sağlayan yapay zekâ ortaya çıkması ve gelişmesinin yanı sıra, beraberinde yeni sorunları ve zorlukları da getiriyor. Yapay zekânın algoritmaları ileri seviyede geliştikçe, içi işleyişini de anlamaz zorlaşıyor. Bunun nedeni ise, olanları geliştiren şirketlerin adlarına patentlenen algoritmaların incelenmesine izin verilmemesidir. Bu konuda yapılması gereken, sistemi daha da karmaşık hale sokmadan, şeffaf bir yapıya kavuşturulmasıdır. 

Olaya uzun vadede bakıldığında yapay zekâ algoritmaları, hâkim olunan görevlerde yer alan uzmanlardan daha iyi bir performans göstermesidir. Yoğun bir makine algoritmasına bağıl olan bir uygulama ile trafik kazalarının %90 oranında azalması sağlanır. Yapay zekâ tanı programı ile tehlikeli hastalıkların teşhis edilmesi ve hayat kurtarma noktasında insan zekâsından daha çok başarılı olması örnek gösterilebilir. 

Yapay Zekâ İnsan Yatırım Danışmanlarının Tamamen Yerini Alabilir Mi?

yapay zeka ile yatırım

Yapay zekânın yeni iş alanları açarken bazı iş alanlarını da derinden etkiliyor. İnsan yaşamının en derin teknolojik değişimi yaşanıyor. Bu değişim hayatımızı etkileyen alanların başında yer alan ve insan ömrünün büyük kısmını kapsayan mesleklerde yer alıyor. Bazı işler ise insan zekâsına gerek duymadan bazı işlerin otomatikleşmesine neden olacağı görüşü oldukça fazla yaygın.

Bu durum var olan birçok mesleğin yakın bir gelecekte makineler tarafından icra edeceği gerçeğini yansıtıyor. Oldukça fazla popüler olan çevrimiçi kurs platformu Coursera, 2025 yılına kadar veri, yapay zekâ ve dijitalleşme alanlarında yaşanan gelişmeler sonucunda 100 milyona yakın bir iş yaratılacağı iddia ediliyor.

Dünyaca ünlü olan yatırım bankası Goldman Sachs tarafından yayınlanan rapora göre 300 milyona yakın bir işin otomatik olarak gerçekleşeceği varsayılıyor. Aynı raporda yer alan bilgiler arasında yapay zekâdan etkilenecek sektörler arasında ilk üçte, ofis çalışanları, idari destek personeli ve hukuk önde bulunuyor. 

Yatırımda İnsan-Yapay Zekâ İşbirliğinin Geleceği Nedir?

Her geçen gün kontrolü daha zor hale gelen yapay zekâ, hassak bir yapıya dönüşüyor. Bundan dolayı birçok firma ve kuruluş yapay zekâ temeline dönüş yaparak basit işlemleri pratik ve ekonomik versiyonu tercih ediyor. Bir şarkının herhangi bir yerinde adını tahmin eden yapay zekâ, yüzlerce satır kod yazabiliyor. Problemin çözümünü yaparak emin olunmayan konuda farklı olasılıklar sunuyor. 

Günümüzde uygun ilacın listelerden seçimi, büyük miktardaki verilerin taranarak, ihtiyaç duyulan bilginin seçimi gibi basit uygulamalarda kullanılan yapay zekâ, dönüşen teknoloji ile insanların geleceğinde bir güç haline geliyor. Dil çevirme konusunda oldukça etkili olun yapay zekâ, sinir ağlarından oluşan alt yapı ile öğrenme kabiliyetine sahip olan bir yapay zekâ uygulaması ile her görüşmeyi kayıt altına alarak cevap yöntemleri geliştirebiliyor. 

Yapay zekâ, insan beyni örnek alınarak tasarlanmıştır. Sinir ağları gelecek bir zamanda daha da gelişecek. Fakat insan beynindeki karmaşık yapıya benzer bir yapıya ulaşması oldukça zor gözüküyor. İnsanlık tarihinden insanlar sürekli gelişim göstermiş ve nihayetinde zeki bir hale gelmiştir. Geliştirilen yapay zekâ da buna benzer bir süreçten geçiyor. 

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN