Yeni Başlayan Girişimcilere Nasıl Destek Olunur?

Teknoloji yatırımları başarılı girişimlerin sonucunda ortaya çıkar. Bir teknoloji yatırımcısı alandaki başarılı fikirlerin ve geliştirmeleri en büyük destekçilerinden birisi olacaktır. Teknolojik girişimler bağlamında bakıldığında süreç boyunca desteklenen bir yapı sayesinde başarı kazanırlar. Teknoloji yatırımcıları ise bu girişimlerin hayata geçirilmesinde önemli bir paya sahiptir. Çünkü teknolojik gelişimleri özgün fikirlerin geliştirilmesi ve uygulamaya geçilmesi süreçlerini kapsar. Ancak bunların tam olarak yapılabilmesi için de yatırımcıların desteğine ihtiyaç vardır. Bir yatırımcı kişisel olarak kendisini geliştirmek istediği gibi girişimi ve girişimcileri de geliştirecek bir özellikte olmalıdır. Özellikle de yatırımcılar yenilik getiren ve teknoloji alanında etkili dönüşümler yaratabilecek girişimlere destek olmalılar.

Teknolojik girişimler ekonomik büyüme ve gelişmede önemli kilit güçlerden birisidir. Teknoloji girişimleri sayesinde bireylerin, şirketlerin, bölgelerin ve genel toplumun refahı sağlanır. Bu anlamda teknoloji alanında yapılan girişimler entelektüel merakın üzerinde önemli işlevler barındırır. Ayrıca ülkelerin farklı bölgeleri arasında görülebilen gelişimsel farklılıkların en önemli nedenlerinden birisi de teknoloji girişimlerinin teşvik edilmesidir. Artık yakın gelecekte sanayi ve bilgi devriminin merkezinde derin teknolojiler yer alacaktır. Bir teknoloji yatırımcısı bu durumun farkına vararak girişimleri destekleyecek yöntemler geliştirmelidir.

Girişimleri Desteklemek Neden Önemlidir?

Girişimcileri desteklemek neden önemlidir?

Girişimler belirli alanlarda değişiklik yapmak için ortaya atılmış fikir ve geliştirme lerden oluşur. Dünyada özgün girişimcilik fikirleri büyük bir oranda ilgi görmektedir. Girişimcilik insanların, sektörlerin ve toplumun gelişmesini sağlayan temel süreçlerden birisidir. Özellikle dünyada girişimcilik sonrasında ortaya çıkan ürünler ve hizmetler önemli kazançlar oluşturduğu için bilgi girişimcilik akımı başlamış oldu. Dünya üzerindeki pek çok ülkede insanlar girişim fikirleri bulmaya çalışarak çalışmalar yürüttü. Bu durum ise pek çok ülke tarafından yoğun bir şekilde desteklenmiştir. Özellikle de maddi ve manevi desteklerin artması nedeniyle önemli bir gelişme yaşanmıştır. 

Dünya üzerindeki bu gelişmenin nedeniyle neredeyse iş fikirleri patlaması yaşanmış gibidir. Bu nedenle hangi girişimcilik fikirleri başarıya ulaşacağı önemli bir sorundur. Özellikle girişimciliğin desteklenmesi sürecine şirketlerin de dahil olması duruma farklı bir boyut kazandırmıştır. Bazı şirketler maddi destekler sağlayarak önemli projeleri desteklemiştir. Bazı destekçi firmalar ise girişimin bir parçası haline gelerek çalışmaları büyük bir boyuta taşımıştır. Ancak günümüzde girişim fikirlerinin oldukça az bir bölümü başarıya ulaşmaktadır. Bu durum üzerinde girişim ve yatırımların planlanması, desteklenmesi, geliştirilmesi etkili olur. Bu süreçte özellikle teknoloji yatırımcılarına büyük işlerin düştüğünü düşünüyorum. Özellikle de girişim fikirlerini sahiplenme ve destekleme süreçlerinde yatırımcıların yönelimleri oldukça etkili olacaktır.

Planlama Çalışmalarına Destek Vermek

Yeni girişimciler nasıl plan yapabilir?

Bir girişimin başarılı olabilmesi için iyi bir planlama sürecine ihtiyaç duyulur. Girişim fikirleri süreç yönetimi sonrasında etkili bir ürün ve hizmet haline dönüşür. Bunun sağlanabilmesi içinse girişimlerin hedeflerinin ve süreçte izlenecek yolun tam olarak belirlenmesi gerekir. Bu anlamda girişimcilerin planlama ve analiz gibi çalışmalar için desteklenmesi gerekir. Özellikle girişim ve yatırım süreci başlamadan önce iyi bir analiz süreci içerisine girilmelidir. Veri ve Pazar analizi ile girişimlerin başarı potansiyelleri ortaya çıkarılmalıdır. Bu sayede girişim faaliyetlerinin nasıl yönlendirileceği ve hangi süreçlerin yerine getirilmesi gerektiği ortaya çıkmış olacaktır.

Yatırımcılara ise bu noktada önemli işler düşmektedir. Yatırımcılar girişim sürecinin başından itibaren kontrolü elden bırakmadan ve planlama süreçlerine destek olarak çalışma yürütmelidir. Özellikle de girişim fikirlerinin belirgin hale getirilmesi ve daha işlevsel olabilmesi için başlangıçta bazı değişimlerin yapılması gerekli olabilir. Bu anlamda süreç yönetimi becerileri yatırımcılar açısından önem kazanır. Özellikle de girişim faaliyetlerine yeni başlayanlar için bu süreçler oldukça zorlu olabilir. Bu nedenle yeni girişimcilerin başarılı bir plan ve süreç yönetimi kazanması için desteklenmesi gerekir.

Uzman Desteği Sağlamak 

Girişim ve yatırımlar bilimsel verilerin ışığında başarıya ulaşabilir. Bu anlamda girişim sürecinin başlangıcından sonuna kadar önemli verilerin ortaya çıkması söz konusudur. Ancak girişim fikirlerinde ve yatırımlarında nasıl değişikliklerin yapılacağı uzmanlık gerektiren bir konudur. Bu nedenle de uzman desteği yeni başlayan bir girişimci için en önemli desteklerden birisi olacaktır. Yatırımcılar girişimciliğe yeni başlayan bireylerin uzmanlar tarafından desteklenmesi için uygun ortamı hazırlamalıdır. Özellikle de deneyim sahibi yatırımcılar girişimin konusu doğrultusunda gerekli uzman yönlendirmesini yapmalıdır. Uzman desteği sayesinde girişimlerin yönlendirilmesi ve bazı değişikliklerin yapılması söz konusu olacaktır.

Yeni girişimciler nasıl desteklenmelidir?

Uzman desteğine özellikle araştırma geliştirme ve inovasyon çalışmaları sırasında ihtiyaç duyulur. Girişimlerin başarıya ulaşmasında bu süreçlerin iyi bir şekilde yürütülmesi gerekir. Ancak girişimciliğe yeni başlayan kişiler bu süreçlerin önemi hakkında yeterli farkındalığa sahip olmayabilir. Bu noktada da yatırımcılar süreç içerisinde gerekli uzmanların desteğini alarak bu çalışmaların nitelikli yapılmasını sağlamalıdır. Bu çalışmalar sonrasında alınacak kararlar ve tercihler başarıyı sağlayacak önemli destekler arasındadır. Bu çalışmalar girişimin kullanıcılara yansıması ve taleplerin karşılanması noktasında önemli geri dönüşler sağlayacaktır. Bu çalışmalarda ise alanında uzman kişilerin destek vermesi oldukça önemlidir.

Yeni Girişimciler İçin Maddi Destekler

Girişimciler genellikle işlerine büyük hayallerle başlarlar. Ancak girişim süreçleri oldukça yıpratıcı ve yorucudur. Özellikle de girişimlerin uygulamaya geçme adımında maddi destekler oldukça önemlidir. Maddi destek olmadan girişim süreçlerinin yürütülmesi ve başarıya ulaşması neredeyse mümkün değildir. Ayrıca yeni girişimler yapacak olan bireylerin süreci yönetecek gerekli sermayeyi de bulması zordur. Bu noktada girişim fikirlerinin başarıya ulaşması için yatırımcılara ihtiyaç vardır. Teknoloji alanında önemli girişimler yapılsa da bu alanda yatırımcının olmaması ve desteklememesi sürecin yönetilmesine neden olur. Bu nedenle bir teknoloji yatırımcısının yeni girişim fikirlerine açık ve destekleyici bir tutum sergilemesi gerektiğini düşünüyorum. Girişim fikirlerinin başlangıcından itibaren maddi desteklerini sunuluyor olması oldukça önemlidir.

Girişimcileri maddi olarak desteklemek

Teknoloji girişimlerinin yatırımcılar tarafından desteklenmesi yanında devlet tarafından desteklenmesi de gerekir. Bu durumda devletlerin yeni girişimlere bakış açısı ve bazı destekler oluşturması başarı için önemli göstergeler arasındadır. Özellikle de teknoloji alanında yapılacak olan girişimler devlet tarafından desteklendiğinde önemli başarılar ortaya konulur. Süreç sonunda toplumun ve insanların yararına hizmetlerin geliştirilmesi sağlanır. Bunun için devletlerin girişim desteklerini geliştirmesi ve güncellemesi gerekmektedir.

Stratejiler Ve Organizasyon Destekleri 

Bir girişimin başarıya ulaşmasında izlenecek stratejiler oldukça önemlidir.  Stratejiler sayesinde girişim fikirleri ve projeleri başarıya ulaşır. Bu anlamda yeni başlayan girişimcilerin en uygun stratejileri izleyerek projeleri yönetmesi gerekir. Ancak girişim süreçleri yalnızca bir strateji ile ilerlemez. Süreçte yaşanan değişimler ve dönüşümler yeni stratejiler geliştirilmesini gerekli kılar. Bu anlamda yeni bir girişimci stratejiler konusunda desteklenmelidir. Ayrıca girişim fikirlerinin desteklenmesinde başarılı girişimcilerin de destekleri önemli olacaktır. Özellikle stratejilerin geliştirilmesi ve kullanılması noktasında başarılı girişimciler mentorluk hizmeti sunabilir.

Girişimlerin başarıya ulaşmasında stratejiler dışında organizasyon yönetimine de ihtiyaç vardır. Özellikle proje organizasyonlarının ekiplerinin iş planlarının finansmanının ve hizmet modellerinin geliştirilmesi gerekir. Ancak yeni girişimciler yalnızca hedefe odaklandığı için bu konulara gereken önemi vermeyebilir. Bu nedenle organizasyonun başarıya ulaştıracak bir planla düzenlenmesi gerekir. Ayrıca yeni girişimcilerin risk yönetimi konusunda da geliştirilmesi ve desteklenmesi doğru olacaktır.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN