Bir Teknoloji Yatırımcısı Gözünden: Önümüzdeki Yıllara Göre Potansiyeller

Yaşadığımız çağ için teknoloji çağı ifadesini sanırım kullanabilirim. Bu çağ için en uygun ifade teknoloji olacaktır. Çünkü teknoloji yalnızca hayatımızı etkileyen bir faktör değil aynı zamanda yeni girişimlerin de ana konusudur. Teknoloji geçmişten günümüze kadar sahip olduğu potansiyelle adından söz ettirmiştir. Bu durum ise gelecekte de yoğun bir şekilde devam edecek gibi görünüyor. Teknoloji çağında yaşamamız ve teknoloji ile hayatımızı sürdürmemiz bu alandaki potansiyeli daha da derinleştiriyor. Bu anlamda günümüzdeki yatırım ve girişimleri en başarılıları arasında teknoloji olduğunu söyleyebilirim. Özellikle insanların hayatına etki eden teknolojiler yüksek düzeyde gelişme göstermektedir. Bu nedenle özellikle insana dikkat eden ve insana yönelmiş hedeflerin daha başarılı olacağını düşünüyorum.

Başarılı teknoloji yatırımcılarına göre yeni teknolojiler

Teknoloji yatırımcıları geleceğe dönük planlar yapan ve yatırımlara dönüştüren niteliklere sahiptir. Aynı zamanda da yaptığı çalışmaların gelecek için önemi ve ayrıcalığı üzerinde de farkındalığı vardır. Bir teknoloji yatırımcısı için gelecek başarıyı sağlayacak önemli bir zamandır. Çünkü teknoloji yatırımcısının geleceği okuyan bir yorumlayan bir yapıya sahip olduğunu düşünüyorum. Ya da bir teknoloji yatırımcısı kesinlikle geleceği düşleyen bir yapıda olmalıdır. Çünkü gelecek teknolojide derken aynı zamanda başarılı yatırımların da teknolojide olduğunu söylüyorum. Ayrıca bunu yalnızca ben de görmüyorum. Bugüne kadar pek çok başarılı teknoloji yatırımına imza atmış isimler de aynı kanaatte. Özellikle günümüzde konuşulan teknolojilerin geleceğin yatırımlarının bir ürünü olduğunu düşünüyorum. Yapay zekanın ve akıllı teknolojilerin konuşulduğu günümüzde yalnızca teknolojik cihazlar üretmenin sığ bir yatırımcı bakış açısı olduğunu düşünüyorum.

Geleceğin Parlayacak Teknolojileri 

Geleceğin teknolojileri nelerdir?

Gelecek bizler için ne getiriyor? Bu sorunun cevabını belki net bir şekilde veremeyeceğiz. Ancak bu sorunun cevabının tahmin edilebilir ve araştırılabilir olduğunu düşünüyorum. Bir teknoloji yatırımcısı da gelecekte parlayacak teknolojileri ve öne çıkacak alanları bilmek ister. Ancak bunu başarmak için hem kişisel anlamda önemli bir gelişim katetmek gerekir hem de küresel bağlamı iyi bir şekilde değerlendirmek gerekir. Ancak bunu başarabilecek teknoloji yatırımcısı sayısı bana göre oldukça azdır. Çünkü gelecekte öne çıkacak teknolojileri oldukça az sayıdaki bir yatırımcı görecektir. Bu yatırımcılar insanları yalnızca bugünün koşulları altında değil aynı zamanda da geleceğin koşulları altında da hayal eder. Bu nedenle ortaya çıkabilecek değişim ve dönüşümleri önceden görebilecek bir niteliğe sahiptir. Bu unsurlara dikkat eden yatırımcıların ise gelecekte önemli olacak teknolojilerde paylarının olacağını düşünüyorum. 

Peki sizce gelecekte hangi teknolojiler parlayacak? Bu sorunun cevabıyla ilgili pek çok tahminimiz olabilir. Ayrıca benim tahminlerim de doğru olmayabilir. Ancak genel bir yönelimi görmek ve keşfetmek de çok zor değil. Başarılı pek çok teknoloji yatırımcısı bu yönelimi görmede önemli görüşlere sahiptir. Ben açıkçası başarılı yatırımcının oldukça doğru tahmin yürüttüğü görüşünü savunuyorum. Pek çok başarılı teknoloji yatırımcısı günümüzden farklı teknolojiler hayal etmektedir. Çünkü günümüzdeki gelişimler ve dönüşümler bizi bu yöne doğru itmektedir. Bu teknolojiler arasında yer alacak pek çok alanın hızlı ve işlevsel olacağını düşünüyorum. Ayrıca bu yeni teknolojilerin her biri insan hayatı ve yararı üzerine olacaktır. Ayrıca teknolojinin yoğun bir şekilde yer alacağı sektörlerin başında sağlığın geleceğini de düşünüyorum. Günümüzde ortaya çıkan pek çok hastalık ve bulaşıcı virüsler nedeniyle sağlık teknolojilerinde devrimlerin gerçekleşeceğini düşünüyorum.

Yapay Zeka Teknolojileri 

Yapay zeka günümüzde farklı şekilleriyle bulunuyor. Ancak yapay zekanın günümüzde kullanım alanları ve gelişimi oldukça sınırlı görünüyor. Ancak yakın gelecekle birlikte yapay zekanın parlayacak teknolojilerden birisi olacağını pek çok teknoloji yatırımcısı görüyor. Yapay zeka özellikle perakende, sağlık, ulaşım ve kariyer gibi pek çok alanda karşımıza çıkacakmış gibi görünüyor. Yapay zeka sayesinde insan gücüne ve düşüncesine olan ihtiyaç daha az olacak. Ancak yapay zekanın bu konuma gelebilmesi için önemli yatırımlara ihtiyaç duyuluyor. Yapay zekanın değişim yaratması ve sektörleri etkilemesi pek çok teknoloji yatırımcısının beklentileri arasında yer alıyor. Ancak bunun nasıl gerçekleşeceği şu an için çok da bilinmiyor. İşte bu noktada teknoloji yatırımları ön plana çıkıyor film yapay zeka başta olmak üzere diğer teknolojileri geliştirecek ortamı sağlıyor.

Yapay zeka teknolojileri

Pek çok başarılı teknoloji yatırımcısı yapay zekanın özellikle enerji alanında bir devrim yaratacağını düşünüyor. Çünkü gelecekte teknoloji ile birlikte enerji en önemli yatırım kaynakları arasında yer alacaktır. Bölgesel ve küresel anlamda ortaya çıkacak enerji krizleri nedeniyle yapay zekanın gücüne ihtiyacımız var. Bu anlamda yapay zeka teknolojileri ile enerji üretiminde farklı bir boyut ortaya çıkacaktır. Enerji üretiminde yeni yöntemlerin keşfi ve oldukça değerli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Akıllı Şehir Teknolojileri

Akıllı şehirlerin gelişmesi pek çok teknoloji yatırımcısının odaklandığı temel noktalardan birisidir. Yakın bir gelecekte akıllı şehirler hayatımızın önemli bir parçası haline gelecektir. Ancak akıllı şehirlerden önce robotik teknolojileri gelişme sağlayacaktır. Bu nedenle öncelikle hayatımıza daha çok robotun gireceğini söyleyebiliriz. Robot teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte insan hayatına etkisi de derinleşmeye başlayacak. Robot teknolojileri bir anlamda akıllı şehirleri gerekli kılan ortamı oluşturmuş olacak. Akıllı şehir teknolojileri sayesinde insanların ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılanacak ve beklentilere cevap verilmiş olacak. Bu şehirlerde her noktada aslında farklı sensörlerin ve her alanda robotların olacağını söylemek gerekir. Ayrıca akıllı şehirlerde pek çok işi yürütmede de teknolojiden yararlanılacak. Başta güvenlik olmak üzere sağlık ve eğitim gibi pek çok alanda akıllı şehirlerin büyük etkisi görülecektir.

Hava Trafiği ve Hava Araçları

Günümüzde hava trafiğinin uçaklar ve uçuş teknolojileri ile sağlandığını söyleyebiliriz. Ancak pek çok teknoloji yatırımcısına göre gelecekte hava trafiği oldukça farklı bir boyuta geçecek. Hava trafiğini oluşturan unsurlar ve araçlarda büyük değişim görebiliriz. Özellikle otonom sürüş teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte hava trafiğini oluşturacak farklı araçlar ortaya çıkacaktır. Bu araçların yalnızca uçaklar gibi değil farklı boyut ve özelliklerde de olacağını söyleyebiliriz. Günümüzde örneklerini çok fazla gördüğümüz drone teknolojisi gelecekte oldukça farklı bir boyut kazanacaktır. Gelecekte hava trafiğinin oldukça yoğun ve karmaşık olacağını söyleyebiliriz.

Sağlık Teknolojileri

Sağlık Teknolojileri 

Biraz önce bahsettiğim gibi sağlık teknolojileri geleceğin gündeminde yer alan önemli konular arasında yer alacaktır. Özellikle insan ömrü ve hastalıkları konusunda yapılan çalışmalar derinleştirmektedir. Bu alanda hem sağlıkçılar hem de teknoloji yatırımcıları ortak bir bilinçle hareket etmektedir. Özellikle sağlık alanında pek çok teknoloji yatırımcısının önemli beklentilerinin olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle sağlık alanında farklı robotlar ve ortamlar oluşturulacaktır. Sağlık alanının bu anlamda teknoloji yatırımı için önemli bir potansiyel barındırdığını söyleyebiliriz. Özellikle sağlık alanında farklı müdahalelerin, ilaçların ve teşhis yöntemlerinin değişeceğini düşünüyoruz. Pek çok sağlık materyali ve ekipmanı üzerinde de değişme olacaktır.

Özellikle yakın gelecekte sağlık alanında önemli teknolojik gelişmeler yaşanacaktır.  Özellikle nano teknoloji, nero teknoloji ve nano botlar gibi yeni gelişmelerin yaşanması nedeniyle sağlık sektöründe işlevsel anlamda değişmeler yaşanacaktır. Bu değişimleri sağlayacak ve geliştirecek olanlar ise geleceğin teknolojisini yatırım yapan şanslı bireyler olacaktır.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN