Eşler Arası Kredi Verme Geleneksel Kredilerde Güvenli Bir Alternatif Mi?

Eşler arası kredi verme platformları bu konuda daha ılımlı davranıyor. Kredi puanları ve finansal krediler için daha az gereksinime ihtiyaç duyuyor. Bunun yanı sıra daha düşük oranlı faiz oranları ile de kredi sunulabilir. Kredi veren kurumlar için eşler arası kredi verme, geleneksel yatırım araçlarına nazaran yüksek yatırım getirisi sağlayabilir.

Borç verenler borçluya borç vererek portföyü çeşitlendirilebilir. Bu çeşitlendirme eşler arası platformda gerçekleşir. Fakat bu ilişki bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Kredi alan kişiler ödemelerde temerrüde düşebilir. Bu durum borç verenler adına kayıplara neden olabilir. Bunun yanı sıra eşler arası kredi verme platformları borç alan kişinin kimliğini ve kredi değerliliğini doğrulamak için yeterli önlemleri almadığından dolayı dolandırıcılık riski taşıyabilir. 

Eşler Arası Borç Verme Nedir? Ve Nasıl Çalışır?

eşler arası kredi verme

Eşler arası-eşler arası sistem, P2P kredisi, borçlunun finansal bir kuruma gerek duymadan başka bir kişiden para aldığı bir borç verme şeklidir. Sunulan bu hizmet, borç veren tüzel kişilerin ve borç alan bireylerin birlikte hareket ettiği özel internet portalları sayesinde gerçekleşir. P2P eşler arası kredilendirme işleminde kolaylık sağlayan portallar, alternatif finansman yöntemi olarak genişlemeye devam ediyor.

Kredilendirme sürecinde online platform tasarlanarak tüm işlemler bu platform üzerinden gerçekleşir. Eşler arası borç verme süreci ise şu şekilde işler.

  • Kredi almak isteyenler için borç verme platformunda başvuru formu doldurulur.
  • Başvuru değerlendirmeye alınarak başvuruda bulunan kişinin risk ve kredi durumu belirlenir. Belirlenen durum ile uygun faiz oranı verilir. 
  • Başvuru onaylandıktan sonra yatırımcıya erişim izni verilir. Başvuru sahibine kredi puanına göre uygun faiz oranı bildirilir. 
  • Seçim yapılmadan önce aday, önerilen her alternatifi değerlendirebilir.
  • Kredinin vadesi geldiği zaman anaparanın ödemesine ek olarak faiz ödemeleri de ödenir. 
  • Platform tarafından sağlanan hizmetlerin karşılığı olarak gerek yatırımcıdan gerekse borç alandan ödeme alınır. 

“P2P” Kredi Verenler Borçlunun Kredi Değerini ve Riskini Nasıl Değerlendiriyor?

Borçlu gözünden herhangi bir çevrimiçi kredi türü çalışması olarak adlandırılabilir. Ön onay başvurusu doldurulduktan sonra potansiyel oranlar gözden geçirilir. Başvuru onaylanarak kredi ödemesi yapılır. P2P kredisi almak için kredi kontrolünün kabul edilmesi ve işletmenin mali durumun bilinmesi gerekir.

Borç verenler APR ve borç veren işletmenin kredi puanı, başvuruda bulun kişinin kredi puanı ve yıllık geliri gibi faktörleri göz önüne alarak kredi notu hesaplanır. Verilen kredi risk puanı, yatırımcının krediye yatırım yapma veya yapmama konusunda karar vermesine yardımcı olur. Başvuru yapılarak onaylanması durumunda kredi finanse edilir. 

Uygulanan süreç borç verenler arasında farklılık gösterebilir. Bazı eşler arası kredi verme platformları daha çok kitle fonlama sitesi olarak tasarlanmıştır. Borç alanların profil oluşturmasını ve yatırımcılara da kendilerinin teklif vermesini gerektirir. 

“P2P” Kredilendirmede Faiz Oranları ve Ücretler Nelerdir?

Fon ihtiyacı hissedenler daha ucuz maliyetli fon temin etme imkânı arar. Fon temin etme noktasında borç alacağı kişiler ile doğrudan iletişimi tercih eder. Fon fazlası olan kişiler ise mevduat yapmak amacı ile elde ettiği gelirden daha fazla kazanç sağlamak ister.

Kredi ihtiyacı olan kişi kişiler ve kredi verenler ilgili kişileri seçme noktasında şanslı olur. Bir başka deyişle, üstenecekleri risk türüne göre seçebilecekleri faiz oranlarını belirleyebilir. Sistem üzerinde ayın faiz oranını seçmek isteyen birden fazla kredi veren mevcut olduğunda, öncelik sırasını sisteme girdiklerin zaman görebilirler. 

Eşler arası kredi verme gerek borç alan kişi için gerekse borç veren açısından iyi fikir olabilir. Fakat bu tür kredi işleminde riskleri de göz önünde bulundurmak gerekir. Herhangi bir finansal kararda kendi araştırmanızı yapmanız gerekir. Finansal durumunuz ve hedeflerinizi göz önüne alarak hatta gerekirse bu noktada finansman danışmandan fikir edinerek tercihlerinizi belirlemeniz gerekir. 

Eşler Arası Kredilerde Gecikme Oranları Nelerdir?

Borç alanlar ile borç verenler arasında gerçekleşen P2P borç verme platformu, hızlı ve esnek finansman seçenekleri sunması, yatırımcılara yüksek getiri sağlaması açısından son derece etkili olması nedeni ile son yıllarda ön plana çıkmıştır.

Borç verme ve borç alma noktasında hizmet sağlayan P2P borç verme platformları, farklı borç verme kriterleri, faiz oranları ve kredi koşulları uygulayarak işlemi gerçekleştirir. Bundan dolayı borç alanlar ve yatırımcılar, kullanacakları platformu seçmeden önce değerlendirmelerini dikkatli bir şekilde yapmaları gerekir. 

Eşler arası kredilerde, kriterlerin ışığında belirlenen kredi risk durumuna göre kredi puanı belirlenir. Bu kredi puanı üzerinden uygulanan faiz oranı ile finansman işlemi gerçekleştirilir. Zamanı gelen ödemeler anapara ve faiz tutarı ile birlikte ödenir. Zamanında ödeme gerçekleşmediğinde eşler arası kredilere gecikme faizi uygulanarak tahsilatı gerçekleştirilir. 

Yatırımcılar P2P Kredilendirmede Riski Nasıl Çeşitlendirebilir?

kredi almak jpg

Eşler arası kredi verme işleminde gerçekleşecek borç alma ve borç verme sürecinde risk çeşitlendirmesi şu şekilde yapılır:

  • Mevcut varsayılan risk: Bu tür kredilerde yatırımcılar için birincil risktir. Bu risk borçlunun kredisini zamanında ödemediği durumda temerrüde düşme olasılığıdır. Genel olarak kredi kontrolleri gerçekleştirildikten sonra borçlunun geri ödeme kabiliyeti değerlendirilir. Fakat borçlunun yükümlülüklerini yerine getirmeme olasılığı da mevcuttur. 
  • Borç verme yatırımları daha ziyade hisse senedi ya da tahvil gibi yatırımlardan daha az nakittir. Bu durum yatırımcıların sermayelerine hızlı olarak erişmesi gerektiğinde kredilerin satma ya da fonları geri çekmede zorluk yaşatabilir. 
  • Platform risk. P2P kredisi nispeten yeni olması ve bazı platformların kanıtlanmış geçmişi olmaması ya da düzenleyici zorluklar ile karşılaşma durumudur. Bundan dolayı yatırımcılar istikrar ve güven konusunda yatırım yapmadan önce her platformu dikkatli bir şekilde araştırmalıdır. 
  • Faiz oranı risk durumu. Faiz oranlarında yaşanan değişiklikler, P2P borç verme yatırımlarında getiriyi etkileyebilir. Faiz oranlarını yükselmesi mevcut kredilerin değerini düşürebilir. Bu durumda yatırımcılar beklenenin altında getiri elde edebilir. 

Kripto Para Borsaları Kullanıcı Varlıklarını Hack’lerden Nasıl Korur?

Alım satım platformlarında kripto alım satım platformları tercih edilen bir yöntem olmasına rağmen bünyesinde çeşitli riskler de barındırıyor. Kripto borsasında ortaya çıkabilecek hack veya iflas durumu tüm dijital varlıkların ortadan kaybolmasına neden olabilir.

Dünyanın en büyük kripto para borsası olarak tabir edilen Binance’in iflası gösterilebilir. Platformdan 2 milyar dolara yakın para çıkışı gerçekleşti. Bu durumda kripto sahiplerinin varlıkları üzerinde kontrol sağlayamadığı imajı çıkıyor. 

Dijital varlıkların korunması bu noktada gün yüzüne çıkıyor. Dijital varlıkları korumada en güvenli yolu öne çıkarıyor. Pandemi sırasında popüler yatırım aracı olan kripto para, birçok avantaj sağlasa da yine de kritik varlıklar olarak kabul ediliyor. Birden fazla alım satım platformun mevcut olması, güvenlik açısından riskleri de beraberinde getiriyor. 

Dijital varlıkların güvende olmasını sağlayan soğuk cüzdanlar, son zamanlarda adından oldukça fazla söz ettiriyor. Kripto para yatırımı konusunda uzun vadeli yatırım düşünen kullanıcılar kripto varlıklarını uzun süre dokunmadan güvenli bir şekilde muhafaza edebilir. 

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN