Finansal Bağımsızlığa Ulaşmanın Adımları Nelerdir?

Finansal bağımsızlığını ilan etmek isteyen kişilerin uzun veya kısa vadede hedeflerini mali boyutları ile değerlendirilmesi gerekir. Bu hedefler her zaman için ulaşılabilir, değiştirilebilir üzerinde düşünülebilirdir. Finansal bağımsızlığına kavuşmak isteyen bir kişinin para yönetimini süreçte doğru değerlendirmesi gerekir.

Stratejik olarak hedefe ulaşma, varlıkların değerini arttırma ve riskleri en aza indirme fikri önde yer alır. Finansal bağımsızlığa ulaşabilmenin ilk adımı borçları kapatabilmektir. Bireysel olarak kişileri, kurumsal olarak işletmeleri, borçlanan kişiyi ekonomik olarak her ay eksiye çeken bu durumun ortadan kaldırılması şarttır.

Bir sonraki aşamada geleceğe, emekliliğe planlama yapılmalı ve ardından birikim yapılmaya başlanmalıdır. Var olan işin yanında pasif gelir elde edebilmeyi sağlayacak farklı gayrimenkuller veya ek geliri kazandıracak işlere yönelebilir. Doğru bir tasarruf planı ile yatırımı artırıp, pasif gelir kaynağını da sürece ekleyerek adeta zamanı paraya dönüştürecek bir yöntem benimsenebilir.

Finansal Bağımsızlığı Ve Önemini Nasıl Tanımlarsınız?

yatırım yapmak

Finansal bağımsızlık kavramı kişinin maddi olarak farklı birine bağımlılığı bulunmaması olarak ifade edilebilir. Tasarruf sahibi gelir ve gider konusunda her zaman fikre sahiptir. Karar alabilir ve sorumluluklarının bilincindedir. Bu kişi tüm bu sürecin kendisine ait olduğunu bilir. Özgürlüğü elde edebilmekte ancak gelir elde edebilmekle mümkündür.

Asıl özgürlüğe kavuşmak isteyenlerin ilk aşamada harekete geçmesi hangi yaşta olursa olsun doğru bir plan oluşturması gerekir. Finansal bağımsızlık kişinin bireylere veya kurumlara olan bağlılığını azaltır. Günlük hayatta köle pozisyonundan çıkararak her zaman için minnet duyulacak bir ortamın oluşmasının önüne geçer.

Bireysel olarak girişimcilik faaliyetlerinde veya kurumsal olarak şirketlerin bireysel bağımsızlığını kazanabilmeleri için ilk adım başarıya ulaştıracak para politikalarının peşine düşmektir. Güven ortamında fiyat istikrarını koruyabilmek, hedefe dönük hızlı adımlar atabilmek gerekir. Bağımsızlık olgusunu kazanmak isteyen bir girişimcinin tüm verimini amaçta yer alan bağımsızlığa dönük olarak kullanması gerekir.

Finansal bağımsızlık kişinin kendi ayakları üzerinde bilinçli şekilde tutabilmesini sağlar. Bireysel olarak toplumda bağımsızlığını ilan etmiş bir kişi daha adil, rahat ve güvenilir bir ortamda yaşamayı mümkün hale getirirken konuya hükümetler bağlamında bakıldığında ekonomik olarak dışa olan bağımlılığı azaltan bir rol oynar.

Finansal özgürlük elde etmek isteyen bir kişinin uzun vadeli yatırımlara yönelmesi altın, hisse, gayrimenkul gibi farklı seçenekleri toplayarak daha geniş bir portföy oluşturması önerilir. Yatırım yapmak, paranın enflasyon karşısında erimesine de engel olur.

Ek gelir kaynakları oluşturarak düzenli olarak borcunu ödeyen bir kişi günün sonunda kaçınılmaz olarak finansal özgürlüğüne erişmiş hale gelecektir.

Her zaman için yatırım yapan ve finansal özgürlük kapsamında borçlarını ödeyen bir kişinin gözden kaçırmaması gereken en önemli konu daha az harcama yapmaktır. Azami ihtiyaçlar dışında gereksiz harcamalara yer veren bir kişinin istediği finansal özgürlüğü kavuşabilmesi günden güne daha zor hale gelir.

Harcamaları kısıtlayabilmek, sadece önemli olan ihtiyaç malzemelerine yönelik alışveriş yapabilmek bu süreçte kişinin daha istikrarlı ve emin adımlarla yola çıkabilmesi için önemlidir. Basit gibi görülen harcamalar kartopu etkisi yaratarak ay sonunda maddi açığı tetikler. Öte yanda kredi kartları ile yapılan alışverişlerde kullanılan faiz oranları günden güne artarak katlanır bu kaybada dikkat etmek gereklidir.

Finansal Bağımsızlığa Giden Yolda Önemli Kilometre Taşları Ve Hedefler Nelerdir?

Finansal bağımsızlık yolunda öne çıkabilecek her türlü taşı ortadan kaldıranlar ancak kilometrelerce yol alabilir. Hedefe dönük kararlı adımlarla sürdürülebilir bir yatırım planı oluşturmak geleceğe dönük doğru bir strateji benimsemek önemlidir.

Finansal özgürlüğe kavuşabilmek için kişinin öncelikle kendinin farkında olması, tasarruf yaparak sürece başlaması ve gerçekleştirilebilir bir hedef belirlemesi önemlidir.

Para biriktirerek ufak yatırımlarla daha büyük getiri sağlayacak yatırımlara dönüşüm devresinde finansal özgürlüğe kavuşulabilmek için bazı hedefler şunlardır:

  • Kişinin nerede olduğunu anlaması gerekir. Sadece insanlar için çalışan bir kişi gelecekte finansal bağımsızlığına kavuşamayacağı gibi hayatını idame ettirecek bir söz sahibi olabilme şansını da yok edebilir.
  • İkinci aşamada kişinin paraya olumlu bakması gerekir. Paraya bakış açısı değiştirildiğinde ancak finansal özgürlük kazanılabilir. 
  • Yaşanabilecek yüksek kayıpların önüne geçebilmek için parayı iyi bir hayat yaşatacak bir araç olarak görmek gerekir.
  • Hedefler belirlenmeli ve harcamalar düzenli olarak takip edilmelidir.
  • Her zaman daha az harcamaya çalışmak eşya yerine deneyim satın almak borçları tamamen bitirerek ek gelir kaynakları oluşturup yatırım yapmak yeterlidir. 

Hangi Tasarruf Ve Yatırım Stratejileri Finansal Bağımsızlığı Destekler?

yatırım ve tasarruf

Finansal bağımsızlığına adım adım ilerleyen bir kişi yapacağı tasarruf planında ve yatırım stratejisinde nasıl bir yol izlemelidir? bağımsızlığı destekleyecek uygun bir yatırım stratejisi arayanlar finansal özgürlüğe giden yolda başarı elde edebilmiş kişilerin taklit etmek gerekebilir.

Yatırım ve tasarruf stratejisinin bağımsızlığı destekleyen ürünü açıklayabilmek için tasarruf ve yatırım kavramlarına hakim olmak gerekir. Gelir ve harcama arasında oluşan farkı ortaya koyan tasarruf kavramı yatırım, birikim ve gelir dengesini de kurar.

Finansal bağımsızlık sürecinde kullanılacak stratejilerde önemli olan her iki kavramada doğru yerde kullanabilmek ve parayı kontrollü şekilde harcayabilmektir.

Pasif Gelir Akışları Finansal Bağımsızlığa Nasıl Katkıda Bulunabilir?

Yatırım amaçlı olarak piyasalarda farklı özkaynak ile yatırımda bulunan kişi çalışmadan da parayı kazanabilir. Pasif gelir adı verilen bu kavram finansal olarak bağımsızlık sürecini destekleyen bir durumdur. Gelir finansal özgürlük sürecinde daha esnek bir yaşam tarzı sunar.

Pasif gelir finansal bağımsızlığa nasıl katkı sağlar? sorusunu yanıtlamadan hemen önce pasif gelir yöntemlerini incelemek gerekir. Aktif çalışma yaşantısından uzakta zamandan tasarruf edebilmeyi sağlayan özel çaba gerektirmeden hesaba aktarılan kazanç türüdür.

Pasif gelir olarak kullanılabilecek yöntemler arasında tahviller ve hisse senetleri, kiralık, emlak gelirleri, temettüler, patentler ve faizler… tüm bu süreçte pasif gelir aracı olarak kullanılabilen yatırım araçları arasında yer alır. Sadece yatırım yaparak finansal bağımsızlık kazanılır mı?

Özellikle girişimcilerin merak ettikleri bu sorunun cevabı yatırımın vadesi ile doğru orantılıdır. Kısa vadeli herhangi bir yatırım hangi işlem grubunda olursa olsun bir gün tıkanıp bitmeye mahkumdur.

Pasif gelirin amacı yatırım sürecinde sürekli kazanç elde edebilmeyi sağlayarak esneklik sunabilmesidir. Zamandan tasarruf elde eden girişimci işlerine daha çabuk odaklanabilir. Bu da beraberinde özgürlük kavramını öne çıkarır.

Finansal Özgürlüğe Ulaşmada Borç Yönetimi Nasıl Bir Rol Oynar?

Finansal bağımsızlığa ulaşabilmek için borç alma ne kadar doğru bir hamledir. Günümüz standartlarında borç yapmadan bir şey elde edebilmek neredeyse imkansızdır. Sosyo ekonomik düzeyi düşük olan kişilerin geleceğe dönük yatırım yapabilme mantığı ile hareket ettikleri bu durum borç yönetimini iyi bilenler için daha farklı olabilir.

Borç yönetimi finansal özgürlük sürecinde yatırımın risk almadan denge pozisyonunda tutulmasını sağlar. Bu sayede yüksek güvenilirliği bir ortamda uzun vadeli bir yatırım hedefini gerçekleştirmek daha mümkün hale gelir. 

Borç yönetimi doğru bir strateji ile yapılmadığında finansal yönetim süreci de olumsuz olarak etkilenir. Bu da doğrudan yatırım araçlarında kayba yol açar. İşletmenin maddi denge kaybı öne alınamaz bir borçlanma sürecini beraberinde getirebilir.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN