Finansal Okuryazarlık ve Yatırım Eğitimi İle Başarı Sağlama

Finansal okuryazarlık, bireyin bütçe oluşturmasından yatırım yapmasına kadar her aşamayı bilinçli ve farkında olarak eyleme dökmesi anlamına gelir. Finansal kavramlara hakim olan, finansal okuryazarlık derecesi yüksek olan bireylerin finansal açıdan başarı elde etmesi oldukça mümkündür. Bu sebeple finansal okuryazarlık ile yatırım eğitimi başarıyı elde etmek için en doğru kaynaktır, denilebilir.

Finansal açıdan alınacak kararları inisiyatif kullanarak kendi hayatını şekillendirme noktasında bir planlama yapan birey, tasarruf ve yatırım kanallarını doğru şekilde analiz edebilir. Borç yönetimini sağlıklı şekilde sürdürebilir ve finansal tüm temel bilgileri kavramlar dahil olmak üzere tüm hükmünü bireysel yatırım planı üzerinde kurgulayabilir.

Sonuç olarak bilinçli tercihlerin neticesinde başarıya ulaşmak için tüm engeller ortadan kaldırılabilir. Finansal okuryazarlık ve yatırım eğitimi bireyin ekonomik olarak bilinçli kararlar almasını sağlarken, uzun vadede sağlıklı yatırımlarda bulunarak finansal başarıya ulaşmasını kolaylaştırır.

Süreçte kişinin destek alarak birikimini yönetme ve mali portföyünü genişletme adımları temel finansal bilgilere dayanır. Finansal okuryazarlığın geliştirilmesi ve sonunda belirgin bir başarı seviyesine ulaşılması da belirli aşamalardan geçmeyi gerektirir.

Kişinin temel bilgilere ve kavramlara hakim olması sürecinin beraberinde düzenli bir gelir gider hesaplaması yapabilmesi ve tasarruf alışkanlığını hayatına empoze edebilmesi önemlidir. Biriken borçların düzenli olarak ödendiği sistematik bir süreçte bireyin başarıya ulaşması oldukça doğal ve beklenen bir sonucu doğurur.

Finansal Okuryazarlık Nedir ve Nasıl Geliştirilir?

finansal okuryazarlık

Finansal okuryazarlık ekonomi dünyasında işe yarayacak her türlü kavrama sahip olma, doğru analiz yeteneğini geliştirme ve tüm bu bilgileri bireysel portföy oluştururken kullanma yeteneğini ifade eder.

Bireyin hem yatırım hem de gelir gider yönetimi konusunda kendini ileri düzeye taşıdığı bir sürecin planlaması ancak finansal okuryazarlık eğitimleri ile mümkün olabilir. Bilinçli kararlar alan bir birey finansal açıdan portföyünü zamanla genişletir ve bu büyüme sürecinde daha güvenilir ve maddi sıkıntılardan arınmış bir portföy oluşturulabilir.

Burada amaçlanan uzun vadede işe yarayan hedefe dönük bir plan oluşturarak ekonomik gelişmeler ve değişimler ışığında en doğru kararı verebilmektir. Peki finansal okuryazarlık bu süreçte nasıl daha iyi hale getirilebilir?

Finansal okuryazarlığın geliştirilmesi sürecinde temel kavramların bilinmesi, düzenli tasarruf yapılması, gelir gider dengesinin hesaplanması ve her ihtiyaca yönelik bir bütçe oluşturulması önemlidir. Bütçe hazırlığı yapılırken günlük, aylık ve yıllık ihtiyaçlar üzerinden gelir ve gider tablosu oluşturularak kontrollü bir harcama planı belirlenmelidir.

Ardından tasarruf aşaması geliyor. Yatırım yapılması için ayrılan bütçe ve bu bütçenin paylaştırılması ve sorunsuz dağılımı önemlidir. Borçların nasıl ödeneceği düzenli bir planda tablolaştırılırken bireyin gelişimini destekleyici bir eğitim döneminden geçilmesi, düzenli olarak planlı okumaların yapılması ve bu süreçte bütçeyi artırmayı sağlayacak her türlü teknolojik gereçlerin kullanımına yatkın olunması da önemlidir.

Yatırım Eğitimi Kaynakları Nelerdir?

Yatırım konusunda kendini geliştirmek kaliteli ve uzun vadede sürdürülebilir bir portföy oluşturmak isteyenlerin en çok önem verdiği konu gelişim ve değişim sürecidir. Yatırımın sağlıklı hale gelmesi ve kontrolü neyden bırakılmaması için belirli eğitimlerden geçmek gerekir.

Bu süreçte yatırım eğitimi kaynakları bireye destek olacaktır. Bu yönde eğitim almak isteyenler günümüz standartlarında online platform üzerinden destek alabilir veya bu alanda özellikle hazırlanmış basın bültenlerinden, kitaplardan, romanlardan ve podcast yapımlarından faydalanabilir.

Yatırım ve birikim denildiğinde hemen herkesin ilk aklına gelen dünya çapında büyük bir üne kavuşmuş olan yazar Robert Kiyosaki’nin “Zengin Baba Yoksul Baba” isimli kitabıdır. Yatırım stratejisinin en temel ilkelerini hikayeleştirilmiş bir bakış açısıyla yaklaşmıştır. 

Finansal eğitim üzerine yazılmış kaynak arayanlar oldukça popüler olan bu eserden faydalanabilir. Yalnızca kitap gibi basılı eserler değil çeşitli web siteleri, blog sayfaları da bu açıdan bireyi destekleyici ücretsiz rehber niteliği oluşturur.

Belirli bir ücret ödeyerek yatırımın inceliklerine erişmek isteyenler online kurslara başvuruda bulunabilir. Bunun için; Coursera, Udemy ya da Khan Akademi web siteleri ziyaret edilebilir.

Online Yatırım Kursları Nelerdir?

finansal yönetim

Günümüzde büyük firmalar ve küçük yatırımcılar tarafından daha çok öneme sahip olan yatırım kursları yatırımın A’dan Z’ye şekillendirilmesi ve kaliteli bir planlama yapılması için oldukça değerlidir. Finansal yatırım eğitimleri sayesinde birey kendi hayatının ekonomik planlamasını doğru şekilde yönlendirebilir.

Online yatırım kursları denildiğinde ücretsiz ve ücretli farklı destekler öne çıkarılabilir. Finansal yatırım kursları bu meslekte belirli bir seviyeye gelmiş uzmanlar tarafından verilen eğitimlerden geçer. Belirli saat aralığında verilen kurslara katılan kursiyerler eğitim sonunda belirli bir sertifika alarak kurs bitirme belgesinin sahibi olur.

Günümüz teknolojisinin gelişimi ile birlikte yön değiştiren yatırım araçları online yatırım kursları, bireysel destekçiler tarafından sunularak düzenli eğitimlerden geçilmesi sağlanır.

Konu ile ilgili bir örnek vermek gerekirse Khan Akademinin eğitim Akademi kategorisinde yer verilen yatırım uzmanlığı eğitimleri sonunda sertifika alma garantisi vaat eder. Udemy platformu aracılığı ile gerçek uzmanlar tarafından verilen online yatırım kurslarına başvuruda bulunulabilir.

Udemy platformunun başlangıç düzeyinde ve en popüler yatırım kursları arasında şunlar yer alıyor:

  • Yatırım fonları hakkında sıfırdan ileri seviyeye her şey
  • Yatırım fonları ve portföy yönetimi 
  • Yatırım fonu analizi ve portföy yönetimi
  • BEFAS ve ETF yönetimi

Yatırımcının bilgi ve becerisini artırabilmek amacıyla faydalanabildiği online kurslar popüler üniversiteler tarafından verilen Coursera platformu üzerinden test edilmek istendiğinde var olan seviyenin oldukça üzerinde bir noktaya erişilebilir.

Çünkü kurs programı içerisinde finansal dünyayı anlamayı sağlayacak temel bilgiler Yale Üniversitesi gibi popüler ve alanında uzman üniversitelerin eğitimcileri tarafından verilir.

Yatırımcı Kulüpleri ve Toplulukları Nedir?

Yatırımcı kulüpleri ve topluluklar nedir ve ne işe yarar? Yatırım konusunda belirli bir seviyeye ulaşmış kişilerin finansal bilgi ve becerilerini paylaştıkları bazı topluluklar bulunur.

Bu topluluklar yatırımcı kulüpleri veya yatırımcı toplulukları adıyla anılır. Belirli dönemlerde ortak bir gaye üzerine bir araya gelen işbirlikçiler gerçekleştirilen organizasyonlar sayesinde bu alanda daha iyi olabilmenin yollarını keşfeder.

Yatırım kulüplerine yeni başlayanlar deneyim kazandıkça daha iyi finansçı olabilmenin yollarını keşfeder. Peki nasıl bir avantaj sunar?

Yatırım kulübü ve yatırım topluluklarının en büyük avantajı farklı alanlarda daha çok deneyim kazanmaya sağlamasıdır. Ortak bir hedef üzerine başlatılan yatırımlar tüm riskleri ve kazançları ile fark edilebilir bir noktadadır.

Belirli dönemlerde düzenlenen eğitimler ve atölye çalışmaları sayesinde bireyin bilgi ve birikimi üst düzeye evrilebilir. Zamanla aynı topluluk içindeki bireyler belirli bir zincir oluşturarak ekonomik açıdan daha ileriye gidebilmenin yollarını kavrar.

Bazı durumlarda online olarak bir araya gelen toplulukların oluşturduğu bu etkinlikler mümkün olduğunda toplumsal alanlarda ve dış mekanlarda yüz yüze gerçekleştirilir. Bu konuda genç yaşta eğitime önem veren üniversitelerin yatırım kulüpleri de söz hakkına sahiptir.

Kişisel Finans Yönetimi Nasıl Yapılır?

Kişisel finans yönetimi maddi konularda bireyin finansman yönetimini sağlıklı şekilde sürdürebilmesi ve kontrol edebilmesini içeren bir kavramdır. Bu süreçte hem gelir ve gider dengesi gözetilir. Hem de geleceğe dönük yapılacak birikimler için tüm aşamalar gözden geçirilir. 

Bireyin finansal varlığını yönetebilmesinde en önemli kriter sahip olunanın farkına varmaktır. Her ay düzenli olarak hesaba yatırılan gelirler ve ihtiyaç nedeniyle hesaptan çıkan giderler tek tek not edilerek sabit ve değişken giderler belirlenmelidir. 

Sabit giderlerden geriye kalan değişken giderler tolere edilebildiği müddetçe kalan para birikim havuzuna aktarılabilir. Düzenli olarak harcama alışkanlıkları takip edilerek gerekli görüldüğünde değişime açık olmak bu süreçte sağlıklı bir finansal yönetim oluşturabilmeyi de mümkün hale getirir.

Kaliteli bir bütçe oluşturulduktan sonra günlük, haftalık ve aylık rutinlerde harcamalar kontrol edilmeli ve bu süreçte bireysel bütçeye ve yatırıma ayrılacak olan miktara sadık kalmaya özen göstermelidir. Acil durumlarda var olan birikimi ve eldeki nakit geliri heba etmeden kullanılabilecek bir fon ayrılmalıdır.

Acil durum fonu oluşturulduktan sonra tasarruf planı doğrultusunda birikim yapılmaya devam edilebilir. Bu süreçte finansal yönetimini kendi devralmak isteyenlerin en çok zorlandığı aşama borç yönetimidir.

Bireysel olarak hangi kanallara ne kadar borç bulunuyor? Ödenmediğinde veya ödeme geciktirildiğinde kişisel birikime ve bin bir emekle oluşturulmuş portföyden bir zarara sebep oluyor mu? Doğru bir ödeme stratejisi oluşturulduktan sonra son aşama yatırım ve emeklilik planı kalıyor.

Uzun vadede geleceğini garanti altına almak isteyenler, kaliteli bir yatırım planı ile sürekli olarak kendini geliştirerek bu süreçte bireysel finansmanını yönetebilir hale gelebilir.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN