Fintech Startup’ları Finansal Hizmetlerin Çehresini Nasıl Değiştiriyor?

Finans sektörü, artık yapay zekanın getirmiş olduğu teknolojik değişimler ile küresel bankacılık sektörünün büyümesine fırsat tanıyor. Üretken olan yapay zeka, beraberinde yeni iş fırsatları ve hizmetlerin de getiriyor. Bankalar müşterileri için destek sağlayarak bankacılığın çehresini değiştiriyor. Fintech startup ile yeni bir dönemin içerisini giriyoruz.

Önümüzdeki dönemde en önemli konu haline gelecek olan kişiselleştirilmiş finans hizmetleri müşteri deneyimini en uç noktaya taşıyacak. Burada öne çıkan en önemli araç portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığıdır. Müşterilerini daha iyi anlamadan adına bankalar kişiselleştirilmiş daha verimli bankacılık deneyimlerini etkili bir şekilde sunmak için yapay zekayı kullanıyor. İlerleyen zamanlarda makine kullanımı daha artacak.

Fintech Startup’ları Hangi Benzersiz Hizmet ve Ürünleri Sunuyor?

finansal teknolojiler

Finansal çözümler üretmek için verimli, güvenilir ve hızlı çözümlere teknoloji ile ulaşılır. Gerek kuruluşlar açısından gerekse müşteriler açısından teknolojinin kullanımı önemli hizmet ve ürün sunumu sağlar. Günümüz finansman hizmetleri her geçen gün yeniden şekilleniyor.

Yeniden şekillenmede ve kritik rolde finansal teknolojiler denen fintech şirketler merkezde yer alıyor. Mali alanda müşterilere sunulacak olan ürün ve hizmetlerin kolay bir şekilde kullanılması amaçlanır. Müşteri hizmetleri bu noktada kalite açısından büyük değişimlere aday gösteriliyor. Öne çıkan bu durum fintech teknolojini merkeze çekiyor. 

Fintech Şirketleri Müşteri Odaklı Finansal Hizmetlere Nasıl Yaklaşıyor?

Finansal hizmetlerin erişebilirlik, hız ve maliyet açısından becerileri fintech şirketleri tarafından geliştirilir. Finans sektörünün sunmuş olduğu hizmetlerin daha erişebilir ve pratik hale gelmesini sağlar. Blok zincir, yapay zeka, bulut teknolojileri, veri bilimi ve sanal gerçeklik gibi birçok teknolojiyi, geleneksel finans sistemlerine entegre edin fintech teknolojileri, ürün ve hizmet hedeflerine bu şekilde ulaşabiliyor.

Fintech şirketlerin sunmuş olduğu temel faaliyetler arasında açık bankacılık, dijital bankacılık, tahsilat işlemleri, kitlesel fonlama gibi faaliyetler yer alır.

Fintech Startup’ların Ölçeklemede Karşılaştığı Temel Zorluklar Nelerdir?

İlk kez Amerika’da başlayan startup, iş modelidir. Yeni girişim anlamına gelen bu terim girişimcilikten biraz farklıdır. Startup firmalar veya şirketler kısa süre içerisinde yüksek seviyede çıkış yapan firmalardır. Ciddi anlamda potansiyelleri mevcuttur. Bu özellikleri ile girişimcilikten ayrılan önemli bir özelliktir. Geniş kitlelere hitap eder ve hizmeti hızlı  bir şekilde sunar. Bunun yanı sıra sürekliliğe de açıktır. Bu anlamda gelişmeye müsait olduğu ve yeni fikirlere açık olduğunu da gösterir. 

Fintech startuplar için öne çıkan en büyük problem güvensizliktir diyebiliriz. Zira genç olan bir şirkete kimse güvenmiyor. Sektörde sıfır güven ile başlamak zorlu bir süreçtir. Bu süreci bir şeyler kanıtlandıktan sonra olumlu hale getirebilirsiniz. Sizinle beraber çalışmak isteyen müşteriler, takım arkadaşları mevcut değildir. Bu yatırım sürecini olumsuz etkiler. Hem müşteri açısından hem de çalışan açısından işler güçleşir. Bu noktada yapılacak şu şekilde sıralanabilir:

  • Sorun tanımlanması yapılır. Firma ile etkileşimde bulunmak isteyenlerin ihtiyaçları doğrultusunda hareket edilir.
  • Gerekli müşteriyi bulma. Bu sorun sadece geleneksel girişimcilerin değil aynı zamanda startup’ların da ortak sorunudur. Online firmalarda en büyük sorun müşteri tabanı oluşturmaktır. 
  • Rekabet ortamının şiddetli olması. Startup dünyasında rekabet genelde çekişmeli geçer. Her zaman rakip firma mevcuttur. Durum böyle olunca rekabet yeni kurulan firmalar için tehdit unsurudur. 
  • Gerçekçi olmayan beklentiler. Her startup belli bir başarının ardından hedef büyütür. Fakat çoğu zaman bu beklentiler boşa çıkar. Büyük beklentiler zorlukları beraberinde getirir. 

Geleneksel Bankalar Fintech Startup’larının Çevikliğiyle Rekabet Edebilir Mi?

Geleneksel bankaları ile fintech firmalar rekabet edebilir. Bu her bazı noktalardan doğru bulunsa da, şunu unutmamak gerekir. Bankalar artık fintech şirketlere yatırım yapıyor. Bu noktada 56 adet fintech girişimi için 4 milyar dolara yakın yatırım yapıldı. 

Fintech diğer teknolojik yenilik türleri gibi, tüketicilerin mali durumlarını yönetme noktasında devrim niteliğinde yenilikler getirerek şeklini kökten değiştirmiş oldu. Bunun yanı sıra artık geleneksel bankalar ve yatırım şirketleri gibi birçok finans kuruluşları fintech uygulamalarını benimseyerek yatırım yapıyor. Birçok kurum ve kuruluşlar bütçelerinde araştırma geliştirmeye daha fazla fon ayırıyor. 

Fintech Startup Büyümesinde Risk Sermayesinin Rolü Nedir?

fintech

Yeni nesil işletmelerin, geleneksel iş modellerine nazaran özgün yada inovatif fikirlere sahip girişimler, yenilikçi iş modellerin ortaya çıkması, iş süreçlerinin faaliyete geçirme gibi ihtiyaç duyulan noktalarda finansal kaynak seçenekleri oldukça fazla çeşitlendi. 

Risk sermayesinin temeli oluşturan, fikirlerin önemsenmesi, riski göze alma ve uzun vadeli yatırım düşüncesi olan yeni girişimcileri bir araya getirme düşüncesidir. İş süreçlerinde aktif rol oynayan finansal kaynaktır.

Finansal kaynağın risk sermayesi işleyiş bakımından geleneksel kredi seçeneklerinden farklıdır. Fintech startup, girişimcilerin ihtiyaç olarak hissettiği finansalların karşılanmasında uygun ve etkin çözümlerin ortaya çıkmasına imkan sağlar. Özel sermaye yatırım olarak da bilinen risk sermayesi, büyümeyi hedef alan firmalar ile yeni kurulmuş olan firmaların finansman ihtiyacını karşılamak isteyen girişimci ve işletmelere yöneliktir. Kredi finansmanı olarak görülmemeli. 

Yeni kurulmuş ve büyümek isteyen firmalar, yatırım alan ya da girişimciler risk sermayesi şirketlere kredilerde olduğu gibi aylık geri ödeme yapmazlar. Bu tür sermayede, şirket ya da bireysel yatırımcı tarafından sağlanmış olan fonların uzun vadede büyüyebilecek girişimciler açısından genişletilmesi, yatırımda bulunan girişimci ya da işletmenin başarılı bir şekilde uzun vadede önemli kazançlar elde edilmesini amaçlar. 

Girişimci ya da işletmeler iş süreçlerinden farklı olarak risk sermayesini gerçekleştirebilir. Risk sermayesinde çeşitlendirme şu şekilde sıralanabilir:

  • Proje aşamasında gerçekleşen finans, iş sürecinin ilk basamağıdır. Fikir aşaması diyebiliriz. Fakat henüz faaliyet aşamasında değildir. Bu aşamadaki sermayeye çekirdek sermaye de denebilir.
  • Başlangıç aşamasında girişim fikri piyasaya henüz çıkmamıştır. Hizmet ve ürün için araştırma ve geliştirme çalışmalarının yer aldığı aşamadır.
  • Üretim ve pazara giriş aşaması. İşletme ürün ya da hizmeti ortaya koymuştur. Fakat ticari üretim ve pazarlama süreci için ek fona ihtiyaç duyar. 
  • Pazar içinde tutunma aşamasında, belli bir pazar payına ulaşılmıştır. Ürün ve hizmet sunan işletmelerin halka arzı için gerek duyduğu fonlama aşamasıdır.

Risk sermayesinin girişimci ya da şirket açısından avantajları mevcuttur. Başarılı olma durumunda yüksek tutarda kazançlar elde edilebilir. Buna ilave olarak risk sermayesi, girişimciler ve yeni işletmeler için iş süreçlerinin etkin ve başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlar.  Geleneksel finansman biçiminden ayrı olarak risk sermayesi, doğrudan iş sürecine odaklanır. 

Risk sermayesi tarafından sağlanan avantajlara nazarın dezavantajlar da mevcut durumdadır. Yüksek riskli bir yatırım aracıdır. Yatırım yapacak girişimci ya da işletmeler araştırma yapmadan girişimde bulunmamalı.

Gerekli kaynak ve araçlara, gerekli değerlendirmeleri yapacak uzmanlık ve bilgilere sahip olmaları gerekir. lakin sahih olunan bu bilgi ve tecrübeler, risk sermaye açısından yatırımcılar adına her zaman kazanç anlamına gelmez. Dolayısı ile risk sermayesi, birden fazla işletmeye yatırım gerçekleşmesini gerektirebilir. Bu durumda risk çeşitlendirmesi seçeneği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN