Geleceğin Hareketlilik Teknolojilerine Yatırım Elektrikli Araçlar ve Otonom Sürüş

Baş döndürücü bir hızla gelişen teknoloji, bireylerin ve toplumların geleceğini de şekillendiriyor. Yaşam biçimlerinde, ihtiyaçlarında tamamen değişme yaşayan insanlar yeni duruma ayak uydurmaya çalışıyor. En temel ihtiyaçtan günlük hayattaki alışkanlıklara varıncaya kadar birçok noktada hayatın içinde olan geleceğin teknolojileri ile yaşam biçimi farklılaşıyor.

Tamamen ortadan kalkıyor veya yerini tahmin edilmeyecek düzeyde yeni alışkanlıklar alıyor. Geleceğin hareketlilik teknolojilerinde elektrikli araçlar da yerini almaya başladı. Geleceğin hareketlilik teknolojilerinde, şehirler, ulaşım sistemleri, paylaşım servisleri, bağlantılı teknolojiler, robotik çizimler ve otonom çözümler ve daha birçok çözümler hayatımızın bir parçası olmaya başladı.

İnsanoğlunun var olduğu günden beri temel ihtiyaçlarını karşılamak için, bereketli topraklarda hayallerin peşinde koşarak sürekli olarak bir hareketlilik içinde olmuştur. Tekerleğin hikâyesi ile başlayan hareketlilik ihtiyacı, günümüze gelinceye kadar evrim değiştirmiş 19.yüzyılda ulaşım araçları, 20.yüzyılda ise trafik ve çözüm ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Son yüzyılda ise akıllı ulaşım sistemleri ile süren ulaşım yönetimi ve çözüm yöntemleri, geleceğin hareketlilik teknolojilerinde ulaşım araçlarının devrimini karşımıza çıkardı. Ulaşım sektöründe hizmet sunan şirketler, yüzyıllardır araç üretenler ve ulaşım otoriteleri, gelişen teknolojinin getirmiş olduğu yenilikler ile dönüşüm içine girdi. Ortaya çıkan bu devrim niteliğindeki gelişmeler artık otomotiv sektöre ve bu sektörde yer alan şirketleri de teknoloji şirketine dönüştürdü. Bu dönüşüm gelecek zamanlarda insanlığa neyi gösterecek?

Konuşan Yollar, Konuşan Araçlar Otonom Sürüş

geleceğin hareketlilik teknolojisi

Her geçen hızla değişen ve gelişen teknoloji, otomotiv sektöründe ve Akıllı Ulaşım Sistemlerinde yeni özellikler ve çözümler getirmeye devam ediyor. Sürücü bilgilendirmeden kaza uyarı sistemlerine varıncaya kadar her şeyi kapsayan araç teknolojileri, araçlar için her zamankinden farklı olarak insansız ve akıllı kullanım hale gelmeye başladı.

Otomotiv sektörü ve araç üreticileri, sensör ve haberleşme teknolojileri ile daha güvenli, çevreci ve verimli yolculuklar sunmanın yanı sıra teknoloji ve servis sağlayıcıları ile rekabet ederek yeni pazarlara sahip oldular. Teknolojik gelişmeler ulaşımda karşılaşılan problemleri çözmede son yıllarda öne çıkıyor.

Düşük karbonlu hareketlilik, ulaşım türlerinin çeşitli olması ve erişilebilirlik bakımından birçok noktada kullanılan yeni teknolojiler ile hayatı kolaylaştırarak yerel yönetimler için önemli hedefler arasında yer alıyor. Geleceğin hareketlilik teknolojilerinde akıllı hareket ve elektrikli araçlar yeni sayılabilecek kavramlar.

Fakat star-uplar, yerel yönetim ve sivil toplum örgütleri tarafından birçok sorunun hızlı ve verimli çözümü olarak görülmekte. Enerji tüketimi, trafik ve atık yönetiminde akıllı ve robotik çözümlerin daha verimli ve sürdürebilir sonuç verdiği görülüyor. İnsan müdahalesi gerektiren çözümlerden daha verimli olarak kullanılan akıllı çözümler maliyetleri de en aza indiriyor. 

Hareketlilik teknolojilerine yatırım, akıllı çözümler diğer bir açıklama ile yenilikler, daha çok bilgi ve iletişim teknolojileri gerektiriyor. Akıllı çözümlerin ulaşım sistemlerine daha fazla entegre edilmesi gerekiyor. Tüm bunlar trafik sorunlarını en aza indirerek trafikte optimizasyon sağlıyor.

Güvenlik kameraları, şehrin farklı yerlerine yerleştirilen ekranlar, telefon uygulamaları hayatımızda yer alıyor. Her geçen gün artan nüfus beraberinde şehirlerde çözülmesi gereken problemleri de yanında getiriyor. Şehir hayatının kolaylaştırılması ve herkese fırsat eşitliğinin sağlanması için çevrenin korunması ve kaynakların da sürdürülebilir şekilde kullanılması gerekir. 

Şehirlerde, özellikle çevrenin korunması insan sağlığı ve güvenliği açısından önemlidir. Bu tür problemlerin kaynağına bakıldığında en çok problem yaratan sektörün başında otomotiv sektörünün geldiği görülür. Her geçen artan araç sayısı trafik ve buna bağlı olarak ortaya çıkan farklı problemler elektrikli araçlar ve otonom sürüşü ön plana çıkarıyor. Trafiğe bağlı olarak ön plana çıkan yol güvenliği, hava kirliliği ve gürültü gibi problemlere ilaveten trafikte geçen süre, ulaşım sistemlerinden herkesin yararlanamaması gibi birçok sorunun hareket kaynaklı olduğu görülüyor. 

Hareketlilikte Yaşanan Sıkıntılar ve Elektrikli Araç Devrimi

elektrikli araçlar

İnsanlar var olduğu müddetçe, insan ve ekonomik faaliyetlerin sürekliliği de var olacaktır. Ulaşım temel ihtiyaçlardan bir olmasından dolayı, yerel kalkınmadan sosyal adalete kadar birçok noktada fayda sunmaktadır. Ayrıca bireysel olarak kullanılan motorlu araçlardaki yolculuk, trafik sıkışıklığına hızlı trafik akışının sağlanmamasına, yol alt yapısında yeni yatırımlara sebep olarak eko sistemin de parçalanması, fosil yakıt tüketiminin sera gazına sebep olması dolayısı ile artan hava kirliliği biri daha birçok sorun gün yüzüne çıkmaktadır. 

Trafik sıkışıklığının şehirlerde halk sağlığına ve yaşam kalitesine olan olumsuz etkilerinin yanı sıra ekonomik yönden de kayıplara yol açıyor. Bireysel araç sahiplerinin gelişmiş ve nitelikli toplu taşıma sistemlerini tercih etmesi ne temel ihtiyaçlarından biridir.

Hareketlilikte yaşanan karmaşık sorunların çözümüne ilişkin ilerleyen yıllarda geleceğin hareketlilik teknolojilerine uygun elektrikli araçlar ve bütünleşik ulaşım sistemlerinin etkin ve kapsayıcı bir biçimde sağlanması gerekir. Bu yönden bakıldığında yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar geleceğin hareketlilik teknolojisi olarak adlandırılan elektrikli araçların bulunduğu sektöre yönelmeleri tercih sebebi olabilir. 

Araç Endüstrisinde Beklenen Yenilikler Elektrikli Araçlar Ve Otonom Sürüş

konuşan araçlar otonom sürüş

Her geçen gün yeni teknolojiler ve yenilikler araç endüstrisinde de dikkat çekiyor. 2023 yılından sonraki yıllar bu açıdan önemli olacak. Günden güne elektrikli araçların artması, otonom sürüş teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve daha birçok yenilik, araç endüstrisinde devrim niteliği kazanıyor. Geleceğin hareketlilik teknolojileri için ön plana çıkacak teknolojiler;

  • Elektrikli Araçlar: son yıllarda popülerlik derecesini artıran elektrikli araçlar çevre dostu olarak ön plana çıkarken, düşük maliyetli ve sessiz olmaları ile oldukça fazla tercih ediliyor. İlerleyen yıllarda elektrikli araçların Pazar payı daha büyüyerek yatırımcılar için cazip fırsatlar sunacaktır. Birçok yeni modelin piyasaya girmesi ile araç endüstrisinde rekabet ortamı oluşacaktır. Avantaj sağlamanın yanı sıra elektrikli araçların dezavantajları da mevcuttur. Yeterli şarj altyapısının yetersiz olması, yeni şarj istasyonlarının ve hızlı şarj teknolojilerinin artması elektrikli araçların kullanımı da artıracaktır.
  • Otonom Sürüş: araç endüstrisinde hızla gelişen alandan biri olan otonom sürüş, sürücünün araç kontrolünü kolaylaştırarak otomatik hale getiriyor. Bu sayede sürücüler için sürüş güvenliği artıyor. İlerleyen süreçlerde piyasaya girecek birçok araç modeli otonom sürüş teknolojileri ile donatılmış olacak.  Yapay zekâ tabanlı sesi asistanlar sürücülerin sürüş alışkanlıklarını değiştirerek, sürücülerin birçok görevini otomatik hale getirerek yardımcısı olacak. 
  • Bağlantılı Araçlar: ilerleyen süreçlerde araçlar arasındaki bağlantılar da güçlenecek. Sürücüler için sürüş güvenliğinin artması, yolcuların araç içindeki deneyimlerini geliştirme amacı ile kullanılacaktır. Trafikte hareket halinde olan araçlar birbirleri ile iletişim kurarak, trafikte ortaya çıkan engel ve kazaları birbirlerine bildirebilecek.  Bu kapsamda araçlar akıllı cihazlarla daha fazla entegre olmuş olacak. Trafiğe çıkan yeni araç modelleri, akıllı telefon ile entegre edilerek telefondaki mevcut uygulama ile araç içinde kullanımı kolaylaşacak. Böylelikle yolcular seyahat esnasında araç içinde müzik dinlemek, hava durumunu öğrenmek ya da navigasyon kullanmak gibi aktivitelerini daha kolay gerçekleştirebilecek. 
  • Güvenlik Teknolojileri: Otomobil endüstrisinde en önemli amaç, sürücü ve yolcu güvenliğini ön plana çıkarmaktır. Her geçen gün güvenlik teknolojileri daha da gelişiyor. Sürücü hatalarını azaltmak amacı ile daha fazla sensör ve kamera ile araçlar donatılıyor. Böylelikle çevre sürücüler tarafından daha iyi takip edilerek olası kazaların önüne geçilmiş oluyor. 

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN