Gelişen Ekonomilerde Dijital Bankacılığın Geleceği Nedir?

Gelişen ekonomiler beraberinde yeni nesil bankacılığı da geliştiriyor. Gelecekteki bankacılık anlayışı günümüzün bankacılık anlayışı ile taban tabana farklılık gösterirken, banka şubeleri de dönüşüm gösterecektir. Zira bankacılıkta yer alan iş yapma modelleri sürekli olarak değişim gösterecektir. Yapılan araştırmalar da bunu gözler önüne seriyor. 

Belli bir süre sonra bankacılıktaki yeni dönemin izleri daha sık görülmekle beraber sürekli olarak da değişim içinde olacaktır. Hali hazırda tüm bankalar alternatif dağıtım kanallarını aktif bir şekilde kullanıyor.

Dağıtım kanallarının birçoğu akıllı cihazlara inmiş durumda, fakat bu gelecek için yeterli görünmüyor. Gelecekte daha etkin ve koordineli bir stratejisi yürütülecektir.

Bu stratejilerin başında ise gerçek zamanlı etkinlik yöntemleri gibi etkili operasyonları yer alarak entegreli çoklu kanal anlayışı ile devam edecektir. Bunun yanı sıra gelişmiş dijital danışmanlık sistemi ile avatar sistemi ile kişiye özel finans danışmanlık hizmetini verilmesi de uçuk fikir olarak algılanmamalı.

Dijital Bankacılık Çözümleri Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Mali Boşlukları Nasıl Kapatıyor?

dijital

Finans sektörünün dinamiklerinden olan dijital bankalar önemli bir yere sahip. Son yıllarda öne geçen dijitalleşme trendleri gelişmekte olan ülkelerin mali boşluklarını da kapatıyor. Dijital bankacılık ile üretilen çözümler, geleneksel bankacılık anlayışından farklı bir görünüme bürünmüştür.

Hizmet pazarlaması açısından dijitalleşme finansal teknolojilerin sonuçlarını müşteri deneyimlerine yansıtıyor. Hizmet pazarlamasını etkin bir şekilde kullanarak etkin çözümler üreterek mali boşlukları kapatmayı amaçlıyor. 

Dünya genelinde yaşanan kriz sonrası, düzenleyici reformlara yönelik tartışmalar daha ziyade gelişmiş ekonomiler üzerine yoğunlaşırken, gelişmekte olan ekonomilerde gerçekleşen reformlar ve bu reformların bankacılık sektörü üzerindeki istikrarı öne çıkmıştır.

Tüm ülkelerde yer alan dijital bankacılık sistemlerini sürekli olarak iyileştirilmesi için kritik öneme sahip olan düzenleme ve denetleme faaliyetleri, oyunun kuralları ve bunların nasıl uygulanacakları hakkındaki politikaların katkıda bulunması ile mali boşlukların giderilmesi sağlanabilir. 

Gelişen Piyasalarda Dijital Bankacılığın Benzersiz Zorlukları Ve Fırsatları Nelerdir?

Gelişen piyasalarda dijital bankacılık bazı zorluklarla karşılaşabiliyor. Uygulamaların sunmuş olduğu zorlukların başında üst düzey güvenlik önlemleri gelir. Her ne kadar veriler üst düzey güvenlik önlemleri ile koruna da zaman zaman ortaya bazı problemler çıkabiliyor.

Birkaç aşamalı doğrulama yöntemi ile alınan önlemlerden yararlanılarak güvenlik açığı nedeni ile olumsuz deneyim yaşama ihtimali azalabilir.

Gerçekleşen servis güncellemelerin kısa süreli erişim sorunun yaşanması. Dijital bankacılıkta birçok işlem hızlı bir şekilde tamamlanabilir. Fakat bazen fiziki şubeye giderek belge ibrazı gerekebilir. Bundan dolayı uygulamaların bazı durumlarda yetersiz kaldığı görülür. 

Dijital bankacılığın sunmuş olduğu mobil bankacılığı kullanmak için akıllı cihaza ve internet bağlantısına ihtiyaç duyulur. Cihazda veya internet bağlantısında herhangi bir problem oluşursa uygulamaya erişmek imkansız hale gelir. 

Her ne kadar gelişen piyasalarda dijital bankacılık ile ilgili zorluklar bulunsa da, kullanıcısına birçok fırsatlar sunuyor. Zaman ve mekan gerekmeksizin bankacılık işlemlerini gerçekleştirme fırsatı sunar. Kredi başvurusu yapmak için hesaplar ile ilgili işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için fırsatlar sunar. 

Güvenli ve hızlı bir şekilde para transfer işlemlerine imkan tanır. Her türlü fatura ödemeleri online şeklinde yapılabilir. Dijital bankacılık anlayışı ile mobil uygulamalar ve internet bankacılığı aracılığı ile her an her yerde banka işlemleri rahat bir şekilde yapılır. Günümüzün popüler ödeme yöntemlerini kullanarak banka hizmetlerinde öne çıkar.

Gelişen Ekonomilerde Dijital Bankacılık Aracılığıyla Finansal Katılım Nasıl Teşvik Edilebilir?

dijital bankacılık

Finansal katılım bankacılığında yaşanan dijital adaptasyon ile gelişen ekonomilerde dijital bankacılık da öne çıkıyor. Gelişen ekonomilerde dijital bankacılık kullanımı ile finansal katılım için müşteri tipleri öne çıkıyor.

Teşvik etme açısından katılım bankaları, dijital bankacılık uygulamalarını hem bireysel açıdan hem de kurumsal açıdan bakarak adapte edilmesiyle gerçekleşir. Müşterilere sunulan dijital seçenekler çeşitlendirilerek finansal katılıma teşvik edilebilir.

Dijital bankacılık yönünden internet bankacılığı ve mobil bankacılık diye iki ayrı şekilde planlama yapılmalı. İnternet bankacılığına nazaran mobil bankacılık daha fazla kullanıldığı göz ardı edilmemeli. bunun yanı sıra mobil bankacılıkta her telefon modeline göre adaptasyon sağlanarak yüklenebilir olması da ayrı bir husustur. 

Finansal katılımın teşviki için, bankacılık tarafından beklenen hizmetler, TKBB tarafından öne sürülen veriler ve işlemlerin göz önüne alınması gereken işlemlerdir.

Bu işlemler, yatırım, para transferleri, ödeme, kredi kartı, finansal olmayan işlemler olarak sıralayabiliriz. Bu noktada katılım bankalarının önemsemesi gereken husus, e işlemler ile e hizmetlerin içeriğinde yer alan islami şartlar ve islami bankacılık prensiplerinin uygun olması yatar.

Gelişen ekonomilerde dijital bankacılık açısından finansal katılımın teşvik edilmesi için beklenen faydanın da göz önünde bulundurulması gereken husustur. Katılım bankalarında yaşanan yeni müşteri kazanma ve erişim sorunlarının dijital bankacılık yardımı ile aşılması tahmin edilir.

Bu sayede sektörün ilerleyen zamanlarda büyümesi hedeflenir. İslami bankacılık modellerinde küresel yönden gelişim göstermesi, finans modellerinin konvansiyonel modeller içerisinde daha güçlü bir şekilde rekabet edebilir hale gelmesi ile teşvik edilebilir. 

Öte yandan, küresel dijital ekonomilerde yaşanan hızlı ilerleme, finansal katılımların dijital adaptasyon süreçlerine etki ederek süreçlerine hızlılık katmış ve bu süreçleri zorunla hale getirmiştir. Rekabet açısından dijital katılım bankacılığı araç olmuştur.

Müşterilerin faizsiz bankacılık sistemlerine olan erişimlerinde yaşanan sıkıntılar uzaktan erişim yolu ile giderilerek daha teşvik sağlanmıştır. Bu sayede sıkıntıları uzaktan erişim yolu ile çözmek daha rahat hale gelmiştir.

Bu amaçla sektöre yeni girecek olanların özellikle islami finans kuruluşların dijital adaptasyonları tamamlanarak giriş yapmaları avantaj olarak sağlanarak teşvik edilebilecektir. 

Gelişmiş Ülkeler, Gelişmekte Olan Ekonomilerdeki Dijital Bankacılık Girişimlerinden Hangi Dersleri Alabilir?

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde son dönemlerde ortaya çıkan hızlı gelişmelerin yanı sıra, internetin insan hayatındaki yeri her geçen gün pek çok alana yayılması, ticari faaliyetlerin dolayısı ile ekonominin de dijitalleşmesine neden olmuştur.

Öne çıkan yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin yoğun bir şekilde kullanılmaya başlaması, günümüz ekonomisi ve toplum düzeni bakımından internet çağını öne çıkarmıştır. 

Yeni ekonomi düzeni ve dijital son yılların en çok konuşulan terimleri olarak öne çıkıyor. Her kişiye göre farklı anlam yüklenen bu kavramlar, kişiden kişiye göre değişebilmekte. Bazıları için e ticaret, bazıları için bir tür bilgisayar uygulamaları, bazıları içinse işletmelerin bilgisayarlaşması anlamına geliyor.

Gelişmiş ülkeler bu noktada gelişmekte olan ekonomilerdeki değişimleri göz önünde bulundurarak dijital bankacılık girişimleri yönünden müşteri beklentilerini gerçekleştirici noktasında ders alabilir. Kavramlar ekonomideki iktisadi hayatın temel yapı taşlarını oluşturur. 

Gelişmekte olan ekonomiler, içinde bulunduğu sektörde işletmelerin de yapı ve işleyişlerinde dijital bankacılık girişimlerini barındırmalı. Yaşanan dijital gelişmelerden etkilenerek değişimlerin benimsenmesi gerekir.

Ortaya çıkan bu değişimlerdeki temel özellik iletişim ile birlikte bilgisayar teknolojisin yoğun bir şekilde kullanılmasına ilişkin bilgi oluşturma ve bilgi kullanımını kendilerine ders olarak görmeleri gerekir. 

Gelişen Ekonomilerde Dijital Bankacılık Sürdürülebilir Ve Ölçeklenebilir Mi?

Gelişen ekonomilerde geleneksel olarak algılanan iş modellerinde, tüketici davranışları ve beklentiler hızlı bir şekilde dijitalleşiyor. Sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir dijital bankacılık için gelişen ekonomiler bu sürece ayak uydurmak zorunda.

Banka şubelerine ihtiyaç duyulmadan internet bankacılığı, mobil bankacılık ya da akıllı cihazlardan gerçekleşen işlemleri gerçekleştirmek mümkün. 

Sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir dijital bankacılık için yeni yasal düzenlemelerin ve internet kullanımının yaygınlaştırılması gerekir. Bu sayede hesap açılışı, para transferlerini gerçekleşmesi, fatura ödemeleri gibi işlemler için büyük oranda internet bankacılığı ve mobil bankacılık gibi kanallara ihtiyaç duyulur. 

Dijitalleşmenin insanlara sağladığı konfor ile birlikte, doğa dostu uygulamaların da önü açılarak sürdürülebilir bir dünya için sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir dijital bankacılık gelişen ekonomiler için bir zorunluluktur. 

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN