Girişimci Olarak İş-Yaşam Dengesini Nasıl Korursunuz?

Girişimci olarak iş – yaşam dengesi nasıl korunulabilir? Girişimcilerin iş hayatı ile özel yaşantısını denge pozisyonunda sürdürebilmesi için hem fiziksel hem de zihinsel sağlığının korunabilmesi önemlidir. Dengeli bir yaşamda artan iş yükünden kaynaklı olarak oluşabilecek stres ve buna bağlı tükenmişlik sendromu gibi psikolojik rahatsızlıkların önüne geçilir.

Sağlık sorunlarını minimize hale getirerek sosyal hayattaki insan ilişkilerini kuvvetlendirmek için denge oldukça önemlidir. Temelinde uzun vadede başarı elde etmiş girişimcinin iş ve yaşam dengesini sağlıklı şekilde sürdürebildiği de bilinir.

Tükenmişliğin beraberinde getirdiği aşırı ve yoğun stresle birlikte yapılan işe odaklanamama ve bir süre sonra tamamen terk etme gibi eğilimler görülebilir. Bu süreçte dengeli bir yaşam tarzı oluşturmak aslında hem iş motivasyonunu arttırır hem de yaratıcılığı geliştirir.

Her zaman için verimli ve yaratıcı olmak isteyen bir girişimcinin dengeyi sağlamakta zorlandığı süreçte dikkat ettiği bazı hususlar bulunur. Bu hususlardan ilki zamanı doğru yönetebilmektir.

Acil olan ve acil olmayan işler planlanır. Günlük, haftalık ve aylık plan listesine göre hareket edilir. Girişimci çalışma saatleri belli olmadığında iş ve özel hayat dengesini yitirebilir.

Bu sebeple çalışma saatlerinin belirlenmesi rutinlerin oluşturulması ve kişisel yaşantıya da önem verilerek bazı özel hobiler edinilmesi de gerekir. Doğru bir sınırlandırma iş yaşamında denge pozisyonunu elde edebilmeyi sağlar. Peki zaman yönetimi konusunda bir girişimci ne yapabilir?

İş ve yaşam dengesini koruyabilmek için zaman yönetimi konusunu dikkate almak önemlidir. Günlük küçük hedefler belirleyerek sadece önemli olana odaklanmak, acil görevler yerine getirildikten sonra kısa molalarla psikolojik sağlığı pekiştirici bazı aktivitelerde bulunmak değerlidir.

Burada amaç işin kalitesini arttırıp sürdürülebilir hale getirmeyi sağlarken hayat dengesini kaybetmeden süreci uzun vadede sağlıklı şekilde yönetebilmektir.

Girişimcilerin Refahı Açısından İş-Yaşam Dengesi Neden Önemlidir?

girişimci

Girişimcilerin refahı açısından iş – yaşam dengesi neden önemlidir? Girişimcilik faaliyetlerinde bulunan bir kişinin iş yükü bir kurumda çalışan elemana göre daha fazladır. Tüm süreçten sorumlu olan girişimcinin hem zihinsel hem de fiziksel denge pozisyonunu her an koruması gerekir.

İşin uzun süreli halinde tutulabilmesi için önemli olan bu konu zamanla uzun vadede başarıyı getirecektir. Duygusal olarak kendi motivasyonumu yaratabilmiş kişiler stresle rahatlıkla başa çıkabilir. Girişimcinin dikkat etmesi gereken en önemli konu aslında markanın veya yapılan işin tanınır hale gelmesinden önce duygusal ve fiziksel olarak refahın sağlanabilmesidir.

Zorluklarla baş edebilme güdüsü ne kadar kuvvetlenirse uzun vadede başarı bir o kadar beraberinde gelecektir. Elbette ki bu süreçte refahı sağlayabilmek için bazı özel anlar yaratabilmekte gerekir.

İş yaşamından tatmin olabilmek için motivasyonu arttırıcı etkinlikler düzenlenebilir. Kişisel gelişim uygulamalarına ve bireysel hobilere dikkat edilebilir.

İş yaşantısı ile aile yaşantısının da dengeli olarak gitmesi stresle baş edebilmekte oldukça önemlidir. Hem zihinsel sağlığı kuvvetlendirmek hem de fiziksel açıdan yeterli hale gelebilmek için bir girişimcinin iş ve yaşam dengesine sahip olması oldukça önemlidir.

Yetersiz bir uyku sağlıksız bir beslenme düzeni farkında olmadan yoğun iş temposunda, aksaklıklara ve daha ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir.

Girişimciler Dengeyi Sağlamak İçin Hangi Stratejileri Ve Sınırları Uygulayabilir?

Girişimciler dengeyi sağlamak için hangi stratejileri ve sınırları uygulayabilir? Her girişimcinin kendine özel bir hayata bakış açısı ve ayakta durabilme planı bulunur. Yaşam standartları, sosyo-ekonomik durum, kaygı ve stres seviyesi ve hayata bakış açısı girişimcinin dengeyi sağlamakta kendine özel bir tarz benimsemesine de sebep olur.

Ancak konuya genel açıdan yaklaşmak gerekirse; bir girişimcinin iş ve yaşam dengesini sağlamak için kullandığı pratik ve uygulanabilir stratejiler bulunur. Bu stratejilerden ilki iş hayatında düzeni sağlayabilmek için her gün düzenli olarak egzersiz faaliyetlerinde bulunmak hem fiziksel hem zihinsel sağlık korumak için oldukça değerlidir.

İş yükünü hafifletmeyi sağlayacak güvenilir kişiler bulmakta bu süreçte önemlidir. Kimileri buna sağ kol diyebilir. Her şeyin karmaşıklaştığı veya çıkmazsa girdiği anda destek olacak bir uzmanın varlığı da değerlidir.

Bir girişimcinin her zaman sınırları bulunmalı, çalışma saatleri ile özel hayatı net çizgilerle birbirinden ayrılmalı. Elbette ki zaman yönetiminde zorlanmanın en büyük sebebi esnek çalışma saatlerini benimsemiş olmaktır.

Her yerden yönetebilmek kaygısı ile eşgüdümlü olarak gelişen bu süreçte bireysel olarak belirlenen sınırlar denge pozisyonu oluşturmayı sağlar. Bu durum sürecin daha kolay atlatabilmesi için değerlidir.

Konuyu daha da kişiselleştirmek gerekirse mükemmeliyetçi fikre sahip bir girişimcinin iş ve kişisel yaşamda denge kurabilmesi daha zor hale gelir her zaman için hata payı bırakılmalı, sosyal yönden destek almaya fırsat sunulmalı, müşteriden gelecek geri bildirim dikkate alınmalıdır.

Zaman Yönetimi Ve Önceliklendirme Teknikleri Girişimcilere Nasıl Yardımcı Olabilir?

Zaman yönetimi ve önceliklendirme teknikleri girişimcilere nasıl yardımcı olabilir? Zaman yönetimi girişimcinin iş ve yaşam dengesini kurabilmesinde oldukça kıymetlidir. Önceliklendirme teknikleri ise daha çok önemli olanların ve acil durumların ertelenmeden zamanında yapılmasını sağlayan bir sistemi geliştirmeyi sağlar.

Günlük bir plan oluşturmak ve bu plan doğrultusunda hareket etmek günü daha verimli geçirebilmeyi sağlar.  Aslında bu sayede kişi önemli olan şeyleri ertelemeden zamanında yaparak iş yükünü de hafifletmiş olur.

Girişimcilerinin çoğunun gözden kaçırdığı bir başka nokta zamanı yönetebilmek için işleri bölümleme tekniğidir. Oldukça büyük ve yüklü görülen projeleri daha küçük parçalara ayırarak adım stratejisi belirlenebilir.

Her zaman için acil ve önemli görevler ile daha sonradan yapılabilen ertelenebilir. Görevler birbirinden ayrıştırılmalı ve tek bir göreve odaklanmalıdır. Aynı zaman diliminde çoklu görevlere yönelen kişinin verimliliği otomatik olarak azalır.

Bu durumda işin daha hızlı bitmesi mümkünken daha da uzayabilir. Her zaman işe sabah erken başlayan o günden daha çok verim elde eder. Bazı girişimcilerin 24 saati 48 saate çıkarma serüvenlerindeki bu anlayışın sebebi erken kalkarak işleri başlatmada saklıdır.

Etkili bir iletişim kurabilmek, gerekli olana odaklanmak, zamanı doğru yönlendirebilmek, zamanı verimsizleştirecek ayrıntıları ortadan kaldırmakta girişimcilerin faydalandığı yöntemler arasındadır.

İş-Yaşam Dengesinde Ustalaşmış Girişimcilerin Kişisel Hikayelerini Paylaşabilir Misiniz?

girişimcilikte başarı

İş – yaşam dengesinde ustalaşmış girişimciler hemen hemen her yerde karşılaşılabilen popüler isimler arasında olabileceği gibi küçük bir işletme iken kendini geliştirmiş, denge pozisyonu oluşturmuş ve geniş kitlelere hitap eden kişilerden de olabilir.

Bu konuya örnek olarak ilk akla gelen isim ünlü mühendis Elon Musk’tır. Tesla’nın kurucusu Elon Musk her zaman yoğun bir iş temposuna sahip olsa da iş – yaşam dengesini oldukça kaliteli bir zemine oturtabilmiştir.

Genç denebilecek bir yaşta büyük bir servete ulaşan Elon Musk’ın çalışma saatlerini doğru şekilde planladığı, ailesiyle zaman geçirilecek saatler ile iş saatlerini birbirinden ayırdığı biliniyor. Elon Musk yalnızca bir girişimci ya da servete sahip büyük bir iş adamı değil özel zevkleri ile de tanınan, kaliteye değer veren ve etrafındaki insanlarla iletişimi kuvvetli bir kişi olarakta biliniyor.

Uzaya yolculuk, elektrikli araçlar… onun en çok ilgisini çeken birkaç hobisi arasında yerini alıyor.

Denge Arayan Girişimciler İçin Ruh Sağlığı Hususları Nelerdir?

Denge arayan girişimciler için ruh sağlığı ne kadar önemlidir? Bir girişimcinin günü doğru yönetebilmesi ve belirsizliği ortadan kaldırabilmesi için ruh sağlığı oldukça önemlidir. Stres yönetimi konusunda ustalaşmış bir girişimcinin kendini doğru ifade edebilmesi için öncelikle hayatındaki her sürece hakim olması gerekir.

Stresi azaltabilmek için bazı sportif aktivitelere yönelenilebilir. Ruh sağlığını korumayı sağlayacak püf noktalardan bir diğeri sosyal çevredir. İş ortakları veya aile bu süreçte bir terapist görevi üstlenebilir.

Yaşanan her türlü sıkıntıyı doğru ve samimi bir iletişimde atlatabilmenin yolu oldukça fazladır. İşin yoğunluğunu hafifletmeyi sağlayacak her türlü mantıklı adım bu süreçte ruhsal olarak yıpranmayı önler. Sosyal açıdan bağlantıları kuvvetli bir kişinin girişimcilik faaliyetlerinde kendini daha iyi ifade edebildiği ortaya konmuş bir gerçektir.

Zamanını iyi yöneten ruhsal sağlığına değer verendir. Stresi hayatından çıkaran bir kişi denge kurmayı öğrenebilmiştir. Zamanı verimli kullanan iş yükünü hafifletebilir ve sınırlarını rahat şekilde oluşturabilir.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN