İnovasyon Ve Yaratıcılık İle Girişimcilik

Teknoloji yatırımları yapabilmek için bu yatırımı oluşturacak teknolojiyi, üç farklı etmen ile elde etmek mümkündür. Bu üç ana etmen için başlıklar inovasyon, yaratıcılık ve girişimciliktir. İnovasyon ve yaratıcılık birbiriyle hem ilişkili hem de farklı kavramlar olurken, girişimcilik her ikisiyle de ilişkili bir yapıya sahiptir. Size bu kavramların her birini açıklamaya ve sonrasında da aralarındaki fark ya da ilişkileri açıklamaya çalışacağım.

İnovasyon Nedir?

İnovasyon nedir?

İnovasyon, Yunancada “kaintomia” ya da Latincede “inovatus” kelimelerinden türetilmiş bir kelimedir. Bu kelimenin Türkçe karşılığı “yenilik” gibi bir anlama gelse de aslında tam olarak bir kelime ile ifade etmek mümkün değildir. Çünkü inovasyon sadece yeni bir şey bulma olarak nitelendirilemez. İnovasyon yapılırken, aslında var olan bir ürün ya da fikir geliştirilir, bir şeyler eklenir ve bu değişim sayesinde insanların ihtiyaçları giderilirken, bu hedef için çalışmalar gerçeğe aktarılır. 

İnovasyon sayesinde toplumda ve ekonomide daha güçlü sonuçlar ortaya çıkması beklenirken, inovatif düşünce aslında yaratıcı fikrin ticari bir zekaya dönüşmesini ifade eder. İnovasyon yapmak için ürün inovasyonu, hizmet inovasyonu, süreç inovasyonu ve pazarlama inovasyonu gibi çeşitler tercih edilebilir. Kısaca bu inovasyonlardan da bahsetmek gerekirse;

  • Ürün inovasyonu yeni bir ürünü üretmek tense, var olan ürünün daha kaliteli ve üstün hale getirilerek, yeni faydalar ile pazara sunulmasıdır. Yani örnek olarak yoğurdu kovada üretmektense, içinde çırpıcısı bulunan bir kapta üreterek, daha kolay ayran yapmayı sağlayacak bir ürün geliştirmek inovasyondur.
  • Hizmet inovasyonu ise herhangi bir hizmetin tüketici veya işletme için daha faydalı hale getirilmesidir. Özellikle son yıllarda sıklıkla görülen alışveriş uygulamaları, var olan alışveriş hizmetini daha kolaylaştırdığı için hem tüketici hem işletme açısından bir inovasyon sağlamıştır.
  • Süreç inovasyonu ise kişiler veya firmalar için zaman tasarrufu sağlayarak, müşteri memnuniyetini artıracak ve talepleri daha hızlı karşılayacak ürün ve hizmet teknolojileri geliştirmektir.
  • Pazarlama inovasyonu ise müşteriye sunulan ürün ya da hizmette memnuniyeti daha fazla arttırarak, sürdürülebilir bir yapı elde etmek için pazarlamayı geliştirmek olarak kabul edilir.

Yaratıcılık Nedir?

Yaratıcılık nedir?

İnovasyon kavramını açıkladıktan sonra yaratıcılık kavramından bahsetmek de mümkündür. Yaratıcılık, kişinin bir özelliği olmakla birlikte çocukluk çağından itibaren ortaya çıkabilir. Araştırmacı, iç disipline sahip, bağımsız, orijinal fikirler ortaya çıkarabilen, enerji dolu, sezgilerine güvenen ve meraklı herkes yaratıcı olabilir. Ancak yaratıcılık yeni ve kullanışlı ürün, hizmet ya da çözümler oluşturabilmek için bilişsel bir yeteneğe sahip olmak olarak ifade edilir. 

Yaratıcılık denildiğinde çok eskiden beri sanat, edebiyat ve sinema gibi alanlar akla gelse de bugün özellikle bilim ve teknoloji yatırımları açısından da yaratıcılık çok önemli bir kavramdır. Çünkü yatırım gerçekleştirilecek teknolojiler elde edebilmemiz için yaratıcı insanların zihinlerine ve cesaretlerine ihtiyacımız vardır. Yaratıcılık bize yeni olanı, daha önce akla gelmeyeni veya aklımıza gelse de mantıklı bulamadığımızı mantıklı ve faydalı hale getirme şansı sunar.

İnovasyon Ve Yaratıcılık İlişkisi

İnovasyon ve yaratıcılık ilişkisi

Sizin için inovasyon ve yaratıcılık kavramlarını açıkladığıma göre artık bu ikisi arasındaki farkı veya birbirleri ile ilişkisini de açıklayabilirim. Yaratıcı zekaya sahip insan, aklıyla sanat yapabildiği gibi yeni bir teknoloji veya yeni bir ürün fikri de geliştirebilir. Ancak bu ürünü sadece fikirsel olarak geliştirmek ve hayallerde canlı tutmak yeterli değildir. İnovasyon, yaratıcılığın ortaya çıkardığı bu yeniliği ve güzelliği gerçeğe dönüştürür.

Yaratıcılık yeni bir şey ortaya çıkarmak, var olanı değiştirecek fikir bulmak veya geliştirmek anlamına gelir. İnovasyon ise fikirlerde yaratıcılık sayesinde elde edilen bu yeniliği gerçeğe dönüştürerek bir teknoloji, bir ürün, bir hizmet veya bir çözüm elde etmektir. Aslında inovasyon ve yaratıcılık arasında kesin bir fark vardır. Yaratıcılık bir şey hayal etmek ve orijinal fikirleri bulmak iken, inovasyon yeni bir yöntem, fikir veya ürün oluşturmak anlamına gelir.

İnovasyon ve yaratıcılık arasındaki fark kadar aralarındaki ilişki de çok önemlidir. Çünkü teknoloji yatırımı gerçekleştireceğiniz bir fikir ortaya çıktığında, kişi bu fikri bir inovasyona dönüştürmüyorsa, sizin de bir yatırım yapma imkanınız olmaz. Ancak inovasyon amacı bulunuyorsa, siz de bir teknoloji yatırımı imkanı elde edebilirsiniz. Yaratıcılık inovasyona ihtiyaç duymadan her bireyde ortaya çıksa bile inovasyon mutlaka yaratıcılık sonrasında ortaya çıkar. Örneğin, insanların eğlenmesi için Hugo Gernsback tarafından icat edilen sanal gözlükler aslında 50 yıldır kullanılır. Bu gözlükler yaratıcılık sayesinde elde edilmiş ve geliştirilmiş çok önemli bir inovasyondur.

Yaratıcılık Ve İnovasyon Yetkinliklerinin Geliştirilmesi

Yaratıcılık bir yetkinlik olmakla birlikte inovasyon da yaratıcılık yetkinliğinin daha üst seviyeye çıkarılması için sahip olunan bir yetkinliktir. Aslında her insan yaratıcı fikirlere sahip olabilir ve aklına mantıklı, çılgın veya daha önce hiç düşünülmemiş fikirler getirebilir. Ancak bazı insanlarda yaratıcılık yetkinliği yer alır ve bu insanlar sorun ya da durumlara kendi bakış açılarıyla yaklaşırken, hayal güçlerinden yararlanırlar. 

Bir insanda yaratıcılık yetkinliği bulunursa; problem çözmeye, fark yaratmaya, yeniliğe ve monotonluktan uzak olmaya meyillidir. Eğer böyle bir insansanız, yaratıcılık yetkinliğinizi geliştirmek için her şeyi not alabilir, farklı projelere katılabilir, size fayda sağlayan müzikler dinleyerek, kitaplar okuyabilir ve sürekli bir şeyler deneyerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Ancak yaratıcılık yetkinliğini geliştirdiğiniz kadar inovasyon yetkinliğini de geliştirmeniz gerekir. Bu yetkinlik, inovatif olma anlamına gelirken, inovatif insan deney yapmaktan, aksiyona geçmekten ve gelişmekten kaçınmaz. İnovatif yeteneği geliştirmek açısından da tutkulu olmak ve her yeniliğe şans vermek gerekir.

İnovasyon Ve Yaratıcılık Girişimcilik İçin Ne Sağlar?

Girişimcilik nedir?

Girişimcilik ise yaratıcı olma ve inovatif olma sonrasında ortaya çıkan en önemli adımdır. Kişi iyi bir fikir, ürün veya hizmet fikrine sahip olarak, para kazanmak ve insanlara bir şeyler sunmak isteyebilir. Bizim için özellikle teknoloji yatırımları açısından girişimciler yatırım yapabileceğimiz en önemli sahaları sağlar. Girişimci bir inovasyonu yaşanır hale getirmek için yol ararken, bütçeye sahip olmadığında bir teknoloji yatırımcısı onun için çözüm olabilir.

Teknoloji yatırımcılığı girişimcilik ile asla kopmayacak bir bağ kurmuştur. Yatırımcı; bütçeye sahip olan, gelişimi destekleyen ve yeni olan her şeyi kabul edebilecek bir yapıya sahiptir. Bu nedenle mantıklı ve geliştirmeye açık her fikirde de girişimciye kapısı açıktır. Daha önce bahsettiğim şekilde eğer ortada yaratıcılık varsa, bu yaratıcılık bir inovasyona dönüştürülebilir. İnovasyon yapmak için de öncelikle girişimci olmak ve bu fikri gerçeğe dönüştürecek maddi manevi tüm imkanları bulmak gerekir.

Teknoloji yatırımları girişimciler sayesinde şekillenirken, girişimcilikte de farklı kavramlardan bahsedilebilir. Örneğin, fırsat girişimcileri(yaratıcı girişimciler) serbest olarak elde ettikleri yaratıcı bilgi ve yetenekleriyle hızlı bir büyüme elde etmek için teknoloji yatırımı konusunda en faydalı kişilerdir. İç girişimciler bir bünye altında girişimcilik yaparken, dış girişimciler bağımsız olarak kendi girişim planlarıyla hareket ederler.

Kadın girişimcisi özellikle Türkiye açısından da önemli bir yere sahip olurken, sosyal girişimci maddi fayda aramadan girişim yapar. Günümüzde özellikle bizim için en önemli nokta ise teknoloji girişimcisi olarak görülebilir. Teknoloji girişimcisi, teknolojik fikirleri yatırıma dönüştürebilmek için inovasyon yapmak isteyen kişidir. Girişimcilik, inovasyonu tamamlayan bir kavramdır ve aslında girişimciliğin ortaya çıkması için inovasyon gerekir. Bahsettiğimiz şekilde inovatif yetenek bir girişim elde edebilmek için ihtiyaçları karşılayan bir fikir, bir ürün ya da bir çözüm sağlar.

Girişimcilik ile inovasyon arasındaki farklar açısından da inovasyon risk almadan ortaya bir fikir çıkarmak ve bu fikre güvenebilmektir. Ancak fikrin gerçeğe dönüşmesi için planlar, araştırmalar ve yapılması gerekenler belirlenmiştir. Girişimcilikte ise farklı ayrıntılar yer alır. Çünkü girişimci uzun zaman dayanacak ve kullanılacak sonuçlar sağlarken, giriş noktasında da büyük bir risk alır. Girişimci becerilerini kullanarak inovasyonu gerçeğe dönüştürür ve sonucunda da kazanç elde etme yoluna ya da zarara girme yoluna katlanır.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN