Kişisel Finans Uygulamaları Finansal Okuryazarlığı Nasıl Geliştirebilir?

Birçok kişi para yönetimi konusunda zorluklar yaşıyor. Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ile kişisel finans uygulamaları sayesinde kişisel finans yönetimi daha da kolaylaştı.

Artık her yerden para harcama alışkanlıkları takip edilebilir, yatırım yapılabilir hatta bütçe planlaması da yapılabilir. Hayatımızı kolaylaştıracak birçok kişisel finans uygulamaları mevcut. 

Paranızı doğru bir şekilde yönetme kabiliyetine sahip misiniz? Şayet bu soruya cevap veremiyorsanız endişelenmeyin. Bütçe planlamasında kişisel finans uygulamaları bu konuda sizlere yardımcı olur.

Birikim yapmak için en pratik yol kişisel finans yönetimidir. Bütçenizi adım adım planlamak, gider ve gelir kalemlerinde farkındalık oluşturmak için kişisel finans uygulamaları bu noktada faydalı olabilir. 

Kişisel Finans Uygulamalarını Finansal Eğitim İçin Etkili Araçlar Yapan Özellikler Nelerdir?

finans piyasası

Kişisel finans uygulamaları ile kişisel finans yönteminde etkili araç kullanarak başarı sağlayabilirsiniz. Finans durumunuza çeki düzen vermek için atılacak ilk adım, bütçe hazırlamaktır.

Net gelirin %50 lik kısmı bütçe hazırlanmasında göz önüne alınmalı. Geri kalan gelirin %30 luk kısmı, hobi, gezi ve alışveriş ile eğlence için harcanabilir. % 20 lik kısım ile birikim yapılabilir. Bu sayede gelir ve gider dengesi kurulabilir.

Atılacak adımlar bir diğeri ise acil durum fonu oluşturmaktır. Elde olmayan durumlardan kaynaklanan beyaz eşya arızası, araç arızası, işten çıkarılma gibi aniden ortaya çıkan durumlarda borca girmeden bu tür giderlerin karşılanması için acil durum fonu oluşturulmalı. Oluşturulacak bu fon için de en az 3 ay ya da 6 ay süreli temel ihtiyaçları karşılayacak düzeyde fon bulundurmanız gerekir. 

Finansal hedefler belirleyerek gelecek açısından iyi bir finans durumu oluşturulmalıdır. Sonraki adımda oluşturulan hedeflere hangi zaman aralıklarında ulaşılması belirtilmeli. Belirlenen hedefler kısa ve uzun vadeli olarak sınıflandırılabilir. 

Finansal okuryazarlık konusunda gelişim sağlayarak kişisel finans uygulamaları da dahil edilerek tasarrufların değerlendirilmesi sağlanabilir. Kişisel finans yönetimi yaparak gelir ve giderlerinde denge kurma gerçekleşmiş ise, artık tasarruf yapmaya başlayabilirsiniz. Tasarruflarınızı en iyi şekilde değerlendirmek için kişisel finans uygulamalarından faydalanabilirsiniz.

Kişisel Finans Uygulamaları Bütçelemeyi Ve Tasarruf Alışkanlıklarını Nasıl Teşvik Ediyor?

Maddi açıdan sağlam bir gelecek hedefliyorsanız, kişisel finans yönetimi ile tasarruf etmek temel unsurdur. Elde edilen gelirin etkili bir şekilde yönetmek, borçları minimize etmek ve tasarruf sağlamak finansal yönden güvenliğini arttırabilir. 

 Kişisel finans yönetimi ile bütçe ve tasarruf etmek için kazanılacak alışkanlıkların bazıları;

  • Kişisel finans yönetiminin temel adımlarından biri bütçe oluşturma ve elde edilen gelirin yönetilmesidir. Gelir ve giderlerinizi gözden geçirerek yapılabilecek tasarruflar için bir bütçe planı oluşturulabilir. Bütçede temel ihtiyaçları karşılamak adına gerekli olan giderler belirlenmeli. Varsa lüks harcamalar azaltılmalı, gereksiz masraflara yer verilmemelidir. 
  • Borcun yönetilmesi ve kredi kartı kullanımı konusunda hassas davranılarak, borç yönetimi kişisel finans sağlığı açısından iyileştirme için göz önünde bulundurulmalı. Mevcut borçların ödenmesi için bir ödeme planı yapılarak düzenli bir şekilde ödemeler yapılmalı. Kredi kartı kullanımında kontrol sağlanmalı, borç miktarı azaltılarak faiz ödemelerinden kaçınılmalı. 
  • Geliri arttırmak için kişisel finans yönetimi ve tasarruf sağlama önemli bir faktördür. Yan gelir kaynağı için ikinci bir iş düşünebilirsiniz. Tasarruflarınızı değerlendirmek için yatırım fırsatlarını araştırın. Yapılacak uzun vadeli yatırımlar, gelecekteki mali hedeflerinize destek sağlayabilir. 
  • Mali yönden geleceğinizi garanti altına alma adına kişisel finans yönetiminin yanı sıra tasarruf sağlama önemi bir adımdır. Geliri attırma, yatırım fırsatları, bütçe oluşturma, otomatik tasarruf ve borç yönetimi gibi stratejileri göz önünde bulundurarak finansal açıdan güvenliğinizi sağlayabilirsiniz. Elde edilen geliri etkili bir şekilde yöneterek birikim yapılabilir, tasarruf sağlanabilir ve geleceğiniz güçlü bir mali temele oturabilir. 

Kişisel Finans Uygulamaları Hangi Kaynakları Ve Eğitim İçeriğini Sağlıyor?

finans

Finansal okuryazarlık ile bireyler finansal konularda bilgi sahibi olmalarının yanı sıra, finansal davranışlarda sergileyerek doğru finansal karar almalarını sağlar. Finansal okuryazar bir kişi, finansal ürün ve hizmetler hakkında geniş bir bilgiye sahip olarak, yaşanabilecek finansal riskler karşısında herhangi bir sorun yaşamaz. 

Bir ülkede finansal açıdan okuryazarlığın gelişmesi, o ülke için uygulanan ekonomik politikaların, kamu otoritesi başarısının, finansal kurumlar tarafından sunulan hizmet çeşitliliğinin ve tasarruf düzeyindeki olumlu artışa destek sağlar. Bundan dolayı finansal okuryazarlık gerek bireysel yatırımcıların eğitilmesi gerekse yönetici konumunda yer alan kişilerin eğitilmesi konusunda önem arz eder.

Eğitim programları ile geleceklerine ilişkin daha etkin bir plan yapabilme ile birlikte finansal ürünler açısından da rasyonel şekilde yatırım yapma alışkanlığı gelişir.

Buna ilave olarak yatırım kararlarının alınmasında, tasarruf sağlamada bilinçli tercihler sergilenir. Bu doğrultuda gerçekleşene eğitimler, düzenli ve etkin şekilde yürütülerek piyasaların da büyümesine katkı sağlar. 

Finansal okuryazarlık eğitimi süreci ile bireyler birikimlerini tasarrufa dönüştürerek hem kendi ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlar. Bu sayede tasarruflar yatırıma dönüşür. Finansal amaçlarla yönelik ilişkiler kurulur.

Etkili kredi kullanımı ile önemli noktalara dikkat gösterilmesi sağlanır. Dolayısı ile kişisel finans uygulamaları ile finansal eğitim toplum düzeyinde finansal okuryazarlık düzeyi arttırılır.

Ülke genelinde bireysel süreçlerde asgari finans kültürü oluşmasına katkı sağlar. Bireylerde oluşan kalıplaşmış davranış kalıpları kırılarak ön yargıların değiştirilmesi hedeflenir.

Kişisel Finans Uygulamaları Kullanıcıların Yatırımları Ve Varlık Yönetimini Anlamasına Yardımcı Olabilir Mi?

Artık günümüzde gelişen teknoloji ile kişisel finans yönetimi önemli bir ihtiyaç haline geldi. Bu yönde geliştirilen uygulamalar kullanıcıları varlık yönetimi ve yatırımları yönetme açısından yardımcı olmasını sağlıyor. Gerek bankalar açısından gerekse girişimci ve kişiler açısından önemli ölçüde değer kazanıyor.

Kişisel Finans Uygulamalarının Finansal Okuryazarlık Oranları Üzerindeki Etkisi Nedir?

Küresel rekabetin sürekli olarak arttığı bir ortamda kişisel finans uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak, finansal yönden karar alabilen, finansal okuryazarlık düzeyi yüksek olan bireylere sahip ülkeler açısından önemli konuların başında yer alıyor. 

Dünya ekonomisinin gelişim sağlaması ve döngüsel akımın sağlıklı bir şekilde çalışması adına finansal piyasalara ihtiyaç duyulur. Gelişen finansal piyasalar beraberinde ürün çeşitliliğini de arttırıyor. Bu noktada tasarruf sahiplerinin bilgi düzeylerinde sağlanacak yükselimler, kaynakların ve tasarrufların verimli bir şekilde kullanımını sağlar. 

Ülke düzeyinde uygulanan faiz oranları hakkında yorum yapabilme, ülkede cereyan eden enflasyonun etkilerini anlayabilme, risk kavramını algılama adına temel okuryazarlık içinde değerlendirilmeli. Fonlar, bono fiyatlarındaki değişimler, hisse senetlerine ilişkin piyasalar ve bunlara ilişkin hesaplamalar gelişmiş finansal okuryazarlık içinde değerlendirilir. 

Ülke bazında finansal okuryazarlık düzeyinin düşük seviyede kalması büyük bir problem olarak öne çıkar. Ortaya çıkan bu problem ülkeler tarafından önlem alınması gereken önemli sorunlar arasında yer alıyor.

Bireysel yatırımcılarının yanı sıra üst düzey yöneticileri de kapsayan finansal okuryazarlık farkındalığının artırılması gerekir. Herkesi kapsayan finansal okuryazarlık farkındalığı, finansal piyasaları olumlu yönde etkileyerek ülkelerin makro düzeydeki problemlerine çözümler üretir. Uzun vadede ülke ekonomisine katkı sağlayan finansal okuryazarlık oranı ülkenin gelişmişlik düzeyini de gösterir. 

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN