Mobil Teknolojinin Geniş Kullanım Alanları 

Günümüzde teknoloji kendisini farklı bir şekil ve formlarıyla hissettiriyor. Teknolojik araç ve donanımlar o kadar gelişmiş durumda ki hayatın neredeyse her alanında teknolojik gelişmelerden yararlanıyoruz. Teknolojinin hayatın her alanında ve bölümünde nitelikli bir şekilde var olması nedeniyle önemi oldukça fazladır. Günümüzde teknolojiyle ilgili uygulama ve alanlar oldukça yaygın hale gelmiştir. Özellikle günlük yaşantımızda sürekli olarak teknolojik araçlarla birlikteyiz. Teknolojik araçlar hayatımızı kolaylaştırdığı gibi işlevleri ile de pek çok görevi üstleniyor. Ayrıca teknolojik araçlar insanların zaman ve emek bakımından daha kazançlı olmalarını sağlıyor. Ancak teknolojik gelişmeler yerinde sayan ve durağan olan bir alan değildir. Teknolojik gelişmelerin seyri daima ileriye doğru dönüktür.

Mobil teknolojinin gelişimi

Teknolojik gelişmelerin en önemli araçları arasında yer alan mobil teknoloji oldukça farklı alanlarda kullanım sağlayabiliyor. Günümüzde herkesin kullandığı akıllı cihazlar ve telefonlar sayesinde pek çok işlemi kolay bir şekilde yerine getirebiliyoruz. Ayrıca mobil teknolojik cihazların geliştirilmesi ile birlikte insanların erişimi ve kişisel olarak işlerini halledebilmeleri kolaylaşmış oluyor. Mobil teknolojinin en önemli ve en yoğun örneği akıllı telefonlalardır. Akıllı telefonlar mobil teknolojinin en önemli ürünleri olarak hayatımızın vazgeçilmez unsurları arasında yer alıyor. Mobil teknolojik gelişmelerden yararlanılarak oluşturulan mobil telefonlar günümüzde işlemlerimizin neredeyse tamamını yapabilecek bir düzeye ulaşmıştır. Günlük hayatımızın en çok vazgeçilmez araçları arasında akıllı telefonlar ve internet yer alıyor. Bu nedenle gelecekte akıllı cihazlar ve telefonlarla ilgili yeni yatırımların oldukça önemli olacağını düşünüyorum. Bu nedenle mobil teknolojiye yönelik çalışmalar yürüten şirketlere yatırım yapılabilir.

Mobil Teknoloji Ve Mobil Öğrenme Yaşantıları 

Mobil Teknoloji türleri

Günümüzde farklı amaçlar ve işlevler için öğrenmeye ihtiyaç duyuyoruz. Öğrenme deneyimi yalnızca öğrencilik yaşantılarından ibaret değil. Aynı zamanda hayatın içerisinde yer alan farklı alanlarda da öğrenmeye ihtiyaç duyuyoruz. Öğrenme eylemlerini bilmediğimiz konuları öğrenmek ya da herhangi bir şeyin nasıl yapılacağını fark etmek amacıyla gerçekleştiriyoruz. Öğrenme hayatımız açısından bu kadar önemliyken öğrenmenin nasıl ve hangi düzeyde gerçekleştiği oldukça önemlidir. Günümüzde öğrenmek için oldukça farklı kaynaklar bulunsa da öğrenme yaşantılarının kişilerin kolayca ulaşabilir nitelikli olması gereklidir. Günümüzde teknolojik olanakların gittikçe genişlemesi ve pek çok yeni öğrenme aracının ortaya çıkmasıyla öğrenmeler daha kolay bir şekilde gerçekleşebiliyor. Bunu sağlamada özellikle mobil teknolojilerinin önemli bir payı söz konusudur.

Mobil teknolojilerin gelişmesiyle birlikte öğrenme yaşantılarının oldukça farklı türlerde gerçekleştirilebilmesi mümkün hale gelmiştir. Bu teknolojiler sayesinde öğrenme mobil ortama taşınmış ve pek çok avantaj sağlanmıştır. Mobil teknolojilerin oluşturduğu olanaklar arasında yer alan uzaktan öğrenme ve karma öğrenme modelleri en önemli çıktılar arasında yer alıyor. Bu olanaklar sayesinde öğrenme ortamı ya da zamanı gibi bir kavram ortadan kalkmış oluyor. Bununla birlikte öğrenme hedefi olan kişilerin bireysel şekilde öğrenebilmeleri için önemli bir fırsat da oluşturulmuş oluyor. Ayrıca mobil öğrenmeden yararlanılarak daha farklı yöntemlerle ve tekniklerle öğrenebilme gerçekleştirilebilir. Mobil öğrenme tarafından sunulan farklı öğrenme içerikleri sayesinde kişiler kendilerine özgü öğrenme ortamları yaratabilirler. Ayrıca öğrenenlerin kendilerini test etmesi ve kontrol etmesi için pek çok yazılım da bulunuyor. Mobil teknolojiler içerisinde yer alan bu avantajlar gelecekte de kendisini hissettirmeye devam edecek. Bu anlamda mobil öğrenme yazılımlarına ve teknolojilerine yatırım yapmak oldukça doğru bir karar olabilir. Özellikle mobil öğrenme yazılımlarının ve yöntemlerinin üzerinde çalışan şirketlere yatırım yapılabilir.

Mobil Sağlık Teknolojilerinin Kullanılması

Mobil teknolojinin işlevleri

Günümüzde teknolojinin yer almadığı ve etki etmediği bir alan söz konusu değildir. Şu an hayatımızda hangi sektör ya da alan bulunuyorsa bulunsun mutlaka teknolojiden etkilenmiştir. Teknolojik uygulamalar ve araçlar hayatımızın belirli bölümlerinde yer alarak hayatımızı kolaylaştırmakta ve önemli katkılar sunmaktadır. Teknolojik gelişmeler ve değişmeler hayatın her alanında yer aldığı gibi sağlıkta da önemli ölçüde bir yer kaplıyor. Özellikle sağlık alanında farklı şekillerde ve türlerde yeni sağlık teknolojileri görebiliyoruz. Teknolojik olanakların hızlı bir şekilde hayatımıza dahil olmasıyla sağlığımızla ilgili önemli gelişmeler de yaşanmıştır. Özellikle hastalıkların teşhisi ve tedavisi konusunda sağlık teknolojilerinin payı oldukça yüksektir. Sağlık teknolojilerinin önemli bir boyutu olan mobil sağlık teknolojileri de bu anlamda önemli katkılar sunuyor. Mobil sağlık teknolojileri içerisinde insan sağlığını ve bedenini etkileyen pek çok önemli sonuç yer alıyor. Mobil sağlık teknolojileriyle özellikle insanlar kişisel sağlıklarını koruma ve takip etme şansı elde edebiliyorlar. İnsanların akıllı telefonlar ve cihazlar kullanarak sağlık koşullarını takip edebilmesi devrim niteliğindeki gelişmelerden birisidir. Mobil sağlık teknolojileri kullanılarak insanlar günlük olarak sağlık burunlarını inceleyebilir ve gerektiğinde farklı önlemler alabilir. Ancak mobil sağlık teknolojileri yalnızca kişilere yönelik değil kurum ve işletmelere yönelik de olabilir. Özellikle mobil sağlık teknolojilerinin hastane ve diğer sağlık kuruluşlarına entegre edilmesiyle hastaların takibi daha kolay bir şekilde yapılabilir.

Mobil sağlık teknolojilerinin geliştirilmesindeki en büyük katkılardan birisini yapay zeka üzerindeki çalışmalar yapmıştır. Yapay zekanın özellikleri kullanılarak sağlık alanındaki pek çok yeni gelişme teknolojik araçlara entegre edilebiliyor. Mobil sağlık teknolojileri arasında giyilebilir ürünler ve sağlık asistanları gibi farklı uygulamalar da bulunabiliyor. Mobil teknolojilerin yer aldığı bu yazılımlar ve uygulamalar günümüzde de gelecekte de sıklıkla kullanılmaya devam edecek. Uygulama ve yazılımlar insan sağlığını geliştirmede önemli işlevler üstlendiği için gelişmeye de devam edecektir. Mobil sağlık teknolojileri sayesinde özellikle kronik hastalıkların takibi ve tedavisi daha nitelikli bir şekilde yapılabilir hale gelmiştir. Hastaların yer ve zaman kaygısı olmadan takip edilebilmesi tedavi yaşantılarını daha nitelikli hale getirmiştir. Ayrıca hastaların medikal çözümler ve araçlardan yararlanması da mobil sağlık teknolojileri ile daha mümkün hale gelmiştir. İnsan hayatı üzerinde bu kadar önemli katkıları olan mobil sağlık teknolojilerinin parlak gibi geleceği olduğunu düşünüyorum. Özellikle yeni geliştirilecek yazılım ve uygulamalar pek çok insanın yaşamına dokunacaktır. Bu durum aynı zamanda yatırımcıları da yönlendirebilir.

Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi

Mobil öğrenme ve teknolojiler

Mobil teknolojiler bir taraftan insanların ihtiyaçlarına cevap verirken diğer taraftan da ortaya çıkan yenilikler yeni ihtiyaçları belirler. Mobil teknolojiler tarafından geliştirilmiş bir uygulama ve yenilik insan hayatını gerçekten kolaylaştırabiliyor. Ancak insanların teknolojik araç ve uygulamalara yüksek düzeyde uyum göstermesiyle birlikte ihtiyaçlar da değişiyor. İnsanların hayatlarını kolaylaştıracak uygulamalar ve yazılımlar bir süre sonra değişime mecbur kalıyor. Çünkü insanların her zaman için daha iyi ve nitelikli olması için bir beklentisi olabiliyor. Bu nedenle bu yıl teknolojilerin ortaya koyduğu yeniliklerle ilgili insanların farklı ihtiyaç ve beklentileri ortaya çıkabiliyor. Bu durum aslında mobil teknolojilerin gelişimi ve bu alandaki yatırımların geleceği hakkında da fikir veriyor. Mobil uygulama geliştirme ve bu alanda yazılımlar ortaya koyma gelecekteki en önemli beceriler arasında yer alacaktır. Bu anlamda mobil teknolojiler uygulama tasarlama ve yazılım geliştirme gibi farklı alanlar ortaya çıkarmıştır.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN