Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi İçin Yatırım Fırsatları

Günlük hayatımızda yer alan teknolojik kavramlarından bir tanesi de nanoteknoloji kavramıdır. Birçok kaynak bu kavrama yer vermektedir. Bilim insanları bu kavrama aşına iken, diğer insanlarda her geçen bu kavrama aşina olmaya başladı. Tüm teknolojik alanlarda faaliyet gösteren bu kavram günlük hayatta kullanılan makineler ve ilaçlarda kullanılması ile ön plana çıkıyor. Nanoteknoloji ile yapılan çalışmalar sonucunda insan hayatını kolaylaştıran ürünler ortaya çıkıyor. 

nanoteknoloji

Molekül ve atom düzeyindeki madde üretimi, kontrol edilmesi, kullanımı kontrol altına alma amacı ile ortaya çıkmış olan çok küçük boyutlu bir teknoloji olarak algılanır. Geleceğin dünyasını inşa edeceğini savunan bazı fizikçilerin yanı sıra günümüzün teknolojisi olarak da kabul eden fizikçiler mevcut. Zira ortaya çıkan gelişmeleri nanoteknoloji sayesinde dünyanın kaderinin değiştiğini varsayıyor. 

Biyolojik tıp, kimyasal mühendislik, çevre mühendisliğinin yanı sıra ilaçların formülasyonunda da kullanılmaya başlamıştır. Verimliliğin artırılması ve üretim kabiliyetindeki artışlar, yeni ürünlerin ortaya çıkmasında, güvenlik ve çevre koruma amaçlarının ön plana çıkması ile kullanım alanları sağlar. 

Nanoteknoloji Malzeme Bilimi Ne Demektir?

nanoteknoloji ve malzeme bilimi

Malzeme bilimi olarak da adlandırılan nanoteknoloji kavramı, bilim dalı olmadığı konusunda tereddütler yaşanıyor. Bunun yanı sıra kavramın bir dal olduğu da savunulmaktadır. Ortaya çıkan bu tereddütler karşısında bu konuda net bilgi vermek mümkün gözükmüyor. Bilim adamları yeni olan bu teknolojinin ne konuda nasıl bir varlık göstereceği ve hangi alanlarda kendine yer alacağı konusunda kesin bir yargıya sahip değiller. 

Ölçüm aracı olan metrenin milyarda bir kadar küçük boyutta olan malzemeler ile çalışılan bir alan olan nanoteknoloji, molekül ve atomun nano boyutundaki küçük birimleri üzerinde çalışmalar yapar. Yapılan bu çalışmalar ile maddelerin atomik düzeyi kontrol altına alınması amaçlanır.

Bu atomların birbirine eklenmesi, mevcut moleküllerin yapılarında yapılan değişikler sonucunda yeni maddeler üretilir. Birçok alandaki sınırlar yapılan çalışmalar sonucunda ortadan kalkmıştır. Farklı buluşların ön plana çıkması sağlandı. Uzmanların hedeflemiş oldukları amaç, yenilikçi ve özgün yeni maddelerin oluşumuna zemin hazırlamaktır. 

Doğada yer alan örnekleri baz alırsak, nanoteknolojinin hayatın ne derecede içinde olduğu görülür. Dolayısı ile hayatın kendisi kadar eski bir geçmişi vardır. Fakat bu alandaki gelişmeler yakın zamanda başlamıştır. Nanoteknolojinin atası Amerikalı bilim adamı Richard Feynman olarak kabul edilir.

Fizik adamları küçük bir dünyanın var olduğunu vurguluyor. Bu vurgulama ile dünyadaki küçük araçlar ve atomların yeniden düzenleneceği vurgulanmıştır. Yakın bir gelecekte mühendis profesörler tarafından bu bilime nanoteknoloji ismi verileceği düşünülüyor. 

Bu alanda yapılan çalışmalar son derecede önemli olduğundan nano teknolojilerine yapılacak yatırımların ön plana çıkmasına fırsat tanımıştır. Ürün özelliklerinde orta çıkan arttırımlar ve yaşam sürelerinin uzunluğu gerek insanların refah seviyesini yükseltmesinde gerek se daha ileriye taşımasında önemli rol oynayacaktır. Yatırımcıların bu alanda yatırım yapmaları için nano teknolojilerini yakından takip etmeleri gerekir. 

Günlük Hayatımızda Nanoteknoloji Kullanımı

nanoteknoloji kullanımı

Nanoteknolojinin insan hayatına girmesi ile birlikte birçok alanda yeni gelişmeler de ortaya çıkmış oldu. Gelişmelerin sağlık ve savunma sanayinde de devam edeceği tahmin ediliyor. Bu teknolojinin kullanım alanları sıralayacak olursak;

  • Bilgisayar teknolojilerinde nanoteknoloji: bilgisayarda yer alan devrelerin nano ölçekli elektronik çalışmalar üretmesi, bilgisayar ile ilgili tasarımlar, kullanımı noktasında gelişmeler ortaya çıktı. Bu sayede bilgisayarların donanım ürünlerinde incelik sağlanmıştır. Daha küçük ve hafif olarak üretilmesine imkân sağlamaktadır. Nano ölçekte verilerin saklanması depolama birimlerinde de mümkün hale geldi. 
  • Havacılık ve uzay çalışmalarında nanoteknoloji: uzay çalışmalarının verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayan uzay araçlarının ortamdaki koşulları sağlayacak malzemelerden üretilmesi gerekir. Bu nedenle nanoteknoloji ile üretilen maddelerin kullanıma öne çıkıyor. Yüksek ısı seviyesinde bile dayanıklı olan nano malzeme ile kaplama yapılması, nano ölçekli aygıtların kullanımını öne çıkarıyor.
  • Tıp ve sağlık çalışmalarında nanoteknoloji: tıp ve sağlık alanındaki gelişmeler nano ölçekli çalışmalar için önem arz ediyor. Nükleik asit protein ve karbonhidrat gibi yapı taşlarının incelenmesi de bu teknolojiyi öne çıkıyor. Genetik yapının incelenmesi, genetik çalışmalarının yürütülmesi ve ortaya çıkan bu çalışmaların hastalıkların tedavisinde kullanılması nano ölçekli aygıtların kullanımı ile gerçekleşebiliyor.
  • Savunma sanayide nanoteknoloji: öncelikli olarak askeri giyim malzemelerinde, haberleşme ve algılama sistemlerinde nanoteknoloji kullanımına daha sık rastlanılıyor. Askeri personele verilen kamuflajlar, çelik yelekler, kask ve benzeri eşyalar nanotüp katkılı olmasından dolayı çelikten daha güçlü olarak üretiliyor. Hafiflik açısından da öne çıkan bu teknoloji askerlere kolay hareket etme imkânı sağlıyor. 

Nanoteknolojinin İnsan Hayatına Sağlayacağı Kolaylıklar

nano teknoloji

Biyokimya alanında her geçen gün yaygınlaşan nanoteknoloji, hastalıkların teşhisinde ve tedavi süreçlerinde devrim yaratmıştır. Tıbbi protez uygulamalarından, ilaç salınım sisteminde kullanılan biyouyumlu malzemeler, güvenilir ve etkili tedavi yöntemlerini ön plana çıkarmıştır.  

Nanoteknoloji çevre ve enerji alanında çözümler üreterek insan hayatını kolaylaştırıyor.  Günden güne azalan kaynaklara karşın artan nüfus her geçen gün çevreyi olumsuz yönde etkilemektedir. Dünya çevre ve enerji noktasında sürekli olarak sorunlar ile karşılaşıyor.

Ekolojik anlamda ortaya çıkan sorunların çözümü nanoteknoloji kullanılarak azaltılmaya çalışılıyor. Yaşanabilir ortamların oluşması ve bu alanların genişlemesi için yeni teknoloji olarak nanoteknoloji etkin role sahip. Etkin olan bu rollerin yanı sıra, süper kapasitörler ve güneş pilleri gibi enerji verimliği sağlayan teknolojilerde de önemli rol oynar. 

Gerek iletişim gerekse elektronik alanda yaşanan gelişmeler nanoteknolojinden yakından etkilenmektedir. Her iki alanda da çözümler üreten nanoteknoloji, yüksek performansa sahip bilgisayar için üretilen hafıza kartları ve ciplerin üretiminde kullanılıyor. Sektör bazında yaşanan hızlı gelişmeler yeni nesil araçların üretimine de olumlu katkı sunuyor. Bunlara örnek göstermek gerekirse, kendi kendini temizleyen yüzeyler için nano boyutunda parçacıklarda nanoteknoloji kullanılıyor. 

Sanayi uygulamalarının yanı sıra malzeme biliminde etkili olan nanoteknoloji, bu alanlarda da ön planda yer alıyor. Hafif ve dayanıklı yapı malzemelerinin üretiminde öne çıkan teknoloji, metalik yapılarda kullanım sağlanarak sürtünme en aza indiriliyor. Bu sayede enerji tasarrufu da sağlanmış oluyor. 

Günlük hayatımızın her alanını girmeyi hedefleyen nanoteknoloji, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Oldukça uygun ve cazip fırsatlar sunan bu teknoloji, ilerleyen zamanlarda etkisini daha artıracağa benziyor. İçinde bulunduğu her alanda başarılı bir şekilde kullanılan nanoteknoloji, gelecekte insan hayatını kolaylaştırıcı birçok ürünün kullanımda etkin rol oynayacak.  Geniş uygulama alanları ve hizmetleri ile insanoğlunun imkanları daha fazla artacak.

Önceki zamanlarda imkansız olarak gözükenler, yeni teknoloji ve uygulamalar ile fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar ve daha birçok alanda yeni kapı aralayan birçok keşif ortaya çıkmıştır. Günümüzde bilimin boyut değiştirmesi nanoteknolojiyi popüler hale getirmiştir. Piyasayı ele geçirmek, karını maksimuma çıkarmak, politik ve ekonomik bir güç haline gelmek isteyen devletler, gerek işletmeler aracılığı ile yapmış oldukları AR-GE çalışmaları bu olguyu öne çıkarmıştır. 

Bu nedenden dolayı çalışmalarda ön plana çıkan nanoteknoloji yatırımları birçok yatırımcının iştahını kabartıyor. Yapılacak yatırımlar sayesinde üretim maliyetlerinin düşürülmesi, kalitenin artması ve enerji ile zaman tasarrufunun sağladığı avantajlar nanoteknolojinin yatırımcılar açısından ne derece önemi olduğu ortaya çıkıyor.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN