Sağlık Teknolojilerindeki Yenilikler ve Yatırım Fırsatları

Günümüzde teknoloji sürekli gelişiyor, insanoğlunu bilinç düzeyi artıyor, daha uzun, daha konforlu ve daha mutlu yaşamak istiyor. Sağlık sektörü de gelişen teknolojiye ayak uydurarak tüm ekosistemi ile ihtiyaçlara çözüm buluyor. Geleneksel sağlık sistemi dijital sağlık sistemine dönüşüyor. Birçok paydaşın farklı ihtiyaçları bu sayede karşılanmaya çalışıyor. 

Sağlık teknolojileri ön plana çıkarılarak geleneksel sağlık sistemi ile bütünleştirilerek dijital sağlık sistemi oluşturuluyor. Sistemdeki amaç tedavi edici sağlık hizmetlerinin maliyetini azaltarak toplum sağlığının kalitesini arıttırmaktır. Hedef sistemi desteklemek amacı ile tıp alanında dijital sağlık teknolojileri kullanılmaya başlandı.

Bu eğilime olan ilgi her geçen daha da artmakta. Gelecekte de daha fazla artacağı tahmin ediliyor. Bu öngörüler birçok tıbbi cihaz ve ilaç endüstrisi için şirketlerin sağlık teknolojisine yatırım hacmini genişletiyor. Öne çıkan sağlık teknolojileri, tele-tıp, yapay zekâ, mobil cihazlar bulut sistemleri ve giyilebilir teknolojilerdir. Doğal olarak bu çalışma da sağlık hizmetlerinde rekabeti getiriyor. Rekabet gücü ve verimliliğin artmasının yanı sıra tedavi kalitesinin de artması tıpta yenilikçi dijital teknolojinin önemini arttırıyor. 

Dijital Sağlık Teknolojileri 

sağlık teknolojilerine yatırım yapmak

Günümüzde insanlar her yerden ve her zaman tıbbi bakım almanın kolaylığını ve rahatlığını yaşamak istiyor. Bu durumda sağlık bilişimi, sensör teknolojileri ve mobil cihazlarda yer alan gelişmeler ile mümkün oluyor. Hedeflenen amaç, kişilerin sağlıklı, refah içerisinde kaliteli bir yaşam sürmesidir.

Dijital teknoloji ile kâğıda dayalı kayıt günlerine nazaran daha özgür ve güvenlik sağlamaktadır. Hastanede kalış, laboratuvar raporları ve daha birçok noktada her şey dijital ortamda saklanıyor.  Bu bilgiye erişimi de kolaylaştırıyor. Tıbbi kayıtlar bulut bilişim veri tabanında saklanarak her yerden erişimi sağlanır. Bu sayede hastaneler ve laboratuvarlar arasında bilgi alışverişi sağlanarak işbirliği kolaylaşır. 

Kurumlar tedavi edici sağlık hizmetlerinin maliyetlerini azaltmak adına önleyici sağlık modellerine ağırlık veriyor. Bireylerin bilinçlerini arttırarak kişisel tedavi modellerine yönelmesini önemsiyor. Geleceğin sağlık ihtiyaçlarının karşılanması ve bu öngörünün uygun bir ekosistem içerisinde oluşturulması için şirketler bir dizi strateji hayata geçiriyor.

Artık sağlık sektöründeki dijital gelişmeler sağlık hizmetlerindeki iş yapış biçimlerini değiştirdi. Yeni oyuncuların sağlık sektörüne girişi ile geleneksel hizmet modellerinde köklü bir değişiklik yaşanıyor. İlerleyen zamanlarda yaşam bilimleri ve sağlık hizmetlerinde öngörülür bir değişiklikler ortaya çıkacak. Şirketlerin değişim ve gelişim olanakları gelişen teknolojiye ayak uydurmak için sağlık teknolojilerindeki yenilikleri yakından takip etmeleri gerekir. 

Sağlık Sektöründeki Fırsatlar

Dünya sağlık yatırımları arasında Türkiye önemli bir konuma gelmeye başladı. Yatırımcıların ülkemizin de içinde bulunduğu Güneydoğu Avrupa ve Merkez Asya ülkelerine odaklandığı görülmektedir. Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar stratejik bir ortak ile işbirliği yapmak istiyor. Şu an için faaliyet gösteren ve sağlık hizmetlerinde başarı sağlayan sağlık hizmet sunucuları yabancı yatırımcılar için de en iyi fırsatları sunuyor. 

Türkiye’de sağlık yatırımları son yıllarda patlama yaşıyor. Ülkemizde gelişim gösteren 5-6 sektör içerisinde sağlık sektörün de yer aldığı yapılan yatırımlardan fark ediliyor. Ekonomideki büyüme devam ettikçe sağlık sektöründeki müşteri potansiyeli de artacaktır.

Sağlık sektörüne geleneksel yatırımcının yanı sıra yabancı yatırımcılar da girmek istiyor. Stratejik bir ortak bulmaları halinde yabancı yatırımcılarda ülkemizde sağlık alanında yatırım yapmak istiyor. Bu noktada sağlık hizmeti sunan deneyimli birçok yatırım şansı bulunmakta. 

Gelecekte bireyler sahip oldukları imkânlar ile gelişebilecek hastalıkları hakkında geniş bilgi sahibi olmayı tercih ediyor. Genetik profillerini bu yönde oluşturmak istiyor. Bu durum kişiselleştirilmiş tedaviyi ön plana çıkarıyor. Bu beklentiler teknolojik cihazları karşımıza çıkarıyor. Yatırımcılar için yatırım fırsatı sağlıyor. 

Sağlık hizmetlerinde kültürel değişimler de yaşanmakta. Bireyler sağlık hizmetlerini eve ve ayakta istiyor. Kullanılacak akıllı dijital cihazlar ile hastayı uzaktan takip etmek mümkün. Bunun yanı sıra dijital hastane çözümlerinin de yaygınlaştırılması beklentiler arasında yer alıyor. Yapay zekâ ile geliştirilen veriler, nesnelerin interneti sağlık sektöründeki en önemli gelişim alanları. Önümüzdeki süreçlerde ise kişiselleştirilmiş aşılar, immünoonkolojideki tedaviler öne çıkacak. 

Kişiselleştirilmiş Tıp Uygulamaları Yatırım Fırsatı Sunuyor

sağlık teknolojilerine yatırım yapmak

İnsanlığa sunulan yeni teknolojiler ile birlikte cihaz ve ilaç sektörü giderek değişime uğramakta. İlerleyen zamanlarda bu teknolojilerin hangi alanlarda yenilik getireceği bu yeniliklerin ticarileşeceği konusunda yatırımcılara fırsat sunuyor. Sektörü yakından etkileyen teknolojiler, artırılmış gerçeklik, katmanlı üretim, 3 boyutlu yazıcılar, sanal gerçeklik, yapay zekâ, blockchain, robotik, nanoteknoloji, mobil sağlık gibi başlıklar altında toplamak mümkün.

Yatırım fırsatlarının değerlendirilmesinde hem yazılım hem de robotik gelişmeler belirleyici oluyor. Gelişmiş görüntüleme sistemleri, damar içinde yer alan küçük robotlar, ilaç uygulamalarında yaşanan gelişmeler, insan sağlığını korurken, doktorların da iş yükünü hafifletmiş oluyor.

Yazılım ağırlıklı gelişmeler ile birlikte robotik gelişmeler yatırım fırsatlarını ön plana çıkarıyor. Daha iyi bir teşhis konulmasına ve bunun akabinde tedavi sunulmasında büyük fayda sağlıyor. Ölümcül hastalıkların tedavisinde faydalanılan yapay zekâ ile yüksek tutarlarda bir Pazar payı oluşuyor. 

Hangi Ürün Ve Hizmetler Tercih Ediliyor?

Sağlık noktasında ülkemiz oldukça iyi bir noktada olduğu rahatlıkla söylenebilir. Hastanelerimizde son teknolojiler tercih ediliyor. Son teknolojik cihazlar teknoparklarda sağlık alanı için önemli projeler yürütülüyor. Sektörün sunmuştu olduğu bu fırsatları değerlendiren yatırımcılar var olan boşluğu doldurmaya çalışıyor.

Dijital sağlık alanında yapay zekâlı hastalık yönetimi, tele sağlık hizmeti yatırımcılar için değerlendirilecek konumdadır. Hasta bireylerin, kronik hastalıklarını yönetmeleri için onlara imkân sağlayan sesli komut tabanlı, yapay zekâya dayalı dijital teknoloji her geçen gün kendini geliştiriyor. Şirket olma vizyonu ile ön plana çıkmak isteyen yatırımcılar çok uluslu ilaç şirketleri ile hastalık yönetimin programlarını geliştiriyor. 

Dünyanın neresinde olursa olsun kanser hastalarını klinik çalışmalarda buluşturmak, hangi ekonomik koşullarda olursa olsun büyük veri ve servis ağı ile bir araya getirerek gerçekleştirmek yatırımcılar için fırsat doğurabilir. Kanser hastaları kendi bilgilerini sisteme girdiğinde yapay zekâ algoritmaları ile hastaya ait verilere göre en uygun tedavi yönteminin insan hayatına sokulması sektörü daha da cazip hale getiriyor.

Bunun yanı sıra hastanelerde kullanılan cihazlar sağlık alanında yapılacak yatırımlara ışık tutuyor. Karaciğer hastalarında biyopsi yerine ultrason dalgaları ile ölçüm yapma, karaciğerin büyük bir bölümünü değerlendirme insan sağlığına yapılacak yatırımlar arasında yer alır. İnsan sağlığına teknolojiye yakın takip ederek yatırım yapmak için bazı noktaları göz önünde bulundurmak gerekir. 

  • Sağlık alanında ortaya çıkacak yeniliklere ve yeni teknolojilere yönelik regülasyon çalışma grubu oluşturulmalıdır. 
  • Büyük veri merkezleri kurularak veri toplama analiz yapma ve değerlendirme kapasitelerine işlevsel bir özellik katmaları gerekir. 
  • İleriye yönelik ortaya çıkacak teknolojik ürünleri ve hizmetleri farklılaştırılmış fiyat ve geri ödeme seçenekleri tasarlanmalıdır. 
  • Kamu politikalarının önemsenmesi, destek programlarına yer verilmesi ve açık inovasyonun benimsenmesi gerekir. 
  • Geleneksel aktörlere özgü yeni teknolojilere odaklanmış eğitim programlarının sağlık ekosisteminde yer alması. Teknik insan gücü yetiştirilmesinin önemsenmesi. 

Geleceğe yönelik yapılacak en büyük yatırım, sağlığa yapılan yatırımdır. Yatırım fırsatlarının değerlendirilmesinde; sürdürülebilirlik, yönetim ve ortaklık, gerçekleşecek faaliyetler ve hedefler ve kurumsal kimlik önemsenmelidir.