Sağlık Teknolojilerine Yatırım: Telemedicine ve Dijital Sağlık

Dünyamız her geçen gün dijitalleşmeye doğru güçlü adımlar atarken, sağlık sektörü de bu dijitalleşmeden hakkına düşen payı alma çabasındadır. Hepimiz sağlık hizmetleri aldığımızda şahit oluyoruz ki sağlık sektörü büyük bir dijital dönüşüm yaşıyor.

Giderek daha fazla duyduğumuz ‘‘Dijital Sağlık’’ terimi teknolojinin sağlık sektörüne uygulanarak sağlık hizmetlerine kolay erişilebilirlik sağlaması ve bu hizmetleri verimli hale getirilmesi anlamına gelmektedir. Günümüzde sağlık kuruluşları hasta bakımını daha iyi seviyelere ulaştırmak için telemedicine, elektronik sağlık kayıtları, yapay zeka, mobil sağlık hizmetleri ve giyilebilir teknolojiler de dahil olmak üzere pek çok ileri teknolojiyi artık kullanıyor.

Bahsettiğim bu teknolojiler erken sürelerde teşhis konulabilmesi, yakın gelecekte belki de bazı hastalıkların önlenebilmesine ve kronik rahatsızlıkların iyileştirilmesine ya da tedavi edilmesine yardımcı olacaktır.

Sağlıkta Dijital Teknolojilerin Kullanımı

sağlık teknolojileri

Dijital sağlık terimi ileri düzey dijital teknolojilerin sağlık sektöründe kullanılmasını ifade temek için kullanılmaktadır. Telemedicine, mobil cihazlar, çeşitli uygulamalar, giyilebilir teknolojiler, dijital sağlık terimini oluşturmaktadır. Dijital sağlık teknolojilerinin amacı ise sağlık sektörünü daha verimli ve daha etkili hale getirerek maksimum verimliliği elde etmektir.

Sağlık sektöründe yer alan tüketicilere yönelik sağlık ürünlerinin yanı sıra hastaneler ve sağlık kuruluşları için çok sayıda yenilik sunan dijital sağlık teknolojileri geliştirilmeye devam ediyor. Hayatımıza doğrudan etki edecek olan bu teknolojiler içerisinde tıbbi kayıt sistemleri, güvenli iletişim için geliştirilen uygulamalar ve büyük veri analiz sistemleri yer almaktadır.

Sıraladığım yeni teknolojilerin birçoğu maliyetleri oldukça azaltacak yenilikçi çözümler sunmaktadır. Dijital sağlık sektörünün geleceğinin parlak olduğunu lütfen bir kenara not etmeyi unutmayın. Dijital sağlık hizmetleri birçok alanda devrim yapma potansiyeline sahiptir.

Dijital Sağlığın Geleceği

Dijital sağlık sektörünün geleceğinin tatmin edici başarılarla dolu olacağını tahmin etmek bizler için zor değil. Fakat her iş kolunda ve her yatırım sahasında olduğu gibi bazı riskler ve ciddi belirsizlikler maalesef dijital sağlıkta da söz konusudur. Sizler için dijital sağlığın geleceğine ilişkin öngörülerimi sıralamak istiyorum:

  1. Tedaviler için yapay zekanın çok daha yaygın ve etkin kullanılması.
  2. Birçok dijital teknolojinin sağlık hizmetleri alanında çok daha yaygın şekilde kullanılmaya başlanması.
  3. Teknolojinin gelişimi ile beraber insanlar kendi sağlıklarını kontrol altında tutabilecekler.
  4. Telemedicine ve diğer tüm dijital sağlık hizmetlerinde yer alan seçeneklerde kullanım artışları gözlenecek.
  5. Finans alanında çokça tercih edilen blockchain teknolojisi ilerleyen dönemlerde sağlık sektörünün de vazgeçilmezi haline dönüşecek.

Sağlık Teknolojilerine Yatırım

Şu an için en hızlı ve en karlı büyüyen sektörlerin başında sağlık teknolojisinin geldiğini işin uzmanları kabul etmektedirler. Geleceğine yatırım yapmış birçok sağlık kuruluşu sanal hizmetlerini geliştirebilmek için, maliyetlerini en aza indirmek için, tedaviye erişimi daha geniş çerçevede sunmak için ve uzaktan hasta takibi yapabilmek için son teknolojilerden yararlanmaya çalışıyorlar. İşte bu ciddi teknolojik gelişmeler sağlık teknolojisine yatırım yapmak için fırsat kollayan yatırımcıların heyecanını ve isteğini arttırmaktadır.

Dijital sağlık teknolojilerinin 2025 senesine kadar 660 milyon Dolara ulaşabileceği ve %25’lik bir büyüme gerçekleştirebileceği tahmin edilmektedir. Bu bilgiye paralel olarak giderek büyüyen dijital sağlık pazarında ise mobil uygulamaları geliştiren firmaların çoğunun hasta bakımı üzerine ürünler geliştirdiği görülmektedir. Telemedicine ve dijital sağlık hizmetlerinde ki en kayda değer ve önemli yatırımları sizler için sıraladım:

 Telemedicine

COVID salgını sonrasında doktorlarla yüz yüze görüşeme yapılamaması ile insanlar sanal muayenelerle tanışmak zorunda kaldı. Hastalar hastalık belirtilerini telefonlar aracılığıyla doktorlara ilettiler. Telemedicine görüşmeleri COVID öncesi ayaktan bakım için %1 ila %2 seviyelerinden hızlı bir şekilde %30’a sert yükseliş gösterdi. Değişen dünya ve değişen yaşam şartları insanların sağlık hizmeti almak için telemedicine kullanma arzularını kayda değer bir oranda yükseltti.  Sağlık sektörü temsilcileri hasta ziyaretlerinin tam %40’ının sanal olarak yapıldığını kamuoyuna duyurdular. Telemedicineye yapılan yatırımların günümüzde 4 milyar dolar seviyelerini aşması beklemektedir.

Uzaktan Hasta Takibi

Dijital sağlık hizmetleri, giyilebilir teknolojiler ve hastaların evlerinden takip edilmesi dijital sağlık sektörü için önemli durumlar haline dönüştü. Son dönemlerde uzaktan tanı koyabilmeyi destekleyen yeniliklerin ortaya çıkışı ve uzaktan hasta takibi gibi yeni teknolojiler giderek çoğalacaktır. Dijital sağlık sektörü yatırımcıları yatırımlarını gün geçtikçe arttırmaktadır.

Davranışsal Teknolojiler

Yaşadığımız ileri teknoloji zamanlarında akıl sağlığına yönelik de raporlama, izleme ve erişime yapılan yatırımlar da şaşırtıcı şekilde arttı. Küresel çarpa bir örnek verecek olursam da ABD’de 50 milyon insan akıl sağlığı sorunlarıyla boğuşmaktadır.

Tükenmişlik sendromları, depresyon ve travma sonrası stres bozukluları sebebiyle bu konu oldukça önem kazandı. Yatırımcıların yanı sıra devletlerin, sağlık kuruluşlarının ve üniversite gibi eğitim kurumlarının ruh sağlığı alanına yatırımlarının 2 milyar dolar seviyelerini çoktan aştığı görülmektedir.

Sağlık Teknolojilerine Yatırımın Faydaları

sağlık teknnolojisi

Hastaların birçoğu hastaneye giderek yüz yüze muayene gerçekleştirmek yerine sanal muayeneyi tercih ediyorlar. Bu tercihi bir kez denedikten sonra da tekrardan telemedicine tercih eden hastaların oranı %83 gibi ciddi bir seviyeye ulaşmıştır. Bu oranlar sağlık teknolojilerinin geleceği açısından bizlere yeterince fikir vermektedir. Şimdi sizler için sağlık teknolojilerine yatırımın bazı faydalarını sıralayacağım:

 1.Esnek Olması

Telemedicine günlük yaşamda insanlara oldukça fazla esnek davranabilmelerini vaat ediyor. Bu durum hastalar ve doktorlar için gün içerisinde kazanılmış fazladan zaman anlamına gelmektedir. Böylece zaman verimliliği gerçekleştirilebilir.

2.Erişilebilir Olması

Bazı hastalar için klasik muayene vazgeçilmez olsa bile telemedicineyi tercih etmek isteyen hastaların sayısı gün geçtikçe artıyor. Dış ortamlarda bulaş ile geçen salgın hastalıklara yakalanma riski en aza indirir. Ayrıca engellilik ya da hareket etme kabiliyetinde sorun yaşayanlar için telemedicine kolay erişilebilir bir sağlık hizmeti sunmaktadır.

3.Entegrasyon

Telemedicine dijital olduğundan, gerekli kayıtların tutulması ve planlamaların gerçekleştirilmesini kolaylaştırılabilir. Birçok farklı senaryo için başarılı bir entegrasyon sunar. Bu haliyle dijital sağlık sektörünü daha da ileriye taşıyabilir.

4.Fırsatlar Sunar

Hastaların sağlık hizmeti aldığı kurumda oldukça dikkat ettiği; evine ve iş yerine yakınlığı, bulunduğu konum, ulaşım durumu, arabası için park yeri sorunu yaşayıp yaşamayacağı gibi birçok problemi de dijital sağlık hizmetleri ortadan kaldırabilir. Mesela telemedicine ile bu tarz problemlerin hiçbiri ile karşılaşma olasılığınız yoktur.

Yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre ise daha önce hiç telemedicine hizmeti almamış ABD’lilerin %55’i doktora ihtiyaç duyacakları ilk durumda telemedicine hizmetlerini kullanmak istediklerini bildirmişlerdir. Bu durum dijital sağlık alanında yeni fırsatların çabucak kabul gördüğünü ve güven problemi yaşatmadığını ıspatlamaktadır.

5.Düşük Maliyetler

Klasik hasta muayenelerinin azalma göstermesi birçok konuda tasarruf yapılabileceği anlamına gelmektedir. Muayene odalarının farklı amaçlar için kullanılması ya da banko personeli gibi pozisyonlar için fazla sayıda personelin çalışmasına gerek kalmaması gibi idari durumlardan elde edilecek maliyet karları ve daha az insanın ziyareti ile temizlik harcamalarının azalması gibi giderleri düşürecek durumlar ortaya çıkar. Böylece bazı zorunlu harcamalardan bir tasarruf söz konusu olacaktır. Telemedicine dijital sağlık alanında şirketlere fayda sağlayabilecek birçok faydalı yatırımdan biridir.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN