Startuplarda Kurumsal Strateji ve Politikaların Önemi

İnsanlar kariyer yolculukları süresince öncelikli olarak başarılı olmak ister.  Sektörde öne çıkmak, önemli bir statüye erişmek ya da etkin bir yönetici olmak için başarıya odaklanmak şarttır. Iş yaşamında da başarıyı yakalamanın pek çok yolu vardır. Ancak tüm bunların temelinde bireyin kendisine olan güveni ve inancı yatar. Eğer ki kişiler ve kurumlar kendilerine başarıyı hedef olarak seçmişse bu hedef doğrultusunda pek çok zorlukla mücadele etmeyi de göze almış demektir. Ayrıca konumuz başarı olduğunu pek çok riskin de ortaya çıktığını söylemek de yarar var. Bu riskler ise temel gündemimiz ana maddelerinden birisi haline geliyor. Özellikle de riskler iş hayatı ve girişimlerin temel gündemlerinden birisi haline gelebilir.  Ancak risk barındırmayan işlerin başarı kazanması da mümkün gözükmüyor.  Bugün risk ve başarı kavramlarından start-up kavramı ortaya çıkmıştır. 

Startup günümüzde başlangıç yapmak, yeni başlangıçlara ortak olmak gibi anlamlara gelir. Özellikle de start up girişimler ile eş anlamlı olarak kullanılır. İş dünyasındaki pek çok girişim için startup kavramının kullanıldığını görebiliriz. Ayrıca startup şirketler kısa bir sürede önemli bir çıkış yakalaması ile de gündeme geliyor. Bu şirket ve girişimlerin barındırdığı potansiyel sayesinde pek çok probleme karşı yeni çözümler üretilmesi söz konusu oluyor. Startup şirketler bulundurdukları potansiyel nedeniyle önemli bir kitleye hitap ederler. Özellikle de yazılım ve teknoloji alanında pek çok başarılı startup önemli başarılar kazanmıştır. Ayrıca bu şirketlerin hızlı büyüme için tasarlandığı ve teknolojiyi geliştirmek için odaklandığını da unutmamak gerekir. Bu anlamda startup şirketler teknoloji yatırımcılarını dikkatini çekebilecek önemli bir konuma sahiptir.

Startuplar için stratejiler neden önemlidir?

Başarılı Startup Nasıl Geliştirilir?

Startup genel anlamda gelişme potansiyeli olan alanlara yönelmiş bir girişim faaliyetidir. Bu anlamda özellikle de teknoloji, yazılım ve finans gibi alanlarda farklı startup şirketlere rastlamak mümkündür. Startup bu anlamda girişimcilikten ayrılır. Girişimcilik genel anlamda her sektör ve alanda yapılabilir. Ancak startup potansiyel başlangıç noktaları belirleyerek hızlı şekilde ilerleme yapmaya çalışır. Ancak günümüzde startup olarak ifade edilen şirket ve girişimlerde önemli bir atılım söz konusudur. Bu nedenle de başarılı olmak için önemli stratejilere ve politikalara ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle bu alanda yeni stratejiler geliştirmeden başarılı olmak neredeyse imkansız. Bu nedenle bir startup kendisine özgü stratejiler belirleyerek sürece başlamalıdır.

Ayrıca başarılı bir startup için doğru iş modelinin seçilmesi gereklidir. Startup için hangi sektör tercih edilecekse sektördeki önemli ihtiyaçlar sıkı bir şekilde takip edilmelidir. Bu takip o kadar nitelikli olmalı ki yapılacak her hamle belirlenmiş bir ihtiyaca yönelik düzenlenmelidir. Bu sayede bir startup girişimcisi kısa sürede hedeflerine erişmiş olacaktır. Bu alanda başarıyı sağlayacak en önemli faktörlerden birisi belirlenmiş hedefleri yakalayabilmektir. Bunu sağlayabilmek için ise başlangıç seviyesinde minimum kaynak kullanımı yeterli olabilir. Pek çok büyük girişim gibi büyük sermayelere Ihtiyacınız yoktur. Bu alanda en önemli unsur stratejilere ve geliştirilmiş politikalara dikkat etmek gerekir. Ayrıca bir startup çevreden bağımsız düşünülemez. Bir startup geliştirilmeden önce çevre ile yakın ilişkiler kurulmalı ve sağlam bir network ağı kurulmalıdır. Çevrenizde yer alan pek çok yatırımcı ve şirket yeni oluşumlar için ön yargılı olsa da etkili bir iletişim sayesinde bunu oluşturmanız mümkün. Bu nedenle hedefleriniz doğrultusunda farklı şirketlerle işbirliği yapmak ve bu şirketleri önceden belirlemek gerekir.

Başarılı startup özellikleri

Bir Startupta Stratejiler Neden Önemlidir?

Startuplar ve girişimler için şunu söyleyebilirim: Şirketler ve Girişimler tıpkı yaşayan bir her canlı gibidir. Bu oluşumlar iyi değişim, gelişim ve zamanla evrim süreçlerine tabi olurlar. Herhangi bir şirketin ya da girişimin yeni adımlar atmadan bulunduğu yerde kalması ve gelişmesi mümkün değildir. Bu şekilde davranıldığında zaten startup mantığına göre yanlış hareket edilmiş olur. Startuplar ve girişimler hızlı bir gelişimin sağlanmasını amaçlar. Ayrıca sektörde öne geçmek ve ileriye dönük hamleler yapmak bu oluşumların başarısı için gereklidir. Çünkü startup ve girişimlerde başarıyı sağlayan en temel faktörlerden birisi inovasyon ve yeniliktir. İş dünyasında yönünü nereye doğru gittiğini görebilmek ve insanların ihtiyaçlarını anlayabilmek için dinamik stratejilere ve modellemelere ihtiyaç duyulur. 

Startup şirketleri açısından itici güç değişimi sağlayacak faktörleri bir araya getirmektir. Bunu sağlayabilmek ise önemli stratejiler uygulamak ve şirket politikasını geliştirmekle mümkündür. Her şirket ve girişimin kendine özgü vizyonu ve kurum kültürü bulunur. Startup şirketler ise ürün ve hizmetlerini gelecek vizyonla geliştirmeye çalışır. Bu anlamda geleceğe yönelik bir perspektifin başarıya ulaşmasında şirketin vizyonuna özgü stratejiler geliştirmek yarar sağlayacaktır. Ayrıca başarılı startup girişimleri süreç içerisinde strateji değişimine de gidebilir. Süreç içerisinde gerçekleştirilecek strateji değişimleri hedefe ulaştırmayı sağlayacaktır. Ayrıca startup şirketlerinde kurum kültürüne özgü politikaların geliştirilmesi doğru olacaktır. Bu politikalar sayesinde şirketlerin işbirliği yapması ve hedeflerine ulaşması kaçınılmazdır. Ancak bu politikaların şirket personelleri ve süreçte yer alan kişiler tarafından benimsenmesi gerekir.

Startuplar İçin Yeni Pazar Stratejileri

Startuplar için Pazar stratejileri

Startup şirketler genel olarak sürekli büyümeye odaklı. Bu anlamda da sürekli büyüme ve gelişmeyi sağlayacak yeni pazar stratejileri geliştirmek gerekir. Startuplar özellikle teknoloji ve yazılım alanında yeni pazarlara açıldığında önemli başarılar kazanır. Startuplar proje başlangıcından itibaren önemli başarılar elde ettiğinde yeni pazar arayışlarına girişmelidir. Özellikle yeni pazar alanları ve yeni müşteriler keşfetmek büyümeyi sağlayan önemli unsurlardan birisi olacaktır. Ayrıca bir startup, pazarını genişletmeden ve müşteriye erişim olanaklarını çeşitlendirmeden başarısını sürekli hale getiremez. 

Startup girişimler farklı pazar alanları sayesinde geliştirmelerini farklı bir boyuta taşıyabilir. Özellikle de yeni pazar alanlarının keşfi ile oluşan kazançlar sayesinde büyüme stratejileri için önemli bir fon sağlanmış olur. Ayrıca farklı alanlarda faaliyet yürütmek girişimleri farklı risklere karşı koruyacaktır. Örnek olarak girişimler yalnızca bir noktadan yürüyorsa bir süre sonra krizler kapınıza gelebilir. Ancak birden fazla pazarda faaliyet göstermek risklere karşı girişimleri koruyacak ve gelişime devam edebilecektir.

Startuplarda Vazgeçilmez Unsurlar Nelerdir?

Startupların vazgeçilmez ögeleri

Bir startup başarılı olabilmesi için önemli stratejilerden yararlanılmalı ve şirket içerisinde vazgeçilmez unsurlara yer verilmelidir. Bu unsurlar arasında özellikle insan kaynağı ve politikalar öne çıkmalıdır. Bir startup insan kaynağının uzmanlık alanlarından yararlanmalıdır. Ayrıca başarılı bir girişimci ve yatırımcı genel politika olarak insanların yetkinliklerine önem vermelidir. Ayrıca bir startup finans politikasını iyi bir şekilde oluşturmalıdır. Çünkü yapılan işlemlerin ve süreçlerin tamamı finans ilişkilerine bağlıdır. Bu anlamda hem kısa vadede hem de uzun vadede projelerin kendi kendisini döndürmesi şarttır. Bu nedenle ilk günden itibaren finans politikasının oluşturulması ve sürekli olarak geliştirilmesi gerekir. 

Bir startup açısından en önemli işlemlerden birisi de iş geliştirme süreçleridir. Startup iş geliştirme süreçlerinin iyi bir şekilde kontrol edilmesi sonrasında başarı elde eder. Bu anlamda şirketin vizyonu ve stratejilerinden başlanılarak yeni çözümlerin geliştirilmesi gerekir. Ayrıca iş geliştirme süreçlerinde operasyonların düzenlenmesi ve görev tanımlarının yeniden yapılması doğru olacaktır. 

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN