Sürdürülebilir Tasarruf Alışkanlığını Nasıl Geliştirirsiniz?

Genç yaşta finansal özgürlük kazanmak isteyenlerin en çok merak ettiği soru sürdürülebilir bir tasarruf alışkanlığı nasıl geliştirilebilir? oluyor. Öncelikle kişinin içinde bulunduğu yaşam standartlarını ve çalışma koşullarına değerlendirerek bir plan yapması öneriliyor.

Stratejik bir yatırım planı her zaman için sürdürülebilir bir tasarruf alışkanlığı kazanmada en temel rolü oynuyor. Bu yola çıkan kişinin sürdürülebilirlik kavramını net şekilde fark edebilmesi ve bu farkındalıkla tasarruf alışkanlığı geliştirilmesi, daha sağlam temellerle yola çıkmasını sağlar.

Sürdürülebilirlik hem evde hem dış çevrede hem de gündelik yaşantıda kullanılabilen bir kavramdır. Kişinin yeryüzünde kısıtlı olarak sunulmuş kaynakları daha çevre dostu bir yaklaşımla kullanması sürdürülebilir bir yaşam örneğidir.

Doğal kaynakların geri kazanılması, yeniden tasarlanması ve korunması için benimsenen her türlü davranış sürdürülebilir bir çevre örneğidir. Vücudun ihtiyaç duyduğu dengeli ve sağlıklı beslenme ise sürdürülebilir sağlıklı bir yaşam örneğidir. Sürdürülebilirlik kavramının hemen her alanda insanı etkilediği düşünüldüğünde ancak sürdürülebilir bir tasarruf planı oluşturulabilir.

Tasarruf Alışkanlığını Sıfırdan Başlatmak İçin Etkili Stratejiler Nelerdir?

tasarruf

Tasarruf alışkanlığını sıfırdan başlatmak isteyenler öncelikle biriktirme alışkanlığını kazanmalıdır. En etkili strateji çocuk yaşlarda birikim alışkanlığı kazanan bir bireyin her zaman bir adım önde olduğu fikridir.

Doğru bir harcama ve doğru bir tasarruf planı oluştururken yaşam standartları göz önünde bulundurularak ne yapılabilir? sorusunun yanıtı aranmalıdır. Tasarruf hedefi belirlendikten sonra günlük hayatta oluşan maliyetlerin azaltılabilmesi için aylık ve yıllık gider tablosu oluşturulabilir.

Daha minimal bir yaşam tarzı benimsemek için daha az gıda daha az enerji ve daha az alışveriş ilkesi benimsenebilir. Her zaman kişisel yeteneklerin gelişimine odaklanmakta bu süreçte daha üretken ve tasarrufa dönük bir yaşam kurgusunu mümkün hale getirir.

Kişinin uzun vadeli birikimlere yönelmesi önemlidir. Sabit giderlerin azaltmak ve gereksiz harcamalardan kaçınmak gerekir. Dürtüsel alışverişlerden kaçınmak ve kontrollü bir alışveriş süreci benimsemek tasarrufun en kolay yoludur.

Elbette ki bu süreçte gelir gider harcamaları planlanırken bütün harcamaların detaylı şekilde not alınarak düzenli kontrol edilmesi de gerekir. Alışveriş sürecinde indirim fırsatları takip edilebilir. Ancak o zaman gelirler sayesinde tasavvuf miktarı arttırılabilir.

Tutarlılığı Sağlamak İçin Tasarrufları Nasıl Otomatikleştirebilirsiniz?

Genç yaşlarda emekli olabilmenin temelinde doğru birikim yapabilme stratejilerini belirlemek yer alıyor. Bu birikim sürecinde bireyin işine yarayacak en önemli kavram ise tutarlılık oluyor.

Tutarlılığın var olmadığı bir tasarruf planında birikimin sürdürülebilir olması mümkün değildir. Bu nedenle tasarrufun otomatikleşebilmesi için tutarlılığı sağlamak gerekir. Peki bu nasıl mümkün olabilir?

Bireyin kendisini ve çevresini keşfetme sürecinde fark ettiği en önemli nokta karar alma dürtüsüdür. Bilinçli veya çevre etkisi dışında alınan kararların stratejik yatırımlar üzerindeki etkisi doğrudan orantılıdır.

İçinde bulunan çevreye uygun bir yatırım stratejisi benimsemeye çalışanların tasarruf planında gözden kaçırdığı en önemli konu bilinçli tercihler yapmanın önemidir. Bilinçli kararlar alabilen bireyler oluşturdukları plandaki hedefe ulaşmakta daha çabuk yol olabilecektir.

Otomatikleşmiş bir tasarruf planında olması gereken tutarlılık bilinçli bir kararlılıkla örtüşür. Yalnızca bireysel düzlemde değil bu konuya hem kurumsal hem de toplumsal düzeyde bakılabilir.

İş liderleri, politikacılar, organizasyoncular rekabet ortamında var olan birikimi karmaşık bir boyuttan alarak daha sürdürülebilir bir platformda yürütebilir. Unutulmaması gereken en önemli konu karar verme becerisi aslında tasarrufa giden yoldaki en önemli yetenektir.

Tasarruf Alışkanlığı Oluşturmada Bütçelemenin Rolü Nedir?

Birikim sürecinde bireyin en çok merak ettiği soru tasarruf alışkanlığı oluştururken bütçenin rolü nedir? Bütçe ile tasarrufun ilişkisi en temelinde gereksiz harcamalardan kaçınma fikri ile bağdaşır.

Kısa veya uzun vadede belirlenen başlıklara göre yapılan birikim bütçe tasarrufu ile sağlanır. Bütçe ilkelerinin ne olduğunu bilmek ve bu ilkeler doğrultusunda hareket etmek tasarruf alışkanlığı oluşturmada en büyük verimi sunar.

Bütçe sürecinde dört farklı aşama bulunur. Bütçenin hazırlanması, bütçenin kanunlaşması, bütçenin uygulanması ve bütçenin denetimi. Daha çok toplumsal düzeyde devletlerin planlama yaparken bu defa aldıkları bütçe sürecinin bu dört aşaması bireysel planlamada neden kullanılmasın.

Tasarruf planında bütçe hazırlandıktan sonra tüm yaşam standardına uygun şekilde uygulanmaya başlanması ve belirli aralıklarla denetlenmesi erken emekliliğin bir anahtarı olarak da görülebilir. Yatırımcının unutmaması gereken en önemli konu gelir dağılımında öne çıkan bütçe kavramının tasarruf alışkanlığını planlama ve yönetmede en önemli aracı olduğudur.

Para Tasarrufunun Önündeki Yaygın Engelleri Aşmak İçin İpuçları Verebilir Misiniz?

para biriktirme

Para tasarrufu yaparken sürekli kayıp yaşanma durumuyla karşılaşanlar, belirli bir seviyeye ulaştığında hedefinde uzun vadeye geçiş yapamayanlar pek çok kişinin karşılaştığı yaygın engellerle yüz yüze gelebiliyor. Bu engelleri aşabilmek için ilk adımı atmak önemli.

Kişinin ne kadar kararlı olduğu da burada öne çıkıyor. Fakat her şeyden öte para tasarrufunun önündeki en yaygın engel gereksiz harcama dürtüsü olduğu bilinmelidir.

“Gereksiz yapılan her harcama kaybedilen bir emektir” fikrini benimsemek hayat stratejisinde önemli bir yol kat edebilmeyi sağlayacaktır. Tasarrufun önüne geçen israf kavramı, insanların aşırı tüketmeye meyilli olması ve savurganlık alışkanlığı kaybedilen kazancın boşa gitmesine sebep olabilir.

Var olan birikimi dahi yok edebilen gereksiz harcamalar tasarrufun önündeki en büyük engeldir. Peki bu durum nasıl aşılabilir?

İnsanların fark etmediği en önemli konu çok para kazanmak yerine doğru stratejilerle parayı değerlendirebilmektir. Birikim yapmanın önündeki engelleri kaldırabilmek için kişinin kendisine yanlış vaatler vermekten kaçınması gerekir. Düşünce sisteminde yapılacak değişiklik sayesinde doğru tasarruf planı zamanla oluşturulabilir.

“Maaşıma zam geldiğinde birikim yapacağım” , “Borcun taksitini daha yeni bitirdim. Önümüzdeki ay biraz rahat ettikten sonra yapacağım” , “Birikim yapmak için önümde uzun yıllar var.” , “Hayat pahalı yaşadığım yerde pahalı nasıl birikim yapacağım?” gibi farklı mazeretler üretenler kendi psikolojik bariyerini oluşturuyor.

Bu süreçte kişinin kendi kararlılığını oluşturarak hedefini belirlemesi ve birikim yapmaya hemen başlaması gerekir. Bu konuda başarı elde etmiş her girişimci az çok demeden birikim yapmanın önemine dikkat çekiyor.

Elbette ki bu süreçte uzun vadeli düşünme alışkanlığı kazanılmalı, planlı alışveriş yapmaya çalışılmalı, harcama alışkanlıklarının farkına varılmalıdır.

Tutarlı Bir Tasarruf Alışkanlığının Psikolojik Faydaları Nelerdir?

Tutarlı bir tasarruf alışkanlığının psikolojik faydalarını net olarak açıklayabilmek için alışkanlık kavramına tüm yönleriyle hakim olabilmek gerekir. Alışkanlık kavramı iyi yönde de kötü yönde de kullanılabilir.

Örnek verilecek olunursa; tasarruf yapabilme alışkanlığını benimsemiş bir kişi harcama planını yatırım odaklı olarak oluştururken bu kişiyle aynı verimlilikte aynı hayat standartlarına sahip olup aynı kazancı elde eden bir kişinin kazandığı alışkanlık daha çok harcamaya dönük olabilir.

Gereksiz harcama yapma eyleminin de bir alışkanlık olduğu unutulmamalıdır. Burada önemli olan tutarlı bir tasarruf alışkanlığı belirleyebilecek psikolojiye sahip olabilmektir.

Davranışların her koşula rağmen tekrarlanması ve hep aynı biçimde gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkan alışkanlık kavramı tutarlı bir tasarruf oluşturabilmek için benimsendiğinde kişinin iç dinamizmini ve psikolojisini de olumlu yönde etkiler.

Faydalı alışkanlıklar gün içinde oluşabilecek gereksiz harcamaların da önüne geçe. Tutarlı bir tasarruf alışkanlığı elde etmiş bir kişi çok para harcama isteğinden zamanla uzaklaşır. Yatırım yapmanın daha çok keyfine varır ve geleceğe daha net şekilde bakabilir hale gelir.

Bu durum psikolojik olarak zararlı alışkanlıklara olan bakış açısını değiştirirken daha çok güzel alışkanlıklara yönelmeyi sağlar. Kişi daha mantıklı hareket ederek hayatına fayda sağlayabilecek fikirleri ancak bu şekilde benimseyebilir.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN