Teknoloji Güvenliği Ve Güvenlik Uygulamaları

Güvenlik her sektörün ve alanın temel gereksinimleri arasında yer alır. Özellikle de önemli bilgilerin paylaşıldığı ve Kurumlar açısından önemli olan belgelerin yer aldığı yapıların en yüksek güvenlik önlemleriyle donatılmış olması gerekir. Güvenlik koşulunun sağlandığı durum nedeniyle İşletmeler ve kurumlar hizmetlerini daha nitelikli bir şekilde sunar hale gelir. Güvenlikle ilgili işletme ve kurumların alabileceği birtakım tedbirler söz konusudur. Bununla birlikte alınacak önlemlerin hizmetlerin içeriği ve durumu ile bağlantılı olması gerekecektir. Çünkü kurumlar ve işletmeler arasında güvenlik ihtiyacı açısından farklılıklar bulunur. Bir finans kurumunun güvenlik ihtiyacı ile eğitim kurumlarının güvenlik ihtiyaçları birbirinden farklıdır. Ayrıca kurumun ve işletmenin hizmet verdiği alanla ilgili kullandığı donanımların özellikleri de önemli bir belirleyicidir. Bir kurumda yoğun şekilde farklı teknolojik cihazlar ve araçlar kullanılıyorsa bu alandaki güvenlik daha üst düzey olmalıdır. Özellikle de finansal ve mali işlemlerin yürütüldüğü teknolojik yapıların günümüzün en güvenilir yöntemleriyle donatılması doğru olacaktır.

Teknoloji güvenliği nedir?

Teknoloji güvenliğinin sağlanabilmesi bireyler ve kurumlar açısından oldukça kritiktir. Günümüzün neredeyse her kurumunun bünyesinde yer alan teknolojik donatılar ve araçlar herhangi bir güvenlik açığı içermemelidir. Teknolojik güvenliğinin sağlanabilmesi için yapılabilecek farklı yöntemler ve stratejiler söz konusudur. Ancak bu alanda planlı ve süreklilik taşıyan iyileştirmelerin yapılması gereklidir. Bu alanda yapılacak düzenlemeler ve iyileştirmeler sayesinde pek çok yatırımcı ve girişimci teknoloji alanında daha fazla var olmaya başlayacaktır. Ayrıca teknoloji güvenliğini sağlayacak yeni stratejilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve bu alana yapılacak yatırımlar oldukça önem kazanacaktır. Bir yatırımcı olarak teknoloji alanında yapılacak temel yatırımların yanında teknolojik güvenliği alanında da farklı yatırımların geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Teknoloji güvenliği günümüzde ve yakın gelecekte kritik süreçlerden birisi olacağı için Bu alandaki yatırımlar önemli getiriler elde etmenizi sağlayabilir.

Bilgi Teknolojileri Güvenliği Nasıl Sağlanabilir?

Teknoloji güvenliğinin önemi ve gerekçesi

Günümüzde teknolojiyi kullanarak ve farklı yazılımlar içeren uygulamalardan yararlanarak dolandırıcılık yöntemleri ortaya çıkmıştır. Pek çok hacker farklı yöntemler ve stratejiler geliştirerek verilere erişme ya da dolandırıcılık yapma gibi faaliyetler gösterebiliyor. Bu durum nedeniyle teknolojik güvenliği en üst düzeye çıkartmak temel hedefler arasında yer almalıdır. Bu amaçla bilgisayar sistemlerinin güvenlik koşullarının iyi bir şekilde güçlendirilmesi için yapılacak çalışmalara ihtiyaç duyuluyor. Hackerler ve dolandırıcılar yeni yazılımlar geliştirdikçe güvenlik için daha güçlü yazılım ve sistemlere ihtiyacımız olacak. Özellikle çevrim içi güvenlik tehlikelerinin önüne geçmek amacıyla bilgi teknolojileri güvenliğinin sürekli kontrol edilmesi ve güçlendirilmesi gerekir. Bilgi teknolojileri kullanımı kapsamında özellikle nesnelerin interneti ve bulut teknolojisi gibi süreçlerin işletmelere dahil olması söz konusu olmuştur. Bu gibi bilgi teknolojisi araçlarının kullanılması ile birlikte pek çok kurum ve işletmenin güvenlik açıkları ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda bilgi teknolojisi güvenliğini sağlayacak yeni yöntemler geliştirmek oldukça gereklidir.

Bilgi teknolojisi güvenliği kapsamında en önemli araçlar arasında bilgisayarlar yer alıyor. Günümüzde neredeyse her kurum ve işletme hizmetlerini yürütürken bilgisayarlar kullanıyor. Bu nedenle bilgisayar sistemlerinin güvenlik açıklarının bulunması pek çok risk oluşmasına neden olabiliyor. Özellikle bilgisayar sistemlerindeki güvenlik açıkları nedeniyle çevrim içi saldırılar ve hacker girişimleri olabiliyor. Bu kapsamda bilgi teknolojisi güvenliğini geliştirmek için bilgisayar yazılımlarının ve  güvenlik teknolojilerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyuluyor. Bilgisayar sistemlerinden başlayarak bilgi teknolojisi güvenliği sağlanamadığı zaman kurumların hizmet yürütme durumları sekteye uğrar. Güvenlik tehditleri ve sorunları nedeniyle kurumların müşteri kaybı ya da kâr kaybı yaşaması söz konusu olabilir. Ayrıca güvenlik koşullarının en iyi şekilde gerçekleştiriliyor olması önemli bir kalite parametresi olarak da görülüyor. Bu kapsamda bilgi teknolojileri güvenliğini sağlayacak temel önlemlerin alınması gerekecektir. Bu alanda yapılan olan çalışmalar bilgisayar sistemlerini ilgilendirdiği gibi veri güvenliğini de ilgilendirir. Çünkü bilgisayar sistemleri içerisinde pek çok önemli ve gizli veri saklanıyor olabilir. Bunun için teknoloji güvenliği hedefleri kapsamında bilgi teknolojileri güvenliğini tam olarak sağlamak gerekiyor. Bunun için yeni yazılımlar geliştirmek ve güvenliği arttıracak uygulamalardan yararlanmak doğru olabilir.

Siber Güvenlik Neden Önemlidir?

Siber güvenlik nasıl sağlanır?

Veri güvenliği kapsamında yer alan siber güvenlik işletmeler ve kurumlar açısından oldukça önemlidir. Çünkü bir kurumun taşıdığı potansiyel nedeniyle siber saldırı riskleri taşıması olağandır. Bu nedenle elektronik ortamda saklanan verilerin en güvenilir şekilde tutuluyor olması gerekir. Siber saldırılar genel olarak elektronik ortamda tutulan veri ve bilgilere yönelik olmaktadır. Siber saldırganlar sunucu ya da ağlarda bulunan güvenlik açıklarını değerlendirerek saldırılarını gerçekleştiriyor. Siber güvenlik bir işletme ya da kuruma önemli birilerinin nasıl ve nerede saklandığını gösteren önemli bir detaydır. Siber güvenlik verilerin ya aldığı ve saklandığı her sistem ve araç için geçerlidir. Siber güvenliği sağlamak için ilk olarak teknoloji güvenliği oluşturmak ve yararlı yazılımlar geliştirerek güvenliği artırmak amaçlanır. Siber güvenliği sağlamak kapsamında bir kurumun sahip olduğu tüm ağlar ve teknoloji donatıları kontrol altında tutulur. Çünkü siber saldırı ve tehditler farklı yönlerden kaynaklanır. Bunun için de teknoloji ve ağların yer aldığı tüm sistemleri siber güvenliğini sağlamak gereklidir.

Siber güvenlik kapsamında yer alan en önemli konulardan birisi ağ güvenliğini sağlayabilmektir. Ağ güvenliği sağlandığında Aygıtlar arasındaki bilgi ve veri alışverişi tam olarak korunmuş olacaktır. Ağ ve sunucuların tamamen kontrol altında tutulduğu bir sistem sayesinde siber tehditler herhangi bir güvenlik açığı bulamaz. Ağ güvenliğinin en önemli işlevleri arasında paylaşılan verileri korumak ve verilerin değiştirilmesini engellemek yer alır. Saldırganlar bazen verileri ele geçirmek isterken bazen de değiştirerek problemler ortaya çıkartmak isterler. Ayrıca saldırganlar tarafından kötü niyetli yazılımlar ya da uygulamalar sistemler içerisine dahil edilmeye çalışılabilir. Bu kapsamda ağ güvenliği nitelikli bir şekilde sağlandığında siber saldırı ve tehditlere karşı önemli bir koruma elde edilmiş olur. Bir kurumun sistemleri içerisinde ağ güvenliği sağlandığında yalnızca tehditlere karşı koruma sağlamaz. Aynı zamanda da gerçekleştirilecek tehditler ya da girişimlere karşı uyarılarda bulunur. Bu sayede sistemler üzerinde herhangi bir tehlike bulunmadan önlemler alınabilir. 

Güvenliği Sağlamada Kullanılabilecek Uygulamalar

Güvenliği sağlayacak uygulama ve yazılımlar

Ağ güvenliğini ve siber güvenliği sağlamada kullanılabilecek oldukça farklı yazılım ve uygulamalar bulunabilir. Bu uygulamaların kurum ve şirketlerin güvenliğini sağlamak adına entegre edilmesi gerekir. Bu uygulamalar arasında anti virüs programları, güvenlik duvarı ya da casus önleme programları gibi farklı yazılımlar yer alabiliyor. Aynı zamanda siber saldırıları tespit eden ve önleyen uygulamalar ile Özel ağların kullanımı sayesinde siber güvenlik ciddi ölçüde sağlanabilir. Bu uygulama ve yazılımlarla birlikte bir kurumun Bilişim teknolojileri güvenlik uzmanı ile çalışması gerekli önlemlerin tam zamanında alınmasını sağlayabilir. Ayrıca teknoloji güvenliği kapsamında yer alan farklı yazılım ve girişimlere yatırım yapmak yeni sonuçların ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN