Teknolojinin Gelecek Yıllarda Ne Gibi Değişiklikler Getireceğini Keşfetme Zamanı

Teknolojinin gelişimi ve ilerlemesi dur durak bilmeyen bir hızda gerçekleşiyor. Biz de bu ilerlemeye ayak uydurmak için hayatımıza pek çok yeri değişim getiriyoruz. Ayrıca teknolojinin bu hızlı ilerlemesi hayatımızı nasıl değiştirmiş, bunu da gözden kaçırabiliyoruz. Her birimizde akıllı telefonlar bile yaklaşık 10 yıldır bulunuyorken bu cihaz hayatımızda köklü değişiklikler yaratmıştır. İnsanların 10 yıl önceki ve şimdiki yetenekleri arasında neredeyse bir uçurum var. 

teknolojinin iş hayatına etkisi

Yapay Zeka teknolojileri ise şu anda bize robot olarak hizmet etmese bile farklı formlarıyla hayatımıza girmiş durumda. Bu etkiyi ulaşımda, çalışma hayatında, eğlencede ve sosyal ortamlarda görebiliyoruz. Ayrıca yakın bir zamanda hayatımıza girmiş olan kripto paralar ekonomik yapıyı ve borsaları etkilemiştir. 3D baskı teknolojileri yapay organlar üreterek tıp hizmetlerine yeni bir gelişme sunuyor. Bu hızlı ilerleme gelecek yıllarda daha da büyük bir hızla devam edecektir. Ancak bu teknolojilere nasıl uyum sağlayacağımız ve bu teknolojilerin hayatımızı nasıl değiştirecekleri konusunda bilgi sahibi olmamız gerekir. 

Teknoloji Yaşamımızı Nasıl Etkiliyor?

Teknolojinin hayatımızı nasıl etkilediği sorusunun cevabı aslında göz önünde bulunuyor. Teknolojik gelişmeler hayatımızın içinden ve ihtiyaçlarımızdan doğan yeniliklerdir. Teknoloji ile gelişen yenilikler hayatımızı etki etmesi için ortaya konulmuştur. Bu nedenle bu etkinin bilinçli olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bu soruyu şu şekilde bir güncelleyebiliriz: Teknoloji hangi alanda bizi etkilememiştir? Sanırım bu sorunun cevabını daha kolay bir şekilde verebilirim. Çünkü teknolojiden etkilenmeyen hayat ve alanlar yok denecek kadar azdır. Yalnızca insanların bilgiye ulaşma yöntemlerine baktığımız zaman bile köklü bir değişiğimin olduğunu görebiliriz. İnsanlar günümüzde bilgiye kütüphane ve kitap yerine internet aracılığıyla ulaşıyor. Herhangi bir konu ile ilgili bilgi edinmek için ansiklopediler sadece kütüphane raflarında kalmış durumda. Ya da bu ansiklopedi ve kitaplar dijital platformların içerisinde yer alıyor.

teknolojik yaşam

Teknolojinin insanların iletişim, eğitim ve düşünme şekillerini etkilediğini söyleyebiliriz. Teknolojik gelişmeler toplumsal yaşayınca katkı sunuyor ve insanların nasıl iletişim kuracaklarını belirliyor. Teknolojinin günlük hayatımızdaki en büyük etkilerinden birine de öğrenmedir. Öğrenme teknolojik gelişmelerle birlikte etkileşimli bir şekilde sunulmakta ve işbirlikçi yöntemler kullanılabilmektedir. Ayrıca bireylerin öğrenme malzemeleri üzerinde daha etkin bir şekilde etkileşim kurmaları da söz konusudur. Ancak ben teknolojinin en önemli etkilerini iletişim üzerinde görüyorum. 

Teknoloji iletişim kurma biçimlerimiz ve iletişim gelişimimiz üzerinde derin bir etki bırakıyor. Buradan yalnızca iletişimi teknolojik cihazlarla kurmaktan bahsetmiyorum. Elbette teknolojik cihazlar iletişimimizi hızlı ve kolay bir hale getirdi. Ancak bireysel iletişim biçimlerimiz de değişikliğe uğramış durumda. Teknolojik cihazlar bireysel iletişim yeteneklerimizi ve becerilerimizi de değiştirmiş durumda. Teknolojik cihazlar nedeniyle dinleme, anlama, üslup ve ses tonu gibi iletişim unsurlarında daha çok olumsuz yönde değişikliklerin olduğunu görüyorum. 

Teknoloji Sağlık Alanını Nasıl Etkiledi ve Etkileyecek?

Sağlık sektöründe teknoloji

Teknoloji ve sağlığın etkileşimi oldukça gereklidir. Bu alanda yaşanan değişimler insanların hayatlarını doğrudan etkiliyor. Sağlık alanında yapılan yeni teknolojik uygulamalar ve bireysel cihazlar önemli etkiye sahiptir. İnsanlar günümüzde yalnızca telefon uygulamalarından yararlanarak sağlık durumlarını kontrol edebiliyor. Aynı zamanda teknolojik gelişmelerle birlikte tedaviye erişebilirlik artmış, yaşlılara sağlık hizmetleri zenginleştirilmiş ve ameliyatlarda ileri teknolojik unsurlar kullanılmaya başlanmıştır. 

Modern teknoloji ile birlikte hayatımıza akıllı saatler ve fitness cihazlarının girmesi söz konusu oldu. Bu akıllı cihazlar sayesinde insanların formda kalması ve egzersiz takiplerini yapabilmesi sağlanıyor. Ancak bu cihazlara son dönemde kan basıncını ölçme, uyku düzenini izleme ve EKG gibi yetenekler de eklenmiştir. Yaşanan bu değişiklikler bile insan sağlığını düzenleme ve geliştirmede önemli etkilere sahiptir. Sağlık alanında teknolojinin hızlı değişimi ile birlikte farklı yeniliklerin de dahil olacağını düşünüyorum. Bu değişiklikler tedavi koşullarında, ilaç kullanımında ve tanı koyma süreçlerinde etkili olacaktır. Ayrıca bu teknolojik gelişmelerle birlikte hastane ve doktorların rollerinde de değişiklikler söz konusu olabilir. 

Özellikle son dönemde sağlık teknolojileri ile ilgili farklı konular gündeme geliyor. Kalp sağlığını kontrol eden kıyafetler, akıllı nöronlar ve kanser hastalığının tespit edebilen mikro iğneler bu gelişmelerin başında yer alıyor. Açıkçası ben bu gelişmelerin çok da uzakta olmadığını düşünüyorum. Yakın gelecekte sağlıkta bu denli köklü değişiklikler görülebilir. 

İleri Teknoloji Neler Getirecek?

İleri düzey teknolojik gelişmelerin hayatımızda nasıl değişiklikler getireceği önemli bir merak konusu. Ancak ben bu durumda sizlere son 20 yılı hatırlatmak istiyorum. Son 20 yılda yaşamınızda neler değişti? Bu sorunun cevabını ilk başta vermek belki zor gözükebilir. Ancak detaylı bir şekilde incelediğimizde hayatımızın pek çok noktasında değişikliklerin olduğunu görebiliyoruz. Günümüzde konuşulan ileri düzey teknolojiler yakın zamanda hayatımıza adım adım girmeye başlayacak. Bu teknolojiler alışkanlıklarımızı, isteklerimizi ve ihtiyaçlarımızı yeniden şekillendirecektir. 

İleri düzey teknolojilerle birlikte hayatımıza şu unsurların gireceğini düşünüyorum:

Dijital Demokrasi

İleri düzey teknolojilerin etkilerinden birisi de demokrasi yaşantımız üzerinde olacaktır. Yakın gelecekte seçimlerin online olarak ve yalnızca tek tıkla olacağını düşünüyorum. Ancak bu durumun ortaya çıkabilmesi için kimlik doğrulama sistemlerinin ve güvenlik koşullarının yaygınlaşması gerekiyor. Ancak dijital demokrasi bana göre çok da uzakta değil. Belki de 2030’lu yıllarda dijital demokrasiye geçmiş olacağız.

Akıllı Evlerin Gelişmesi

Akıllı ev sistemleri

Akıllı ev sistemleri yaklaşık olarak 10 yıldır hayatımızda yer alıyor. Ancak akıllı ev sistemlerinin giderek gelişeceğini düşünüyorum. Özellikle nesnelerin internetinin konuşulduğu günümüzde akıllı evler farklı bir boyuta erişecektir. Gelecekte özellikle ev koruma sistemlerinin daha yaygın bir hale geleceğini düşünüyorum. 

Hızlı Ulaşım Koşulları

Günümüzde pek çok şirket yeni ulaşım teknolojilerine yatırım yapmaktadır. Özellikle ulaşım yakın gelecekte ultra hızlı bir hale dönüşecektir. Özellikle de hyperloop ismi verilen kapsül trenlerin ortaya çıkması toplu ulaşımı tamamen değişime uğratacaktır. Ayrıca yeni ulaşım teknolojilerinin çevresel etkilerden ve iklim koşullarından etkilenmesi de söz konusu olmayacak. 

Sanal Gerçekliğin Gelişimi

Sanal gerçekliğin esnek yapısı ile sınırsız kullanım alanına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Sanal gerçeklik teknolojisi eğitim, spor, ulaşım ve iş dünyasında köklü değişikliklerin öncüsü olacaktır. 

Drone’lar Hayatımızda Daha Çok Yer Alacak

Günümüzde dronelar farklı şekillerde bize hizmet ediyor. Ancak yakın gelecekte droneların yetenek yelpazesi gittikçe genişleyerek. Yakın gelecekte özellikle güvenlik hizmetleri içerisinde bu cihazlar daha çok yer alacak. Ayrıca tarımda, kargo hizmetlerinde ve diğer hizmet sektörlerinde farklı değişimlere yol açacaktır. 

Teknolojik Giysiler 

Pek çok gelişimden bahsettik ancak modadan ve giysilerden bahsetmedik. İleri düzey teknoloji giyim alanında da köklü değişiklikleri hayatımıza sokacaktır. Yakın gelecekte moda, teknolojik gelişmelerle farklı bir forma kavuşacaktır. Yaklaşık 20 yıl içerisinde farklı özelliklere sahip kıyafetler kolay bir şekilde renk değiştirebilecek. Giysilerden yararlanılarak güneş ışığı ve kinetik enerji elektriğe çevrilebilecek. Bir tasarım biçimlerinin değişmesi tercihlerimizi ve alışkanlıklarımızı da etkileyecek. 

Eğitimde Değişim

Online eğitim günümüzde etkili bir verimli bir şekilde kullanılıyor. Ancak gelecekte online eğitimin de ilerisinde bir gelişme yaşanacaktır. Özellikle yakın gelecekte sınıf eğitiminin tartışmalı olacağını düşünüyorum. Ayrıca okulun ve öğretmenlerin rollerinde de büyük değişiklikler yaşanacaktır. 

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN