Geleceğin Mobil Teknolojileri ve Yatırım Fırsatları

Günlük hayatımıza mobil teknolojiler giderek daha fazla entegre oldukça yatırımcılar bu büyüyen sektöre girme konusunda daha iştahlı davranmaktadırlar. Hepimizin hayatında mesajlaşmalardan, internet alışverişlerine ve internet bankacılığına kadar birçok önemli işlem mobil cihazlardan yapılıyor. İşte bu sebepten ‘‘mobil cihazlar yaşamımızın merkezi haline dönüştüler’’ tabirini çok yerinde buluyorum. Durum böyleyken, mobil teknoloji sektörünün gelecekte devasa büyüklüklere ulaşması benim açımdan elbette bir sürpriz olmaz.

Bahsettiğim bu mobil cihazlar ise birçok kişinin günlük olarak kullandığı cep telefonları, dizüstü bilgisayarları ve diğer benzeri kişisel taşınabilir veya taşınamaz elektronik cihazlardır. İşte bu noktada bilmenizi isterim ki, gelecek mobil teknolojiye doğru evriliyor ve ona yatırım yapmanın aslında ticari açıdan bir zorunluluk halini aldığıdır.

Günümüzün teknoloji ile gelişen dünyası dijital öncelikli ekonomiye doğru hızla giderken, artan taleple birlikte, dijital teknolojilere yatırım yapmak her büyüklükteki ve sektördeki işletmeler için daha önemli bir hale gelmektedir. Uzmanların görüşlerine göre dijital teknoloji pazarının toplam işlem değerinin 2024 yılına kadar 3,22 trilyon Dolar seviyelerine yaklaşması beklenmektedir. Bu durum şirketlerin iş yapma şekillerini ve gelecekteki dijital teknolojilere yatırım yapma durumlarını önemli ölçüde etkileyecektir.

Dijital Teknoloji Yatırımı Nedir?

geleceğin mobil teknolojileri

Dijital teknoloji yatırımlarını kısaca ifade edecek olursam; işletmelerin daha verimli, etkili ve rekabetçi bir şekilde çalışmalarını sağlamak için geliştirilen yazılım, donanım, uygulamalar ve bulut tabanlı çözümler gibi dijital platformları ifade etmektedir.

Dijital teknoloji yatırımları veri güvenliğini artırabilir, uzaktan çalışma konusundaki handikapları ortadan kaldırabilir ve uzaktan çalışmayı kolaylaştırabilir. Aynı zamanda iş süreçlerine ilişkin değerli bilgiler ve edinimler sağlanmasına yardımcı olabilir. Bu faktörler ise uzun vadede karlılığın ve rekabet gücünün artmasına oldukça katkı sağlayan durumlardır.

Çağımızın dijitalleşme çağı olmasına rağmen çoğu şirketin dijital teknolojiye yeterince yatırım yapmadığını bilmek benim için gerçekten oldukça üzücü bir durum. Yapılan bazı araştırmalara göre maalesef şirketlerin yalnızca % 21’i dijital teknolojilere önem veriyor ve gerekli yatırımları yapmak için mücadele ediyor.

Dijital Teknoloji Yatırımları Nelerdir?

Dijital teknoloji yatırımlarını kısaca aktaracak olursam, finansal kaynakların iş operasyonlarını geliştiren yeni teknolojik araç ve sistemlerin edinilmesi ve uygulanmasına tahsis edilmesini ifade etiğini söyleyebilirim.

Bahsettiğim bu yatırımlar gelişen teknoloji ile birlikte rekabeti, verimliliği ve üretkenliği üst noktalara taşımayı hedeflemektedir. BT departmanları, yeni araçların mevcut altyapıya entegre edilmesinde teknik uzmanlık gerektirdiğinden, bu yatırımların uygulanmasında kritik bir rol üstlenmektedir.

Dijital teknoloji yatırımları ise iletişim, veri yönetimi, müşteri deneyimi gibi iş süreçlerini iyileştiren donanım, yazılım ve bulut tabanlı çözümleri kapsayabilir. Bu yatırımların başarısı ölçülebilir. Aynı zamanda yatırım getirisi sağlayıp sağlamadığını değerlendirilerek ölçülebilir.

Dijital Teknoloji Yatırımlarının Önemli?

Günümüzün dijitalleşen ekonomisinde şirketlerin dijital teknolojiye yaptıkları yatırımlar hacimlerini arttırmada en doğru adım olacaktır. Dijital teknolojinin geleceğine yatırım yapma fikrini hayata geçirmiş olmanın yararlarını sizler için maddeliyorum:

 • Operasyonel Açıdan Verimlilik: Yapay zeka gibi yeni dijital teknolojiler şirketlerin operasyonlarını söz sahibi hale getirebilir ve operasyonel açıdan büyük faydalar sağlayabilir. Yapay zeka algoritmaları personellerin hatalarını önlemek açısından operasyonel süreçlerde verimliliği büyük ölçüde arttıracaktır.
 • Analitik Veri: Teknolojiye yapılan yatırımlar sayesinde çok fazla verinin doğru analiz edilmesine ve analitik veriye dayalı en faydalı kararların süratle almasına yardımcı olacaktır.
 • Rekabette Avantaj Sağlanması: Teknolojiye gereken önemde yatırım yapan şirketler piyasada ki rakiplerine karşı her zaman bir adım önde yer alırlar. Şirketler dijital teknolojilerden yararlanarak müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi, daha hızlı ve daha uygun maliyetli bir şekilde karşılayan ürün ve hizmetleri kolayca sunabilirler. Ayrıca müşterilere kişiselleştirilmiş fazlaca deneyimler sunarak sadakat oluşturabilirler ve böylece sağlıklı büyümeyi oldukça teşvik etmiş olurlar.
 • Maliyet Tasarrufu Geçekleştirir: Dijital teknoloji yatırımları el kuvveti ile yapılan işleri azaltarak, süreç iyileştirmeyi kolaylaştırır ve böylece üretkenliği artırarak önemli maliyet tasarrufu sağlayabilir. Bir örnek ile açıklayacak olursam; bulut işletmelerin ölçeklenebilir bilgi işlem kaynaklarına gerektiği gibi erişmesine olanak tanıyarak maliyetli altyapı yatırımlarını ortadan kaldırabilmektedir.

İşletmeler Ne Tür Dijital Yatırımlar Yapmalı?

İşletmeler operasyonlarının rekabetçi ve verimli kalmasını sağlamak için çeşitli dijital teknolojilere ciddi şekilde yatırım yapmalıdır. Bu yatırımlar iş operasyonlarını hızlandırmaya yardımcı olabilecek en yeni donanım, yazılım, bulut tabanlı çözümleri ve uygulamaları iyi bir şekilde içermelidir.

Ayrıca işletmeler müşteri davranışları ve pazar eğilimleri hakkında bilgi edinmek için yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmalarına ve veri analitiği araçlarına yatırım yapmayı da önemseyerek bu konu hakkında önemli çalışmalar yürütmelidirler.

Doğru Dijital Teknoloji Yatırımları Nasıl Seçilir?

mobil teknoloji yatırımları

Dijital teknolojiye yatırım yapmak modern iş stratejisinin en kritik adımlarından biri haline gelmiştir. Fakat işletmeler için en yüksek değeri sunan en doğru teknoloji yatırımlarını seçmek birçok seçenek varken bazen zor olabiliyor. Bu nedenle dikkat etmeniz gereken konu, potansiyel yatırımları hem teknik hem de iş odaklı kriterler kullanarak değerlendirilmesinin gerektiğidir. Yatırımcılara yardımcı olacak birkaç maddeyi sıralıyorum:

 • Öncelikle teknolojinin iş, amaç ve hedeflerle nasıl uyumlu olduğunu değerlendirilmesi gerekmektedir. Üretkenliği ve kârlılığı artıracak mı yoksa müşteri deneyimini iyileştirecek mi? Bunların hepsi en iyi şekilde analiz edilmeli.
 • Teknolojinin ölçeklenebilirliğini değerlendirmeye çalışın. Teknoloji işinizle birlikte büyüyebilir mi? Bu durum ile alakalı tutarlı öngörü oluşturun.
 • Teknolojinin entegrasyon yeteneklerini göz önünde bulundurun. Mevcut teknolojiniz ile entegre olacak mı yoksa kapsamlı özelleştirme mi gerektirecek? Bu durum size maliyetli mi olacak yoksa daha az maliyet ve maksimum kar mı sağlayacak, bu konu hakkında en doğru kararı vermek için bir toplantı organize edilebilir.
 • Teknik açıdan teknolojinin işlevselliğini, performansını ve güvenliğini değerlendirin. Teknik gereksinimleri karşılıyor mu yoksa borç mu oluşturacak? Satıcı tarafından hangi düzeyde destek sunuluyor ve sorunlara ne kadar hızlı çözümler bulunuyor? Teknoloji güvenli mi ve verileri korumak için hangi sıkı önlemler mevcut? Bu sorulara da gerekli ciddi karşılıkları bulmanız gerekmektedir.
 • Teknolojinin toplam sahip olma maliyetinin dikkate alınmasının hayati önem taşıdığının bilincinde olun. Buna ön maliyet ile devam eden bakım onarım, destek ve eğitim de dahildir. Yatırımın tahmini yatırım getirisi belirlenmeli ve bunun karlılık üzerindeki etkisi tam olarak değerlendirilmeli.
 • Doğru teknoloji yatırımlarının şirketlerin gelişmesine ve rekabette öne çıkmasına yardımcı olabileceğini, yanlış yatırımların ise büyümeyi ve üretkenliği engelleyebileceğini asla ve asla aklınızdan çıkarmayın.

Dijital Teknoloji Yatırımlarıyla İlişkili Riskler Nelerdir?

Dijital teknolojiye yatırım yapmak çok sayıda faydayı beraberinde getirir fakat aynı zamanda dikkatle değerlendirilmesi gereken önemli riskleri de maalesef beraberinde bulundurmaktadır. Şirketler dijital teknolojiye yatırım yapmadan önce aşağıdaki riskleri göz önünde bulundurmalarının bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum:

 • Hızla Değişen Teknolojik Yenilikler: Hızla gelişen dijital teknoloji yatırımları; süratle demode olabilir, güncelliğini yitirebilir ve geçerliliğini kaybedebilir. Bu öngörülemezlik, yatırımların uzun vadeli uygulanabilirliğinin değerlendirilmesini zorlaştırabilir ve bu da önemli mali kayıplara neden olabilir.
 • Siber Güvenlik Tehditlerinin Varlığı: İşletmeler dijital teknolojiye olan bağımlılıklarını artırdıkça kendilerini siber saldırı tehdidine de maruz bırakıyorlar. Siber suçlular hassas verileri çalabilir, iş yaşamını aksatabilir ve marka itibarına büyük zararlar verebilirler. Bu nedenle şirketlerin dijital varlıklarını korumak için siber güvenlik önlemlerine yoğun yatırım yapmaları hayati bir öneme sahiptir.
 • Sermaye Harcaması: Dijital teknolojiye yatırım yapmak, nakiti ve finansal kaynakları baskı altına alabilecek önemli miktarda sermaye harcaması gerektirmektedir. Şirketler teknoloji yatırımlarını sürdürmek ve geliştirmek için yeterli kaynağı sağlamak zorundadırlar.
 • Nitelikli İş: Dijital teknolojiye yatırım yaparken önemli bir uzmanlığa ve yeteneğe sahip olunmasını gerektirir. Şirketlerin teknoloji yatırımlarını etkin bir şekilde yönetebilmeleri ve karlı bir şekilde işletebilmeleri için vasıflı iş gücüne sahip olmaları gerekiyor. Doğru uzmanlık olmadan uygulamanın zayıf olması ve yatırım getirisinin azalması kaçınılmaz bir risk teşkil etmektedir. Bu risklere ek olarak, veri gizliliği, ekip olma sorunları ve fikri mülkiyette yaşanan anlaşmazlıklar gibi dijital teknoloji yatırımlarıyla ilişkili diğer potansiyel sorunlar da oldukça dikkat edilmesi gereken durumlardır. Bu tehditleri azaltmak için şirketlerin uzun vadeli yatırım stratejileri geliştirmesi, kapsamlı bir risk yönetimi çerçevesi oluşturması, çok güçlü siber güvenlik önlemleri alması, bir acil durum planını her zaman hazır bekletmesi ve teknoloji yatırımlarında gerçekleşen yenilikleri sürekli takip etmesi gerekmektedir.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN