Veri Gizliliği ve Güvenliği İş Dünyasında Önemli Konular

Onaylanmamış bir erişime karış koruma ve veri bütünlüğünü, gizliliğini ve erişilebilirliğini koruma amacı ile kullanılan koruyucu önlemleri ifade eder. Veri gizliliği ve güvenliği açısından en iyi uygulamalar, veri şifreleme, veri düzeltme, anahtar yönetimi, veri maskeleme ve verileri alt kümelere ayırma gibi işlemlerden oluşur.

Yasal uyumluluk açısından veri ihlali riskini azaltmak için gerek şirket içinde gerekse bulutta kullanılmalıdır. Detaylı bir savunma yaklaşımı uygulamak için katmanlı bir veri güvenliği stratejisi uygulanmalıdır.

Uygulanacak farklı kontroller farklı tehditleri azaltır. Çözüm alanları arasında, veri tabanı aktivitesini ve tehditlerini değerlendirme, onları tespit etme ve izleme imkânı sunar. 

Verilerin yetkisiz kişilerin erişimine karşı korunmasını ifade eden veri güvenliğinde önemli kıstas, kişisel ve kurumsal bazda veriler korunurken gizliliğinin de sağlanması amaçlanır. İlave olarak bütünlüğünün de korunması önemlidir. Bundan dolayı işletmeler veri güvenliğinin sağlanması için gerekli görülen işlemlerin yerine getirilmesi gerekir. 

Her organizasyon için veri, önemli varlıklarından biridir. Bundan dolayı önemli olan verileri, her türlü yetkisiz erişime karşı korumak önem taşır. Yaşanabilecek veri ihlalleri, başarısız denetimler, yasal gereksinimlerin önemsenmemesi ile itibarınız zedelenebilir.

Marka üzerinde olan güvenirlilikte kayıplar yaşanabilir. Fikri mülkiyet üzerinde gizlilik bozularak uyumsuzluk nedeni ile ceza ile karşılaşılabilir. Bu durum bazen ciddi anlamda mali kayıplara yol açabilir. Finans, sağlık, hassas veriler vb. fikri mülkiyet içerebilir. Veri gizliliği ve güvenliği için ihlalleri önleme ve uyumluluğu koruma adına veriler korunmalıdır. 

Veri Güvenliği Nedir? Neden Önemli?

veri gizliliği ve güvenliği

Teknolojik açıdan hızla değişen ve dijitalleşen dünya, gerek şirketlerin gerek se bireylerin sahip olduğu ve üretmiş olduğu verilerin önemi giderek artıyor. Ortaya çıkan bu değerli verileri elde etmek için birçok oyuncu rekabet içinde birbirleri ile yarışıyor.

Artık günümüz veriye dayalı ekonomide değerli maden konumunda olan verilerin kötü amaçlı kullanımı önlemek için yasal düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle gerek bireyler gerek se kurumlara bu noktada önemli görevler düşüyor. 

Kişi ve kurumların dijital ortamda bulunan verilerine izinsiz olarak erişilmesini önlemek adına alınan koruyucu önlemlerin tümüne verilerin gizliliği adı verilir. Veriler üzerinde değişiklik yapma, silme, ele geçerim veya fidye yazılımları ile şifrelenmesi gibi siber saldırıları engellemek adına alınabilecek tüm önlemler veri güvenliği kapsamına girer.

Veri güvenliği uygulamaları ile kuruma ait verilere sadece yetkili kişilerin erişebileceğini garanti altına alır. 

Veri Güvenliğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler 

Ağ cihazlarından depolama aygıtlarına, fiziksel güvenlikten yönetim ve erişim kontrollerine varıncaya kadar her yönü ile veri güvenliğini kapsayan bir kavramdır. Aynı zamanda bu durum kurumsal politika ve prosedürlerden de oluşur.

Kurumların veri güvenlikleri açısından dikkat etmesi gereken adımları uygulamaları gerekir. Veri güvenliklerinde ortaya çıkabilecek ihlaller ağır düzeltme maliyetlerini ortaya çıkarabilir.

Bunun yanı sıra iş kaybından dolayı masrafların da ortaya çıkmasına neden olabilir. Düzenleyici kurumlar tarafından para cezaları uygulanabilir. En kötü senaryo olarak şirketler veri ihlallerinden dolayı iflas bile edebilir. 

Peki, kişi veya kurum olarak vergi güvenliğine neden olabilecek hatalar nelerdir? Yukarıda sayılan olumsuz durumları yaşamamak adına önceden tedbirler alınarak bu tür hataların önüne geçilebilir. Bu hataları sizler ile paylaşıyoruz…

Veri güvenliğinde yaşanabilen hataları şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Dönemsel olarak gizliliği önemsemek
 • Ortaya konulan veri koruma yasalarının sadece bulunan yerde geçerli olduğuna inanmak
 • Tüm düzenlemeleri uymayı tek bir yönetmeliğe bağlı olarak görmek
 • Kendine ait gizlilik kurallarını önemsememek
 • Kurum içinde etkili ve düzenli olarak gizlilik eğitimi vermemek

Bu tür hatalar kişi veya kurumsal bazlı olmalarından dolayı göz ardı edilmemesi gerekir. 

Şirketler Açısından Veri Güvenliğinin Önemi

veri güvenliği

Şirket için sahip olunan fiziksel varlıklar kadar önemli olan kurumsal veriler, korunmaları son derece değerli dijital varlıklardır. Kuruma ait verilerden elde edilen bilgiler, şirketin geleceği açısından önem arz eder.

İleriye dönük doğru kararların alınmasında etkin rol oynar. Bunun yanı sıra iş süreçlerinde yaşanan sorunların çözümü için, operasyonel olarak verimliliği artırmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak adına yardımcı olur. 

Kuruma ait verilerin gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliğini koruma anahtarı olarak veri güvenliği büyük anlam ifade eder. Gizlilik ise, kuruma ait verilen gizli tutulmasını, eksiksiz ve güvenilir olmasının yanı sıra sadece yetkili kişiler tarafından erişebilir olmasını ifade eder.

İhlallerin önlenmesi, yasal düzenlemelere uyulmasından ziyade müşterinin güvenliğini kazanmak, onlar ile iyi ilişkiler kurmak, sonuç itibari ile şirket imajını korumak ve rekabet avantajını sürdürmek adına önemlidir. 

Aklımıza şu soru gelebilir. Şirketteki veriler nasıl korunur? Bir kurumun veya kuruluşun verilerine güven altına alması için öncelikle hangi verilere sahip olunduğunun bilinmesi gerekir.

Oluşturulan, kullanılan ve depolanan verilerin kaydı çıkarılarak bir veri envanteri oluşturulmalı. Bu sayede hangi verilerin hangi bilgiyi içerdiği ve nerede depolandığı belirlenmiş olur.

Bundan sonraki iş verileri yönetmek ve depolayarak güvenli bir hale getirmesine imkân veren veri sınıflandırması yapılır. Standart olarak toplamda dört veri sınıflandırma kategorisi mevcuttur.

Bu sınıflandırma:

 • Gizi veriler
 • Kamuya açık veriler
 • Hassas özellikli veriler
 • Kullanıcı verileri

Şirket içerisinde yer sunucularda bu tür veriler bulutta veya farklı cihazlarda bulunacağı için veri envanteri oluşturularak bunları sınıflandırma yaparak saklanabilir. Bu tür işlemler bazen zorlayıcı olabilir.

Veriler hareket halinde, depolanan ve kullanımdaki veriler olarak üç farklı durumda bulunabilir. Veriler tek bir biçimde olmadığından dolayı veri güvenliği sağlamak için tek bir yöntem kullanmak mümkün olmayabilir. Kapsamı bir veri güvenliği sağlamak için, kullanılacak araç ve tekniklerin, politikaların bir kombinasyonları oluşturur.

Vergi güvenliği açısından teknolojiler şunlardan oluşur;

 • Verileri Şifreleme
 • Anahtar Yönetimi Kullanımı
 • Veri Düzeltme İşlemleri
 • Verileri Alt Kümelere Ayırma İşlemleri
 • Veri Maskeleme İşlemleri

Bu uygulamalar ile veriler korunurken aynı zamanda ayrıcalıklı kullanıcı denetimleri de sağlanmış olur. Bunun yanı sıra veriler, yazılı, sesli, çizim ve görüntülü şekilde olabilir.

Bu veriler herhangi bir formatta saklanabilir. Bu tür bilgileri yetkili kişiler talep ettiğinde kullanabilme yetkisine sahiptirler.

Veri Gizliliği ve Güvenliğinin İş Dünyasındaki Önemi

İş dünyasında yer alan kurum ve kuruluşlar için var olan değerlerin başında veriler yer alır. Bu veriler üzerinde kurum ve kuruluşlar düzenleme yapabilir.

Bu verileri ürün ya da hizmet olarak satabilir. Böylelikle sahip olduğu veriler üzerinden kazanç sağlayabilir. 

İş dünyasında ticari faaliyette bulunan şirketler, veri güvenliklerini sağlamak, ortaya çıkabilecek veri ihlallerini önlemek ve yetkisiz kişilerin erişimine engel olmak için gerekli olan işlemleri yerine getirmelidir.

İş dünyasında gerçekleşen dijitalleşme, veri güvenliğini işletmeler için önemli kılıyor. Yeni teknolojilerin farklı iş modellerinde entegre edilmesi ile veri güvenliğinin iş dünyası için ne derecede önemli olduğu anlaşılabilir. 

Siber saldırılar karşısında en doğru önemlerin kurumsal işletmeler tarafından alınması gerekir. Bunun altında yatan temel neden, finansal kayıpların yaşanmaması, kamuoyuna olan sorumlulukların yerine getirilmesi ve toplum açısından güven oluşturmasıdır.

Tüm işletme ve kurumların BT alt yapılarını güvenli hale getirmeleri veri gizliliği ve veri güvenliği açısından önemlidir. Önemsenmediği zaman iş akışlarında ciddi sorunlar yaşanabilir. 

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN