Yatırımcılar İçin Temiz Enerji ve Sürdürülebilirlik Projeleri

Yatırım tercihleri yıllar içerisinde değişerek dünya üzerindeki etkileri dikkate alınarak daha bilinçli bir şekilde yapılıyor. Yatırımcı tercihlerinde değişen kriterler daha bilinçli olarak yatırım yapılmasını gerektiriyor. Birçok birey ve kurumlar yatırım yapacakları şirketlerin finansal verilerini yeterli bulmuyor.

Finansal getirisi yanında başka kriterlerde arıyor. Yatırım yapılacak şirketin topluma ve çevreye olan duyarlılığı, etik değerleri önemseme gibi değerleri de dikkate alıyor. Bu gibi kriterler sürdürülebilir yatırımı popüler hale getiriyor.

Yatırımcılar İçin Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Yatırım

sürdürülebilir yatırım ve gelecek

Sürdürülebilir yatırım için öncelikle sürdürülebilirlik hakkında geniş bir bilgiye sahip olmak gerekir. Bu bilgiye sahip olmadan yatırım kavramını anlamak zordur. Sürdürülebilirlikteki amaç daha iyi bir dünya felsefesidir. Bu felsefede öne çıkan değerler sosyal, çevresel ve ekonomik faktörler arasında denge sağlamaktır.

Buna ek olarak kontrolsüz üretim ve tüketim zincirinden daha çok kaynakların verimli kullanılarak gelecek nesillere aktarılması amaçlanır. Net bir ifade ile atık maddelerin ve kirliliğin azaltılması, doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması, eşit ve kapsayıcı toplumlara destek sağlanması, sorumluluk güden üretim ve tüketim modellerinin teşvik edilmesi amaçlar arasında yer alır. 

Sürdürebilir yatırım, finansal getirilere ilave olarak çevresel, sosyal ve yönetim kriterlerinin gözetilerek yatırım stratejisi oluşturulabilir. Yatırım düşüncesinde sürdürülebilirlik, olumlu etki, sosyal sorumluluk ve kurumsal yönetim faktörleri ön plandadır. Yatırımdaki amaç uzun vadeli sonuçlar alınacak şekilde yatırım yapmayı hedeflemektir.

Etik dışı davranan, çevreye zarar veren ve sosyal eşitsizliği benimseyen işletme ve projelere yatırım yapmamayı amaçlar. Yatırımdaki amaç, gerek kurumlar gerek se bireyler sürdürebilir yatırım yaparak dünya üzerinde olumlu bir etki oluşturma ve finansal hedeflere ulaşmak istenir.

Sürdürülebilir Yatırımın Faydaları

Sürdürülebilir yatırımın özünde yatan sadece toplum ve dünya için faydalı kararların alınması gelmez. Dünya üzerinde olumlu bir etki oluşturmanın yanı sıra uzun vadeli finansal getiri de sağlayacak araçlarında hedeflenmesi beklenir. Bu hedefler nasıl ulaşılacak? Sıralamak gerekirse;

  • Dünya üzerinde olumlu etki yaratma: Yatırımcıların kendi değerlerini benimseyen sürdürebilir işletmeleri ve projeleri dikkate alarak bu projelere katılarak katkıda bulunmayı sağlıyor. Önemsenen bu yaklaşım ile hem toplum için hem de dünya için fayda getirecek çevresel ve sosyal sonuçlar amaçlanır. Benimsenen ilkelere uygun projelere yatırımda bulunan yatırımcılar, gerek finansal getiri gerek se çevre ve toplum için olumlu izlenim yaratır. Bu düşünce ile bilinçli ve etik tüketim biçimini benimseyen kişilerin sayısı artar. 
  • Karşılaşılabilecek riskleri yönetme kabiliyeti: ÇSY politikaların benimseyen şirketlere yapılan yatırımlar, ortaya çıkacak çevre ile ilgili felaketler, mevzuattaki değişikler, itibar zedelenmesi ve sosyal sorunlara ait risklerin azaltılmasını sağlar. Bu faktörleri göz önünde bulunduran yatırımcı, yapacağı yatırımlara ilişkin risk ve fırsatları da kapsamlı bir şekilde görmüş olur. 
  • Uzun vadeye yayılmış değerler oluşturma: Güçlü politikalara sahip şirketler, müşterileri kendilerine göre çekebilir. Çalışanlarına güvence, destek ve memnuniyet hissi verebilir. Bu olumlu düşünceler performans artırma ve olumlu itibar oluşturma olasılıklarını yükseltir. Bu durum zaman içinde daha iyi performans sağlanmasını ön plana çıkarır. 

Yatırımcılar İçin Yatırım Stratejileri 

yatırım stratejileri

Sürdürülebilir yatırım stratejilerindeki amaç, finansal getiri elde etmenin yanı sıra sosyal ve çevresel etkilerde olumlu bir hava yaratmaktır. Bu olumlu havayı isteyen yatırımcıların sayısı giderek artıyor. Doğal olarak sürdürülebilir yatarım giderek popüler hale geliyor. Sizlerde sürdürülebilir bir yatırım strateji belirlemek istiyorsanız dikkate almanız gereken bazı adımları uygulamanız gerekir. Yatırım stratejisi de dikkate değer bazı adımları sizlerle paylaşıyoruz;

  • Yatırım yapmaya başlamadan önce sürdürebilir hedeflerinizi belirleyin. Yatırım stratejinde ilk adımdır. Yatırım yaparken sizler için hangi konular ağırlıktadır? Yatırım yaparken, sürdürülebilir tarım, sosyal eşitliği teşvik eden, yenilenebilir enerji gibi seçeneklerden hangisine yatırım yapmak istersiniz? Bu gibi alanlardan hangilerine yatırım yapacağınıza ve hangi işletmelerin ÇSY kriterlerini önemsediğini belirlemeniz oluşturacağınız strateji için yardımcı olur. 
  • Yatırım amaçlı kapsamlı bir araştırma yapın. Belirlemiş olduğunuz sürdürebilir yatırıma ilişkin hedeflerin ardından, kendi değerlerinize uygun ve ÇSY kriterlerini benimseyen şirketleri seçerek yatırım yapmak için araştırma yapın. Şirketlerin ticari faaliyetlerindeki durum, tedarik süreçlerini önemseyen şirketlere yönelin. Çalışanların iş verimliliğine sunduğu katkılar, şirketin karbon ayak izi çalışmaları, insan haklarının ne derecede benimsendiği gibi kriterler gözetilerek yatırımlar şekillendirilmeli. 
  • Yatırım için ne tür dağılım yapacağınızı belirleyin. Portföyde yer alan tutarın ne kadarlık kısım sürdürebilir yatırımlara ayrılacak bunu belirleyin.  Portföyde yapılacak dağılım, belirlenen finansal hedefler, etik inançlar ve risk durumuna göre şekil alır.
  • Aktif bir yönetim şekli belirleyin. Belirlenmiş olan aktif yatırım yönetimi, pasif yönetime göre yatırımcıya daha fazla fırsatlar yaratabilir. Fakat burada olumsuz durumla karşılaşmak ta mümkündür. Ön plana çıkarılan aktif yönetimde ücretler yüksek çıkabilir, buna ek olarak risk faktörü de yaşanabilir. 
  • Karar verdiğiniz yatırımları yakından takip edin. Yatırım yaptığınız şirketin çevreye olan olumlu etkilerini değerlendirmek, şirketin performansını, sürdürülebilir yatırımlar için düzenli olarak yakından takip edebilirsiniz. Yatırım yapılan şirketler için sosyal ve çevresel sonuçları göz önünde bulundurarak, yatırım yöneticileri ile yarım iletişime geçebilirsiniz. 
  • Yatırım yaptınız şirketlere ilişkin gelişmeleri yakından takip edin. Öne çıkan trendler, yönetmelikler ve uygulamalar hakkında güncel bilgi sahibi olun. Şirketin bağlı olduğu sektöre ait konferansların yakından takip edilmesi, etkinliklerde yer alma ve uzmanlar ile yakından iletişimde bulunarak yatırımlarınızı yönlendirebilirsiniz.
  •  Gündemde olan farklı yatarım seçeneklerini araştırın. Ne kadar bilgi sahibi olursanız o derecede bilinci kararlar alabilirsiniz. 

Sürdürülebilir Yatırım Örnekleri

ÇSY yaklaşımını benimseyen şirketler seçilirken, sosyal sorumluluk, çevreye verilen olumlu etki ve şirketin yönetimi gibi ana faktörler dikkate alınır. Sürdürülebilir uygulama sergileyen sosyal ve etik sorumluluğu baz alan şirketlerin belirlenmesi amaçlanmalıdır.

Etki Oluşturma Yatırımı: etki yatırımını benimseyen yatırımcılar finansal getirinin yanı sıra ölçeklenebilir sosyal ve çevresel sonuçları da amaçlıyor. Bu tür yatırımlara uygun fiyatlı konutlar ile birlikte temiz enerji gibi konular da eklenebilir. 

Tematik Konulu Yatırım: su tasarrufu yeşil altyapı gibi temaları öne çıkaran yatırımların yapılması amaçlanıyor. Bu amaca göre yatırım yaparken, önemsenen değerleri benimseyen, uzun vadeli büyüme potansiyeli sergileyen şirketleri ve bu şirketlere ait projeleri esas almak gerekir. 

Aktif Hissedar Katılımı: bu tür sürdürebilir yatırımları teşvik etmek için şirketlerin ÇSY kriterlerinin önemsenmesi, katılım, oylama ve diyalog ile şirketler ile ilişki kurmayı amaçlar.

Elden Çıkarma: etik değerleri benimsemeyen, sürdürülebilir bir amacı bulunmayan şirketlere ait yatırımların elden çıkarılması anlamına gelir.

sürdürülebilir yatırım

Sürdürülebilir Projeler İçin Sürdürülebilir Bir Gelecek

Sürdürülebilir bir gelecek için sürdürülebilir projelerin sosyal ve çevresel faydaları desteklemesi gerekir. Finansal getiriler amaçlanırken, aynı zamanda gelecek de vaat eden güçlü yatırım yaklaşımımı da benimsenmelidir. Risklerin azaltılması, olumlu etkilerin oluşturulması, şeffaf ve hesap verilebilirliğinin teşvik edilmesi sürdürebilir bir gelecek için geçişin desteklenmesi gerekir. 

Günümüzdeki yatırımcılar, çeşitli kriterleri baz alarak stratejiler geliştirerek bunlar arasından seçim yapıyor. Bu stratejilerin verimli bir şeklide uygulanması için yatırımcılar sürdürebilirlik hedeflerini tanımlayarak araştırmalar yapıyor. Yatırımların dağılımını belirleyerek aktif yatırım yönetimini seçiyor.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN