Yatırımcılar İçin Yapay Zekâ ve Sağlık Hizmetleri

Günümüz dünyasında tüm sektörlerin faaliyet alanına giren, uygulamalarında yeni bir teknoloji olarak değer katan, kişilerden kurumlara kadar geniş bir yelpazeye hitap eden yapay zekâ uygulamaları finansal sektörde de yerini almaya başladı. 

Dünya Ekonomik Forumu yayınlamış olduğu raporda, yapay zekâ uygulanabilir tahmin gücü, gelecekteki olayların öngörülmesi ve doğru kararlar verilmesi, insanlar ile iletişim kurulmasını sağlayan teknolojik bir pakettir. Şeklinde tanımlanmıştır.  Yapay zekânın yatırım kuruluşlarına değer katma, operasyonel verimliliğin arttırılması, portföy dağılımında iyileştirme, risklerin yönetimi gibi temellere dayanarak iş modellerine ve operasyonlara yardımcı olacağı bekleniyor. 

Bu çerçevede yapay zekâyı değerlendirdiğimizde, geleceğinin ve kullanım alanlarının yatırım sektöründe de yer alacağını söyleyebiliriz. Yatırım ilişkilerinde daha fazla söz sahibi olacağı ve iş modellerine entegre edilmesi hususunda da her geçen gün daha da artacağını ifade edebiliriz. 

Yapay Zekânın Yatırımcılar İçin Önemi

yapay zekanın sağlık alanında kullanımı

Yapay zekâ, yatırımcılar açısından alternatif veri setleri, inceleme yeteneği ve algoritmaları ile piyasada daha iyi performans sağlamalarına imkân sunuyor. Bunun yanında veri toplama, verilerin analizi, raporlanması ve bunun sonucunda oluşan uyum ve risk yönetimi gibi birçok görevleri optimize etmesine imkân tanıyor. 

Yatırımcıların opsiyonel olarak verimliliklerinin artmasına destek olacak uygulama alanları sağlarken, aynı zamanda yatırımcılar için finansal özetler içeren verileri de oluşturmuş oluyor. Bunların yanı sıra yapay zekâ, yeni yatırımcı ilişkilerin oluşturulması için gerekli uygulamaları da beraberinde getiriyor. 

Yenilik ve farklılaştırma için yatırımcılara yeni fırsatlar sunan yapay zekâ, güçlü bir teknoloji ile karşımıza çıkarken, aynı zamanda insanlık için de dikkate alınması ve yönetilmesi gereken riskleri de beraberinde getiriyor.

Yatırımcılar için yapay zekâ, uyumluluk ve risk yönetiminde işlevleri güçlendirerek geçmiş verileri analiz eder. Analiz sonucu kalıpları belirler. Belirsiz olayları öngörü olarak kabul ederek, yönetimdeki risklerin yönetimine yardımcı olur. Yardımcı araç olması ile şirketlerin bu konuda teknolojik altyapılarını geliştirmelerine zemin hazırlar. 

Yapay zekâ destekli çalışan uygulamalar, şirketlerin ortaya çıkacak riskleri tanımlama; yani, sosyal medyadaki yer alan haber akışını takip ederek karşılaşılabilecek risklerin öngörülmesine ve bunları azaltmak için stratejiler geliştirmesine yardımcı oluyor. 

Şirketlerin faaliyetlerine yönelik çalışmalarının yakından takip edilmesi, yatırımcıların bu alanda çalışmalarını yürüten şirketlere yönelik yatırım kararlarının verilmesi yapay zekâ ile gerçekleşebilir. Kurumsal yatırımcıların, halka açık şirketlerin çevre, sosyal ve yönetim alanlarında risk ve fırsatları değerlendirmede her zamankinden daha fazla bilgi toplamasına ve analiz etmesine imkan verir. 

Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zekânın Önemi

Yapay zekâ tüm alanlarda yerini alırken sağlık hizmetlerinde de kendine yer buluyor. En sık kullanılan alanlar arasında sağlık sektörü de yer alıyor. Hastalıklara konulacak teşhisten günlük operasyonlara, tedavi planlarına varıncaya kadar sağlık hakkında bilgi sunma gibi daha birçok noktada yapay zekâdan faydalanıyor. Geleneksel yöntemlere nazaran birçok avantajı beraberinde getiren yapay zekâ sağlık hizmetlerinde kritik denecek faydalar sunuyor. 

Sağlık sektöründe her zaman son derece dikkatli olmak, hasta verilerini yakından takip etmek sağlık personeli açısından önemli ve zorlu bir süreçtir. Bu sürecin yönetilmesi uzun saatler gerektiğinden hata yapma ihtimali olabiliyor. Bu sebepten dolayı yapay zekâdan bu konuda destek almak, verilerin düzenlenmesi, kontrol ve denetimlerin sağlanması gibi kritik görevlerin kolayca yapılmasına imkân sağlar. 

Yapay Zekânın Sağlık Hizmetlerine Katkıları

Sağlık hizmetler her zaman dikkat isteyen, zorlu süreç gerektiren iş ve işlemlerden oluşur. Bu süreçte birçok olumsuzlar yaşanabilir.  Yatay zekâ kullanıma ile birçok noktada sağlık hizmetleri yürütülebilir. Yapay zekânın sağlık hizmetlerine sağladığı katkıları sıralamak gerekirse;

  • Sağlık personelinin hatalarını azaltır.
  • Bilinçli olarak karar vermeyi kolaylaştırır.
  • Yapay zekâ tabanlı sanal sağlık hizmetleri sunar.
  • Zamandan kazandırır. 
  • Hastalıkları önlemede personele yardımcı olur
  • Maliyetleri minimize ederek tasarruf sağlar.
  • Giyilebilir cihazlar ile veriler anlık takip edilir.

Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zekânın Gerçeği

yapay-zeka sağlık

Operasyonel süreçlerin hızlandırılmasında kullanılan yapay zekâ, aynı zamanda tedavisi henüz bulunmamış hastalıklara yönelik tedavilerin geliştirilmesinde kritik rol oynar.  Yakın bir gelecekte birçok sağlık personelinin özellikle doktorların yapay zekâ destekli hibrit sistemlerinden faydalanması bekleniyor. Bu modellerin kullanımı ile hastalıkların teşhisinin konması hızlı ve yüksek doğrulukta konulabilmesi hedefleniyor.  En kritik süreçlerde doktorların yanında yer alan yapay zekâ, risk unsurunun bulunmadığı uygulamalarda da sağlık personeline büyük kolaylıklar sağlıyor. Personelin iş yükü bu sayede azalmış oluyor. 

İnsan emeğine nazaran daha çok veri anlık olarak işleyebilen yapay zekâ, karar alma süreçlerinde doktorlara her geçen gün daha fazla destek sağlaması bekleniyor. Yapay zekâ, sağlık hizmetleri ile ilgili artan maliyetleri aşağı çekmesi bekleniyor. Sonuç itibari ile gerek sağlık personelinin gerekse hastaların yapay zekâdan farklı biçimlerde faydalanması, yapay zekâ teknolojisinin sağlık sektöründe büyük bir değişime ön ayak olacağı tüm uzmanlar tarafından belirtiliyor.

Yakın bir gelecekte portföy yöneticilerinin yerini almasa da, performanslarında artış sağlayacağı, getirilerde iyileştirme sağlayacağı tahmin ediliyor. Şu aşamada insan muhakemesi ve sezgiler gibi davranışların sergilenmesi beklenmese de sağlamış olduğu katma değer ile yöneticilere katkı sağlayacağı kesin. Daha fazla veri odaklı analizler yapılarak önerilere katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Önümüzdeki yıllarda küresel yapay zekâ varlık yönetiminde 13 milyar dolardan fazla büyüme sağlayacağı bekleniyor. Yapay zekânın emeklik ile yatırım fonlarında önemli bir konuma gelerek yeni bir alan yaratmaya hazırlandığını vurgulayabiliriz. Finans dünyasında giderek büyümesi tahmin edilen sağlık hizmetlerindeki yapay zekâ yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor. 

Yatırımcılar Açısından Yapay Zekâ ve Sağlık Hizmetlerine Yansıması

İç sesimiz, karar verme sürecinde her geçen gün daha da azalıyor. Yapay zekânın kullanımı ile veri biliminde ve alınacak yatırım kararlarında önemli değişikler sergileyeceği inancı artıyor. Yatırımcı ilişkileri yakın gelecekte yeni dinamiklerin uygulanması ve bunun yanında barındıracağı riskleri dikkate alarak bu değişime ayak uydurması gerekiyor. 

Yatırım ilişkilerinde yönetici konumundaki kişilerin en çok dikkat edeceği konuların başında şirket ile ilgili bilgilerin eksiksiz, doğru ve tam olarak elde edilmesi geliyor. Bu noktada yapay zekâ uygulamalarında yer alan finansal veriler, bu verilere yönelik analizler ve bu verilerin güvenirliği önem taşıyor. 

Bunun yanı sıra yapay zekâ, yatırım profesyonellerinin farklı iletişim stratejilerine nasıl tepki vereceğinin tahmin edilmesine yardımcı olan uygulama olarak da görülüyor. Buna ilave olarak iletişim stratejilerinin oluşmasında yatırımcı ilişkileri ekibine de katma değer katma hususunda fırsatlar sunuyor. 

Yatırımcılar için yapay zekâ, iş dünyasında karar verme, analiz etme, risk yönetim ve strateji geliştirme gibi birçok alanda giderek etkisini hissettiriyor. Karar verme mekanizmalarında paydası her geçen gün artarken yakın dönemde bu uygulamaları deneyimleme sürecinde ortaya çıkacak.

Yapay zekânın yatırımcılar açısından sunduğu faydaların yanı sıra yanlış ya da ön yargılı sonuçlar üretme, veri gizliliği ihmal edebilme durumu gibi şirketler açısından istenmeyen sonuçlar da üretebilir. Bu olumsuz sonuçları özellikle halka açık şirketlerin sahip olduğu yükümlülükler çerçevesinde düşünecek olursak, yapay zekâ uygulamalarının yasa ve etik kurallara uygun olması zorunluluk arz edecektir.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN