Açık Bankacılık Finansman Hizmetlerin Geleceği Nasıl Şekillenecek?

Teknolojik açıdan en aktif alanlardan olan bankacılık, kullanıcıların işlerini kolaylaştırıcı birçok yeniliğe ayak uyduruyor. Dijitalleşmede en aktif alanların başında yer alan bankacılık sektörü, açık bankacılıkta da finansal süreçleri yakından takip ediyor. Açık bankacılık hizmetleri bankalar ile sınırlı kalmıyor. Diğer finans ve ödeme kuruluşlarını da kapsıyor. Peki, açık bankacılıkta finansman hizmetlerin geleceği nasıl şekillenecek?

Açık bankacılık terimi, sadece ilişkileri değil aynı zamanda yeniden şekillenen ekosistemi de ilgilendiriyor. Önceki dönemlerde bankalar ile müşteriler arasında statik ilişkiler önde bulunuyordu. Dinamik bir dönüşüm ile tüm oyuncuların kendi aralarında çoklu ilişki oluşturarak yeni bir dönem başlamış oldu. 

Açık Bankacılığın Tüketicilere Faydaları Nelerdir?

açık bankacılık nedir

Finansal bilgilerin tek bir yerden izlenmesini sağlayan açık bankacılık, tüm finansal veriler tek bir çatı altında toplanarak uygulama üzerinden erişebilecek. Bu sayede bilinçli olarak karar alınarak kişisel harcamalar ile daha iyi bir şekilde ilgilenebilir. Kişi bu sayede mali durumu hakkında daha fazla kontrol sağlamış olur. 

Tek çatı altında gerçekleşen uygulama ile faturalar, kira vb. birçok ödemeler rahatlıkla yapılabilir. Gereksiz evrak trafiğinden, bankalarda sıra beklemekten kredilere kadar tüm işlemler tek bir yerden yapılır. Açık bankacılık müşteri deneyiminde mobil uygulamalar geliştirerek hizmetlerin dijitalleşmesini sağladı.

Her büyük banka mobil uygulamalar ile müşterilerin bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltmış oldu. Bunun yanı sıra fintech ile ödeme süreçleri iyileştirilmiş oldu. Kredi almada kolaylık sağlayan ve yatırım sürecinde basitliği ön plana çıkararak çeşitli çözümler üretmiş oldu. Ön plana çıkan bu çözümler ile müşteri deneyimleri iyileşerek yeni kazanç kapıları açıldı.

API’ler Açık Bankacılık Girişimlerini Nasıl Destekliyor?

Gelişen teknoloji ile mobil şube ve internet şubesi gibi dijital kanalların ortaya çıkması, bankacılık işlemlerinin fizikselden dijitale doğru bir değişim sürecine girdi. Gerçekleşen bu değişim ile kanal kavramı bankacılık sektöründe yerin aldı. Çok kanallı bir yapıyı benimseyen bankalar, her kanalda hizmet sunmaya başladı.

Bankalar bütüncül bir deneyim yaklaşımını benimseyerek farklı kanallarda sunulan hizmeti bütüncül olarak sergiledi. Bu deneyimi de müşterilerine sunmayın hedefliyor. Bankacılık işlemleri fiziksel yapıdan dijitale doğru değişirken, açık bankacılık girişimcileri de bu noktada hem yönetim hem de hizmet süreçlerinde etkili yenilikler ortaya çıkarıyor. Bu noktada API bankacılığı günümüzde bu yenilikleri kabul ederek girişimlere yönelik yatırım kapılarını açıyor. 

Farklı sistemlerin birbirleri ile iletişim kurmasını sağlayan API, kod ve protokol olarak tanımlanır. API bankacılığında üçüncü parti kuruluşların daha etkin hizmet sunumu için API‘ler aracılığı ile banka servislerin dış ortama açılmasını sağlar. API bankacılık modeli çalışma sisteminde avantajlar sunar. 

Açık Bankacılıkta Hangi Gizlilik Kaygıları Ortaya Çıkıyor?

açık bankacılık

Açık bankacılık, mobil uygulamanın kullanıldığı şekilde kullanılır. Açık bankacılık hizmetlerinin kullanımı için ekstra bilgiye ihtiyaç duyulmaz. Açık bankacılık fonksiyon ve menüleri bilmek yeterlidir. 

Açık bankacılık hizmetlerinden faydalanabilmek için veri paylaşımına izin verilmesi gerekir. Verilen izinler dâhilinde bankalar, hesaplara ilişkin finansal bilgileri açık bankacılık uygulamalarında kullanır. Kullanılan veriler ile hesaplar açık bankacılık uygulamasına eklenir. Bu sayede açık bankacılık uygulaması kullanılmaya başlanır. 

Açık bankacılıkta verilerin üçüncü parti uygulamalar ile paylaşılması söz konusu olması gizlilik kaygılarını öne çıkarıyor. Bu durum kullanıcılarda güvenlik şüphesi oluşturuyor. Şunu da ifade etmek gerekirse, sistem kapsamında yer alan kurallar dâhilinde çalışıyor. Bunun yanı sıra açık bankacılık hizmeti sunan tüm uygulamalar T.C. Merkez Bankası tarafından denetlenmektedir. 

Ön planda olan bu detaylar açık bankacılık hizmetlerinin ne denli güvenli bir şekilde olduğu göze çarpıyor. Lakin bu noktada dikkat edilmesi gereken husus açık bankacılık işlemlerinde doğru hizmet sağlayıcısının seçilmesidir. Gerekli izin ve belgelere sahip güvenilir açık bankacılık uygulamaları kullanıldığı sürece güvenlik riski yaşama ihtimali zayıftır.

Bankalar Açık Bankacılığı Bir İş Modeli Olarak Benimsiyor Mu?

Açık bankacılık, KOBİ’ler için büyük anlam ifade ediyor. Temel amaç, iş süreçlerini iyileştirme, maliyetleri azaltma ve iş verimliliğini arttırmaktır. Sağlamış olduğu faydalar ile yeni iş modeli olarak benimseniyor. Ortaya çıkan faydaların bazıları şunlardır:

  • Bütün hesaplar tek bir çatı altında yönetilir: birden fazla banka ile çalışan Kobi’ler açık bankacılık işlemleri ile birden fazla bankada bulunan hesapların tek elden kolay bir şekilde görüntülenmesini ve hesapların birbiri ile ödeme başlatmasını sağlar. 
  • Gelişmiş nakit akışı yönetimi açık bankacılık ile etkili bir şekilde takip edilebilir. Finans yönetim araçlar ile Kobi’ler mali durumlarını etkin kullanabilir. 
  • Müşteri deneyimlerinde üst düzeyde verimlilik sağlanır. Açık bankacılıkta finansal verilerin paylaşımı sektörde rekabeti öne çıkarır. Bu durum sektör oyuncularının daha iyi hizmet giriştikleri rekabet sonucunda katma değeri yüksek hizmetler üretilir.

Ön plana çıkan bu faydalar, her banka açısından açık bankacılığı iş modeli olarak benimsetiyor. 

Açık Bankacılık Düzenlemesinde Küresel Eğilimler Nelerdir?

Açık bankacılık ile geleneksel bankacılığın aynı sektörde var olması, açık bankacılık iş kollarında farklı iş kollarını ortaya çıkarıyor.  Bankalar iki farklı organizasyon oluşturarak dört farklı iş modelleri ortaya çıkarıyor. Bu modeller geleneksel bankacılık ile açık bankacılık arasında farklı uygulamaları, yatırımları ve riskleri göze alıyor.  

Fayda sağlayıcılar, yasalar tarafından zorunlu kılınan verileri asgari seviyede üçüncü partilere paylaşıyor. Bu uygulayan kuruluşlar, yeni stratejileri denemek yerine geleneksel sisteme devam ediyor. Doğal olarak kendini bu sürece adapte eden bankalar işlem yapma hacimlerini ve kazançları karşılığında herhangi bir şey kazanmadan kaybet riskini taşıyor.

Dijital ilişkilerde etkin olan API kullanımı ve servislerin tek çatı altında toplanması, finans sektörünün farklı olmasını sağlıyor. Ortaya çıkan bu farklılık ile müşterinin finans hizmetlerinin kullanım oranı da artıyor. Bunun yanı sıra standart finans kuruluşları ile çalışmayan kişiler sektörün yeni oyuncuları oluyor.

API aracılığı ile küçük bankalar, üçüncü partilerin verilerine ulaşıyor. Bu veriler ile müşteri deneyimleri dijitalleşerek bağlılıklarını arttırıyor. Geleneksel banka yöntemlerini benimseyerek çalışan iş modellerin bir kısmı açık bankacılık kısmında etkin olarak çalışarak yeni modeller üretiyor. 

Sage, Intuit gibi fintech’ler bulut hesaplar ve dijital bankalar için açık bankacılıkta proje aşamasında olan birçok farklı fırsatlar yer alıyor. Buradaki odak nokta, müşterilerin fatura ve diğer ödemelerinde üst düzeyde hizmet sağlamaktır. Gerekli verilere ulaşarak zaman nakit konusunda verimliliği üst seviyeye çıkaran hizmetler sunulur. Bu sayede hizmet kullanıcıları bütün hizmetler tek çatı altında kullanarak tek uygulama üzerinden tüm hizmetlere ulaşabilecek.

Gerekli uygulamalar indirilerek kullanılacak hizmetlerin tek seferde kontrolü sağlanarak işlemler yapılabilecek. Bu eğilimdeki en büyük amaç, finans sektöründe yer alan şirketlerin müşteri istek ve beklentilerini tam anlamı ile karşılamada yaşanan zorlanmalardır. Bundan dolayı güven, verimlilik ve hız noktasında zorluk çekilmekte. Uygulanacak bu model ile bu sorunların çözülmesi bekleniyor.

Bayilik Genişletme Yöntemini benimseyerek bayiler ile çalışan firmalar, açık bankacılık kullanarak yeni ödeme sistemlerinin hizmetlerini bayilerine sunuyor. Bağımsız bayilikler satıcılara ödedikleri ücretleri azaltma konusunda büyük zorluk yaşıyor. Fakat diğer modellerde bu durum söz konusu olmazken, mevcut ödeme servisleri genişletilerek, müşterilere ve tedarik zincirinde yer alan kuruluşlara ödeme kolaylığı sağlıyor.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN