Bankalar İnovasyon İçin Fintech Startup’larıyla Nasıl İşbirliği Yapıyor?

Fintech’ler yapılan araştırmalara göre bankalara nazaran müşterilerine daha fazla pozitif bankacılık deneyimi yaşatıyor. Bankalar inovasyon için her zaman fintech startuplar ile müşteri odaklı çözümler üretmek için her zamankinden daha fazla işbirliğinde olmaları gerekiyor.

“2020 Dünya Fintech Raporu” na göre bankalar ile Fintech’ler işbirliğinin önemini vurguluyor. Mevcut çalışmalarda istenen sonuçların ortaya çıkmaması durumunda ise nedenler masaya yatırılarak çözüm önerileri araştırılıyor. 

Bankalar müşterilerine yönelik daha iyi hizmet sunumu gerçekleştirmek için front-end (ön yüz) yatırımları gerçekleştiriyor. Fakat bu yatırımlar mevcut çalışmalarının devamı noktasında yetersiz kalıyor.

Bu yetersizliklerin giderilmesi için sağlanacak fintech işbirliği ile giderilmesi gerekir. Öne çıkacak etkin işbirliğinde fintechler startup şeklinde davranmayı bırakıp, her iki tarafa da iş yapma ve teknoloji olgunluğuna ulaşması ile gerçekleşebilir. 

Bankalar Ve Fintech Startup’ları Arasındaki Ortak İşbirliği Modelleri Nelerdir?

finans

Dünyanın birçok ülkesinde faaliyette bulunan fintechler, farklı teknolojileri geliştirerek finansal alanda gelişim sağlıyor. Global teknolojiler ile öne çıkan fintechler, bazı durumlarda yerlerini yerel dinamiklere bırakarak devreye girmelerine fırsat veriyor.

Fintechler yerel düzenlemeleri de arkalarına alarak müşteri ihtiyaçlarına çözüm önerileri üretiyor. Çözüm önerileri ile finans sektörüne yenilikler getiriyor. 

Fintech startuplar ile bankalar genel olarak tüm dünyada ortak işbirliği modelleri geliştirerek müşterilerine sunduğu hizmetler link ile ödeme, mobil ödeme olarak öne çıkar. Birçok ödeme alma teknolojisi kullanılarak, finansal teknolojiler alanında değerlendirme yapılır. 

Banka-Fintech İşbirliği Finansal Hizmetlerde İnovasyonu Nasıl Sağlar?

Günümüz müşterileri dijital çağda geleneksel bankaların sunmuş olduğu hizmetleri kendi açılarından yeterli görmüyor. Güvenli hızlı hizmetleri ön planda tutarak geleneksel bankaların bu yönde gelişmesini bekliyorlar.

Bu amaçla banka-fintech işbirliği finansal hizmetlerde inovasyonu öne çıkarıyor. Finans sektörünün öne çıkan sorunlarını çözmek için yeni teknolojilere ihtiyaç duyulur. Bankalar işbirliği neticesinde 

Yeni fikirler üreterek sorunların çözümünde etkili olması sağlanır. Uzun süredir öne çıkan sorunların başında yer alan, işlem yapmak için sırada bekleme, form doldurulması, gerekli belgelerin verilmesi uzun zaman gerektiren işlemleri bir kenara koyarak etkili çözümler üretilerek finansal hizmetlerde inovasyon sağlanır.

Artık günümüzün şartlarında müşterilere geleneksel bankalar tarafından yaşatılan bu tür sorunların ortadan kaldırılması ile müşteri memnuniyeti öne çıkıyor. 

Fintech Şirketleriyle Ortaklık Yapmada Hangi Zorluklar Ve Fırsatlar Ortaya Çıkıyor?

Finansal sektör fintech şirketleri sayesinde her ne kadar umut verici olsa da, üstesinden gelinmesi zor durumlarda yok değil.  Ama fintech’ler bazı olumsuz sonuçlar olmasına rağmen kritik olarak etkilenmeyen sektörler arasında yer alıyor.

Finans sektörü son dönemlerde yaşanan zorlukların aynısın yaşıyor. Fintech şirketler ortaklık yaparken bazı zor durumlar öne çıkabilir. Bu zorluklardan kısaca bahsedersek;

Birçok geleneksel banka ya da finans kurumu modası geçmiş teknolojileri hala kullanmakla beraber iş modellerini bu teknoloji ile yürütmeye çalışıyor. Finansal sektörde ise rekabet sürekli olarak büyüyor. Günümüz müşterileri bankalardan daha fazla hizmet bekliyor.

Fakat birçok şirket, sistemin yürümesini engelleyen eski teknolojiler ile fintech girişimleri ile rekabet etmeye çalışıyor. Yaşanan pandemi dönemi, dijital dönüşüme hız kazandırdı. Fakat bu durum zaman alıyor ve müşteri ilişkilerinde etkileşim modellerini ile iş felsefesi de dahil olmak üzere şirket içerisinde değişikliklerin yapılmasını öne çıkarıyor. 

Bir diğer husus ise halihazırda uygulanan yönetmelikler yer alıyor. Bu noktada fintech’ler müşteriler ile olan etkileşimlerinde ve ödeme yapma süreçlerinde hız kazanmak için tasarlanmış olan çevrimiçi teknolojileri kullanmasından dolayı ortaya çıkan veri gizliliği de önem taşıyor.

Finansal yönetimde öne çıkan bu yeni yaklaşım yeni yasaların çıkmasını zorunlu kılıyor. Fintech şirketlere yönelik mevzuatlar sürek gelişmekte olup, geleneksel kurumlara nazaran rekabet edebilme noktasında müşteriler için değerini daha çok öne çekiyor. 

Güvenli bir şekilde veri toplama yaşanan zorluklar arasında yer alıyor. Modern işletmeler için bu oldukça zor bir durumdur. Zira kullanıcılar işlemlerinde şeffaflık görmek istemelerinden dolayı güvenli bir çözüm ihtiyacı hissediyor.

Bunun yanı sıra kullanıcı güveni de aynı derecede önem taşıyor. Finansal kurumlar müşterilerine gereli düzeyde hizmet sunumu sağlamaz, veri güvenliği konusunda tehdit unsuru yaşanırsa müşterilerin güveni sarsılır. 

Bankalar İnovasyon Girişimleri İçin Uygun Fintech Ortaklarını Nasıl Seçiyor?

fintech

Finans sektöründe, finansal teknolojiler ile bankacılık sektörünün birbirleri ile entegreli olduğu görülür. Finansal teknolojileri sadece bankalar tarafından geliştirildiği sanılır.

Fakat gerçekte böyle bir durum söz konusu değildir. Gerçek olan şudur, kullanıcıların ve işletmelerin finansal süreçlerinde kolaylık sağlamak amacı ile kullanılan teknolojiler, farklı alanlarda çözüm üreten finansal teknoloji şirketleri tarafından geliştirilmiştir. 

Bu gerçekten yola çıkarak bankalar inovasyon girişimleri için fintech ortaklarını seçerken müşteri beklentilerini öne çıkarıyor. Dijital bankalar müşteri beklentilerini göz önüne alarak, bu beklentilerin sağlanması fintech işbirliği ile gerçekleşir.

Sonuç olarak yeni nesil bankalar, teknoloji kullanımında finansal hizmet oyuncuları gibi hareket eder. Bu amaçlar doğrultusunda fintech şirketler üzerinde tercihini yöneltir. 

Bu noktada yenilikçi teknolojileri sahip, yeni nesil dijital bankalar fintech ortaklarını seçerken ortaya koymuş oldukları kriterler ile finansal hizmetler pazarında güçlü konuma gelmişlerdir. Bu yönde öne çıkan ülkeler arasında İngiltere, Almanya, ABD, Brezilya ülkeler yer alır. 

Dünya üzerindeki örneklere bakıldığında, yeni nesil dijital bankalar, lisanslı ve lisanssız olarak finans hizmeti sunmaktadır. Bu oyuncular ayrıca pazardaki ihtiyaçlara göre hizmet sunumu gerçekleştirir. Birkaç temel ürün ile başlayarak kullanıcı talebine göre ürünlerde çeşitleme yapar.

Bu tür çalışmaları öne çıkaran yeni nesil bankalar fintech ortaklarını belirlerken göz önünde tutar. Sektörde öne çıkan yatırımlar ve değerlendirmelerin potansiyeli arttıkça fintech şirketlerine de olan talep artıyor. 

İnovasyona Yönelik Banka-Fintech İş Birliğinde Temel Başarı Faktörleri Nelerdir?

Finans sektörü yoğun rekabetin öne çıktığı dinamik ve aktif bir süreçtir. Bu sürecin devamı inovasyona yönelik banka-fintech işbirliği ile sağlanması gerekir. Temel başarı sektörlerinde bu işbirliğinin önemi oldukça büyüktür.

Bu işbirliği ile yoğun rekabet ortamında rakiplerinden bir adım önde olabilmeleri için sürekli gelişim ve dönüşüm içerisinde bulunmaları gerekir. 

İşbirliğindeki temel başarı faktörlerinin başında, müşteri talep ve beklentilerinin karşılanması gelir. Bu noktada tek başına çözüm üretmeye çalışan bankalar inovasyona yönelik çalışmalarda geri kalarak işini zorlaştırır. 

Fintech firmalar tarafından olaya bakıldığında, geleneksel finansal hizmetlerde kalite arttırımı sağlama, belirli bir düzene sokma, dijitalleşme ve işlemlerin kesintiye uğramaması açısından teknolojinin sunulması amaçlanır. Bu amaçla hem bilgisayar hem de mobil tabanlı yazılım, algoritma ve uygulamaları da kapsar.

Fintech firmalar açısından işbirliğinin verimli olabilmesi için bu deneyimlerin sağlanması, yeni nesil bankalar açısından da önemlidir. Fintech firmalar tarafından sağlanan platformlar ile, ödeme alma, hesaplar arası nakit taşıma, fatura ödeme vb. görevleri mümkün kılarken, müşterilere de farkındalık oluşturarak, rakiplerinden önde yer almak amacı ile fintech’leri tercih ediyor.

Buradaki temel kriterlerden biri de fintech’leri rakip olarak değil, hizmetlerini müşterilerine hızlı bir şekilde sunacak çözüm ortağı olarak görmektir. 

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN